Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunodeficience A.Šedivá Ústav imunologie UK2.LF a FN v Motole, Praha, Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunodeficience A.Šedivá Ústav imunologie UK2.LF a FN v Motole, Praha, Česká republika."— Transkript prezentace:

1 Imunodeficience A.Šedivá Ústav imunologie UK2.LF a FN v Motole, Praha, Česká republika

2 Duben 22.-29.2014 PID awereness week

3 Den imunologie 29.4.2014 www.inside-immunity.org https://www.youtube.com/watch?v=MI-BLaj5nFk

4 Imunitní systém B T CD4 plasm.b. T CD8 obecné obranné mechanismy vrozená imunitazískaná imunita

5 Imunodeficience + + - - imunodeficience nádory alergie autoimunita primární vrozené poruchy, způsobené mutacemi genů pro jednotlivé složky imunitního systému incidence1:500-700 (deficit IgA) 1:100 000 (SCID) sekundární poruchy imunity nasedající na základní onemocnění

6 Primární imunodeficience T CD4 B plasm.b. T CD8 Klasické imunodeficience - monogenní, s mendelovskou dědičností, zasahující hematopoetické buňky, s náchylností k mnohočetným, opakovaným rekurentním, někdy až fatálním infekcím Nově zařazené imunodeficence – běžná i sporadická onemocnění, s dominantní i polygenní dědičností, neomezeny jen na hematopoetické buňky, vnímavost omezenému spektru infekcí, které nemusí být opakované ani závažné

7 Primární imunodeficience B T CD4 plasm.b. T CD8 vrozená imunitazískaná imunitaobecná obrana nepohyblivost řasinek deficity baktericidních složek deficity fagocytózy deficity komplementu deficity protilátkové deficity buněčné a kombinované

8 ESID registry 2013 96 center 18 720 pacientů Documented prevalence of PID in Europe Living patients (n) per 100,000 inhibitants

9 Vývoj imunity dítěte vývoj imunokompetentních buněk je spojen s hematopoezou, jež začíná v 1.měsíci embryogenese protilátky plodu v okamžiku narození jsou přeneseny od matky

10 Klinické příznaky primárních imunodeficencí protilátkové buněčné a fagocytární komplementové kombinované častost výskytu cca 70% 20% 10% 1% začátek po 6.měsíci po narození po narození různý příznaků až do dospěl. až do cca 2 let v dětství i dosp. příznaky IHCD neprospívání omfalitis SLE IDCD IDCD adenitidy DLE otitidy průjmy pyodermie pyogenní inf. artritidy dermatitidy otitidy otoky původci opouzdřené viry,pneumocysty stafylokoky Neisserie nemocí mikroby plísně plísně echoviry mykobakterie enterobakterie reakce na enterovirové všechny živé BCG nekonstantní očkování vakcíny vakcíny vakcína

11 Chybění B lymfocytů, snížení všech protilátek: X-linked agammaglobulinemiaX-linked agammaglobulinemia, μ-Heavy chain deficiency, Igα deficiency, BLNK deficiency, thymoma with immunodeficiencyμHeavy chainIgαBLNKthymoma with immunodeficiency B lymfocyty snížené, ale přítomné, snížení u 2 a více izotypů protilátek: common variable immunodeficiency (CVID), ICOS deficiency, CD19 deficiency, TACI (TNFRSF13B) deficiency, BAFF receptor deficiency common variable immunodeficiencyICOSCD19TACIBAFF receptor Normální počty B lymfocytů, snížení IgA, IgA, normální či zvýšené IgM: CD40L def.,AID deficiency, UNG deficiency, CD40 def.,NEMOAID deficiencyUNG deficiency Normální počty B lymfocytů s deficiencí izotypů nebo lehkých řetězců: heavy chain deletions, kappa chain deficiency, isolated IgG subclass deficiency, IgA with IgG subsclass deficiency, heavy chainkappa chain selective immunoglobulin A deficiency Deficit specifických protilátek s normálními počty B lymfocytů: transient hypogammaglobulinemia of infancyransient hypogammaglobulinemia of infancy Protilátkové deficience

12 B lymfocyt pre B lymfocyt na X chromozom vázaná agamaglobulinémie 1952 Dr.Bruton 1993 gen, btk, Xq21.3-22 Protilátkové deficience

13 B lymfocyt T lymfocyt CD40L CD40 hyperIgM syndrom forma vázaná na X chromozom gen, Xq26 CD40L T lymfocyty autozomálně recesivní susp. gen 12p13 AID (activation induced cytidinedeaminase) defekt v somatických hypermutacích UNG deficiencyUNG deficiency, CD40 def.,NEMO Protilátkové deficience

14 CVID Nejčastější forma humorální deficience Genová podstata známa přibližně u 10% Kooperace B a T lymfocytů Časté autoimunitní komplikace Protilátkové deficience

15 Primární protilátkové deficience – vývoj B lymfocytů

16 Molekuly, jejichž genová mutace je podkladem imunodeficitu v B lymfocytu BCR BLNK BTK CIITA HLA I. TAP1,2 HLA II. SLAM CD40

17 T-/B+ SCID γc deficiencyγc deficiency, JAK3 deficiency, interleukin 7 receptor chain α deficiency, CD45 deficiency, CD3δ/CD3ε deficiency.JAK3 deficiencyinterleukin 7CD45CD3δ/CD3ε T-/B- SCID RAG 1/2RAG 1/2 deficiency, Omenn syndromeOmenn syndrome adenosine deaminaseadenosine deaminase (ADA) and purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiencyurine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency DNA ligaseDNA ligase type IV deficiency, Artemis deficiency CD40 ligandCD40 ligand deficiency, CD40 deficiencyCD40 MHC class IIMHC class II deficiency CD3γCD3γ deficiency, CD8 deficiency, ZAP-70 deficiencyCD8ZAP-70 TAP-1/2TAP-1/2 deficiency Reticular dysgenesis Buněčné a kombinované deficience

18 SCID fenotyp a genotyp T-B+NK-SCID def. γ řetězce JAK -3 def. T-B- SCID RAG 1,2 def. Artemis def. ADA def. Omennův syndrom T -B+NK+ CD45 def. IL-7Rα def. CD3δ def. TCR CD3    ZAP-70 cytokine receptor  JAK-3 WASP p56 lck CD4 CD154 CD40L SLAM NFAT IL7R  RAG1,2

19 SCID

20 Molekuly, jejichž genová mutace je podkladem buněčného imunodeficitu

21 Molekuly, jejichž genová mutace je podkladem imunodeficitu v T lymfocytu TCR CD3   ZAP-70 cytokine receptor  JAK-3 WASP CD4 CD154 CD40L SLAM NFAT

22 1967 Dr.Angelo diGeorge publikoval první popisy dětí, které sdílely vrozené srdeční malformace, hypoparathyreózu, aplasii thymu a další fenotypické znaky. Syndrom diGeorge je vzácné onemocnění s výskytem 1 na 4,000 narození. Syndrom diGeorge

23 Neutropenie Severe congenital neutropeniaSevere congenital neutropenia: ELA2 deficiency (with myelodysplasia), G-CSFR deficiency Kostmann syndrome, Cyclic neutropenia, X-linked neutropenia/myelodysplasia, Shwachman-Diamond syndromeELA2 G-CSFRKostmann syndromeCyclic neutropeniaX-linked neutropenia/myelodysplasiaShwachman-Diamond syndrome LAD Leukocyte adhesion deficiencyLeukocyte adhesion deficiency types 1, 2 and 3 Poruchy funkce fagocytů Chronic granulomatous diseaseChronic granulomatous disease: X-linked, AR Neutrophil glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiencyglucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency Specific granule deficiency Vrozená vnímavost mykobakteriálním infekcím IL-12IL-12 and IL-23 β1 chain deficiency,IL-12p40 deficiencyIL-23IL-12p40 Interferon γ receptor deficiency, STAT1 deficiencySTAT1 Fagocytární deficience

24 Fagocytární imunodeficience Chronická granulomatóza neschopnost fagocytů generovat reaktivní kyslíkové radikály - genový defekt jedné či více podjednotek NADPH oxidázy na X chromozom vázaná forma defekt v genu pro gp91-phox - membránově vázaná část molekuly cytochromu b558 autozomálně recesivní forma defekt v genech membránových či cytoplasmatických podjednotek p47-phox, p67-phox, p22-phox

25 Fagocytární imunodeficience LAD syndrom deficit adhezivních molekul LAD syndrom I. - deficit leukocytárních integrinů CD 18 LAD syndrom II. - deficit selektinů LAD syndrom III.- deficit KINDLIN 3, nutný k aktivaci integrinů na hematopoetických buňkách

26 Deficity komplementu Deficit časných složek koplementové kaskády Deficit pozdních složek komplemetové kaskády Deficity v alternativní dráze komplementu Deficity inhibičních složek – angioneurotický edém

27 Nové imunodeficience genetická vnímavost infekcím Na rozdíl od klasických primárních imunodeficiencí tyto „nové imunodeficience“ jsou představovány specifickými poruchami v rozvoji imunitní odpovědi a vedou k vnímavosti pouze k určitým patogenům. J.L.Casanova

28 vrozená imunita Nové jednotky v oblasti interakce imunitního systému s infekcí Rozpoznání mikroorganismů v buňce probíhá na několika úrovních: TLR systém na membránách TLR na intracelulárních membránách Intracelulární sensory -NLRs, Nod1, Nod2, Ipaf, NALPs -Sensory virových infekcí RIG-I a Mda-5 -AIM cytoplasmatický sensor DNA

29 Nové imunodeficience genetická vnímavost infekcím IRAK 4 deficience vnímavost Pneumokokovým infekcím NEMO a I  B deficience (dowmstream), signalizace i přes TNF vnímavost širšímu spektru infekcí, i viry a plísně Anhydrotic epidermal dysplasia TLR3, UNC93b Herpetická encefalitida Porucha produkce interferonů

30 Primární imunodeficience - vrozená imunita Imunodeficience asociované s mykobateriálními infekcemi a infekcí Salmonelou Mendelovská dědičnost vnímavosti k mykobakteriálním infekcím: „IL-12–IL-23–IFN axis“ Genyproteiny IFNGR1 IFN R1 IFNGR2 IFN R2 IL12RB1IL-12 receptor  1-chain (IL-12R  1) IL12Bp40 podjednotka IL-12 a IL-23 STAT1 IKBKGIKK (inhibitor of nuclear factor-  B kinase = NEMO)

31 Primární imunodeficience - vrozená imunita „Autoinflammatory syndromes“ Kryopyrinopatie – cryopyrin, NALP3 m.Crohn, Blau syndrom – NOD2 NLRs join TLRs as innate sensors of pathogens Fabio Martinon and Jürg Tschopp Department of Biochemistry, University of Lausanne online 20 June 2005. Pathogen-recognition receptors (PRRs) are key components of immune systems and are involved in innate effector mechanisms and activation of adaptive immunity. Since their discovery in vertebrates, Toll-like receptors (TLRs) have become the focus of extensive research that has revealed their significance in the regulation of many facets of our immune system. What makes TLRs so central and fascinating is their ability to recognize microbes and directly initiate specific signal transduction cascades that alert the host defences. In this review, we discuss the function and biology of a new family of PRRs, the NACHT-LRRs (NLRs), which include both nucleotide-binding oligomerization domains (NODs) and NALPs [NACHT-, LRR- and pyrin domain (PYD)-containing proteins], and underline some intriguing similarities between NLRs and TLRs that emphasize the role of NLRs as a complementary system for host–microbe interactions.

32 Inflamasom,IL-1

33 Monogenní autoinflamatorní onemocnění onemocněnízkratkadědičnostchromozomgen familiární středozemní horečka FMFAR16p13MEFV porucha TNFRSF1TRAPSAD12p13TNFRSF1 hyperIgD syndromHIDSAR12q24MVK Muckle-Wells synd.MWSAD1q44CIAS1 cryopyrin NALP3 familiární chlad.urtika FCU NOMID/CINCA pyog.artritis,pyod. gangr.,akné PAPAAD15q24PSTPIP1 Blau syndromAD16q12NOD2 CARD15

34 Vyšetření u primárních imunodefitů anamnéza klinické vyšetření laboratorní vyšetření –KO –imunoglobuliny –specifické protilátky –počet, rozložení a funkce lymfocytů –komplement –počet a funkce fagocytárních buněk –genetické vyšetření –další

35 Vyšetření u primárních imunodefitů Protilátkové deficity Základní testy –Imunoglobuliny, vakcinační protilátky Specifické testy –Vyšetření fenotypu B lymfocytů, podtřídy IgG, vakcinační protilátky proti novým očkováním Výzkumné testy –Fenotypizace B panelu, biopsie uzlin či jiné tkáně, odpověď vůči neoantigenům, in vitro aktivace a buněk a sekrece protilátek, genetická analýza mutací

36 Vyšetření u primárních imunodefitů Buněčné deficity – T lymfocyty Základní testy –Počet lymfocytů, rtg plic (thymus) Specifické testy –Vyšetření fenotypu T lymfocytů, proliferační testy Výzkumné testy –Fenotypizace T panelu, cytotoxické testy, cytokiny a cytokinové receptory, enzymové testy (ADA,PNP), zobrazení thymu a funkce, TREC, testy apoptózy,biopsie uzlin či jiné tkáně, genetická analýza mutací

37 Vyšetření u primárních imunodefitů Fagocytární deficience Základní testy –KO, NBT test, IgE Specifické testy –Chemoluminiscence, funkce fagocytů, baktericidní testy, chemotaxe Výzkumné testy –Vyšetření adhezivních molekul, vyšetření enzymů (MPO, G6PD, NADPH oxidáza), genetická analýza mutací

38 Vyšetření u primárních imunodefitů Deficity komplementu Základní testy –CH50, C3, C4 Specifické testy –Aktivační testy Výzkumné testy –Aktivace alternativní dráhy, funkční testy, genetická analýza mutací

39 Terapie primárních imunodeficiencí Substituce Enzymy (PEG-ADA), cytokiny (IFN  ), imunoglobuliny (IVIG, SCIG,IMIG) Antiotická a antimykotická terapie Transplantace (světová priorita, 1968) kmenové buňky krvetvorby, kostní dřeň, pupečníková krev Thymus a thymová tkáň Genová terapie (světová priorita,2000) „Bubble boy“, 1969 USA „Bezmikrobní dítě“, 1977 Československo

40 Terapie primárních imunodeficiencí Prevence Genetické poradenství Novorozenec s PID Pupečníková krev Okamžité imunol.vyšetření Rtg plic Izolace CMV neg., ozářené krevní produkty prevence Pneumocytové infekce Strava Očkování

41 Terapie primárních imunodeficiencí Antibiotika Profylaxe Pneumomocystis carinii Trimetoprim-Cotrimoxazol (2x denně, 3x týdně či jiné režimy) Kontinuální antibiotická terapie TMP/SMX denně v poloviční terapeutické dávce Azitromycin plná dávka 3 dny + 11 denní pauza Intraconazol u CGD Profyaktická antibiotika Stomatologické a chirurgické výkony Amoxycilin-gentamycin iv.před a 8 a 18 hodin po výkonu nebo po. různé režimy

42 Terapie primárních imunodeficiencí IVIG substituční léčba imunoglobuliny intravenosní imunoglobulinysubkutánní imunogloubliny indikace Brutonova agamaglobulinémie CVID hyperIgM syndrom Wiskott-Aldrichův syndrom fagocytární deficience další onemocnění intramuskulární imunoglobuliny hypo a agamaglobulinémie

43 Terapie primárních imunodeficiencí Transplantace Orgánové transplantace Transplantace thymu a thymové tkáně Transplantace kostní dřeně HLA identický dárce Haploidentický dárce, T deplece Haploidentická Tx in utero MUD Pupečníková krev

44 Terapie primárních imunodeficiencí Genová terapie deficit ADA X vázaný SCID (LAD, chronická granulomatosa..)

45 Rozdělení sekundárních imunodeficiencí

46


Stáhnout ppt "Imunodeficience A.Šedivá Ústav imunologie UK2.LF a FN v Motole, Praha, Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google