Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny skupenství Zpracovali: Radka Voříšková Petra Rýznarová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny skupenství Zpracovali: Radka Voříšková Petra Rýznarová"— Transkript prezentace:

1 Změny skupenství Zpracovali: Radka Voříšková Petra Rýznarová
Martin Hovorka Kristýna Vlášková

2 Změny skupenství-druhy
Taní a tuhnutí Vypařování Var a kondenzace Sublimace Diagram skupenství Zkapalňování plynů Chladící stroj Vlhkost vzduchu

3 Tání a tuhnutí Tuhnutí-je skupenská přeměna,při které se kapalina mění na pevnou látku. Vlastnosti-k tuhnutí dochází při ochlazení kapaliny na teplotu tuhnutí.Teplota tuhnutí je různá pro různé látky.Velikost teploty tuhnutí je pro krystalické látky stejná jako teplota tání.Teplo,které kapalina odevzdá při tuhnutí se nazývá skupenské teplo tuhnutí, jeho velikost je pro stejnou látku stejná jako skupenské teplo tání

4 Tuhnutí-obrázky

5 Tání a tuhnutí Tání-K tomu,aby pevná látka začal tát,je třeba jí zahřát na teplotu tání.Různé látky mají různou teplotu tání.K tomu,aby látka zahřátá na teplotu tání roztála,je třeba jí dodat skupenské teplo tání. Objem se obvykle při tání zvětšuje,teplota tání tedy s růstem tlaku stoupá

6 Tání-obrázky

7 Skupenské teplo tání Skupenské teplo tání je(celkové) teplo,které příjme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání.Teplo,které příjme 1 kilogram látka se nazývá měrné skupenské teplo tání

8 Vypařování Vypařování je skupenská přeměna,při které se kapalina mění na plyn pouze z povrchu(ne z celého objemu jako při varu).Kapalina při vypařování odebírá teplo z okolí.

9 Var a kondenzace Var- termodynamický děj,při kterém se z kapaliny tvoří pára za teploty,při níž se tlak syté páry rovná vnějšímu tlaku,kapalina se vypařuje v celém svém objemu . Kondenzace –termodynamický děj,při němž látka přechází z plynného skupenství na kapalné.Na kondenzaci je založen vznik rosy a absorpčních chladniček.

10 Var a kondenzace-obrázky

11 Sublimace Sublimace je skupenská přeměna,při které se pevná látka mění na plyn,aniž by došlo k tání pevné látky.Při sublimaci je napětí nasycených par nad pevnou fází vždy nižší než jejich napětí nad kapalnou fází. Sublimace se používá při čištění chemických látek

12 Diagram skupenství Slouží k zobrazení závislostí stavových veličin termodynamické soustavy.Obvykle se používají diagramy p-T (závislost tlaku p na teplotě T)

13 Zkapalňování plynů Přeměna plynů v kapalinu,zpravidla zvýšení tlaku a snížením teploty pod teplotu kritickou. Používá se např:k chlazení nízkošumových prvků

14 Chladící stroj Kompresor nasává páru chladiva o teplotě T0,při němž může pára být zkapalněna vodním chlazením a vytlačit ji do kondersátoru.

15 Vlhkost vzduchu Vlhkost je základní vlastností vzduchu.Vlhkost vzduchu udává,jaké množství vody v plynném stavu,obsahuje dané množství suchého vzduchu.Z pohledu meteorologie a klimatologie má množství vodních par zásadní význam,protože je od něho odvíjeno počasí a podnebí

16 Vlhkost vzduchu


Stáhnout ppt "Změny skupenství Zpracovali: Radka Voříšková Petra Rýznarová"

Podobné prezentace


Reklamy Google