Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archivace kvalitativních dat Sekundární analýza kvalitativních dat byla dlouho „bílým místem na mapě sociálně-vědního výzkumu “ Sekundární analýza kvalitativních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archivace kvalitativních dat Sekundární analýza kvalitativních dat byla dlouho „bílým místem na mapě sociálně-vědního výzkumu “ Sekundární analýza kvalitativních."— Transkript prezentace:

1 Archivace kvalitativních dat Sekundární analýza kvalitativních dat byla dlouho „bílým místem na mapě sociálně-vědního výzkumu “ Sekundární analýza kvalitativních dat byla dlouho „bílým místem na mapě sociálně-vědního výzkumu “ V roce 1994 vznikl ve Velké Británii projekt Qualidata. Jeho cílem je shromažďovat informace o kvalitativních datech, podporovat jejich systematickou archivaci a zprostředkovávat jejich další využití V roce 1994 vznikl ve Velké Británii projekt Qualidata. Jeho cílem je shromažďovat informace o kvalitativních datech, podporovat jejich systematickou archivaci a zprostředkovávat jejich další využitíQualidata Od druhé poloviny 90.let pomalý rozvoj institucí, publikací a konferencí věnovaných archivaci a sekundární analýze kvalitativních dat Od druhé poloviny 90.let pomalý rozvoj institucí, publikací a konferencí věnovaných archivaci a sekundární analýze kvalitativních dat

2 Proč archivovat ? Výzkum je nákladný, sběr dat náročný. Jediná analýza v rámci konkrétního projektu data obvykle zdaleka nevyčerpá, mnoho informací zůstává nevyužito Výzkum je nákladný, sběr dat náročný. Jediná analýza v rámci konkrétního projektu data obvykle zdaleka nevyčerpá, mnoho informací zůstává nevyužito Výzkum je placen z veřejných grantů, vše co je při výzkumu zjištěno by mělo být přístupno vědecké obci Výzkum je placen z veřejných grantů, vše co je při výzkumu zjištěno by mělo být přístupno vědecké obci Můžeme podobně jako v kvantitativních výzkumech provádět komparace Můžeme podobně jako v kvantitativních výzkumech provádět komparace Jistá možnost „generalizace“ Jistá možnost „generalizace“ Longitudinální výzkumy Longitudinální výzkumy „Nové“ interpretace „starých“ dat (může být nebezpečné) „Nové“ interpretace „starých“ dat (může být nebezpečné)

3 Proč archivovat ? 2 Zachování informací od již nežijících respondentů, ty se pak stávají velmi cenným materiálem Zachování informací od již nežijících respondentů, ty se pak stávají velmi cenným materiálem Kontrola interpretace dat „nezávislými“ odborníky Kontrola interpretace dat „nezávislými“ odborníky Možnost využití ve výuce Možnost využití ve výuce Pomoc pro samotného výzkumníka: data jsou bezpečně uložena a chráněna proti zneužití, jsou utříděna, systematicky zdokumentována a zorganizována Pomoc pro samotného výzkumníka: data jsou bezpečně uložena a chráněna proti zneužití, jsou utříděna, systematicky zdokumentována a zorganizována Snížení „znečišťování“ výzkumného terénu Snížení „znečišťování“ výzkumného terénu

4 Sekundární analýza - výhody Úvahy o možné archivaci a sekundárním využití pořizovaných dat mohou podpořit větší pečlivost výzkumníků v oblasti dohody mezi výzkumníkem a zpovídaným člověkem, zejména s ohledem na platné zákony. Úvahy o možné archivaci a sekundárním využití pořizovaných dat mohou podpořit větší pečlivost výzkumníků v oblasti dohody mezi výzkumníkem a zpovídaným člověkem, zejména s ohledem na platné zákony. Sekundární analýza provedená před výzkumem citlivého problému může informanty ušetřit od necitlivých a problematických otázek Sekundární analýza provedená před výzkumem citlivého problému může informanty ušetřit od necitlivých a problematických otázek Využití archivovaných dat může podpořit možnosti zkoumání malých a těžko dostupných segmentů společnosti. Využití archivovaných dat může podpořit možnosti zkoumání malých a těžko dostupných segmentů společnosti. Sekundární analýza může řešit problémy s neochotou lidí i organizací nechat se zkoumat Sekundární analýza může řešit problémy s neochotou lidí i organizací nechat se zkoumat

5 Problémy archivace ? Metodologická pozice může pro některé autory vylučovat archivaci "z principu" Metodologická pozice může pro některé autory vylučovat archivaci "z principu" Provázanost dat s konkrétními podmínkami jejich vzniku, s teoretickou pozicí autora, koncepty převládajícími v akademickém diskurzu apod. může být překážkou pro sekundární výzkum zakotvený v jiných podmínkách Provázanost dat s konkrétními podmínkami jejich vzniku, s teoretickou pozicí autora, koncepty převládajícími v akademickém diskurzu apod. může být překážkou pro sekundární výzkum zakotvený v jiných podmínkách Příliš pevně definovaný výzkumný problém a jeho konceptualizace mohou sekundární analýzu zmařit. Příliš pevně definovaný výzkumný problém a jeho konceptualizace mohou sekundární analýzu zmařit. Při sekundární analýze nemůže informant badatele opravit tak, jak to může udělat při rozhovoru tváří v tvář. Při sekundární analýze nemůže informant badatele opravit tak, jak to může udělat při rozhovoru tváří v tvář.

6 Sekundární analýze může chybět postupné pronikání do terénu a s tím související postupně vznikající orientace v datech - data pro sekundární analýzu jsou pohromadě od začátku. Sekundární analýze může chybět postupné pronikání do terénu a s tím související postupně vznikající orientace v datech - data pro sekundární analýzu jsou pohromadě od začátku. Absence osobní přítomnosti při pořizování rozhovorů nebo vzpomínek na ně může být zdrojem nedostatku sebedůvěry při interpretaci rozhovorů. Absence osobní přítomnosti při pořizování rozhovorů nebo vzpomínek na ně může být zdrojem nedostatku sebedůvěry při interpretaci rozhovorů. Kvalitativní data často nejsou připravená na to, aby se někdo zabýval jejich sekundární analýzou. Kvalitativní data často nejsou připravená na to, aby se někdo zabýval jejich sekundární analýzou. Do archivu se nedostane vědění neoddělitelné od výzkumníka. Do archivu se nedostane vědění neoddělitelné od výzkumníka.

7 Zapsaná data jsou často čitelná jen na pozadí nevysloveného a nedokumentovaného vědění vytvořeného při práci v terénu Zapsaná data jsou často čitelná jen na pozadí nevysloveného a nedokumentovaného vědění vytvořeného při práci v terénu Data často obsahují neformální nebo intuitivní prvek, který lze archivovat jen problematicky. Data nejsou empirické danosti, které by šlo jednoduše sebrat a někam uložit Data často obsahují neformální nebo intuitivní prvek, který lze archivovat jen problematicky. Data nejsou empirické danosti, které by šlo jednoduše sebrat a někam uložit Do archivu se nedostane to, co při rozhovoru nelze nahrát na kazetu. Do archivu se nedostane to, co při rozhovoru nelze nahrát na kazetu. Výzkumníkovi při sekundární analýze může chybět osobní zaujetí pro zkoumaná data a dostatečné ponoření se do nich Výzkumníkovi při sekundární analýze může chybět osobní zaujetí pro zkoumaná data a dostatečné ponoření se do nich V archivu nebude uložený zážitek interakce mezi výzkumníkem a respondentem V archivu nebude uložený zážitek interakce mezi výzkumníkem a respondentem

8 Transkript, který je většinou archivován, je jen nedokonalou reprezentací nahrávky Transkript, který je většinou archivován, je jen nedokonalou reprezentací nahrávky

9 Jaká data archivovat ? Velké rozdíly mezi výzkumnou otázkou primární a sekundární analýzy mohou sekundární analýzu znemožnit. Velké rozdíly mezi výzkumnou otázkou primární a sekundární analýzy mohou sekundární analýzu znemožnit. Metoda použitá v primární analýze může bránit výzkumnému záměru analýzy sekundární. Metoda použitá v primární analýze může bránit výzkumnému záměru analýzy sekundární. Údaje důležité pro sekundární analýzu mohou v archivovaných datech chybět. Údaje důležité pro sekundární analýzu mohou v archivovaných datech chybět. Výzkumný postup v kvalitativním výzkumu se často vyvíjí v závislosti na průběhu primární analýzy a jeho průběh může bránit záměru analýzy sekundární. Výzkumný postup v kvalitativním výzkumu se často vyvíjí v závislosti na průběhu primární analýzy a jeho průběh může bránit záměru analýzy sekundární.

10 Komparace dat z různých výzkumů může být komplikována rozdíly v metodologiích a výzkumných postupech Komparace dat z různých výzkumů může být komplikována rozdíly v metodologiích a výzkumných postupech

11 Etika a legislativa Dohoda o využití údajů jen pro účely jednoho konkrétního výzkumu většinou archivaci znemožňuje. Dohoda o využití údajů jen pro účely jednoho konkrétního výzkumu většinou archivaci znemožňuje. Vyjednávání souhlasu k archivaci může ztížit získávání informantů pro výzkum. Vyjednávání souhlasu k archivaci může ztížit získávání informantů pro výzkum. Nejasný souhlas s využitím rozhovorů a údajů o informantech může vést k jeho ohrožení při sekundární analýze. Nejasný souhlas s využitím rozhovorů a údajů o informantech může vést k jeho ohrožení při sekundární analýze. Výzkumy kriminálních aktivit, některých sexuálních aktivit a dalších problematických témat mohou produkovat data, jejichž archivace by mohla ohrozit informanty. Výzkumy kriminálních aktivit, některých sexuálních aktivit a dalších problematických témat mohou produkovat data, jejichž archivace by mohla ohrozit informanty.

12 Anonymizace dat může být obtížná a může komplikovat nebo znemožnit archivaci a sekundární analýzu. Anonymizace dat může být obtížná a může komplikovat nebo znemožnit archivaci a sekundární analýzu. Nebezpečí necitlivého zacházení s informacemi obsaženými v datech je u sekundární analýzy zvýšené. Nebezpečí necitlivého zacházení s informacemi obsaženými v datech je u sekundární analýzy zvýšené.

13 Vlastnictví práv na užívání materiálů vytvořených v průběhu výzkumu může komplikovat archivaci a sekundární analýzu. Vlastnictví práv na užívání materiálů vytvořených v průběhu výzkumu může komplikovat archivaci a sekundární analýzu. Výzkumník, který data pořídil, může z etického hlediska nesouhlasit s tím, jak jsou data při sekundární analýze využita. Výzkumník, který data pořídil, může z etického hlediska nesouhlasit s tím, jak jsou data při sekundární analýze využita. Interpretace sekundární analýzy by mohly ublížit respondentům. Interpretace sekundární analýzy by mohly ublížit respondentům. Odpovědnost výzkumníka za interpretaci dat je zvýšená malým počtem respondentů, na kterých je analýza založená. Odpovědnost výzkumníka za interpretaci dat je zvýšená malým počtem respondentů, na kterých je analýza založená.

14 Motivační a technické překážky Výzkumníci odkládají archivaci, dokud nemají pocit, že sami data vytěžili. Výzkumníci odkládají archivaci, dokud nemají pocit, že sami data vytěžili. Výzkumníci upřednostňují práci na rychlé publikaci před přípravou dat pro archivaci. Výzkumníci upřednostňují práci na rychlé publikaci před přípravou dat pro archivaci. Příprava materiálu pro archivaci je náročná na čas a prostředky. Příprava materiálu pro archivaci je náročná na čas a prostředky. Výzkumníci často dávají přednost výzkumům založeným na osobní interakci se zkoumanými lidmi. Výzkumníci často dávají přednost výzkumům založeným na osobní interakci se zkoumanými lidmi.

15 Digitální formáty, ve kterých jsou ukládána data, mohou zastarávat. Digitální formáty, ve kterých jsou ukládána data, mohou zastarávat. Výzkumníci se při sekundární analýze budou zaměřovat spíše na nové závěry než na ověření závěrů původního výzkumu. Výzkumníci se při sekundární analýze budou zaměřovat spíše na nové závěry než na ověření závěrů původního výzkumu. Posouzení a kritika výzkumu na základě analýzy archivovaných dat a dokumentace je činnost náročná na čas a peníze. Posouzení a kritika výzkumu na základě analýzy archivovaných dat a dokumentace je činnost náročná na čas a peníze. Archivace analytických a polních poznámek může být velmi problematická kvůli narušení soukromí a osobních zájmů výzkumníka. Archivace analytických a polních poznámek může být velmi problematická kvůli narušení soukromí a osobních zájmů výzkumníka. Neexistují žádná pevná pravidla týkající se použité metody a dat, která by jednou provždy zajistila přesvědčivost výzkumných závěrů, a tím ochránila výzkumníka před kritikou. Neexistují žádná pevná pravidla týkající se použité metody a dat, která by jednou provždy zajistila přesvědčivost výzkumných závěrů, a tím ochránila výzkumníka před kritikou.

16 Některým výzkumníkům může v principu vadit, že někdo mohl posuzovat dosud většinou neveřejné aspekty jejich práce. Některým výzkumníkům může v principu vadit, že někdo mohl posuzovat dosud většinou neveřejné aspekty jejich práce. Výzkumník je vystaven nebezpečí alternativní interpretace. Výzkumník je vystaven nebezpečí alternativní interpretace. Požadavek archivace analytických a polních poznámek může vést k vytváření dokumentace vzdálené skutečné praxi výzkumu. Požadavek archivace analytických a polních poznámek může vést k vytváření dokumentace vzdálené skutečné praxi výzkumu. Požadavky archivace a sekundární analýzy by mohly vést k požadavkům standardizace, které jsou v rozporu s povahou některých principů kvalitativního výzkumu. Požadavky archivace a sekundární analýzy by mohly vést k požadavkům standardizace, které jsou v rozporu s povahou některých principů kvalitativního výzkumu. Dostupnost archivovaných může vést k analytickému nadužívání příliš specifického vzorku. Dostupnost archivovaných může vést k analytickému nadužívání příliš specifického vzorku.

17 Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb. a) osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvkù, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, a) osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvkù, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, b) citlivý údaje je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů b) citlivý údaje je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů

18 Anonymizace Za anonymizované se podle dikce zákona na ochranu osobních údajů považují takové údaje, které buď v původním stavu, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. Za anonymizované se podle dikce zákona na ochranu osobních údajů považují takové údaje, které buď v původním stavu, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.

19 Informovaný souhlas Cíl výzkumu Cíl výzkumu Co pro respondenta participace na výzkumu znamená Co pro respondenta participace na výzkumu znamená Výhody a nevýhody Výhody a nevýhody Odvolání souhlasu Odvolání souhlasu Zabezpečení dat Zabezpečení dat Zajištění důvěrnosti Zajištění důvěrnosti Uložení dat Uložení dat Přístup k datům Přístup k datům

20 http://medard.soc.cas.czhttp://medard.soc.cas.cz

21 Sociologické archivy ve světě http://www.esds.ac.uk/qualidata/ http://www.esds.ac.uk/qualidata/ http://www.esds.ac.uk/qualidata/ Narratives of Migration and Return Narratives of Migration and Return Centre for Migration Studies, UCC and QUB: Page can be found here Timescapes University of Leeds, UK Page can be found here Mass-Observation Archive Sussex, UK Page can be found here Narratives of Migration and Return Narratives of Migration and Return Centre for Migration Studies, UCC and QUB: Page can be found here Timescapes University of Leeds, UK Page can be found here Mass-Observation Archive Sussex, UK Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Sheridan, D. (2000). Reviewing Mass-Observation: The Archive and its Researchers Thirty Years on. In Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 1(3). Available at: http://qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/3-00sheridan-e.htm [date of access: 29.1.2001]. Sheridan, D. (2000). Reviewing Mass-Observation: The Archive and its Researchers Thirty Years on. In Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 1(3). Available at: http://qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/3-00sheridan-e.htm [date of access: 29.1.2001]. http://qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/3-00sheridan-e.htm The Murray Research Centre Harvard, Cambridge, USA Page can be found here The Murray Research Centre Harvard, Cambridge, USA Page can be found here Page can be found here Page can be found here Qualitative Archives: Short Descriptions (2000). In Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 1(3). Available at: http://qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/archive/murray-e.htm [date of access: 7.2.2001] Qualitative Archives: Short Descriptions (2000). In Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 1(3). Available at: http://qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/archive/murray-e.htm [date of access: 7.2.2001] http://qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/archive/murray-e.htm

22 Archive for Life Course Research (ALLF) University of Bremen, Germany Page can be found here Archive for Life Course Research (ALLF) University of Bremen, Germany Page can be found here Page can be found here Page can be found here Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS) Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS) Switzerland Page can be found here Finnish Social Science Data Archive Page can be found here Danish Data Archive (DDA) Page can be found here Switzerland Page can be found here Finnish Social Science Data Archive Page can be found here Danish Data Archive (DDA) Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Archives of Irish America, New York University, USA Page can be found here Northern Ireland Qualitative Archives (NIQA) Queens University Belfast, Northern Ireland Page can be found here Archives of Irish America, New York University, USA Page can be found here Northern Ireland Qualitative Archives (NIQA) Queens University Belfast, Northern Ireland Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here Page can be found here

23 Další české projekty a archivy Centrum vizuální historie MALACH Centrum vizuální historie MALACH http://www.pametnaroda.cz/ http://www.pametnaroda.cz/ http://www.pametnaroda.cz/ http://www.sudetendeutsches-museum.de http://www.sudetendeutsches-museum.de http://www.sudetendeutsches-museum.de

24 http://www.holocaust.cz/cz2/resources/recolle ctions/recollections http://www.holocaust.cz/cz2/resources/recolle ctions/recollections http://www.holocaust.cz/cz2/resources/recolle ctions/recollections http://www.holocaust.cz/cz2/resources/recolle ctions/recollections http://www.totalita.cz/vzp/vzp.php http://www.totalita.cz/vzp/vzp.php http://www.totalita.cz/vzp/vzp.php http://www.zivapamet.cz http://www.zivapamet.cz http://www.zivapamet.cz http://www.oralhistory.cz/ http://www.oralhistory.cz/ http://www.oralhistory.cz/ http://iohanet.org/ http://iohanet.org/ http://iohanet.org/ http://www.genocidearchiverwanda.org.rw/ http://www.genocidearchiverwanda.org.rw/


Stáhnout ppt "Archivace kvalitativních dat Sekundární analýza kvalitativních dat byla dlouho „bílým místem na mapě sociálně-vědního výzkumu “ Sekundární analýza kvalitativních."

Podobné prezentace


Reklamy Google