Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P R O X I O konfigurovatelný IS pro veřejnou správu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P R O X I O konfigurovatelný IS pro veřejnou správu"— Transkript prezentace:

1 P R O X I O konfigurovatelný IS pro veřejnou správu
P R O X I O konfigurovatelný IS pro veřejnou správu České Budějovice Krajský rok informatiky Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 Plzeň

2 = česká konzultační společnost
dodavatel software řešení pro veřejnou správu konfigurovatelný IS pro veřejnou správu i-net aplikace , HelpDesk, KEVIS efektivní řešení ekonomiky rozpočtových organizací správa a evidence majetku Památky Dovolte mě velmi stručné představení společnosti MARBES CONSULTING. Tato česká konzultační firma vznikla v roce 1997 a zaměřila se na softwarová řešení pro organizace veřejné a státní správy. Mezi naše nejznámější produkty patří systém PROXIO pokrývající všechny činnosti úřadu veřejné správy, - dále internetové aplikace ePUSA a KEVIS již byly představeny, systém HelpDesk pro administraci požadavků na IT i spotřební materiál, ale i pro nastavení potřebného workflow … bude ještě představen dnes odpoledne, - máme vlastní certifikované řešení ekonomiky rozpočtových organizací na platformě Microsoft, komplexní řešení správy a evidence majetku specifické řešení PROXIO – Památky pro evidenci, správu a prezentaci památkového fondu bude předmětem mé prezentace. Profil společnosti 2

3 Projekty MARBES CONSULTING
Statutární město Plzeň (od r. 1999) První implementace SAP R/3 ve sféře Public v ČR → později roll-out na IS PROXIO-S Dopravní podnik hl. m. Prahy (2000) Implementace centrálního řízeného skladu v SAP R/3 Plzeňské městské dopravní podniky (od r. 1999) Implementace PROXIO-S na bázi SAP R/3 včetně workflow Statutární Město Liberec (od r. 2002) Implementace komplexního IS PROXIO-S, integrace se spisovou službou e-spis a STŘ fy VITA Software Krajský úřad Plzeňského kraje (od r. 2002) Implementace PROXIO-N (ERP na bázi NAVISION + ROZPOČET&Výkaznictví) Magistrát hlavního města Prahy (od r. 2005) Implementace řešení SEM (správa a evidence majetku hl.m. Prahy) Analýza a vytvoření Registru objektů památkové péče → PROXIO-Památky → projekt PRAHA HISTORICKÁ První velké projekty v začátku historie MARBES byla svázány se systémem SAP R/3, velkým zlomem byla implementace komplexního IS pro město Liberec. Zde se dá hovořit o premiéře řešení PROXIO; poněvadž ekonomickým jádrem byl zmíněný systém SAP, proto přípona S Na Krajském úřadě Plzeňského kraje byla zase implementována poprvé verze PROXIO-N, s ERP systémem Microsoft NAVISION. Velký projekt SEM pro Magistrát hl. města Prahy vygeneroval později svébytné řešení PROXIO-Památky, jehož realizace stále probíhá a vzhledem k množství historických památek na území Prahy bude probíhat ještě několik let. Milníky MARBES CONSULTING

4 Projekty MARBES CONSULTING … II
Krajský úřad Středočeského kraje (od r. 2004) Implementace PROXIO – část Evidence nemovitých objektů (ENO) a agendový systém Smlouvy&Poplatky, administrační modul EOS Krajský úřad Zlínského kraje (od r. 2004) Implementace modulu EOS (Evidence organizační struktury) Vývoj, implementace a podpora systému MC HelpDesk pro všechny kraje ČR Krajský úřad Olomouckého kraje (od r. 2003) Implementace nové generace systému Evidence Organizační Struktury (EOS III) Koncepce a implementace modulu Evidence nemovitých objektů (ENO) Krajský úřad Kraje Vysočina (od r. 2003) Vývoj, implementace a podpora systému KEVIS pro všechny kraje ČR Západočeská univerzita v Plzni (od r. 2004) Implementace a podpora systému Smlouvy&Poplatky a CES s vazbou na ES Analýza a vytvoření Centrálního Registru Osob (CRO) ZČU na platformě ORACLE Velkou část našeho řešení PROXIO mají i další krajské úřady, některé se velmi zasloužily o vznik našich internetových aplikací a všechny kraje se dodnes na jejich rozvoji podílejí. …………… Daří se nám moduly řešení PROXIO uplatňovat i na akademické půdě. Milníky MARBES CONSULTING - II

5 Projekty MARBES CONSULTING … III
Ministerstvo dopravy ČR (od r. 2003) Implementace a podpora systému MC HelpDesk a Manažerského Informačního Systému Ministerstvo vnitra ČR (od r. 2003) Vývoj, implementace a podpora Elektronického portálu územních samospráv - ePUSA včetně vazby na PVS. Spolupráce na aktualizaci Studie proveditelnosti Komplexní informatizace krajů ČR Universita Palackého Olomouc (od r. 2005) Integrovaný systém pro Centrální Evidenci Smluv (CES) Město Příbram (2006) Integrovaný systém PROXIO-N včetně agend Stavebního řízení, Sociálních dávek, spisové služby…… a integrace s GIS fy GEPRO Velmi si vážíme i spolupráce s ministerstvy, jak při implementaci našich produktů, tak při zpracování analýz a studií. ……………… Posledním větším projektem je pro nás implementace komplexního IS pro město Příbram, kam s vyjímkou GIS systému dodáváme kompletní IT softwarové prostředí. Milníky MARBES CONSULTING - III

6 = komfortní nástroj pro:
Finanční řízení (příprava a řízení rozpočtů, finanční a manažerské účetnictví, pohledávky a závazky, dlouhodobý majetek, banka, pokladna, prodej a nákup aj.) Řízení provozu (správa nemovitostí, správa majetku, spisová služba, správa kontraktů, aj.) Správní agendy (nejrůznější agendy místních a správních poplatků, pokut, přestupků, smluvních vztahů, objednávek a dalších pohledávkových či závazkových agend města, stejně tak jako agend bez finančního plnění - např. evidence žadatelů o byt apod.) Konfigurovatelný systém PROXIO se prosadil jako velmi efektivní a uživatelsky komfortní nástroj jednak pro sféru Finančního řízení dané instituce – jeho jádrem je osvědčený ekonomický systém Microsoft NAVISION; uživatelé oceňují jeho integritu v oblasti Řízení provozu, tedy při spravování movitého i nemovitého majetku města, jeho provázanost s GIS systémem, PROXIO obsahuje také spisovou službu i DMS. PROXIO podporuje především to co dělá úřad úřadem – tedy nejrůznější agendy a jejich finanční obraz. Komfortní znamená, že veškerá agendová práce je vedena z jednotného uživatelského prostředí, bez nutnosti přepínání se mezi jednotlivými částmi informačního systému. Tudíž např. referentka stavebního odboru vlastně ani netuší, v které části systému se zrovna pohybuje při vystavování kolaudačního rozhodnutí, pracuje se stále stejnou obrazovkou a přitom si přetahuje dokumentaci z GISu, vystavuje správní poplatek v agendpvém systému, vypravuje rozhodnutí ve spisové službě atd., ovšem všechny tyto operace jsou pro ni kliknutím na téže obrazovce, která je nastavena dle její pracovní role. Výrazně se tak snižují nároky na provoz a údržbu celého informačního systému. PROXIO 6

7 PROXIO – základní konfigurace … I
MULTI-AGENDOVÝ SYSTÉM „Smlouvy&Poplatky“ (Evidence soudních sporů, Stavební řízení, Sociální dávky, Centrální evidence smluv …. a j. agendy) → na podporu administrativních a rozhodovacích procesů vedení libovolné evidence vázané na partnery (firmy, státní správa, samospráva, občané, …) automatické detailní generování předpisů pohledávek (včetně rozpočtové skladby) do ekonomického systému sledování a správa salda případu (sledování a kontrola fakturace, přehled o dotčených objektech, …) V základní konfiguraci PROXIA tedy nemůže chybět MULTI-AGENDOVÝ SYSTÉM, kde se zakládá a vyřizuje každý případ, včetně předpisu pohledávek nebo rozpisu úkolů nefinančního plnění (mluvíme-li např. o agendě žadatelů o byt), samozřejmě kde se také sledujesaldo daného případu. Základní konfigurace I

8 PROXIO – základní konfigurace … II
EKONOMIKA na bázi Microsoft Dynamics NAV doplněna add-ony „ROZPOČET a Výkaznictví“ + „Mzdy&Personalistika“ KONSOLIDOVANÁ DATOVÁ BÁZE (KDB) systém partnerských a majetkových evidencí a registrů včetně Matriky a Volební agendy provázání se základními registry ISVS SPISOVÁ SLUŽBA e-spis odzkoušený a plně zintegrovaný systém CENTRÁLNÍ SPRÁVA systému i dat včetně řízení oprávnění Multi.agendový systém velmi úzce spolupracuje s ekonomickým jádrem, nejčastěji postaveným na Microsoft NAVISION (verze PROXIO-S využívá systém mySAP ERP). Tyto rozšířené systémy jsme pro potřeby státní a veřejné správy doplnili vlastními certifikovanými add-ony ROZPOČET a Výkaznictví, popř. Mzdy a Personalistika. Velmi významnou částí je jednotný datový fond řešení, tzv. Komplexní Datová Báze, kterou tvoří partnerské a majetkové registry a evidence. Pro oblast spisové služby jsme zvolili prověřený produkt e-spis společnosti Exprit. PROXIO je možné bezpečně a centrálně spravovat - a tady máme na mysli správu jednotlivých aplikací, uživatelů, jejich organizační strukturu podle pracovních rolí, jejich přístupových práv, ale týmž nástrojem se dají řídit i aplikace třetích stran. Základní konfigurace II

9 PROXIO Červený rámeček naznačuje obsah řešení PROXIO:
Především multiagendový systém, odkud se vyřizují všechny případy Komplexní datovou bázi všech registrů a evidencí Ekonomický systém, jehož jádro tvoří Microsoft Dynamics NAV obalený naším ROZPOČTEM a Výkaznictvím a doplněný modulem Personalistika a Mzdy Oblast spisové služby a DMS Centrální administraci systému, uživatelů, jejich rolí a přístupových práv PROXIO

10 ERP systém NAV Robustní, kompletně lokalizovaný systém s garantovanou podporou a vývojem od předního světového výrobce Bohatá funkcionalita a uživatelsky příjemné jednoduché ovládání Elasticita a rychlá přizpůsobivost → nízké dlouhodobé náklady na pořízení a vlastnictví (TCO) Plná integrace s ostatními moduly MC řešení PROXIO Automatické přebírání rozpočtové skladby Objednávka – Faktura – Předpis úhrady (automatické párování) Silné nástroje pro tvorbu přehledů a statistik s vazbou na MS Office (Word, Excel, Outlook). Pozn.: Microsoft Dynamics (dříve Microsoft Business Solutions) = nová značka zastřešující pokročilé integrované informační systémy společnosti Microsoft – Microsoft Axapta, Microsoft NAVISION a Microsoft CRM. Při stavbě modulárního řešení PROXIO jsme kladli velký význam spolehlivosti a bezpečnosti. Proto jsme jako ekonomické jádro použili sofistikovaný, robustní systém se zaručenou podporou světového leadra v této oblasti. Systém je plně lokalizovaný, může čerpat ze sady partnerských řešení, má jen v ČR přes 300 instalací. Je součástí „Projektu Green“, což je kódové označení pro rozvoj podnikových aplikací Microsoft Business Solutions. Jeho první vlna probíhá v letech 2005 až 2007 a týká se uvedení sdíleného uživatelského rozhraní, které bude založeno zhruba na padesáti konfigurovatelných rolích, které lidé zastávají v rámci organizace. Vše bude hladce integrováno s Microsoft Office. Podnikové aplikace Microsoft budou spolupracovat s různými aplikacemi služeb a budou obsahovat konfigurovatelné prostředí pro tvorbu sestav založené na SQL Server Reporting Services a společné prostředí pro intranet a extranet se zvýšeným zabezpečením založené na technologii Microsoft Office SharePoint Portal Server. Výsledkem bude nová úroveň spolupráce mezi organizacemi i uvnitř nich. Druhá vlna bude zahájena v roce Bude vycházet z inovací první vlny a aplikovat přístup modelování podnikových procesů. Inovace druhé vlny budou využívat výhod a výkonu WinFX a Visual Studio .NET. Nejvýznamnějším doplněním verze 4.0 je Microsoft Navision Employee Portal – nákladově efektivní způsob nasazení webového rozhraní. Uživatelé mohou využít Microsoft SharePoint - Microsoft intranetový standard, aby mohli přistupovat k informacím v Microsoft Navision v reálném čase. Microsoft Dynamics NAV

11 MC ROZPOČET a Výkaznictví
Detailní strukturovaná evidence rozpočtu organizace Sestavení rozpočtu metodou shora i zdola Sestavení libovolného množství variant rozpočtu Strukturovaný systém schvalování rozpočtu Evidence požadavků na provedení rozpočtových změn a opatření Evidence („hlídání“) předpokládaného čerpání rozpočtu již na úrovni objednávky Definice libovolného počtu výkazů nad daty rozpočtu i rozpočtového účetnictví Pro specifické potřeby státní správy a samosprávy jsme vyvinuli vlastní modul ROZPOČET a Výkaznictví, který je Microsoftem certifikován a velmi oceňován pro jeho schopnost modelovat velmi detailně členěný rozpočet, pro schopnost sledovat jeho disponibilitu již ve chvíli posuzování nové objednávky, pro schopnost nadefinovat si různé pohledy nad daty rozpočtu apod. ROZPOČET a Výkaznictví

12 Spisová služba e-spis integrace prostřednictvím aplikačního rozhraní, které podporuje on-line komunikaci na úrovni dokumentů integrace vychází z pojetí spisové služby jako základního komunikačního kanálu pro dokumenty uvnitř úřadu e-spis zajišťuje evidenci, přidělení evid.č./spisové značky, pohyb doručeného dokumentu z podatelny až po předání odborné agendě, spojování dokumentů do spisů, převzetí dokumentu vygenerovaného v odborné agendě, oběh dokumentů uvnitř úřadu, předání dokumentu na výpravnu a vypravení standardní cestou externímu subjektu některé dokumenty se v e-spis pouze evidují – jejich vlastní zpracování probíhá v odborných aplikacích PROXIO (STR, SD, fakturace…). Ano v oblasti Spisové služby jsme nešli cestou, kterou volí v poslední době někteří dodavatelé podobných řešení – totiž cestou vlastního vývoje. Ale naopak jsme zintegrovali osvědčené a na konkrétních projektech odzkoušené řešení e-spis společnosti Exprit. e-spis

13 … výhody řešení propojení ekonomického, dokumentačního, správního a geografického subsystému úřadu pokročilé integrované řešení datového základu IS měst schopnost pružně reagovat na změny ve státní informační politice veškerá práce je vedena z jednotného uživatelského prostředí jednotná práce s dokumenty s podporou hromadného tisku nástroje pro úplnou správu systému jsou v rukách zákazníka možnosti customizace a rozvoje (vznik nových agend …) Můžeme prohlásit, že řešení PROXIO přináší našim klientům tyto výhody: - Integrované pracovní prostředí úředníka Komplexní datovou základnu IS Elasticita v použití a pružnost v reakci na změny Nízké náklady na pořízení a provoz, žádné zaškolování na nových agendách a systémech – vše se vybavuje z jednoho prostředí! Centrální správu a tím vysokou bezpečnost Možnost rozvoje vlastními silami uživatele Garantovaný rozvoj ze strany výrobce – viz PROXIO-Památky. Děkuji Vám za pozornost a budu se těšit na Vaše dotazy a zájem o představené řešení. PROXIO … výhody 13

14 Podrobněji se podíváme na nejnovější přírůstek našeho řešení PROXIO.
PROXIO - Památky 14

15 Památky mají svůj zárodek v našem známém schématu řešení PROXIO a to v Evidenci nemovitých objektů.
Místem zrodu nového modulu byla Praha, resp. rozsáhlý projekt Evidence nemovitostí zpracovávaný pro Magistrát hlavního města. PROXIO

16 Projekt Evidence nemovitostí na MHMP (památky) - pohled architektů:
problémy s evidencí památek obtížné vyhledání informací chybí provázanost dat komplikovaná prezentace památek veřejnosti i odborníkům V rámci projektu Evidence nemovitostí na Magistrátu hl. města Prahy jsme pochopitelně měli za úkol zpracovávat i historicky cenné objekty a přitom jsme zaznamenali různé připomínky odborníků k nakládání s informacemi o historicky cenných objektech. Diskutované byly: Problémy s evidencí památek Obtížné vyhledávání informací Chyběla vazba mezi různými objekty, chcete-li daty, svázanými určitým parametrem a prezentace památek byla na velmi nízké úrovni. Památky - Pohled architektů

17 Projekt Evidence nemovitostí na MHMP (památky) - požadavky
 vytvoření elektronického nástroje inventarizace památkového fondu trvalé uchování dat snadná aktualizace a doplňování dat  využití pro: územní plánování komplexní obnovy památkově chráněných území projektování objektů (rekonstrukce, demolice, novostavby v historickém prostředí,...) investice a developerská činnost legislativa památkové ochrany Projekt zadal pro implementaci naší Evidence nemovitostí (součástí zmíněného řešení PROXIO) následující cíle: Vytvořit elektronickou verzi pro inventarizaci památkového fondu, s možností snadné aktualizace a trvalým uchováním dat s co nejširší využitelností pro potřeby správce tohoto cenného majetku. Evidence a ochrana památek - Požadavky

18 Projekt Evidence nemovitostí na MHMP – „Praha historická“
digitální pasport objektů interaktivní text, multimedia snadná orientace a přehlednost vysvětlení pojmů obrazová a filmová dokumentace virtuální 3D zobrazení objektů Naší odpovědí byl DIGITÁLNÍ passport objektů, jakási elektronická veze někdejší karty objektu, samozřejmě s mnoha novými informacemi multimediálního charakteru. Praha historická

19 PROXIO – Památky … unikátní řešení
originální metodika sběru dat centralizovaná evidence všech informací o památkách webová prezentace snadný přístup a vyhledání informací pro široký okruh uživatelů odborníci (architekti, historici) úředníci (památkáři, odborníci) veřejnost (turisté, studenti) Toto řešení jsme pak vyvíjeli jako opakovatelné řešení, s využitím pro obce i organizace spravující historicky cenný majetek. Nový modul dostal název PROXIO – Památky a zahrnuje: Originální metodiku sběru dat (tuto oblast jsme svěřili specializované firmě APRIS Praha) Centralizovanou evidenci informací - tu tvoří pro tento účel speciálně rozšířená Evidence nemovitých objektů, a webová prezentace obsahu - ta je portovatelná na jakýkoli WEB města. Buď doplňuje existující obsah WEBu v grafickém provedení, na který jsou návštěvníci vaší WEB adresy zvyklí. Nebo jsme schopni navrhnout i zcela nové řešení, kde kromě historických skvostů dané lokality návštěvník najde i údaje o místních ubytovacích kapacitách penzionů, hotelů, trasy cyklostezek, s napojením na digitální 3D mapu města (pokud existuje) apod. Právě prezentační vrstva řešení je velmi vděčná součást řešení, neboť umožňuje snadný přístup k informacím odborné i laické veřejnosti, studentům, turistům a dalším zájemcům. ……. Vlastní ukázku uvidíte v závěru této prezentace! F Y I: Kupodivu z hlediska objemu dat tvoří největší podíl stavební a technická dokumentace, která je využívána při správních řízeních úřadu. Pro Vaši představu: pilotní projekt obsahující 30 historických objektů na území hlavního města Prahy vyprodukoval na 7000 dokumentů. Cílem je takto popsat a prezentovat na 9000 objektů. Je jasné, že jde o víceletý projekt….. Praha historická – PROXIO Památky

20 PROXIO - Památky Multimediální obsah databáze uložen v DMS
památky (budovy, areály, předměty, ...) osobnosti (panovníci, architekti, umělci, významné osobnosti…) historické události (stavební historie, stopy lidí…) stavební dokumentace, passporty objektů vazby mezi objekty (dynamický obsah) evidence a historie správních řízení (stavební řízení, granty na obnovu památek…) možnost využití dat ISKN a UIR-ADR (interaktivní mapa) vyhledávání podle různých kritérií Z hlediska obsahu nabízí databáze PROXIO – Památky údaje různého typu související s příslušným objektem. OBJEKTEM je historická budova, most, areál, sbírka v galerii apod. Virtuálně lze procházet jednotlivými patry, sály objektu. Zachytit stopu lidí spojených s daným objektem. Získat Informace o průběhu stavby, rekonstrukcích objektu, událostech s vazbou na daný objekt Samozřejmostí je nalezení informací, které vyžaduje legislativa v oblasti správy a evidence tohoto majetku Samozřejmostí jsou vazby na nadřazené registry a široké možnosti vyhledávání. PROXIO – Památky (obsah databáze)

21 PROXIO - Památky na internetu
Krátký příklad využití prezentační vrstvy řešení PROXIO-Památky: Prezentace památek na internetu

22 PROXIO – Památky (obsah databáze)

23 PROXIO – Památky (obsah databáze)

24 PROXIO – Památky (obsah databáze)

25 PROXIO – Památky (obsah databáze)

26 PROXIO – Památky (obsah databáze)

27 PROXIO – Památky (obsah databáze)

28 PROXIO – Památky (obsah databáze)

29 PROXIO – Památky (obsah databáze)

30 PROXIO – Památky (obsah databáze)

31 PROXIO – Památky (obsah databáze)

32 Děkuji Vám za pozornost.
Děkuji Vám za pozornost. Tel.: MARBES CONSULTING s.r.o. , Brojova 16, Plzeň www. marbes.cz


Stáhnout ppt "P R O X I O konfigurovatelný IS pro veřejnou správu"

Podobné prezentace


Reklamy Google