Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.marbes.cz České Budějovice Krajský rok informatiky 26.10. 2006 Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň www.marbes.cz P R O X.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.marbes.cz České Budějovice Krajský rok informatiky 26.10. 2006 Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň www.marbes.cz P R O X."— Transkript prezentace:

1 www.marbes.cz České Budějovice Krajský rok informatiky 26.10. 2006 Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň www.marbes.cz P R O X I O konfigurovatelný IS pro veřejnou správu

2 www.marbes.cz Profil společnosti = česká konzultační společnost  dodavatel software řešení pro veřejnou správu  konfigurovatelný IS pro veřejnou správu  i-net aplikace, HelpDesk, KEVIS  efektivní řešení ekonomiky rozpočtových organizací  správa a evidence majetku  Památky

3 www.marbes.cz Projekty MARBES CONSULTING Statutární město Plzeň (od r. 1999) První implementace SAP R/3 ve sféře Public v ČR → později roll-out na IS PROXIO-S Dopravní podnik hl. m. Prahy (2000) Implementace centrálního řízeného skladu v SAP R/3 Plzeňské městské dopravní podniky (od r. 1999) Implementace PROXIO-S na bázi SAP R/3 včetně workflow Statutární Město Liberec (od r. 2002) Implementace komplexního IS PROXIO-S, integrace se spisovou službou e-spis a STŘ fy VITA Software Krajský úřad Plzeňského kraje (od r. 2002) Implementace PROXIO-N (ERP na bázi NAVISION + ROZPOČET&Výkaznictví) Magistrát hlavního města Prahy (od r. 2005) Implementace řešení SEM (správa a evidence majetku hl.m. Prahy) Analýza a vytvoření Registru objektů památkové péče → PROXIO-Památky → projekt PRAHA HISTORICKÁ Milníky MARBES CONSULTING

4 www.marbes.cz Projekty MARBES CONSULTING … II Krajský úřad Středočeského kraje (od r. 2004) Implementace PROXIO – část Evidence nemovitých objektů (ENO) a agendový systém Smlouvy&Poplatky, administrační modul EOS Krajský úřad Zlínského kraje (od r. 2004) Implementace modulu EOS (Evidence organizační struktury) Vývoj, implementace a podpora systému MC HelpDesk pro všechny kraje ČR Krajský úřad Olomouckého kraje (od r. 2003) Implementace nové generace systému Evidence Organizační Struktury (EOS III) Koncepce a implementace modulu Evidence nemovitých objektů (ENO) Krajský úřad Kraje Vysočina (od r. 2003) Vývoj, implementace a podpora systému KEVIS pro všechny kraje ČR Západočeská univerzita v Plzni (od r. 2004) Implementace a podpora systému Smlouvy&Poplatky a CES s vazbou na ES Analýza a vytvoření Centrálního Registru Osob (CRO) ZČU na platformě ORACLE Milníky MARBES CONSULTING - II

5 www.marbes.cz Projekty MARBES CONSULTING … III Ministerstvo dopravy ČR (od r. 2003) Implementace a podpora systému MC HelpDesk a Manažerského Informačního Systému Ministerstvo vnitra ČR (od r. 2003) Vývoj, implementace a podpora Elektronického portálu územních samospráv - ePUSA včetně vazby na PVS. Spolupráce na aktualizaci Studie proveditelnosti Komplexní informatizace krajů ČR Universita Palackého Olomouc (od r. 2005) Integrovaný systém pro Centrální Evidenci Smluv (CES) Město Příbram (2006) Integrovaný systém PROXIO-N včetně agend Stavebního řízení, Sociálních dávek, spisové služby…… a integrace s GIS fy GEPRO Milníky MARBES CONSULTING - III

6 www.marbes.cz PROXIO = komfortní nástroj pro:  Finanční řízení (příprava a řízení rozpočtů, finanční a manažerské účetnictví, pohledávky a závazky, dlouhodobý majetek, banka, pokladna, prodej a nákup aj.)  Řízení provozu (správa nemovitostí, správa majetku, spisová služba, správa kontraktů, aj.)  Správní agendy (nejrůznější agendy místních a správních poplatků, pokut, přestupků, smluvních vztahů, objednávek a dalších pohledávkových či závazkových agend města, stejně tak jako agend bez finančního plnění - např. evidence žadatelů o byt apod.)

7 www.marbes.cz Základní konfigurace I PROXIO – základní konfigurace … I  MULTI-AGENDOVÝ SYSTÉM „Smlouvy&Poplatky“ (Evidence soudních sporů, Stavební řízení, Sociální dávky, Centrální evidence smluv …. a j. agendy) → na podporu administrativních a rozhodovacích procesů  vedení libovolné evidence vázané na partnery (firmy, státní správa, samospráva, občané, …)  automatické detailní generování předpisů pohledávek (včetně rozpočtové skladby) do ekonomického systému  sledování a správa salda případu (sledování a kontrola fakturace, přehled o dotčených objektech, …)

8 www.marbes.cz Základní konfigurace II PROXIO – základní konfigurace … II  EKONOMIKA na bázi Microsoft Dynamics NAV  doplněna add-ony „ROZPOČET a Výkaznictví“ + „Mzdy&Personalistika“  KONSOLIDOVANÁ DATOVÁ BÁZE (KDB)  systém partnerských a majetkových evidencí a registrů včetně Matriky a Volební agendy  provázání se základními registry ISVS  SPISOVÁ SLUŽBA e-spis  odzkoušený a plně zintegrovaný systém  CENTRÁLNÍ SPRÁVA systému i dat včetně řízení oprávnění

9 www.marbes.cz PROXIO

10 www.marbes.cz ERP systém NAV Robustní, kompletně lokalizovaný systém s garantovanou podporou a vývojem od předního světového výrobce Bohatá funkcionalita a uživatelsky příjemné jednoduché ovládání Elasticita a rychlá přizpůsobivost → nízké dlouhodobé náklady na pořízení a vlastnictví (TCO) Plná integrace s ostatními moduly MC řešení PROXIO Automatické přebírání rozpočtové skladby Objednávka – Faktura – Předpis úhrady (automatické párování) Silné nástroje pro tvorbu přehledů a statistik s vazbou na MS Office (Word, Excel, Outlook). Pozn.: Microsoft Dynamics (dříve Microsoft Business Solutions) = nová značka zastřešující pokročilé integrované informační systémy společnosti Microsoft – Microsoft Axapta, Microsoft NAVISION a Microsoft CRM. Microsoft Dynamics NAV

11 www.marbes.cz MC ROZPOČET a Výkaznictví Detailní strukturovaná evidence rozpočtu organizace Sestavení rozpočtu metodou shora i zdola Sestavení libovolného množství variant rozpočtu Strukturovaný systém schvalování rozpočtu Evidence požadavků na provedení rozpočtových změn a opatření Evidence („hlídání“) předpokládaného čerpání rozpočtu již na úrovni objednávky Definice libovolného počtu výkazů nad daty rozpočtu i rozpočtového účetnictví ROZPOČET a Výkaznictví

12 www.marbes.cz e-spis Spisová služba e-spis  integrace prostřednictvím aplikačního rozhraní, které podporuje on-line komunikaci na úrovni dokumentů  integrace vychází z pojetí spisové služby jako základního komunikačního kanálu pro dokumenty uvnitř úřadu  e-spis zajišťuje evidenci, přidělení evid.č./spisové značky, pohyb doručeného dokumentu z podatelny až po předání odborné agendě, spojování dokumentů do spisů, převzetí dokumentu vygenerovaného v odborné agendě, oběh dokumentů uvnitř úřadu, předání dokumentu na výpravnu a vypravení standardní cestou externímu subjektu  někter é dokumenty se v e-spis pouze eviduj í – jejich vlastn í zpracov á n í prob í h á v odborných aplikac í ch PROXIO (STR, SD, fakturace … ).

13 www.marbes.cz PROXIO … výhody … výhody řešení propojení ekonomického, dokumentačního, správního a geografického subsystému úřadu pokročilé integrované řešení datového základu IS měst schopnost pružně reagovat na změny ve státní informační politice veškerá práce je vedena z jednotného uživatelského prostředí jednotná práce s dokumenty s podporou hromadného tisku nástroje pro úplnou správu systému jsou v rukách zákazníka možnosti customizace a rozvoje (vznik nových agend …)

14 www.marbes.cz PROXIO - Památky

15 www.marbes.cz PROXIO

16 www.marbes.cz Památky - Pohled architektů Projekt Evidence nemovitostí na MHMP (památky) - pohled architektů:  problémy s evidencí památek  obtížné vyhledání informací  chybí provázanost dat  komplikovaná prezentace památek veřejnosti i odborníkům

17 www.marbes.cz Projekt Evidence nemovitostí na MHMP (památky) - požadavky  vytvoření elektronického nástroje inventarizace památkového fondu trvalé uchování dat snadná aktualizace a doplňování dat Evidence a ochrana památek - Požadavky  využití pro: územní plánování komplexní obnovy památkově chráněných území projektování objektů (rekonstrukce, demolice, novostavby v historickém prostředí,...) investice a developerská činnost legislativa památkové ochrany

18 www.marbes.cz Projekt Evidence nemovitostí na MHMP – „Praha historická“ digitální pasport objektů interaktivní text, multimedia snadná orientace a přehlednost vysvětlení pojmů obrazová a filmová dokumentace virtuální 3D zobrazení objektů Praha historická

19 www.marbes.cz PROXIO – Památky … unikátní řešení originální metodika sběru dat centralizovaná evidence všech informací o památkách webová prezentace Praha historická – PROXIO Památky snadný přístup a vyhledání informací pro široký okruh uživatelů odborníci (architekti, historici) úředníci (památkáři, odborníci) veřejnost (turisté, studenti)

20 www.marbes.cz PROXIO – Památky (obsah databáze) PROXIO - Památky Multimediální obsah databáze uložen v DMS památky (budovy, areály, předměty,...) osobnosti (panovníci, architekti, umělci, významné osobnosti…) historické události (stavební historie, stopy lidí…) stavební dokumentace, passporty objektů vazby mezi objekty (dynamický obsah) evidence a historie správních řízení (stavební řízení, granty na obnovu památek…) možnost využití dat ISKN a UIR-ADR (interaktivní mapa) vyhledávání podle různých kritérií

21 www.marbes.cz PROXIO - Památky na internetu Prezentace památek na internetu

22 www.marbes.cz PROXIO – Památky (obsah databáze)

23 www.marbes.cz

24 www.marbes.cz

25 www.marbes.cz

26 www.marbes.cz

27 www.marbes.cz

28 www.marbes.cz

29 www.marbes.cz

30 www.marbes.cz

31 www.marbes.cz

32 www.marbes.cz Děkuji Vám za pozornost. www.marbes.cz Tel.: 724 042 067 MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň www. marbes.cz berkovec@marbes.cz


Stáhnout ppt "Www.marbes.cz České Budějovice Krajský rok informatiky 26.10. 2006 Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň www.marbes.cz P R O X."

Podobné prezentace


Reklamy Google