Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský rok informatiky 6. a 7.10.2005 Zlín Zkušenosti s nasazením standardních aplikačních řešení v podmínkách samosprávy Vypracoval: Ing. Zbyněk Vavřina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský rok informatiky 6. a 7.10.2005 Zlín Zkušenosti s nasazením standardních aplikačních řešení v podmínkách samosprávy Vypracoval: Ing. Zbyněk Vavřina."— Transkript prezentace:

1 Krajský rok informatiky 6. a 7.10.2005 Zlín Zkušenosti s nasazením standardních aplikačních řešení v podmínkách samosprávy Vypracoval: Ing. Zbyněk Vavřina

2 Základní info o Liberecká IS, a.s. založena v roce 2002 založena v roce 2002 akciová společnost akciová společnost ze 100% vlastněna Statutárním městem Liberec (SML) ze 100% vlastněna Statutárním městem Liberec (SML) správa informačních technologií (IT) subjektů vlastněných či spravovaných SML správa informačních technologií (IT) subjektů vlastněných či spravovaných SML současný počet zaměstnanců je 28 současný počet zaměstnanců je 28 „Krajský rok informatiky“ += Spojením SML a Liberecké IS, a.s. došlo ke kvalitativnímu skoku (řádově) při využívání finančních, lidských a technických zdrojů v rámci informačních technologií dotýkajících se SML …

3 Příklady těchto kvalitativních skoků … metropolitní síť propojující dotčené subjekty metropolitní síť propojující dotčené subjekty centrum sdílených služeb (CSS) – „serverovna“ centrum sdílených služeb (CSS) – „serverovna“ možnost využívat nejnovější technologie – aktivní prvky (CISCO 6500), „blade servery“, centrální datové uložiště, databázové servery, IP telefony, SAP R/3 … možnost využívat nejnovější technologie – aktivní prvky (CISCO 6500), „blade servery“, centrální datové uložiště, databázové servery, IP telefony, SAP R/3 … vysokokapacitní připojení k internetu vysokokapacitní připojení k internetu uživatelská podpora – plnohodnotné pracoviště HelpDesku uživatelská podpora – plnohodnotné pracoviště HelpDesku licenční politika – operační systémy, kancelářský SW … licenční politika – operační systémy, kancelářský SW … antivirová a antispamová ochrana antivirová a antispamová ochrana efektivní využívání lidských zdrojů efektivní využívání lidských zdrojů nadstandardní rozvoj funkcionalit GISu nadstandardní rozvoj funkcionalit GISu zálohování a archivace dat zálohování a archivace dat možnost koncepčního rozvoje IT možnost koncepčního rozvoje IT jednotný a manažerský pohled na chování dotčených subjektů – SAP R/3 jednotný a manažerský pohled na chování dotčených subjektů – SAP R/3 možnost komerčního využití potenciálu IT možnost komerčního využití potenciálu IT „Krajský rok informatiky“

4 Správa koncových zařízení - HelpDesk 20032003  dostupnost pouze po telefonu nebo e-mailem  systém náhodného řešení požadavků  neexistující evidence požadavků  neinformovanost koncových uživatelů o stavu IS  prakticky každý dělá všechno  neefektivní využití potenciálu členů řešitelského týmu 20052005 jednoznačně definované rozhraní pro koncové uživatele jednoznačně definované rozhraní pro koncové uživatele stálá a garantovaná dostupnost stálá a garantovaná dostupnost evidence požadavků, včetně priorit evidence požadavků, včetně priorit průběžná informovanost koncových uživatelů o stavu IS průběžná informovanost koncových uživatelů o stavu IS definovaná odpovědnost každého člena řešitelského týmu definovaná odpovědnost každého člena řešitelského týmu vznik znalostní databáze vznik znalostní databáze „Krajský rok informatiky“

5 Koncový uživatel Správa koncových zařízení - HelpDesk „Krajský rok informatiky“ HelpDesk Řešitelský tým 2003 2005 Koncový uživatel Oddělení informatiky

6 Subjekty spolupracující s Libereckou IS, a.s. Magistrát města Liberec (MML) Magistrát města Liberec (MML) Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou (MOV) Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou (MOV) Městská policie Liberec Městská policie Liberec Dopravní podnik města Liberce (DPML) Dopravní podnik města Liberce (DPML) Technické služby města Liberce (TSML) Technické služby města Liberce (TSML) Sportovní areál Ještěd (SAJ) Sportovní areál Ještěd (SAJ) ELSET ELSET Z00 Liberec Z00 Liberec Romské komunitní centrum Romské komunitní centrum Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje divadla a kina divadla a kina Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje Technická universita Liberec Technická universita Liberec „Krajský rok informatiky“

7 Stav IS před implementací „SAPu“ …  existence několika vzájemně neintegrovaných aplikací – účetnictví, rozpočet, mzdová a personální agenda, evidence pohledávek, evidence majetku, registr obyvatel, registr adres, evidence smluvních partnerů, evidence dodavatelů …  duplicitní zadávání dat  data uložena v souborovém systému – jednoduché databáze typu DBF, ACCES  nestabilita IS jako celku – častá nedostupnost aplikací  nižší bezpečnost IS – přístupová práva, archivace a zálohy  velmi náročné zásahy spojené se změnou legislativy  neexistence manažerských výstupů  nemožnost certifikovat IS na soulad se standardy ISVS – v případě MML a MOV  nejednotné výkaznictví dotčených subjektů „Krajský rok informatiky“

8 Cílový stav IS po implementaci „SAPu“ … existence integrovaného a transparentního IS existence integrovaného a transparentního IS možnost integrace i s aplikacemi neekonomického charakteru – spisová služba, GIS … možnost integrace i s aplikacemi neekonomického charakteru – spisová služba, GIS … data uložena v relačních databázích – Oracle, MS SQL … data uložena v relačních databázích – Oracle, MS SQL … stabilní a vždy dostupný IS stabilní a vždy dostupný IS bezpečný přístup k datům bezpečný přístup k datům jednoduchý systém aktualizací s ohledem na změnu legislativy jednoduchý systém aktualizací s ohledem na změnu legislativy možnost využití manažerských nástrojů a principů projektového řízení pro vedoucí pracovníky možnost využití manažerských nástrojů a principů projektového řízení pro vedoucí pracovníky možnost atestace IS na shodu se standardy ISVS – v případě MML a MOV možnost atestace IS na shodu se standardy ISVS – v případě MML a MOV možnost jednotného výkaznictví pro dotčené subjekty města možnost jednotného výkaznictví pro dotčené subjekty města dostat kvalitní nástroj pro plánování a čerpání městského rozpočtu – v případě MML a MOV dostat kvalitní nástroj pro plánování a čerpání městského rozpočtu – v případě MML a MOV nasazení systému v dotčených subjektech – DPML, TSML, Liberecká IS, ELSET, SAJ nasazení systému v dotčených subjektech – DPML, TSML, Liberecká IS, ELSET, SAJ „Krajský rok informatiky“

9 Vývoj implementace „SAPu“ … vypsání a vyhodnocení veřejné soutěže na dodávku nového systému vypsání a vyhodnocení veřejné soutěže na dodávku nového systému 1.polovina 2002 – návrh a schválení cílového konceptu pro MML 1.polovina 2002 – návrh a schválení cílového konceptu pro MML 2.polovina 2002 – nákup potřebného HW a vlastní implementace v podmínkách MML (instalace, nastavení, školení, dokumentace, migrace dat, zkušební provoz …) 2.polovina 2002 – nákup potřebného HW a vlastní implementace v podmínkách MML (instalace, nastavení, školení, dokumentace, migrace dat, zkušební provoz …) 1.1.2003 – náběh do produktivního provozu na MML 1.1.2003 – náběh do produktivního provozu na MML 3.čtvrtletí 2003 – návrh a schválení rozdílového konceptu pro MOV 3.čtvrtletí 2003 – návrh a schválení rozdílového konceptu pro MOV 4.čtvrtletí 2003 – vlastní implementace v podmínkách MOV (nastavení, školení, migrace dat, zkušební provoz …) 4.čtvrtletí 2003 – vlastní implementace v podmínkách MOV (nastavení, školení, migrace dat, zkušební provoz …) 1.1.2004 – náběh do produktivního provozu na MOV 1.1.2004 – náběh do produktivního provozu na MOV duben 2005 – nasazení systému do produktivního provozu v prostředí společnosti Liberecká IS duben 2005 – nasazení systému do produktivního provozu v prostředí společnosti Liberecká IS květen 2005 – nasazení systému do produktivního provozu v prostředí společnosti ELSET květen 2005 – nasazení systému do produktivního provozu v prostředí společnosti ELSET červenec 2005 – nasazení systému do produktivního provozu v prostředí společnosti SAJ červenec 2005 – nasazení systému do produktivního provozu v prostředí společnosti SAJ „Krajský rok informatiky“

10 Plánovaný rozvoj „SAPu“ … 1.1.2006 – nasazení systému do produktivního provozu v prostředí DPML. Nyní ve fázi veřejné soutěže 1.1.2006 – nasazení systému do produktivního provozu v prostředí DPML. Nyní ve fázi veřejné soutěže nasazení systému v prostředí TSML nasazení systému v prostředí TSML „Krajský rok informatiky“

11 Implementované moduly … modul FI – vedení legislativou požadovaného účetnictví modul FI – vedení legislativou požadovaného účetnictví modul FM – správa rozpočtu modul FM – správa rozpočtu modul CO – podrobné sledování nákladů a výnosů modul CO – podrobné sledování nákladů a výnosů modul MM – přijaté faktury, sklady, správa kmenových dat materiálu a dodavatelů modul MM – přijaté faktury, sklady, správa kmenových dat materiálu a dodavatelů modul PM – sledování údržby bytového a nebytového fondu v oblasti školských zařízení modul PM – sledování údržby bytového a nebytového fondu v oblasti školských zařízení modul AA – evidence majetku z pohledu účetnictví, včetně evidence i jiných parametrů majetku modul AA – evidence majetku z pohledu účetnictví, včetně evidence i jiných parametrů majetku modul HR – evidence lidských zdrojů modul HR – evidence lidských zdrojů modul PS – nástroj pro řízení projektů modul PS – nástroj pro řízení projektů modul SD – prodej, faktury vydané modul SD – prodej, faktury vydané „Krajský rok informatiky“

12 Integrace s okolím … rozhraní na DES (domovní evidenční systém) – správa bytového fondu rozhraní na DES (domovní evidenční systém) – správa bytového fondu rozhraní na FLUXPAM – mzdová agenda rozhraní na FLUXPAM – mzdová agenda rozhraní na SaP (Smlouvy a poplatky) – kompletní evidence pohledávek (odpady, poplatek ze psů, prodej a pronájem pozemků, výherní hrací automaty, pokuty …) rozhraní na SaP (Smlouvy a poplatky) – kompletní evidence pohledávek (odpady, poplatek ze psů, prodej a pronájem pozemků, výherní hrací automaty, pokuty …) rozhraní na KDB (komplexní datová báze) – systém registrů a evidencí (registr obyvatel, registr budov, registr evidence nemovitostí, registr bytů a nebytů, registr ekonomických subjektů, evidence smluvních partnerů, evidence organizační struktury) rozhraní na KDB (komplexní datová báze) – systém registrů a evidencí (registr obyvatel, registr budov, registr evidence nemovitostí, registr bytů a nebytů, registr ekonomických subjektů, evidence smluvních partnerů, evidence organizační struktury) rozhraní na SpS (spisová služba) – konkrétně se jedná o oběh účetních dokladů (objednávka, faktura, protokol o předání závazku, platební poukaz) rozhraní na SpS (spisová služba) – konkrétně se jedná o oběh účetních dokladů (objednávka, faktura, protokol o předání závazku, platební poukaz) rozhraní na bankovní systémy – elektronické podávání platebních příkazů do banky a následné zpracování výpisů rozhraní na bankovní systémy – elektronické podávání platebních příkazů do banky a následné zpracování výpisů „Krajský rok informatiky“

13 Závěr, naplnění strategických cílů … systém stabilní v čase i prostoru – garance silného výrobce systém stabilní v čase i prostoru – garance silného výrobce kvalitní systém pro plánování a čerpání rozpočtu města kvalitní systém pro plánování a čerpání rozpočtu města nástroj pro optimalizaci zdrojů finančních prostředků nástroj pro optimalizaci zdrojů finančních prostředků systém pro správu a evidenci majetku systém pro správu a evidenci majetku transparentnost systému transparentnost systému nástroj pro lepší řízení městských organizací nástroj pro lepší řízení městských organizací systém umožňující manažerský pohled na subjekty státní správy a samosprávy systém umožňující manažerský pohled na subjekty státní správy a samosprávy přináší novou kvalitu – využívání základních principů projektového řízení přináší novou kvalitu – využívání základních principů projektového řízení integrovatelnost s okolím integrovatelnost s okolím jednoznačné definování procesů jednoznačné definování procesů garance souladu systému s legislativou ČR garance souladu systému s legislativou ČR systém podporující legislativu EU, včetně finančních operací v EURO systém podporující legislativu EU, včetně finančních operací v EURO „Krajský rok informatiky“ Implementace systému SAP splnila očekávaní zadavatele !!!

14 Děkuji za pozornost …. a případné dotazy …. a případné dotazy „Krajský rok informatiky“


Stáhnout ppt "Krajský rok informatiky 6. a 7.10.2005 Zlín Zkušenosti s nasazením standardních aplikačních řešení v podmínkách samosprávy Vypracoval: Ing. Zbyněk Vavřina."

Podobné prezentace


Reklamy Google