Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně - ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně - ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií."— Transkript prezentace:

1 Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně - ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

2 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie

3 Obsah Infrastruktura ISMP Schéma ISMP Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Úvod

4 Historie vzniku ISMP Koncepce rozvoje ISMP Ucelené koncepce rozvoje ISMP byly zpracovávané v zejména v letech 1997 - 2000 pracovní skupinou vytvořenou okolo manažera ISMP. Realizace klíčových částí ISMP 1998 – implementace SAP R/3 2001 – Geografický informační systém 2001 – Komplexní datová báze (registry, evidence, …) 2002 – aplikace pro podporu řešení agend (Smlouvy a poplatky, Sociální dávky,...) 2005 – zahájení imlementace elektronické spisové služby Scriptum Dvouúrovňový model rozvoje a provozu ISMP  Jednotlivé projekty rozvoje systému byly realizovány Plzeňským holdingem, a.s.  PH po realizaci projektů provedl předání na SITMP, jež následně zajišťovala provoz a administraci systému  V současné době obě funkce zajišťuje SITMP

5 Informace o SITMP příspěvková organizace města Plzně zřízena ke dni 1.1.1998 poslání organizace  komplexní zabezpečení údržby a provozu informačního systému města Plzně  zabezpečení informačního servisu pro podporu rozhodovacích procesů orgánů města Plzně  zabezpečení komplexního vývoje ISMP jako rozvojového projektu města Plzně vedlejší činnost organizace  Projektová činnost v oblasti IS  Poskytování SW služeb  Poradenská a konzultační činnost  Služby zpracování dat  Správa telekomunikací

6 Informační systém města Plzně Základní rámec ISMP  základní registry a evidence  ekonomika  administrativní (procesní) agendy  geografický informační systém  správa dokumentů  manažerská nadstavba Stále se rozvíjející systém  trendy a rozvoj informačních technologií (IT)  legislativa ČR včetně změn formátů a struktury informací ze vstupně/výstupních zdrojů externích, povětšinou celorepublikových systémů (ČSÚ, ÚIR-ADR, ISKN, …)  požadavky uživatelů na změnu práce z pohledů revize vnitřních procesů úřadu

7 Základní koncepční dokumenty základní analytické a koncepční materiály  analýza MMP - procesy / 1994  projekt digitální technické mapy města Plzně / 1994  úvodní studie Komplexní báze dat / březen 1996  koncept implementace systému SAP R/3 v prostředí města Plzně / říjen 1998  analýza řešení GIS / 1999  rozvojový projekt ISMP / 1999  koncepce procesních aplikací / 2000  koncepce Komplexní datové báze / květen 2001  koncepce správy dokumentů / 2001  podkladová analýza pro vytvoření Portálu úředníka a občana a analýza využití informačního systému města Plzně pro Portál úředníka a občana / 2004  Strategie rozvoje a provozu prostředků VT vždy na 4 roky

8 Obsah Úvod Schéma ISMP Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Infrastruktura ISMP

9 Komunikační infrastruktura městského informačního systému města Plzně Samostatná prezentace v bloku A Ing.Tomáš Krblich, Ing. Jan Klička Jednotné komunikační prostředí města Plzně Samostatná prezentace v bloku A Ing.Josef Míka

10 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Schéma ISMP

11 Partnerské registry Odběratelé Dodavatelé Rozpočet PohledávkyZávazky BankaPokladna Finanční účetnictví Majetkové registry Městské agendy KDB Ekonomický systém PaM Majetek Údržba majetku Smlouvy a poplatky Evidence soudních sporů Sociální dávky Stavební řízení Manažerský systém SAP BW Metadatový IS Investice Projekty Majetkové evidencePartnerské evidence Operativní evidence Spisová služba DMS iFaktury Hlášenky Usnesení Směrnice Veřejné zakázky Katastrální mapa Povrchová situace Technické sítě Územní plán PASPORTY GIS

12 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Geografický informační systém

13 GIS města Plzně GIS - současnost a budoucnost mapových služeb v statutárního města Samostatná prezentace v bloku C Mgr. Václav Kučera, Ing. Stanislav Štangl

14 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP Geografický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Ekonomický informační systém

15 Ekonomický IS – SAP R/3 Personalistika Údržba majetku Majetek Mzdy Rozpočetnictví Zakázky Profit centra Nákladová střediska Projekty PohledávkaZakázka Sklad Závazek Hlavní knihaBanka FM CO PS FI MMSD AM PM HR UNICOS Elektronický přenos Odběratel Dodavatel Zakázka Síťové diagramy TR.. Treasury Faktura přijatá Objednávka vydaná Faktura vydaná Objednávka přijatá Výkaz MF Řízení investic IM Zaknihování Pokladna Digitální mapa GIS ROZPOČETÚČETNICTVÍ Smlouvy a poplatky SP SAP R/3 PDS (Privátní domovní správci)

16 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP Geografický informační systém Ekonomický informační systém Správa dokumentů Informační strategie Komplexní datová báze

17 Sociální dávky, Smlouvy a poplatky, Soudní spory,.. EVIDENCE REGISTRY ÚIR.. Územně identifikační registr CRO.. Centrální registr osob RB.. Registr budov RBaN.. Registr bytů a nebytů RPP.. Registr pronajatých ploch RES.. Registr ekonomic- kých subjektů ROB.. Registr obyvatel Aplikace Katastr nemovitostí MAT.. Matrika města ENO.. Evidence nemovitých objektů ESP.. Evidence smluvních partnerů Aplikace Živnostenský úřad GIS, Majetek, Smlouvy a poplatky, Controling,.. Aplikace REN.. Registr nemovitostí Statistický úřad Aplikace ARES EOS.. Evidence organizační struktury Struktura KDB

18 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Informační strategie Správa dokumentů

19 Elektronická spisová služba Scriptum  Cíle projektu  centralizovaná elektronická evidence všech písemností úřadu,  vytváření elektronického archivu,  jednotná správa dokumentů na všech odborech  možnost práce s elektronicky podepsanými dokumenty  Implementace zahájena v roce 2005

20 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Schéma ISMP Správa dokumentů Geografický informační systém Informační strategie

21 Základní předpoklady •Finanční prostředky •Odborníci •Infrastruktura – síťová •Infrastruktura – systémová •Spolupráce uživatelů

22 Informační strategie Funkce  hodnotí současný stav ISMP  hodnotí naplnění původních představ vytvoření ISMP a jeho fungování  vymezuje možnosti dalšího rozvoje  definuje varianty zajištění klíčových činností

23 Informační strategie Dva směry poskytování služeb – oba podobné směr „dovnitř“ – služby pro úředníky a úřad - je zpravidla jako první implementován a poskytuje data pro směr „ven“ směr „ven“ – služby pro občany,firmy a stát - průkopníci – GIS - portál úřadu pro občany a ostatní subjekty

24 Klíčová témata a priority •Co nejvyšší úroveň integrace ISMP •Vytvoření standardizovaného rozhraní ISMP •Bezpečnostní politika a integrace elektronického podpisu do ISMP •Definice Service level agreements pro jednotlivé části ISMP •Řešení ukládání dokumentů a jejich archivace •Digitalizace archívů •Redakční systém pro organizace města •Rozvoj sítě PilsNET a PilsEDUNet

25 Děkujeme za pozornost Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY


Stáhnout ppt "Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně - ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií."

Podobné prezentace


Reklamy Google