Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY"— Transkript prezentace:

1 MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY
Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně - ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně

2 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP
Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie

3 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP
Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Úvod

4 Historie vzniku ISMP Koncepce rozvoje ISMP
Ucelené koncepce rozvoje ISMP byly zpracovávané v zejména v letech pracovní skupinou vytvořenou okolo manažera ISMP. Realizace klíčových částí ISMP 1998 – implementace SAP R/3 2001 – Geografický informační systém 2001 – Komplexní datová báze (registry, evidence, …) 2002 – aplikace pro podporu řešení agend (Smlouvy a poplatky, Sociální dávky,...) 2005 – zahájení imlementace elektronické spisové služby Scriptum Dvouúrovňový model rozvoje a provozu ISMP Jednotlivé projekty rozvoje systému byly realizovány Plzeňským holdingem, a.s. PH po realizaci projektů provedl předání na SITMP, jež následně zajišťovala provoz a administraci systému V současné době obě funkce zajišťuje SITMP

5 Informace o SITMP příspěvková organizace města Plzně
zřízena ke dni poslání organizace komplexní zabezpečení údržby a provozu informačního systému města Plzně zabezpečení informačního servisu pro podporu rozhodovacích procesů orgánů města Plzně zabezpečení komplexního vývoje ISMP jako rozvojového projektu města Plzně vedlejší činnost organizace Projektová činnost v oblasti IS Poskytování SW služeb Poradenská a konzultační činnost Služby zpracování dat Správa telekomunikací

6 Informační systém města Plzně
Základní rámec ISMP základní registry a evidence ekonomika administrativní (procesní) agendy geografický informační systém správa dokumentů manažerská nadstavba Stále se rozvíjející systém trendy a rozvoj informačních technologií (IT) legislativa ČR včetně změn formátů a struktury informací ze vstupně/výstupních zdrojů externích, povětšinou celorepublikových systémů (ČSÚ, ÚIR-ADR, ISKN, …) požadavky uživatelů na změnu práce z pohledů revize vnitřních procesů úřadu

7 Základní koncepční dokumenty
základní analytické a koncepční materiály analýza MMP - procesy / 1994 projekt digitální technické mapy města Plzně / 1994 úvodní studie Komplexní báze dat / březen 1996 koncept implementace systému SAP R/3 v prostředí města Plzně / říjen 1998 analýza řešení GIS / 1999 rozvojový projekt ISMP / 1999 koncepce procesních aplikací / 2000 koncepce Komplexní datové báze / květen 2001 koncepce správy dokumentů / 2001 podkladová analýza pro vytvoření Portálu úředníka a občana a analýza využití informačního systému města Plzně pro Portál úředníka a občana / 2004 Strategie rozvoje a provozu prostředků VT vždy na 4 roky

8 Obsah Úvod Schéma ISMP Infrastruktura ISMP
Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Infrastruktura ISMP

9 Infrastruktura ISMP Komunikační infrastruktura městského informačního systému města Plzně Samostatná prezentace v bloku A Ing.Tomáš Krblich, Ing. Jan Klička Jednotné komunikační prostředí města Plzně Ing.Josef Míka

10 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Geografický informační systém
Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Schéma ISMP

11 Schéma ISMP Partnerské registry Majetkové registry Městské agendy KDB
Odběratelé Dodavatelé Rozpočet Pohledávky Závazky Banka Pokladna Finanční účetnictví Majetkové registry Městské agendy KDB Ekonomický systém PaM Majetek Údržba majetku Smlouvy a poplatky Evidence soudních sporů Sociální dávky Stavební řízení Manažerský systém SAP BW Metadatový IS Investice Projekty Majetkové evidence Partnerské evidence Operativní evidence Spisová služba DMS iFaktury Hlášenky Usnesení Směrnice Veřejné zakázky Katastrální mapa Povrchová situace Technické sítě Územní plán PASPORTY GIS

12 Geografický informační systém
Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Geografický informační systém

13 GIS města Plzně GIS - současnost a budoucnost mapových služeb v statutárního města Samostatná prezentace v bloku C Mgr. Václav Kučera, Ing. Stanislav Štangl

14 Ekonomický informační systém
Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP Geografický informační systém Komplexní datová báze Správa dokumentů Informační strategie Ekonomický informační systém

15 Ekonomický IS – SAP R/3 PDS (Privátní domovní správci) SAP R/3 SP GIS
Výkaz MF Výkaz MF HR Smlouvy a poplatky Digitální mapa Personalistika ÚČETNICTVÍ ROZPOČET SD MM PM FM Objednávka přijatá Objednávka vydaná Rozpočetnictví Údržba majetku Faktura vydaná Faktura přijatá Sklad CO Zakázky Zakázka Pohledávka Závazek Zakázka Profit centra Odběratel Dodavatel IM FI Nákladová střediska Banka Hlavní kniha TR .. Treasury Řízení investic PS AM Pokladna Projekty UNICOS Elektronický přenos Zaknihování Majetek Síťové diagramy Mzdy

16 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP
Geografický informační systém Ekonomický informační systém Správa dokumentů Informační strategie Komplexní datová báze

17 REGISTRY EVIDENCE Komplexní datová báze Struktura KDB
ÚIR .. Územně identifikační registr CRO .. Centrální registr osob RB .. Registr budov RBaN .. Registr bytů a nebytů RPP .. Registr pronajatých ploch RES .. Registr ekonomic-kých subjektů ROB .. Registr obyvatel Aplikace Katastr nemovitostí MAT .. Matrika města ENO .. Evidence nemovitých objektů ESP .. Evidence smluvních partnerů Živnostenský úřad GIS, Majetek, Smlouvy a poplatky, Controling, .. REN .. Registr nemovitostí Statistický ARES EOS .. Evidence organizační struktury Struktura KDB Sociální dávky, Smlouvy a poplatky, Soudní spory, ..

18 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Schéma ISMP
Geografický informační systém Ekonomický informační systém Komplexní datová báze Informační strategie Správa dokumentů

19 Správa dokumentů Elektronická spisová služba Scriptum Cíle projektu
centralizovaná elektronická evidence všech písemností úřadu, vytváření elektronického archivu, jednotná správa dokumentů na všech odborech možnost práce s elektronicky podepsanými dokumenty Implementace zahájena v roce 2005

20 Obsah Úvod Infrastruktura ISMP Ekonomický informační systém
Komplexní datová báze Schéma ISMP Správa dokumentů Geografický informační systém Informační strategie

21 Informační strategie Základní předpoklady Finanční prostředky
Odborníci Infrastruktura – síťová Infrastruktura – systémová Spolupráce uživatelů

22 Informační strategie Funkce hodnotí současný stav ISMP
hodnotí naplnění původních představ vytvoření ISMP a jeho fungování vymezuje možnosti dalšího rozvoje definuje varianty zajištění klíčových činností

23 Informační strategie Dva směry poskytování služeb – oba podobné
směr „dovnitř“ – služby pro úředníky a úřad - je zpravidla jako první implementován a poskytuje data pro směr „ven“ směr „ven“ – služby pro občany,firmy a stát - průkopníci – GIS - portál úřadu pro občany a ostatní subjekty

24 Klíčová témata a priority
Co nejvyšší úroveň integrace ISMP Vytvoření standardizovaného rozhraní ISMP Bezpečnostní politika a integrace elektronického podpisu do ISMP Definice Service level agreements pro jednotlivé části ISMP Řešení ukládání dokumentů a jejich archivace Digitalizace archívů Redakční systém pro organizace města Rozvoj sítě PilsNET a PilsEDUNet

25 MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY
Děkujeme za pozornost Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně


Stáhnout ppt "MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google