Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

v eGON centrech obcí Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "v eGON centrech obcí Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o"— Transkript prezentace:

1 v eGON centrech obcí Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o. 03 2009
v eGON centrech obcí Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 Plzeň Jaká je pozice integrovanéhop systému PROXIO v hierarchii eGovenrmentu ?

2 MARBES CONSULTING s.r.o. konzultační společnost, orientace na veřejnou správu vznik r. 1997, centrála v Plzni, pobočky Praha + Brno 100 zaměstnanců, obrat za r – 176 mil. Kč Tvůrce koncepce a systému Autor produktů ePUSA a KEVIS Autor produktu MC HelpDesk Systémový integrátor produktů Microsoft Dynamics NAV Stručné představení společnosti MARBES CONSULTING. Tato česká konzultační firma vznikla v roce 1997 a zaměřila se na softwarová řešení pro organizace veřejné a státní správy. Mezi naše nejznámější produkty patří systém PROXIO pokrývající všechny činnosti úřadu veřejné správy, - dále internetové aplikace ePUSA a KEVIS, systém HelpDesk pro administraci požadavků na IT, na spotřební materiál, pro nastavení potřebného workflow … , - máme vlastní certifikované řešení ekonomiky rozpočtových organizací na platformě Microsoft, MARBES CONSULTING

3 Výběr významných referencí MARBES CONSULTING
Statutární města a městské úřady : Statutární město Plzeň (od r. 1999) Statutární Město Liberec (od r. 2002) Magistrát hlavního města Prahy (od r. 2005) Městská část Praha 3 (od r. 2006) Městská část Praha 4 (od r. 2006) Městská část Praha 11 (od r. 2006) Městská část Praha 1 (od r. 2007), Praha 15, Praha 17 (od r. 2008), Městská část Praha 2, Praha 8 (od r. 2009) Město Příbram (od r.2006) Statutární město České Budějovice (od r. 2007) Statutární město Hradec Králové (od r. 2007) Magistrát města Brno (od r. 2008) Město Klášterec nad Ohří (od r. 2008) Statutární město Kladno (od r – v realizaci) Realizované projekty

4 Výběr významných referencí MARBES CONSULTING
Statutární města a městské úřady : Statutární město Plzeň (od r. 1999) Statutární Město Liberec (od r. 2002) Magistrát hlavního města Prahy (od r. 2005) Městská část Praha 3 (od r. 2006) Městská část Praha 4 (od r. 2006) Městská část Praha 11 (od r. 2006) Městská část Praha 1 (od r. 2007), Praha 15, Praha 17 (od r. 2008), Městská část Praha 2, Praha 8 (od r. 2009) Město Příbram (od r.2006) Statutární město České Budějovice (od r. 2007) Statutární město Hradec Králové (od r. 2007) Magistrát města Brno (od r. 2008) Město Klášterec nad Ohří (od r. 2008) Statutární město Kladno (od r – v realizaci) Realizované projekty

5 Výběr významných referencí MARBES CONSULTING
Státní správa a Krajské úřady : Ministerstvo dopravy ČR + Ministerstvo vnitra ČR (od r. 2003) KÚ Plzeňského kraje + KÚ Vysočina (od r. 2002) Krajský úřad Olomouckého kraje (od r. 2003) KÚ Zlínského kraje + KÚ Středočeského kraje (od r. 2004) KÚ Pardubického kraje + KÚ Ústeckého kraje (od r. 2005) Ministerstvo financí ČR (od r. 2007) KÚ Královéhradeckého kraje (od r. 2007) Akademické organizace : Západočeská univerzita v Plzni (od r. 2004) Universita Palackého Olomouc (od r. 2005) Rozpočtové organizace : Plzeňské městské dopravní podniky (od r. 1999) Dopravní podnik hl. m. Prahy (2000) ……………… Realizované projekty

6 Integrovaný informační systém
Řízení zdrojů (= finance, majetek, lidé, informace) rozpočet, finanční a manažerské účetnictví správa aktiv a finančních transakcí Řízení agend a procesů správa majetku, zřizovaných organizací, zaměstnanců správní řízení místní a správní poplatky, pokuty, přestupky, … smluvní vztahy a jiné závazkové agendy Nejstručnější představení koncepce PROXIO. 6

7 MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
PORTÁL MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM GIS ŘÍZENÍ ZDROJŮ Údržba majetku Rozpočet Finanční účetnictví Controlling Nákup a závazky Prodej a pohledávky Personalistika a mzdy EKONOMICKÝ SYSTÉM AGENDIO Spisová služba Správa majetku (SM) Správa bytů (SB) Stavební řízení (StR) Výběrové řízení (VR) Soudní spory (SS) Centrální evidence smluv (CES) Dopravní agendy Sociální dávky (SD + SPOD) Přestupky (PREST) Místní poplatky EVIDENCE DMS Evidence majetku (EM) Evidence bytů a nebytů (EBaN) Památky Výstavba Centrální evidence partnerů (CEP) CRM veřejné správy (CRM) Evidence objektů Kompetenční centrum (EOS) KEVIS HD Evidence subjektů Základnou je jednotný datový fond, který tvoří REGISTRY a EVIDENCE objektů a subjektů vystupujících v řešení. REGISTRY váží na celostátní zdroje dat (ČUZK, ÚIR-ADR, CRO, RES) a budou nahraženy Základními registry. EVIDENCE zahrnují data příslušná danému úřadu resp. území jeho působnosti. EVIDENCE subjektů → Centrální evidence partnerů (CEP) kromě základních dat navíc konsoliduje a synchronizuje role, ve kterých vystupuje partner vůči úřadu, též se dá využít jako CRM – je schopno sledovat stav podání občanů (portálová řešení). EVIDENCE objektů (parcely, budovy, byty, nebytové prostory, pronajaté plochy, stavby, sítě, či přímo nelokalizovatelné objekty, které nemají ani adresu ani parcelní číslo) eviduje objekty v majetku organizace nebo které jsou nabídnuty např. ke koupi, směně, nebo ke kterým se organizace z jakéhokoliv důvodu vyjadřuje. Je nezbytná pro bezproblémový proces inventarizace majetku města nebo správu bytů. Vazba na Ekonomický systém – založení nemovitého objektu do systému, inventární číslo, účetní hodnota, … Stěžejní částí je AGENDOVÝ SYSTÉM AGENDIO, kde se zakládá a vyřizuje každý případ, včetně předpisu pohledávek/příjmů, vymáhacích nástrojů atd. a samozřejmě zde se také sleduje saldo daného případu. AGENDIO velmi úzce spolupracuje s ekonomickým jádrem, nejčastěji postaveným na Microsoft NAVISION. Tento systém jsme pro potřeby státní a veřejné správy doplnili vlastním certifikovaným add-onem ROZPOČET a Výkaznictví. REGISTRY Registr nemovitostí (REN) Registr budov (RB-UIR) Volby Registr obyvatel (ROB) Registr ekonomických subjektů (RES) Matrika 7

8 eGovernment … pojmy kolem naší hlavy
Efektivní veřejná správa Přátelské veřejné služby (Smart Administration) Transparentní výkon veřejné správy Strategie služeb pro informační společnost Elektronizace datové základny Katalog agend Modelování agend veřejných služeb ……….. Nové logo …. a nové pojmy padající na naše hlavy …… 8

9 eGovernment … pojďme zpátky na zem!
Na čem je eGovernment postaven? Jaké jsou možnosti pro obce? S čím se už teď dá počítat? A co ti neodbytní dodavatelé? Nenabízejí nám zatím jen fikce ? Sumarizace „selským rozumem“: Co tvoří eGovernment ? Co už je k dispozici pro obce ? Není to jen reklamní trik dodavatelů? 9

10 Základní prvky eGovernmentu v ČR
Základní registry …referenční údaje pro celou VS Datové schránky … úložiště elektronické pošty, institut doručení Czechpoint … asistovaný kontakt pro styk s VS Czechpoint for home … samoobslužný kontakt Komunikační infrastruktura (KIVS) … sdílené služby VS Technologická centra tzv. eGON centra (na KÚ, v ORP) … nositelé koncepce eGovernmentu, koncipována jako datová úložiště 10

11 Základní prvky eGovernmentu v ČR
Základní registry … aktuální referenční údaje pro VS Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) … věcný gestor ČÚZK a MV ČR Registr obyvatel … věcný gestor MV ČR Registr osob … věcný gestor ČSÚ a MV ČR Registr práv a povinností …věcný gestor MV ČR ….. nepřipomíná nám to něco ? … neviděli jsme to už někde ? Nápadná podobnost s principem eGovernmentu ….. Byť PROXIO vzniklo koncem devadesátých let, že ? 11

12 MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
PORTÁL MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM GIS ŘÍZENÍ ZDROJŮ Údržba majetku Rozpočet Finanční účetnictví Controlling Nákup a závazky Prodej a pohledávky Personalistika a mzdy EKONOMICKÝ SYSTÉM AGENDIO Spisová služba Správa majetku (SM) Správa bytů (SB) Stavební řízení (StR) Výběrové řízení (VR) Soudní spory (SS) Centrální evidence smluv (CES) Dopravní agendy Sociální dávky (SD + SPOD) Přestupky (PREST) Místní poplatky EVIDENCE DMS Evidence majetku (EM) Evidence bytů a nebytů (EBaN) Památky Výstavba Centrální evidence partnerů (CEP) CRM veřejné správy (CRM) Evidence objektů Kompetenční centrum (EOS) KEVIS HD Evidence subjektů Jednotný datový fond - REGISTRY – to jsou přece Registry v PROXIU, že ? Později budou nahrazeny Základními registry!!! REGISTRY Registr nemovitostí (REN) Registr budov (RB-UIR) Volby Registr obyvatel (ROB) Registr ekonomických subjektů (RES) Matrika 12

13 Základní prvky eGovernmentu v ČR
Základní registry … aktuální referenční údaje pro VS Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) … věcný gestor ČÚZK a MV ČR Registr obyvatel … věcný gestor MV ČR Registr osob … věcný gestor ČSÚ a MV ČR Registr práv a povinností …věcný gestor MV ČR ….. kde je ? Zdá se, že v koncepci PROXIO chybí analogie k Registru práv a povinností!?!? 13

14 MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
PORTÁL MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM GIS ŘÍZENÍ ZDROJŮ Údržba majetku Rozpočet Finanční účetnictví Controlling Nákup a závazky Prodej a pohledávky Personalistika a mzdy EKONOMICKÝ SYSTÉM AGENDIO Spisová služba Správa majetku (SM) Správa bytů (SB) Stavební řízení (StR) Výběrové řízení (VR) Soudní spory (SS) Centrální evidence smluv (CES) Dopravní agendy Sociální dávky (SD + SPOD) Přestupky (PREST) Místní poplatky EVIDENCE DMS Evidence majetku (EM) Evidence bytů a nebytů (EBaN) Památky Výstavba Centrální evidence partnerů (CEP) CRM veřejné správy (CRM) Evidence objektů Kompetenční centrum (EOS) KEVIS HD Evidence subjektů Tuto funkci plní v koncepci PROXIO modul Kompetenční centrum (= centrum administrace,pracovních rolí a pozic, přístupových práv, kompetencí). REGISTRY Registr nemovitostí (REN) Registr budov (RB-UIR) Volby Registr obyvatel (ROB) Registr ekonomických subjektů (RES) Matrika 14

15 Základní prvky eGovernmentu v ČR
Datové schránky … Připojení kvalifikovaného podpisu Dodání do datové schránky adresáta Vyrozumění adresáta o dodání zprávy Oznámení odesílateli že zpráva byla doručena Vedou o všech událostech bezpečnou evidenci ……………………………………... to ale v PROXIO chybí, že? Datové schránky!!! Kde jsou?? 15

16 MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
PORTÁL MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM GIS ŘÍZENÍ ZDROJŮ Údržba majetku Rozpočet Finanční účetnictví Controlling Nákup a závazky Prodej a pohledávky Personalistika a mzdy EKONOMICKÝ SYSTÉM AGENDIO Spisová služba Správa majetku (SM) Správa bytů (SB) Stavební řízení (StR) Výběrové řízení (VR) Soudní spory (SS) Centrální evidence smluv (CES) Dopravní agendy Sociální dávky (SD + SPOD) Přestupky (PREST) Místní poplatky EVIDENCE DMS Evidence majetku (EM) Evidence bytů a nebytů (EBaN) Památky Výstavba Centrální evidence partnerů (CEP) CRM veřejné správy (CRM) Evidence objektů Kompetenční centrum (EOS) KEVIS HD Evidence subjektů Povinnosti a funkcionalitu Datových schránek nám v koncepci PROXIO zajišťuje subdodavatel Spisové služby. MARBES naopak zajišťuje kompatibilitu vůči všem produktům spisových služeb, jejichž výrobci se podpisem memoranda ( ) zavázali vůči MV ČR že použijí dokumentované rozhraní. Pokud je tato podmínka splněna, PROXIO automaticky disponuje veškerou funkcionalitou jak spisové služby, tak její adaptace na systém datových schránek!! REGISTRY Registr nemovitostí (REN) Registr budov (RB-UIR) Volby Registr obyvatel (ROB) Registr ekonomických subjektů (RES) Matrika 16

17 Základní prvky eGovernmentu v ČR
Základní registry …referenční údaje Datové schránky … úložiště elektronické pošty, institut doručení Czechpoint … asistovaný kontakt Czechpoint for home … samoobslužný kontakt … zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím ICT. Komunikační infrastruktura (KIVS) … sdílené služby VS Technologická centra tzv. eGON centra (na KÚ, v ORP) … nositelé koncepce eGovernmentu Czech-Pointy zajišťují přístup občana k veřejným službám a z pohledu PROXIO jde o vstup do systému ať již tlustým klientem nebo tenkým klientem. A to jak zadáním vstupních údajů přímo do aplikace nebo převzetím dat vložených do nabídnutého formuláře (např. 602). 17

18 Základní prvky eGovernmentu v ČR
Základní registry …referenční údaje Datové schránky … úložiště elektronické pošty, institut doručení Czechpoint … asistovaný kontakt Czechpoint for home … samoobslužný kontakt Komunikační infrastruktura (KIVS) … sdílené služby VS Technologická centra tzv. eGON centra (na KÚ, v ORP) … nositelé koncepce eGovernmentu, koncipována jako datová úložiště Technologická centra jsou nositeli eGvernmentu. Kde a jak se v nich uplatňuje systém PROXCIO a co poskytuje úřadům na tato eGON centra připojená ?? 18

19 Centrální místo služeb (CMS)
eGON centra – základ eGovernmentu Ústřední orgány 50 ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY GIS DMS Data Meta Stát 1 Centrální místo služeb (CMS) Komunikační infrastruktura veřejné správy Datové schránky Kraj ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Agendy Agendy SSL 14 eLearning Redakce eGON centrum kraje ORP 205 eGON centrum na KÚ – samozřejmě i zde lze instalovat PROXIO a plně využívat jeho funkcí pro chod vlastního KÚ (viz např. KÚ Plzeňského kraje) i pro ORP obce na toto centrum napojené. ….. Jen z našich zkušeností plyne, že momentálně nemá většina ORP zájem o služby „kultivovaného úřadu“ z této úrovně. ORP by si rády vybudovaly na svých eGON centrech tento systém a dále jej poskytovaly obcím (POÚ, OÚ) svého správního území. Města a obce 6 039 organizací

20 Centrální místo služeb (CMS)
eGON centra – základ eGovernmentu Ústřední orgány 50 ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY GIS DMS Data Meta Stát 1 Centrální místo služeb (CMS) Komunikační infrastruktura veřejné správy Datové schránky Kraj ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Agendy Agendy SSL 14 eLearning Redakce eGON centrum kraje ORP 205 eGON centra se však budují i na ORP ……. eGON centrum ORP Města a obce 6 039 organizací

21 Základní prvky eGovernmentu v ČR
Základní registry …referenční údaje Datové schránky … úložiště elektronické pošty, institut doručení Czechpoint … asistovaný kontakt Czechpoint for home … samoobslužný kontakt Komunikační infrastruktura (KIVS) … sdílené služby VS Technologická centra tzv. eGON centra (na KÚ, v ORP) … nositelé koncepce eGovernmentu, koncipována jako datová úložiště ………… a kde se odehrává to nejdůležitější (moje žádost) ? To jsou všechno nezbytné předpoklady pro fungování eGovernmentu. Ale kde se „nejblíže a nejšíře“ vybavuje můj požadavek – ptá se občan??? 21

22 MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
PORTÁL MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM GIS ŘÍZENÍ ZDROJŮ Údržba majetku Rozpočet Finanční účetnictví Controlling Nákup a závazky Prodej a pohledávky Personalistika a mzdy EKONOMICKÝ SYSTÉM AGENDIO Spisová služba Správa majetku (SM) Správa bytů (SB) Stavební řízení (StR) Výběrové řízení (VR) Soudní spory (SS) Centrální evidence smluv (CES) Dopravní agendy Sociální dávky (SD + SPOD) Přestupky (PREST) Místní poplatky EVIDENCE DMS Evidence majetku (EM) Evidence bytů a nebytů (EBaN) Památky Výstavba Centrální evidence partnerů (CEP) CRM veřejné správy (CRM) Evidence objektů Kompetenční centrum (EOS) KEVIS HD Evidence subjektů Určitě to je v prostředí AGENDIO, které je svojí elasticitou schopné se přizpůsobit (=rozšířit i redukovat) konkrétním požadavkům úřadu (KÚ, ORP, POÚ, OÚ). REGISTRY Registr nemovitostí (REN) Registr budov (RB-UIR) Volby Registr obyvatel (ROB) Registr ekonomických subjektů (RES) Matrika 22

23 Co obsahuje AGENDIO ? A G E N D I O - o b l a s t i SPRÁVA MAJETKU
SPRÁVA BYTŮ STAVEBNÍ ÚŘAD SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PAMÁTKY VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ SOUDNÍ SPORY CENTRÁLNÍ EVIDENCE SMLUV OBJEDNÁVEK SOCIÁLNÍ DÁVKY a SPOD PŘESTUPKY VYMÁHÁNÍ MÍSTNÍ POPLATKY  OSTATNÍ EVIDENCE  ……….. Základní typy agend, které řeší AGENDIO.

24 Centrální místo služeb (CMS)
eGON centra – základ eGovernmentu Ústřední orgány 50 ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY GIS DMS Data Meta Stát 1 Centrální místo služeb (CMS) Komunikační infrastruktura veřejné správy Datové schránky Kraj ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Agendy Agendy SSL 14 eLearning Redakce eGON centrum kraje ORP 205 eGON centrum ORP Města a obce 6 039 organizací

25 Centrální místo služeb (CMS)
eGON centra – základ eGovernmentu Ústřední orgány 50 ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY GIS DMS Data Meta Stát 1 Centrální místo služeb (CMS) Komunikační infrastruktura veřejné správy Datové schránky Kraj ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Agendy Agendy SSL 14 eLearning Redakce eGON centrum kraje ORP 205 Běžné nasazení PROXIA na úřadech ORP (Příbram, Hradec Králové, Plzeň, Liberec, …..). eGON centrum ORP Města a obce 6 039 organizací

26 Centrální místo služeb (CMS)
eGON centra – základ eGovernmentu Ústřední orgány 50 ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY PROXIO-NET GIS DMS Data Meta Stát 1 Centrální místo služeb (CMS) Komunikační infrastruktura veřejné správy Datové schránky Kraj ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Agendy Agendy SSL 14 eLearning Redakce eGON centrum kraje ORP 205 Na ORP instalované PROXIO však může obsluhovat i obce „nižšího typu“, a pak již hovoříme o verzi PROXIO-NET. Toto nasazení šetří obcím náklady na pořízení a provoz „vlastního“ systému, sjednocuje a zjednodušuje správu, přináší mnohem vyšší kvalitu práce i kvalitu dat pro samotný úřad i nadřízené složky. eGON centrum ORP Města a obce 6 039 organizací

27 Co obsahuje PROXIO-NET ?
Kompetenční centrum (EOS) Agendový systém (AGENDIO) Ekonomiku (účetnictví, KDF, pokladna, banka) Evidence objektů (ENO) Evidence subjektů (CEP) Konektor na Centrální registry (do jejich zavedení ROB, RES, REN, RB) Konektor na spisové služby (memorandum výrobců z ) Konektor na GIS (GEPRO – MISYS, MISYS WEB; T-MAPY – GISEL, T-MAP SERVER; GEOVAP – GeoStoreV6) jako bonus: MC HelpDesk KEVIS PROXIO-NET zajišťuje pokrytí těchto oblastí – viz slide.

28 - net … klíčové výhody Plně integrované řešení (registry, ekonomika, agendy, GIS, spisová služba, datové schránky …) → zajišťuje integraci vnitřního chodu úřadu! výzva MV ČR ( ) Funkcionalita přizpůsobitelná potřebám KÚ, ORP, POÚ, OÚ, zřizovaných organizací → elasticita řešení Jednotná správa a uživatelské prostředí → přehledná a operativní administrace Hosting z Technologických center (KÚ → ORP, ORP → obec) → přednastavené řešení … ekonomická výhoda pro OÚ … především však reálné řešení s řadou referencí!!! PROXIO-NET přináší tyto výhody – viz slide. Proxio – přínosy 28

29 eGovernment … zpátky na zemi!
Na čem je eGovernment postaven? Jaké jsou možnosti pro obce? S čím se už teď dá počítat? A co ti neodbytní dodavatelé? Nejsou to jen fikce ? … posuďte sami !! Vraťme se k otázce z úvodu: zní to hezky a logicky, ale není to jen reklamní trik? Kde už se něco podobného objevilo ? 29

30 Projekt MHMP – UNREA – Unifikace registrů
MARBES CONSULTING již více než rok realizuje na území hlavního města (Magistrát hl. m. Prahy) rozsáhlý projekt, jehož cílem je sjednocení všech registrů a evidencí pro všechny stupně veřejné správy na území Prahy. Dalším cílem je jednotné zpracování agend a to pro samotný Magistrát, pro tzv. velkou městskou část a pro tzv. malou městskou část (zde formou hostingu z úrovně Magistrátu). 30

31 Projekt MHMP – UNREA – Unifikace evidencí
31

32 Projekt MHMP – UNREA – Agendové systémy
32

33 smart and ready for use. Děkuji Vám za pozornost. MARBES CONSULTING s.r.o. www. marbes.cz Děkuji za pozornost a doufám, že jsem podnítil Váš zájem i Vaši důvěru v řešení PROXIO-NET. Budu se těšit na detailnější diskusi o této problematice. K jakýmkoli dotazům jsem Vám plně k dispozici na uvedené adrese.


Stáhnout ppt "v eGON centrech obcí Jiří BERKOVEC MARBES CONSULTING s.r.o"

Podobné prezentace


Reklamy Google