Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do teorie a praxe překladu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do teorie a praxe překladu"— Transkript prezentace:

1 Úvod do teorie a praxe překladu
Přednáška 2 Překladatelská analýza

2 Modely analýzy Analýza překladatelská vs. Translatologická
Rosa Rabadán (2002) – vychází z vlastností textu definovaných De Beaugrandem a Dresslerem Ch. Nord – vnětextové a vnitrotextové faktory Česká funkční stylistika Peter Newmark (1988) Jiří Levý: Umění překladu

3 Vlastnosti textu Situativnost / situacionalidad = vázanost na místo a čas Intertextovost / intertextualidad= vztah k ostatním textům, mj. žánr, funkční styly, slohové postupy Intenciálnost /intencionalidad = komunikační cíl, záměr Akceptabilita / aceptabilidad = přijatelnost z hlediska příjemce (očekávání, správnost) Informativnost /informatividad Koheze, koherence / cohesión, coherencia

4 R. Rabadán (2002): faktory relevantní pro překlad
Intencionalidad (intenciálnost, záměr) – actitud del emisor respecto al significado del texto, determina la selección lingüística, que se quiere comunicar, para qué receptores (postoj vysilatele komunikativní cíl, ovlivňuje výběr prostředků – v originále a překladu se může lišit) Aceptabilidad (přijatelnost) – representa a los receptores – características lingüísticas y textuales que permiten procesar la información (pro příjemce, textové a jazykové charakteristiky umožňující zpracovat informaci a zjistit záměr)

5 R. Rabadán - pokračování
Situacionalidad (situativnost) – contexto sociocultural, significados del registro textual referidos al campo, tenor, modo (sociokulturní kontext, situace, právní, technické texty) Informatividad – aportación de nueva información según la situacionalidad, redistribución TO x TM (nová informace v TO, redistribuce informací a doplnění v TM) textos comparables (x paralelos)

6 R. Rabadán - pokračování
Intertextualidad – interacción con otros textos y discursos, citas, alusiones, prototipos, (interakce s ostatními texty, aluze, symbolika, prototypy) Koherence / coherencia – organización lógica, suplir la información implícita necesaria para inferir el significado (logická organizace informací, znalosti, nové informace, inference) Koheze – análisis a nivel microtextual, referencia, co- clasificación, relaciones conjuntivas y la cohesión léxica (mikrotextová rovina, prostředky soudržnosti)

7 R. Rabadán – evaluación de la traducción
Tytéž parametry používá pro hodnocení kvality překladu Funkce /función del TM Přijatelnost /aceptabilidad – komunikativní, jazyková Situacionalidad Informatividad – debida dependencia del TO + transformación global (vztah k originálu) Intertextovost – textová ekvivalence Koherence – dificultades para inferir el significado (srozumitelnost) Cohesión – continuidad semántica

8 R. Rabadán: Encargo de la traducción (Vermeer, Nord) - zadání
Función prevista para el TM Receptores Coordenadas situacionales Medio de transmisión del TM Razón o motivo por el que se realiza la traducción

9 R. Rabadán: Proceso de traducción (trifásico, fases conscientes de trabajo)
Comprensión Transferencia Corrección, revisión

10 Ch. Nordová – Text Analysis in Translation, 1991
Vnětextové faktory: Kdo (vysílá) - vysilatel Komu - příjemce Za jakým účelem - záměr Jakým médiem Kde -místo Kdy - čas Proč - motiv

11 Ch. Nordová – Text Analysis in Translation, 1991
Text – s jakou funkcí – viz předchozí dokumentární vs. instrumentální překlad Téma

12 Ch. Nordová – Text Analysis in Translation, 1991
Vnitrotextové: Co říká o tématu - obsah V jakém pořadí - kompozice Jaké neverbální prvky využívá Jaká slova Jaké věty Jakým tónem – suprasegmentální prvky S jakým účinkem

13 Česká stylistika – stylotvorné faktory
Objektivní Zákl. funkce komunikátu Forma: mluvenost vs. psanost Kód – verbální jazyk, útvary národního jazyka Ráz: soukromost vs. veřejnost, oficiálnost vs. důvěrnost, modely, patetičnost Místo a čas – prostředí, kultura, sociální prostř., vzdálenost mluvčí – posluchač

14 Česká stylistika – stylotvorné faktory
6) Adresát: známý vs. neznámý 7) Spontánnost vs. připravenost 8) Téma a jeho uchopení (1 téma různými způsoby)

15 Česká stylistika – stylotvorné faktory
Subjektivní stylotvorné faktory (- autor) intelekt, znalosti, zkušenost… emoce věk, pohlaví postoj k adresátovi subjektivní styl (vázanost na funkční styl)

16 Česká stylistika – stylotvorné faktory
Hodnocení Produkce Percepce – cíl, záměr, úspěšnost


Stáhnout ppt "Úvod do teorie a praxe překladu"

Podobné prezentace


Reklamy Google