Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 1.9. 2012 Název: VY_32_INOVACE_3.1.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 1.9. 2012 Název: VY_32_INOVACE_3.1.1."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 1.9. 2012 Název: VY_32_INOVACE_3.1.1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Verbální komunikace, znakovost - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva: Verbální komunikace, znakovost. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo, pracují analyticky s vlastními čtenářskými dovednostmi a znalostmi.

2 Verbální komunikace, znakovost Verbální komunikace, znakovost - prezentace Autor: Mgr. Dana Vicherková

3 Komunikace je výměna a sdílení informací v komunikaci hraje roli systém znaků

4 Systém znaků v komunikaci slouží k vyjádření určitým způsobem roli zde hrají naše zkušenosti, vlastnosti roli zde hrají zkušenosti a vlastnosti komunikačního partnera roli zde hraje náš vzájemný vztah s partnerem, prostředí, kde se komunikace odehrává, záměr komunikace…

5 Komunikace přímá nepřímá interpersonální masová

6 Cíl komunikace porozumění…

7 Co v komunikaci sdělujeme? požadavky očekávání pocity, názory

8 Čemu se v komunikaci učíme? naslouchat druhým pochopit, co nám sdělují tvorbě mezilidských vztahů naplňování vlastních potřeb

9 Co k efektivní komunikaci potřebujeme? dobře znát a ovládat mateřský jazyk umět z jazyka vytvořit smysluplný jazykový projev (psaný i mluvený) zohlednit důležité okolnosti konkrétní komunikační situace

10 Komunikační situace 1.tvůrce promluvy, produktor = ten, kdo něco sděluje, chce realizovat svůj záměr (ten zakóduje do sdělení = jde o kód = soubor znaků, slov, gest, symbolů) 2.v mezilidské komunikaci vysíláme a přijímáme sdělení prostřednictvím smyslových kanálů (zrak, sluch, dotyk), případně pomocí komunikačního prostředku(ICQ, dopis, telefon) 3.příjemce = komu je sdělení určeno, dekóduje sdělení

11 Úspěšnost komunikace Sleduje produktor pomocí zpětné vazby(přitakáním, zčervenáním…)

12 Komunikační strategie správné vyhodnocení komunikační situace správná volba kódu, prostředku a obsahu sdělení

13 Jazyk Organizovaný systém znaků a pravidel jejich užívání, který se váže na určité společenství, národ.

14 Jazyk Je základním dorozumívacím prostředkem mezi lidmi. Jazyk se musíme učit. Společenství nám předává znaky. Schopnost mluvit je díky mluvním orgánům a mozku vrozená.

15 Funkce jazyka dorozumívací myšlenková citová výzvová estetická

16 Komunikační dovednosti ovlivňuje paměť temperament vnímání zkušenost rodinné prostředí vzdělání Kultura, zájmy, potřeby, pocity

17 S čím souvisí záměr, cíl komunikace? se získáváním informací se vztahy k lidem (pozitivní přístup) s volbou prostředku a kanálu s očekáváním příjemce…

18 Vztahy k komunikaci navazování pozitivního vztahu strategie vyjednávání, sebeprosazení obranné strategie, manipulace

19 Kontext Prostředí či podmínky, v nichž se komunikace odehrává. Vnější kontext – odehrává se mimo nás Vnitřní kontext – odehrává se v nás

20 Kódování Proces přenosu myšlenek do symbolů, které nám pomáhají vyjádřit náš záměr (cíl).

21 Kód Systém prostředků sloužících dorozumění a pravidla jejich užívání.

22 Jazyková kultura Je úroveň jazykového vyjadřování a všestranná péče o národní jazyk. Výsledkem je kultivovaný a přiměřený způsob vyjadřování ve všech komunikačních situacích.

23 Konec prezentace Název: Verbální komunikace, znakovost - prezentace Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: Adámková, Petra a kol.: Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl – Učebnice. Brno: DIDAKTIS, 2010 Čechová, M. a kol.: Český jazyk pro 4. ročník středních odborných škol. Praha: SPN – Pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2003 Vlašín, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977 Dolejší, P.: Maturujeme z českého jazyka. Humpolec: Jas, 2003 Mašková, D.: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč: Nakladatelství Petra Velanová, 2005 dámková,P. a kol.: Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl – Učebnice, Brno, Didaktis 2010 Stylistika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stylistika


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 1.9. 2012 Název: VY_32_INOVACE_3.1.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google