Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvořila Lucie Sodomková. Osobnost, vlastnosti bezdomovce. Nový prostor. Motto: Bezdomovectví je více než nedostatkem přístřeší a více než chudobou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvořila Lucie Sodomková. Osobnost, vlastnosti bezdomovce. Nový prostor. Motto: Bezdomovectví je více než nedostatkem přístřeší a více než chudobou."— Transkript prezentace:

1 Vytvořila Lucie Sodomková. Osobnost, vlastnosti bezdomovce. Nový prostor. Motto: Bezdomovectví je více než nedostatkem přístřeší a více než chudobou.

2 Co je domov? místo spokojeného života místo mezi drahými lidmi místo ve společenství v širokém slova smyslu. Čím strádá člověk bez domova? nemít kam jít nemít se komu svěřit se svými starostmi znamená samotu vyjma společenství podobně vykořeněných tíže izolace bolest z vyloučení, vedoucí až k zoufalství a sebedestrukci

3 Charakteristické vlastnosti pro lidi bezdomovce. Jaký je člověk bezdomovec? Jaký je člověk bezdomovec? Jaké vlastnosti by mohly spojovat lidi bez domova? Jaké vlastnosti by mohly spojovat lidi bez domova? Psychické změny, co nastanou u bezdomovců mohou být jednak příčinou nebo i důsledkem bezdomovectví Psychické změny, co nastanou u bezdomovců mohou být jednak příčinou nebo i důsledkem bezdomovectví

4 Příčinou by mohla být třeba… neschopnost odpovědného chování neschopnost odpovědného chování nízké sebehodnocení nízké sebehodnocení sociální nepřizpůsobivost sociální nepřizpůsobivost odmítání hodnot společnosti v níž žijí odmítání hodnot společnosti v níž žijí tzv. nekonformní životní styl tzv. nekonformní životní styl nesamostatnost nesamostatnost nestabilita, nestálost nestabilita, nestálost neschopnost vytvořit funkční vztah neschopnost vytvořit funkční vztah

5 Důsledky zase: při posuzování vlastního života převažuje negativní bilance – pocit selhání Porušené volní vlastnosti Psychická labilita pramenící z nejistoty redukce cítění na základní emoční projevy Libost a nelibost

6 Bezdomovec vs. bezdomovkyně. Muž svobodný Muž svobodný Ztráta zaměstnání Ztráta zaměstnání Různé závislosti Různé závislosti Žije více veřejně Žije více veřejně Demonstrace bídy a potřebnost pomoci i třeba záměrným nošením roztrhaných šatů Demonstrace bídy a potřebnost pomoci i třeba záměrným nošením roztrhaných šatů žena vdaná, rozvedená (dítě?) žena vdaná, rozvedená (dítě?) rozpad rodiny rozpad rodiny domácí násilí domácí násilí skrývá se a snaží se, aby se na její situaci nepřišlo – skryté bezdomovectví skrývá se a snaží se, aby se na její situaci nepřišlo – skryté bezdomovectví

7 Nový prostor

8 Nový prostor dává nový prostor. Nový Prostor byl založen v roce 1999 v Praze jako neziskové občanské sdružení původně nesl jméno Patron Další podrobnosti o pojetí čsp. V minulosti na www.novyprostor.cz

9 NP je koncpipován jako společenský měsíčník s důrazem na sociální témata a alternativní kulturu. Od roku 2003 se prezentuje jako živý a interaktivní společenský magazín, který se zajímá o tématiku: lidských práv lidských práv ekologie ekologie sociálně vyloučených sociálně vyloučených o kulturu o kulturu

10 Posláním Nového Prostoru je především: rozvoj oblasti sociálního podnikání podpora a rozvoj prostředí a dílčích projektů z oblastí sociálního podnikání vývoj a realizace sociálně-terapeutické pracovní služby street- paper vývoj a realizace unikátního tréninkového programu rozvoje klíčových kompetencí s ohledem na uplatnitelnost na otevřeném trhu práce destigmatizace osob bez přístřeší informování o realitě příčin a důsledků

11 prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob medializace sociální problematiky medializace sociální problematiky postupná změna vnímání problematiky bezdomovství ve společnosti postupná změna vnímání problematiky bezdomovství ve společnosti Kolik dostane prodávající do kapsy z jednoho prodaného čísla? Kolik dostane prodávající do kapsy z jednoho prodaného čísla? Cena jednoho výtisku je 40Kč a prodávajícímu patří polovina – 20Kč. Cena jednoho výtisku je 40Kč a prodávajícímu patří polovina – 20Kč.

12 Kdo se může stát prodejcem NP? Prodejcem Nového Prostoru se může stát každý, kdo písemně potvrdí, že: je starší 16 let, je v sociální nouzi bude dodržovat K K K K K oooo dddd eeee xxxx p p p p rrrr oooo dddd eeee jjjj cccc eeee. Tento kodex je stejný ve všech časopisech sdružených v INSP – mezinárodní organizaci zastřešující pouliční časopisy z celého světa. Registrace v denních centrech –v olomouci Charita

13 Kodex prodejce - prodejce NP nesmí Prodávat mimo místo jemu přidělené a uvedené na jeho průkazu. Prodávat mimo místo jemu přidělené a uvedené na jeho průkazu. Být po dobu prodeje pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Být po dobu prodeje pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Používat vulgárních výrazů, nadávek a rasistických, sexistických či jinak společensky nepřípustných obratů ve styku s veřejností, ostatními prodejci nebo pracovníky výdejny. Používat vulgárních výrazů, nadávek a rasistických, sexistických či jinak společensky nepřípustných obratů ve styku s veřejností, ostatními prodejci nebo pracovníky výdejny. Obtěžovat při prodeji kolemjdoucí a zdržovat je proti jejich vůli nebo zdržovat dopravu. Obtěžovat při prodeji kolemjdoucí a zdržovat je proti jejich vůli nebo zdržovat dopravu. Žebrat nebo jiným nepovoleným způsobem požadovat od lidí peníze, pokud má na sobě viditelně průkaz prodejce. Žebrat nebo jiným nepovoleným způsobem požadovat od lidí peníze, pokud má na sobě viditelně průkaz prodejce. Slovně či fyzicky napadat jiného prodejce časopisu a nutit ho, aby opustil své prodejní místo. Slovně či fyzicky napadat jiného prodejce časopisu a nutit ho, aby opustil své prodejní místo. Prodávat časopis na cizím soukromém pozemku či prostoru. Prodávat časopis na cizím soukromém pozemku či prostoru. Páchat kriminální činnost nebo takovéto činnosti napomáhat, zvláště je-li viditelně označen průkazem prodejce časopisu Nový Prostor nebo má-li s sebou časopisy. Páchat kriminální činnost nebo takovéto činnosti napomáhat, zvláště je-li viditelně označen průkazem prodejce časopisu Nový Prostor nebo má-li s sebou časopisy.

14 Prodávat časopisy neregistrovaným, neoznačeným nebo vyloučeným prodejcům. Prodávat časopisy neregistrovaným, neoznačeným nebo vyloučeným prodejcům. Nesprávně vracet zpět z částky přijaté od kupujícího. Nesprávně vracet zpět z částky přijaté od kupujícího. Požadovat od kupujícího víc, než je oficiální cena časopisu. Požadovat od kupujícího víc, než je oficiální cena časopisu. Prodávat jiné zboží nebo časopisy. Prodávat jiné zboží nebo časopisy. Prodávat bez průkazu, který je opatřen jeho registračním číslem a fotografií a který musí nosit na viditelném místě. Prodávat bez průkazu, který je opatřen jeho registračním číslem a fotografií a který musí nosit na viditelném místě. Poškozovat dobré jméno časopisu a společnosti Nový Prostor. Poškozovat dobré jméno časopisu a společnosti Nový Prostor.

15 To je konec. Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vytvořila Lucie Sodomková. Osobnost, vlastnosti bezdomovce. Nový prostor. Motto: Bezdomovectví je více než nedostatkem přístřeší a více než chudobou."

Podobné prezentace


Reklamy Google