Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

typy sociálních skupin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "typy sociálních skupin"— Transkript prezentace:

1 typy sociálních skupin
Střední odborná škola Otrokovice Člověk mezi lidmi – typy sociálních skupin Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/9 Název DUM Člověk mezi lidmi – typy sociálních skupin Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák let Anotace Výukový materiál je určený k frontální a skupinové výuce. Náplň: seznámení se základními poznatky v oblasti sociálních skupin, jejich dělení a charakteristiky, možnosti postavení členů v sociálních skupinách. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Formální sociální skupina, neformální sociální skupina, primární sociální skupina, sekundární sociální skupina, přechodná a stálá sociální skupina, malá a velká sociální skupina, členská sociální skupina, referenční sociální skupina. Datum

3 Člověk mezi lidmi – typy sociálních skupin
Náplň učiva Sociální skupina a socializace Kritéria rozdělení sociálních skupin Charakteristika sociálních skupin Obecné rysy fungování sociálních skupin Postavení členů ve skupině

4 Sociální skupina a socializace
Pojem sociální skupina je úzce spjat s pojmem socializace. V průběhu života členem různých sociálních skupin. Primární skupina – rodina ve které probíhá – primární socializace. Sekundární skupiny – další osoby a instituce, aktivní výběr z různých nabízejících se možností Socializace potřebuje komunikaci a interakci s druhými lidmi. Socializace je v podstatě tedy internalizace (zvnitřnění hodnot skupiny). Cílem socializace je zformovat takovou „bytost“, která se bude i o samotě chovat tak, jako by byla pod stálým dohledem (sociální kontrolou) ostatních členů sociální skupiny.

5 Sociální skupina – vymezení pojmu
Je základním stavebním prvkem společnosti. Spojuje je určitý cíl, činnost či zájem. Ve skupině se vytváří určitá hierarchie, pravidla jednání, společné hodnoty a normy. Skupiny mívají zpravidla svoji vlastní identitu a vymezují se vůči okolí.

6 Dělení sociálních skupin
Podle způsobu vzniku a fungování Neformální Primární Sekundární Formální

7 Dělení sociálních skupin
Podle velikosti malé velké

8 Dělení sociálních skupin
Podle stability přechodné stálé

9 Dělení sociálních skupin
Podle členství členské referenční

10 Sociální skupiny formální – vznikají oficiální cestou mají pevný řád, hierarchii, jednotlivci mají své funkce (např. vojenská služba) neformální – vznikají spontánně, mezi členy panují neoficiální vztahy primární – člověk se stává členem bez vlastního rozhodnutí, panují zde přátelské vazby, neexistuje dohoda o sankcích. Členství je vyjádřením hodnot – rodina – reprodukční, sociální a ekonomická funkce. sekundární – členství je výhodné, členy těchto skupin se stáváme dobrovolně, jedinec usiluje o členství – předplatitelé, členství ve spolcích, třída, pracovníci na dílně… malé – 30 až 40 členů velké – členové se navzájem neznají

11 Sociální skupiny přechodné – vznikají za nějakým účelem po jehož splnění zanikají stálé – neměnné – rodina… referenční – silně ovlivňují život člověka, jedinec se s ní identifikuje – řídí podle ní svoje hodnoty a cíle (golfový klub, vysokoškolští studenti…) členské – jedinec je uznávaným a právoplatným členem

12 Charakteristické rysy skupiny
Pokuste se vyjmenovat alespoň některé charakteristické rysy skupiny. vzájemná interakce – má alespoň zčásti podobu přímou, tj. probíhá tváří v tvář možnost komunikace skupina vyvíjí nějakou společnou činnost nebo soubor činností  vznikají zde pevné vztahy a zároveň určitá diferenciace pozic a rolí  způsoby regulace skupiny existují v podobě společných hodnot a uznávaných norem  vědomí specifické identity 

13 Postavení členů skupin
Pokuste se vytvořit hierarchii skupiny ve vaší třídě. v pracovních skupinách formální vedoucí (mistři, předáci), neformální vedoucí ("vůdce mínění") konformisté (souhlasí s formálním vedoucím) kritici a oponenti (bývají někdy relativně izolovaní i v neformální struktuře skupiny – kontraaktivní skupiny z hlediska osobní moci vůdce (dominující osoba) pomocník (aktivní osoba) souputník (závislá osoba) pasivní jedinec člověk v periferní roli.

14 Kontrolní otázky Jak souvisí proces socializace se sociálními skupinami? Jaká kritéria pro rozdělení sociálních skupin můžete vyjmenovat? Charakterizujte krátce jednotlivé sociální skupiny. Jaké jsou charakteristické znaky sociální skupiny? Jaké je postavení členů v sociálních skupinách?

15 Seznam obrázků:

16 Seznam použité literatury:
[1] Novotná, E., Základy sociologie, Nakladatelství Grada Publishing, a. s., Praha ISBN [2] Sociální skupina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [3] Kohoutek r. a kol., Základy sociální psychologie. Brno, Cerm, ISBN [4] Dufek. P., Kneblová E.: Společenské vědy pro střední školy. Brno, Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "typy sociálních skupin"

Podobné prezentace


Reklamy Google