Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –státní rozpočet republiky, –státní závěrečný účet republiky, –státní pokladnu České republiky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –státní rozpočet republiky, –státní závěrečný účet republiky, –státní pokladnu České republiky,"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –státní rozpočet republiky, –státní závěrečný účet republiky, –státní pokladnu České republiky, Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

2 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –finanční trh

3 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky

4 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky,

5 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –pro platební styk, Zákon č. 284/2009 Sb. - o platebním styku

6 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –daně, poplatky, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a clo,

7 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –finanční hospodaření

8 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –finanční kontrolu Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

9 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

10 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –účetnictví, audit a daňové poradenství Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

11 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon

12 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –ochranu zahraničních investic

13 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

14 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

15 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –příspěvek ke stavebnímu spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění,

16 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –ceny Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

17 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("Zákon proti praní špinavých peněz")

18 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,

19 Ministerstvo financí posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků

20 Ministerstvo financí spolu s ČNB připravuje a předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost České národní banky, s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz

21 Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance.

22 Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci

23 Ministerstvo financí zjišťuje účetní záznamy pro potřeby státu včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku podle zákona upravujícího účetnictví.


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro –státní rozpočet republiky, –státní závěrečný účet republiky, –státní pokladnu České republiky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google