Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PATOLOGICKÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY I ČÁST. DĚLENÍ A) mohou způsobit přímo neplatnost doložky B) působí spíše problémy v zahájení či postupu v řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PATOLOGICKÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY I ČÁST. DĚLENÍ A) mohou způsobit přímo neplatnost doložky B) působí spíše problémy v zahájení či postupu v řízení."— Transkript prezentace:

1 PATOLOGICKÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY I ČÁST

2 DĚLENÍ A) mohou způsobit přímo neplatnost doložky B) působí spíše problémy v zahájení či postupu v řízení.

3 Bianco rozhodčí doložka (blank clauses, clause blanche) „Spory vzniklé mezi stranami z této smlouvy budou řešeny v rozhodčím řízení“. „Řešení sporu: rozhodčí řízení, Česká republika

4 NEEXISTUJÍCÍ ROZHODČÍ INSTITUCE VEŠKERÉ SPORY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S NÍ BUDOU ŘEŠENY U ROZHODČÍHO SOUDU PŘI ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ KOMOŘE.

5 DALŠÍ TYPY Rozhodčí doložka uvádějící alternativně rozhodčí instituce. Rozhodčí doložka uvádějící alternativu mezi rozhodčí institucí a soudem. Rozhodčí doložka obsahující problémové pasáže jako je: - sudý počet rozhodců tam, kde zákon předepisuje lichý počet rozhodců

6 PROBLEMATICKÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY - volbu místa jednání v zahraničí tam, kde ani vztah mezi stranami, ani procesní vztah neobsahují mezinárodní prvek - právo jedné strany jmenovat rozhodce.

7 OTÁZKY ARBITRABILITY PŘÍKLADY

8 „Smluvní strany se zavazují vyřešit smírem veškeré a jakékoliv spory či nesrovnalosti vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní. Pokud by Smluvní strany v přiměřené lhůtě, jež však nebude delší než třicet (30) kalendářních dnů, jakékoliv spory či nesrovnalosti nevyřešily smírem, budou tyto spory či nesrovnalosti s konečnou platností vyřešeny třemi rozhodci Rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky dle pravidel tohoto soudu. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá Smluvní strana bude jmenovat jednoho rozhodce. Nejpozději třicet (30) kalendářních dnů po svém jmenování zvolí dva (2) rozhodci takto jmenovaní třetího rozhodce. Pokud by tak neučinili, bude třetího rozhodce jmenovat předseda rozhodčího soudu.“

9 Argumenty strany žalované nepřípustnost předmětu sporu být řešen v rozhodčím řízení – žaloba na vyklizení v případě smlouvy o pronájmu nebytových prostor, zánik nájemní smlouvy – zánik doložky, nepříslušnost Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze.

10 POSTUP 1.NÁMITKA ARBITRABILITY – VIZ OVĚŘENÍ PŘES § 2 ZRŘ 2.AUTONMNÍ POVAHA ROZHODČÍ DOLOŽKY - § 267 OBCH.Z., DOKTRÍNA 3.PŘÍSLUŠNOST – ÚVAHA - PROBLÉM

11 ZÁVĚR SENÁT: NÁMITKY NEPRAVOMOCI TOHOTO ROZHODČÍHO SOUDU SE ZAMÍTAJÍ. MOHLO DOPADNOUT JINAK: ANO

12 DALŠÍ PROBLÉMY SPORY O PLATNOST SMLOUVY SPORY TÝKAJÍCÍ SE NEMOVITOSTÍ SPORY TÝKAJÍCÍ SE PRACOVNĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ

13 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 13 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "PATOLOGICKÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY I ČÁST. DĚLENÍ A) mohou způsobit přímo neplatnost doložky B) působí spíše problémy v zahájení či postupu v řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google