Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jméno Příjmení Kam je nutno mířit, chceme-li zasáhnout cíl (rybu) pod vodou? Protože vlivem lomu světla vidíme rybu výš, než se ve skutečnosti vyskytuje, je nutno mířit níž – viz obr.

3 Jméno Příjmení Ryby v řece jsou z břehu viditelné špatně, ale z výšky mostu je možné je pozorovat docela dobře. Proč? Příčina spočívá v tom, že intenzita odraženého světla klesá se zmenšujícím se úhlem dopadu. Při pohledu ze břehu je poměrně málo světelný obraz objektů pod vodou přezářen od hladiny odraženým intenzivním světlem oblohy. Podíváme-li se však do vody z výšky, slaběji odražené světlo oblohy již tolik neoslňuje.

4 Jméno Příjmení Proč je nutno vkládat diapozitiv do diaprojektoru stranově i výškově převrácený? Skutečný obraz vytvořený spojnou optickou soustavou objektivu je vždy výškově i stranově převrácený.

5 Jméno Příjmení Proč je obvykle hloubka vody větší, než se nám na pohled zdá? Jev je vysvětlen na obr. Světelné paprsky vycházející ze dna zdánlivě vycházejí z míst vyšších.

6 Jméno Příjmení Proč se dekorační skleněné předměty vytvářejí z olovnatého skla? Olovnaté sklo má větší index lomu než sklo obyčejné, což je příčinou jeho většího lesku.

7 Jméno Příjmení Odrazová skla dopravních prostředků odrážejí světelné paprsky reflektorů zpět ke zdroji světla. Jak je to možné? Není to v rozporu se zákonem odrazu? Povrch odrazového skla má v řezu plochy na sebe kolmé. Pro úhly dopadů a odrazů ,  platí  +  = 90°. Proto součet obou úhlů dopadu i odrazu 2  +2  dává 180°, z čehož plyne rovnoběžnost dopadajícího a odraženého paprsku.

8 Jméno Příjmení Sluneční světlo je složeno z téměř rovnoběžných paprsků. Pronikají-li však sluneční paprsky mraky, rozbíhají se zdánlivě na všechny strany. Není to v rozporu? Rozbíhavost slunečních paprsků je optický klam, jako se podobně v dáli zdánlivě sbíhají koleje.

9 Jméno Příjmení Je Slunce na obloze tam, kde je vidíme? První rychlá odpověď by mohla znít: Není, je pozadu. Než světlo dorazí ze Slunce na Zemi, trvá to 8,3 minuty. Za tuto dobu se posune Slunce zdánlivě na obloze o úhel 2,1°. Protože zdánlivý průměr Slunce je 32‘, je Slunce proti slunečním paprskům již o čtyři svoje průměry napřed. Ve skutečnosti se však Slunce na obloze nepohybuje, otáčí se Země, a tak my pouze „vstupujeme do stále dalších a dalších jeho paprsků“ přicházejících přímo ze směru od Slunce.

10 Jméno Příjmení Proč je za jasné oblohy poněkud vidět i neosvětlená část Měsíce? Osvětlená část Měsíce je osvětlena slunečním světlem přímo, „neosvětlená“ světlem odraženým od Země.

11 Jméno Příjmení V některých kriminálních filmech se při identifikaci podezřelých osob z důvodu jejich optického oddělení od svědků využívá jakési poloprůhledné zrcadlo, které je z jedné strany průhledné, ale z druhé strany neprůhledné – odráží světelné paprsky jako zrcadlo. Jak je to možné? Místnost s předvedenými podezřelými je intenzivně osvětlena, místnost svědků je tmavá. Z tmavé místnosti je tedy do místnosti přesvětlené vidět docela dobře, kdežto obráceně nikoli.

12 Jméno Příjmení Jaké zrcadlo je nejvhodnější jako zpětné zrcátko automobilu? Vhodné je vypuklé zrcadlo, které dává vzpřímený obraz a velké zorné pole.

13 Jméno Příjmení Jaké zrcadlo je nejvhodnější na toaletní stolek? Nejvhodnější je duté zrcadlo, dávající zvětšený a vzpřímený obraz obličeje. Obličej musí být ovšem od zrcadla vzdálen méně, než je ohnisková vzdálenost zrcadla.

14 Jméno Příjmení Kdy a kde můžeme nejčastěji vidět duhu? Duha vzniká vůči pozorovateli vždy naprotilehlé straně oblohy, než je Slunce. Je jí vidět tím větší část, čím je Slunce níž nad obzorem. Protože nejvhodnější podmínky pro vznik duhy nastávají za místních letních bouřek, které se vyskytují nejčastěji v odpoledních hodinách, nejvýraznější duhu můžeme vidět v letním pozdějším odpoledni na východní obloze.

15 Jméno Příjmení Obraz předmětů pod rozvlněnou hladinou se mění. Proč? Vlnící se hladina představuje množství proměnlivých dutých a vypuklých ploch, které předměty ze dna různě zobrazují.

16 Jméno Příjmení Proč se zdá lžička v poháru s vodou horizontálně zvětšená? Voda v poháru představuje půlválcovou spojnou čočku, přes kterou vidíme lžičku jako lupou. Protože tato čočka má pouze horizontální zakřivení, zvětšuje jen v horizontálním směru.

17 Jméno Příjmení Proč ve dne prakticky nevidíme oknem přes sklo do místnosti? Za prvé je vnitřek místnosti proti venkovnímu prostředí málo osvětlený, za druhé je navíc tento málo osvětlený obraz vnitřku místnosti překryt obrazem venkovního prostředí v zrcadlící ploše okenní tabule.

18 Jméno Příjmení Při fotografování s bleskem má fotografovaná osoba často na fotografii červené oči – jde o tzv. "efekt červených očí". Čím je tento efekt způsoben? Některé fotoaparáty tomuto jevu zabraňují. Jak? Jde o odraz intenzivního světla blesku od prokrvené oční sítnice. Tento efekt se dá snížit tak, že před hlavním zábleskem blesk několikrát blikne. Oční duhovka reaguje zacloněním oka, a proto se množství světla dopadajícího na sítnici a posléze od sítnice se odrážejícího zmenší.

19 Jméno Příjmení Proč starší lidé potřebují ke čtení brýle? Proč je však krátkozrací často nepotřebují ani ve stáří? a) S věkem ztrácejí oční svaly schopnost více zakřivit oční čočku, blízký bod oka se vzdaluje. Proto je nutno držet sledovaný text dál od očí. Pokud však již ruce svou délkou nestačí, nezbývá než použít brýle zvětšující optickou mohutnost oka – spojky. b) Krátkozraké oko má větší optickou mohutnost, než odpovídá jeho délce. Ačkoli se optická mohutnost oční čočky s věkem zmenšuje, a tím se blízký bod vzdaluje, často to ke čtení ještě stačí.

20 Jméno Příjmení Máme-li za sebou slunce (či rozsvícenou lampu, osvětlené okno apod.), vidíme v brýlích, které držíme před sebou, dva obrazy tohoto světelného zdroje. Vysvětlete. Jsou vidět obrazy vytvořené současným zrcadlením na přední i zadní ploše brýlí.

21 Jméno Příjmení Proč jsou nebezpečné skleněné tašky ve střechách? V důsledku zakřivení tašek a možných vnitřních dutin ve skle mohou v některých místech vznikat spojné optické soustavy. Ty při vhodném úhlu dopadu světla soustředí sluneční paprsky do malé části prostoru. Nachází-li se v ní lehce hořlavý materiál, může dojít k zahřátí až nad jeho zápalnou teplotu.

22 Jméno Příjmení Položíme-li hrot tužky na sklo zrcadla, nedotýká se hrot svého obrazu v zrcadle. Proč? Zrcadlící plochou obyčejných zrcadel totiž není přední plocha skla, nýbrž ji tvoří cínový amalgám nanesený na jeho zadní ploše. Hrot tužky tedy neleží na zrcadlící ploše zrcadla, ale je od ní vzdálen o tloušťku skla zrcadla.

23 Jméno Příjmení Proč se v létě za intenzivního slunečního svitu nemají kropit rostliny nebo se nedoporučuje mytí automobilu? Kapky, které zůstanou na povrchu listů, působí jako spojné čočky. Jimi soustředěné sluneční paprsky mohou vyvolat až místní popálení. Podobně negativně mohou působit kapky vody i na povrch karoserie automobilů.

24 Jméno Příjmení Jaká výška zrcadla na svislé stěně stačí k tomu,abychom se v něm viděli celí? Jak je třeba je pověsit? Pro zjednodušení předpokládejme, že máme oči prakticky až na vršku hlavy. Má-li postava výšku y, postačí zrcadlo poloviční výšky y/2. Jeho dolní hrana musí být umístěna v polovině výšky člověka. Potřebné rozměry zrcadla a ani jeho poloha nezávisejí na naší vzdálenosti od něj.

25 Jméno Příjmení Ze dvou stejných skleněných láhví je jedna naplněna vodou a druhá lihem. Láhve jsou zazátkované. Jak je možno bez jakékoli manipulace s nimi rozhodnout, v které z nich je která kapalina? Obě láhve postavíme do slunečního světla či před lampu a zkoumáme, v jaké vzdálenosti za láhví se světelné paprsky sbíhají. Protože voda má index lomu 1,33 a líh 1,36, bude tato vzdálenost u láhve s lihem menší.

26 Jméno Příjmení U očních a ušních lékařů můžete často vidět, že mají na čele upevněno speciální duté zrcadlo s otvorem uprostřed. Používají je k prohlížení oční sítnice nebo zevního zvukovodu. Jak se s ním pracuje? Lékař umístí zrcadlo na oko, aby světlo osvětlovacího zdroje bylo zrcadlem soustředěno do pozorovaného místa a on sám je mohl otvorem v zrcadle prohlížet.

27 Jméno Příjmení Proti vám stojí člověk v dioptrických brýlích. Jak pohledem jednoduše poznáte, zda je krátkozraký, nebo dalekozraký? Dalekozraký má nasazeny brýle spojky, které mu vytvářejí zvětšený obraz očí (díváme se na ně jako přes lupu). Krátkozraký má naopak brýle rozptylky, které vytvářejí zmenšený obraz jeho očí.

28 Jméno Příjmení Krátkozrací lidé mají lepší předpoklady pro práci s drobnými předměty než lidé s normálním zrakem. Z jakého důvodu? Oko krátkozrakého člověka má větší optickou mohutnost, proto může i bližší předměty zobrazit na sítnici. Krátkozraký si proto může pozorovaný předmět posunout blíž oku, a tak na sítnici vytvořit jeho větší obraz.

29 Jméno Příjmení Jak se tzv. excimerovým laserem odstraní oční krátkozrakost? Laser odstraní přesně na tisícinu milimetru vypočítanou část povrchu rohovkové tkáně v blízkosti optické osy oka. Tím se sníží jeho optická mohutnost.

30 Jméno Příjmení K čemu slouží brýle s bifokálními skly? Bifokální brýle jsou vhodné pro lidi s malým akomodačním prostorem oční čočky, aby nemuseli se změnou činnosti též měnit brýle. K vidění do dálky jim slouží horní rozptylná část těchto skel, k vidění nablízko dolní spojná část.

31 Jméno Příjmení Proč kočce "svítí" oči? Osvětlíme-li oči kočky reflektorem, rovnoběžné paprsky jeho světla dopadnou do jednoho bodu sítnice kočičího oka a odrazí se zpět do směru, ze kterého přišli. U člověka se vzhledem k odlišnosti stavby oka tento jev tolik neuplatní.

32 Použitá literatura: Josef Nahodil: Fyzika v běžném životě. Nakl. Prometheus, 2004.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google