Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE VY_32_INOVACE_ICT 185

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE VY_32_INOVACE_ICT 185"— Transkript prezentace:

1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE VY_32_INOVACE_ICT 185
Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 185

2 POUŽITÍ Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který se odehrál v minulosti. Tato aktivita byla ukončena

3 Tvoření – pravidelná slovesa
Tvoříme příponou –ed. U sloves končících na –e, přidáváme pouze -d Má pro všechny osoby stejný tvar. work I worked pracovaljsem help she helped (ona) pomohla wash they washed (oni) umyli

4 Výjimky Koncové nevýslovné –e like he liked (on) měl rád
u jednoslabičných sloves se zdvojuje koncová souhláska stop he stopped zastavil se

5 TVOŘENÍ – nepravidelná slovesa
Několik základních nepravidelných sloves be was, were být come came přijít eat ate jíst go went jít have had mít run ran běžet say said říci see saw vidět thing thought myslet

6 ZÁPOR Tvoří se u pravidelných i nepravidelných sloves pomocí pomocného slovesa did not = didn´t podmět + didn´t + sloveso v infinitivu bez to I didn´t see it last week. Minulý týden jsem to neviděl v záporu je pouze sloveso did.Významové sloveso je v infinitivu We saw the film yesterday. Viděli jsme ten film včera

7 OTÁZKA Tvoří se pomocí pomocného slovesa did.
did + podmět + sloveso v infinitivu bez to Did you work? Pracoval jsi? Did you do it ? Udělalas to? . Před pomocným slovesem v otázce mohou stát tázací výrazy. When kdy? How often jak často? Where kde, kam? Why proč? What co, jaký? Who kdo? Which který? . Why did you say that? Proč jsi to řekl? . V otázce je pouze sloveso did a významové sloveso stojí v infinitivu. Did he go to school in England? Chodil do školy v Anglii? . V angličtině se neodpovídá pouze jedním slovem ale celou větou. Did you work in Paris? Yes, I did. Pracoval jsi v Paříži? Ano, pracoval.

8 Sloveso to-be Sloveso být má v minulém čase prostém dva tvary v 1. a 3. os.č.jednotného = WAS v ostatních osobách = WERE I was - já jsem byl. We were – my jsme byli. . Zápor tvoříme přidáním NOT I was NOT – já jsem nebyl. We were NOT – my jsme nebyli. . Otázku tvoříme prohozením slovosledu Was I? Byl jsem? Were we? Byli jsme? .Were you tired? Byl jsi unavený? menu


Stáhnout ppt "MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE VY_32_INOVACE_ICT 185"

Podobné prezentace


Reklamy Google