Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 185 VY_32_INOVACE_ICT 185.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 185 VY_32_INOVACE_ICT 185."— Transkript prezentace:

1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 185 VY_32_INOVACE_ICT 185

2 POUŽITÍ Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který se odehrál v minulosti. Tato aktivita byla ukončena

3 Tvoření – pravidelná slovesa Tvoříme příponou –ed. U sloves končících na –e, přidáváme pouze -d Má pro všechny osoby stejný tvar. work I worked pracovaljsem help she helped (ona) pomohla wash they washed (oni) umyli

4 Výjimky Koncové nevýslovné –e Koncové nevýslovné –e like he liked (on) měl rád like he liked (on) měl rád u jednoslabičných sloves se zdvojuje koncová souhláska u jednoslabičných sloves se zdvojuje koncová souhláska stop he stopped zastavil se stop he stopped zastavil se

5 TVOŘENÍ – nepravidelná slovesa Několik základních nepravidelných sloves be was, were být be was, were být come came přijít come came přijít eat ate jíst eat ate jíst go went jít go went jít have had mít have had mít run ran běžet run ran běžet say said říci say said říci see saw vidět see saw vidět thing thought myslet thing thought myslet

6 ZÁPOR Tvoří se u pravidelných i nepravidelných sloves pomocí pomocného slovesa did not = didn´t did not = didn´t podmět + didn´t + sloveso v infinitivu bez to podmět + didn´t + sloveso v infinitivu bez to. I didn´t see it last week. Minulý týden jsem to neviděl Minulý týden jsem to neviděl v záporu je pouze sloveso did.Významové sloveso je v infinitivu We saw the film yesterday. v záporu je pouze sloveso did.Významové sloveso je v infinitivu We saw the film yesterday. Viděli jsme ten film včera Viděli jsme ten film včera

7 OTÁZKA Tvoří se pomocí pomocného slovesa did. did + podmět + sloveso v infinitivu bez to did + podmět + sloveso v infinitivu bez to Did you work? Pracoval jsi? Did you do it ? Udělalas to?. Před pomocným slovesem v otázce mohou stát tázací výrazy. When kdy? When kdy? How often jak často? How often jak často? Where kde, kam? Where kde, kam? Why proč? Why proč? What co, jaký? What co, jaký? Who kdo? Who kdo? Which který? Which který?. Why did you say that? Proč jsi to řekl?. V otázce je pouze sloveso did a významové sloveso stojí v infinitivu. Did he go to school in England? Chodil do školy v Anglii? Did he go to school in England? Chodil do školy v Anglii?. V angličtině se neodpovídá pouze jedním slovem ale celou větou. Did you work in Paris? Yes, I did. Pracoval jsi v Paříži? Ano, pracoval. Did you work in Paris? Yes, I did. Pracoval jsi v Paříži? Ano, pracoval.

8 Sloveso to-be Sloveso být má v minulém čase prostém dva tvary v 1. a 3. os.č.jednotného = WAS v ostatních osobách = WERE I was - já jsem byl. I was - já jsem byl. We were – my jsme byli. We were – my jsme byli.. Zápor tvoříme přidáním NOT I was NOT – já jsem nebyl. I was NOT – já jsem nebyl. We were NOT – my jsme nebyli. We were NOT – my jsme nebyli.. Otázku tvoříme prohozením slovosledu Was I? Byl jsem? Was I? Byl jsem? Were we? Byli jsme? Were we? Byli jsme?.Were you tired? Byl jsi unavený? menu menu menu


Stáhnout ppt "MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM 185 VY_32_INOVACE_ICT 185."

Podobné prezentace


Reklamy Google