Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem"— Transkript prezentace:

1 Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0106 Název sady: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Seznámí žáky s pravidly pravopisu i/í, y/ý ve shodě několikanásobného podmětu s přísudkem

2 Pravidla českého pravopisu
Shoda několikanásobného podmětu s  přísudkem

3 Tvoří-li podmět několik souřadně spojených jmen různého rodu a čísla nebo životnosti (u jmen mužského rodu), řídí se psaní –i nebo –y ve tvarech příčestí a ve jmenných tvarech přídavných jmen těmito pravidly:

4 1. je-li mezi jmény v podmětu jméno rodu mužského životného a jsou-li všechna jména v podmětu v jednotném čísle, píše se v přísudku v množném čísle jen měkké – i Např. Bratr a sestra odešli ven. Byli oceněni autor textu a ilustrátorka knihy.

5 - je-li mezi jmény v podmětu jméno rodu mužského životného a je-li některé jméno nebo všechna jména v podmětu v čísle množném, píše se –i vždy tehdy, když přísudek následuje za podmětem Např. Všechny hráčky i oba jejich trenéři se po turnaji cítili unaveni. Naši automobiloví závodníci a jejich stroje byli vysoce oceněni. Slepice, kuřata i kohout nakonec před psem utekli.

6 POZOR !!!   - je-li však ve větě přísudek před podmětem, je možná shoda dvojí; obvyklá je shoda s nejbližším jménem několikanásobného podmětu. Např. Na festivalu vystoupily známé rockové hudební skupiny a přední zpěváci české scény. Na festivalu vystoupili známé rockové hudební skupiny a přední zpěváci české scény. Předmětem mého studia byly kosatky a delfíni. Předmětem mého studia byli kosatky a delfíni.

7 3. není -li mezi jmény v podmětu jméno rodu mužského životného, je v přísudku shoda podle jména rodu mužského neživotného nebo jména rodu ženského, píše se tedy –y Dochází k tomu v následujících případech:

8 - jsou-li jména v podmětu v čísle jednotném Např
- jsou-li jména v podmětu v čísle jednotném Např. Hřeben, žínka ani mýdlo v koupelně nechyběly.

9 -jsou-li jména v podmětu v čísle množném a přísudek následuje za podmětem Např. Krávy i všechna telata byly očkovány.

10 - předchází-li přísudek podmětu, je možná shoda dvojí; obvyklá je shoda s nejbližším jménem několikanásobného podmětu Např. Na kopce se vždy zjara vyháněla všechna telata a jalovice. / Na kopce se vždy zjara vyháněly všechna telata a jalovice.

11 Poznámka 1: - je-li v několikanásobném podmětu několik jmen rodu středního a alespoň jedno z nich v čísle jednotném, má přísudek koncovku – y jako u neživotných jmen rodu mužského a rodu ženského Např. Kotě a štěně zůstaly v košíku samy. Dánsko ani Švýcarsko k dohodě nepřistoupily.

12 Poznámka 2: - jestliže členy několikanásobného podmětu jsou pouze podstatná jména středního rodu v čísle množném, mají přísudkové tvary koncovku středního rodu - a Např. Rána i pozdní odpoledne byla teplá.

13 Cvičení č. 1 – doplňte koncovky příčestí Krávy i všechna telata byly očkovány. Na poli pomáhali muži, ženy i děti. V našich městech vyrostly nové domy a moderní školní budovy. Tatínek a maminka se dlouho rozmýšleli , než mi dovolili odjet na sportovní kurz. U rybníka nás obtěžovaly mouchy a komáři. Lidé i stroje pracovali naplno. Vážky i motýli posedávali na leknínových listech a pili vodu. Štěňata i kotě si hrály společně. Nohy i ramena mě bolely celý týden. Káčátka se batolila po břehu rybníka. Okno i dveře byly dokořán. Na trhu se prodávala žlutá kuřátka. Somálsko a Etiopie byly označeny za chudé země. Na kopce se vždy zjara vyháněly všechna telata a jalovice. Rána i pozdní odpoledne byla teplá.

14 Mluvnická shoda se uplatňuje vždy tehdy, je-li mluvnický rod podmětu jednoznačný. Jinak nastupuje tzv. shoda podle smyslu, zejména se uplatňuje zřetel k přirozenému rodu podmětu:

15 a) ve větách s podmětem vyjádřeným bezrodým zájmenem nebo tvarem pomocného slovesa se v přísudku píše – i nebo – y podle toho, je-li ze souvislosti nebo ze situace zřejmé, zda se zájmeno vztahuje k osobě rodu mužského životného, nebo rodu ženského Např. Co jsme se vás načekali! (my muži)/ Co jsme se vás načekaly! (my ženy)

16 b) ve větách s podmětem všeobecným (jímž se rozumí „někdo, lidé“) je shoda vždy podle rodu mužského životného, tj. – i Např. Hlásili to v rozhlase. Otiskli to v novinách. Utíkal, jako by ho honili. Zvonili poledne. Všem národům! Ministerstvo školství žádá, abyste oznámili výsledky maturit nejpozději do 30. května.

17 c) obsahuje-li věta oslovení, které je vyjádřeno podstatným jménem v 5
c) obsahuje-li věta oslovení, které je vyjádřeno podstatným jménem v 5. pádě (podmět pak nebývá ve větě vyjádřen), psaní – i nebo – y v přísudku se řídí podle rodu podstatného jména v 5. pádě Např. Co jste to, kluci, zase provedli? Kde jste se, ovečky moje, celý den toulaly?

18 d) shoda podle smyslu se často uplatňuje, je-li souvislost podmětu s přísudkem jen volná. Dochází k tomu zejména, je-li příslušný mluvnický podmět v předcházející větě. Např. Na sportovním soustředění se sešla samá děvčata. Brzo se navzájem poznaly a prožily krásné dva týdny.

19 e) je-li podmět vyjádřen číslovkami tisíc a milion v množném čísle spojenými s 2. p. čísla množného podstatných jmen mužského rodu životného, píše se v přísudku – y V dalších větách může být i shoda podle výrazu ve 2. pádě č. množného Např. Tisíce diváků fotbalisty povzbuzovaly. Miliony lidí se spojily, aby poskytli/ poskytly zemím postiženým zemětřesením pomoc.

20 f) - je-li podmět vyjádřen výrazy v jednotném čísle označujícími množství, jako je pět, dvacet, půl, pár, na sto, na sta, řada, skupina, ve spojení s 2. p. podstatného jména, je přísudek v jednotném čísle; v dalších větách přísudky k témuž podmětu mohou mít už číslo množné a shodu podle smyslu Např. Skupina předních odborníků pracovala na výzkumu protilátek, aby zabránili /zabránila rozšíření nákazy.

21 4. několikanásobný podmět obsahující jména živých bytostí různého rodu může být vyjádřen též nesouřadně (zejména s předložkou s):

22 a) jsou-li všechna jména v několikanásobném podmětu v čísle jednotném a jedno z nich je rodu mužského životného, bývá přísudek také v množném čísle, pak se v něm píše – i Např. Jana s Petrem přišli na poslední chvíli. Navštívila nás Jana s Petrem.

23 b) podobně je tomu i v případě, kdy je v rozvíjejícím členu podstatné jméno v čísle množném Např. Matka s oběma syny přicházeli po cestě. Po cestě přicházeli/ přicházela matka s oběma syny.

24 c) jsou-li všechna jména v podmětu v čísle množném, pak platí tyto zásady: - předchází-li přísudek podmětu, bývá obvyklejší shoda se jménem v 1. pádě, např. Konference se zúčastnily studentky herectví se svými profesory. - následuje-li přísudek za podmětem, je možná i shoda se jménem v předložkovém pádě, např. Všechny ošetřovatelky včetně dvou lékařů měli/ měly plno práce.

25 Poznámka: -nechápe-li se však 7
Poznámka: -nechápe-li se však 7. pád s předložkou s jako součást podmětu, ale jako výraz rozvíjející slovesný přísudek (příslovečné určení), nemá vliv na shodu Např. Dívky s hochy závodily. (-- dívky závodily s hochy), podobně Děvčata s hochy závodila. (-- děvčata závodila s hochy). V některých případech je ovšem možné pojetí obojí.

26 Cvičení č. 2 – doplňte koncovku příčestí: Co my jsme se vás nahledal i
Cvičení č. 2 – doplňte koncovku příčestí: Co my jsme se vás nahledal i . Otiskl i to v regionálním časopise. Zvonil i na přestávku. Koho jste, moji milí studenti, pozvali na maturitní ples? Na turistickém výšlapu se sešla samá děvčata. Žádáme, abyste výsledky testů oznámil i včas. Tisíce diváků povzbuzoval y naše hokejisty. Miliony diváků čekaly na zahájení tiskové konference u televizních obrazovek. Potkal i/a nás Alena s Petrem. Děvčata s hochy se škádlil i odjakživa. Mnoho týdnů trénovala/y děvčata s dětmi na vánoční vystoupení. Skupina hudebníků se rozhodl a, že podpoří fond Adra. Na slovníku pracoval o na sto jazykovědců. Miliony lidí posílal y svou pomoc do záchytných center. Zástupy příznivců prezidenta se těsnal y za bezpečnostními zábranami a po přistání vojenského speciálu hlavu státu nadšeně zdravily . Děvčata běhal a po louce.

27 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 1. - 4
Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro ročník gymnázií. Praha, SPN Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu. Nová škola Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN Martinec, Ivo; Tušková, Jana Marie; Zimová, Ludmila: Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009 Sochrová, Marie: Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, Melichar, Jiří; Styblík, Vlastimil. Český jazyk – Přehled učiva základní školy. Praha: Fortuna, 2000


Stáhnout ppt "Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem"

Podobné prezentace


Reklamy Google