Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravopis souhláskové skupiny n/nn Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ1r0107 Název sady:Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravopis souhláskové skupiny n/nn Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ1r0107 Název sady:Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková."— Transkript prezentace:

1 Pravopis souhláskové skupiny n/nn Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ1r0107 Název sady:Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Téma: Pravopis souhláskové skupiny n/nn Jméno autora:Kateřina Turzová Vytvořeno dne:23.10.2013 Metodický popis – anotace:Seznámí žáky s pravidly pravopisu souhláskové skupiny n/nn

2 Pravidla českého pravopisu Pravopis souhláskové skupiny n/nn

3 Některé skupiny souhlásek ve výslovnosti zjednodušujeme, avšak pravopis zůstává beze změny.

4 BEZE ZMĚNY zůstávají skupiny souhlásek 1.v kořenech slov – srdce, dcera, džbán, který, švestka, hřebík, půjčit 2.při ohýbání – kostce, matce, zahrádce, ze Skutče 3.při odvozování, a to:

5 a) předponami – podzemní, předzpěv, oddálit, poddaný, nejjistější

6 b) příponami – dětský, hrstka, tloušťka, babiččin, měkký, denní nejrozšířenější přípony přídavných jmen odvozených od podstatných jmen jsou: NÍ – vyjadřují různá určení (často na otázku který ? ) - lesní, jarní, večerní, zábavní, srdeční NÝ – označují často vlastnost (na otázku jaký? ) - kamenný, účelný, časný, bolestný, smutný

7 POZOR! prodejní (doba) x prodejný (prodávající se člověk )

8 Cvičení č. 1 – doplňte příponu –ný/-ní v následujících větách Navštívili jsme zábavn í podnik. Adam je ve společnosti velmi zábavn ý člověk. Na narozeniny mi poslal srdečn ý pozdrav. Mám nemocný srdečn í sval. Všechno jsem dělal pro obecn ý prospěch. Nad naší chalupou je obecn í les. Na základní škole je matematika založená na velkém počtu početn ích příkladů. U voleb se nepotvrdil početn ý převis. Zaznamenali jsme neskutečný živeln ý odpor. Filipíny zpustošila živeln í/á pohroma.

9 V mnoha případech není však rozdíl mezi adjektivy na – ní a – ný patrný: Např. učební x učebná látka, těžní x těžná jáma, výhradní x výhradné právo

10 Pravidla pravopisu souhláskové skupiny n/nn a) –nn- píšeme zpravidla v těch případech, kdy ke jménu (v jehož základu je písmeno – n-) připojíme –ní nebo –ný Např. ráno – ranní; kámen – kamenný; víno – vinný

11 b) nn- píšeme zpravidla v přídavných jménech složených Např. jednostranný, čtyřhranný

12 Cvičení č. 2 – doplňte příponu – ný/- nný v následujících slovních spojeních Rovnorame nný trojúhelník, poddanný člověk, vinný sklep, kamenný náhrobek, tenkostě nný mikroskop, de nní směna, imu nní postoj, bezcenný nález, krátkovl nný dosah, skleně ný poklop, odměně ný vítěz, hrubozr nný povrch

13 Další pravidla v psaní skupin souhlásek

14 a) –nn- píšeme také ve tvarech 2. a 3. stupňů (utvořených od přídavných jmen a příslovcí psaných s –nn-) Např. nevinný – nevinnější – nejnevinnější účinně – účinněji – nejúčinněji

15 b) –n- píšeme v přídavném jménu raný (= časný) (rané brambory), protože toto přídavné jméno nebylo odvozeno od podstatného jména ráno, ale naopak podstatné jméno ráno bylo vytvořeno od přídavného jména raný

16 c) –n- píšeme v přídavných jménech odvozených od názvu zvířat (zakončených na – n- koncovkou –í) Např. jelení, havraní, krocaní

17 d) –n- píšeme ve slovech odvozených příponami Např. -ík – deník, ceník, viník -ice – vinice -ina - cenina

18 Zdvojené hlásky vyslovujeme jako jednoduché – tedy např. denní [dení], Anna [ana]

19 Cvičení č. 3 – doplňte příponu –n-, -nn- v následujících větách Nejraději mám sladké rané jahody, Pracuji v celodenní služební pohotovosti. Objednávám jen velmi výkonné počítače. Moje partnerku poznáte podle vlnitých havraních vlasů až po pás. Probudí mě až rann í rozcvička. Policie vypátrala vi ní ka poměrně snadno. Nechal jsem si vyměnit okenní rámy profesionální firmou. Cítila jsem se opravdu nevinná. Sbírám jelení trofeje. Na jižní Moravě se lidé starají o své vini ce s láskou. Mláďátko bylo ukryto v kloka ní m vaku. Jednalo se o vzácnou kameni nu.

20 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 1. - 4. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu. Nová škola 2005 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008 Martinec, Ivo; Tušková, Jana Marie; Zimová, Ludmila: Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009 Sochrová, Marie: Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, 2008 Melichar, Jiří; Styblík, Vlastimil. Český jazyk – Přehled učiva základní školy. Praha: Fortuna, 2000


Stáhnout ppt "Pravopis souhláskové skupiny n/nn Název materiálu:VY_32_INOVACE_CJ1r0107 Název sady:Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková."

Podobné prezentace


Reklamy Google