Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdvojené souhlásky Mgr. Lenka Venclová 2008. Rozdílný význam RACCI X RACI / racek – pták / / rak – korýš / NEJJASNĚJŠÍ X NEJASNĚJŠÍ / nejvíc jasný / /

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdvojené souhlásky Mgr. Lenka Venclová 2008. Rozdílný význam RACCI X RACI / racek – pták / / rak – korýš / NEJJASNĚJŠÍ X NEJASNĚJŠÍ / nejvíc jasný / /"— Transkript prezentace:

1 Zdvojené souhlásky Mgr. Lenka Venclová 2008

2 Rozdílný význam RACCI X RACI / racek – pták / / rak – korýš / NEJJASNĚJŠÍ X NEJASNĚJŠÍ / nejvíc jasný / / není jasný / PODDANÝ X PODANÝ / pod daný – pod pánem/ / podat /

3 Setkání stejných či podobných kořen + přípona - vyslovujeme jako jednu hlásku, ale píšeme dvě vítěz + ství - vítězství slez + ský - slezský niž + ší - nižší An + na - Anna dět + ství - dětství vět + ší - větší

4 Pamatuj přípony •- ík - deník, ceník, týdeník, kameník •- ice – vinice, kominice, beranice •- í / zvířecí / - sloní, jelení, havraní, vrané

5 Pamatuj – ný, - nost •- ný – kamenný most - ná – ochranná jmenný seznam známka •- ní - denní zprávy, - ně – denně cvičí ramenní kloub mluv plynně • -nost – povinnost činnost

6 POZOR ! RANNÍ zprávy, noviny, čaj ALE RANÝ salát RANÉ brambory RANÁ zelenina / vyrostla dříve ne ráno /

7 DEN DENNÍ DENÍK KÁMEN KAMENNÝ KAMENÍK KOŘEN SLOVA NEKONČÍ NA -N SKLO SKLENĚNÝ DŘEVO DŘEVĚNÝ SLÁMA SLAMĚNÝ

8 PLAME- Á ŘEČ, JISKR- É OČI, ROSTLI- Ý TUK, ZNÁMÝ VARHA- ÍK, RODI- Ý DOMEK, KLOKA- Í MLÁDĚ, VELKÁ VÝKO- OST, SLO- Í KLY, SLENĚ – Á MÍSA, HOVOŘÍ PLY- Ě, HOLE- Í KOST, HRDI- Ý ČIN, VIOLKA VO- Á, DE- Ě MU DOMLOUVÁ, PROTIZÁKO- Á ČI- OST, VRA- Í KONĚ, NUTNÁ POVI- OST, TULE- Í MLÁDĚ, DŘEVĚ- Á TRUHLA PROCVIČUJEME

9 POHOSTI- Í DOMORODCI, VARHA– Í KONCERT, OKE– Í RÁM, KROCA- Í HUDROVÁNÍ, ONA JE VI – A, NESTRA- Ý ROZHODČÍ, SLU– Ý DEN, OLOVĚ- É BROKY, RA- É BRAMBORY, PSA- É DOPISY, JESKY- Í MALBY, PRKE- Á PODLAHA, ROVNORAME- Ý TROJÚHELNÍK, RA- Í ROSA, CE- ÍK ZBOŽÍ, A JEŠTĚ ZNOVU

10 PLAMENNÁ ŘEČ, JISKRNÉ OČI, ROSTLINNÝ TUK, ZNÁMÝ VARHANÍK, RODINNÝ DOMEK, KLOKANÍ MLÁDĚ, VELKÁ VÝKONNOST, SLONÍ KLY, HOVOŘÍ PLYNNĚ, SKLENĚNÁ MÍSA, HOLENNÍ KOST, HRDINNÝ ČIN, VIOLKA VONNÁ, DENNĚ MU DOMLOUVÁ, PROTIZÁKONNÁ ČINNOST, VRANÍ KONĚ, NUTNÁ POVINNOST, TULENÍ MLÁDĚ, DŘEVĚNÁ TRUHLA ŘEŠENÍ

11 POHOSTINNÍ DOMORODCI, VARHANNÍ KONCERT, OKENNÍ RÁM, KROCANÍ HUDROVÁNÍ, ONA JE VINNA, NESTRANNÝ ROZHODČÍ, SLUNNÝ DEN, OLOVĚNÉ BROKY, RANÉ BRAMBORY, PSANÉ DOPISY, JESKYNNÍ MALBY, PRKENNÁ PODLAHA, ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK, RANNÍ ROSA, CENÍK ZBOŽÍ, ŘEŠENÍ


Stáhnout ppt "Zdvojené souhlásky Mgr. Lenka Venclová 2008. Rozdílný význam RACCI X RACI / racek – pták / / rak – korýš / NEJJASNĚJŠÍ X NEJASNĚJŠÍ / nejvíc jasný / /"

Podobné prezentace


Reklamy Google