Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla"— Transkript prezentace:

1 Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

2 Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku; – Novely: 302/2002, 320/2002, 227/2009, 281/2009 – Za 10 let žádný negativní výrok ÚS 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání (licence, reklamy, RRTV) 106/1999 – o svobodném přístupu k informacím 2.2. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

3 Tiskový zákon - východiska Periodický tisk = soustavné působení na veřejné mínění, ale také zásah do života jednotlivců => nutnost regulace realizace svobody projevu vydáváním periodického tisku Listina základních práv a svobod, čl. 17, odst. 4: “je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví, je možno vyhlásit omezení, a to zákonem. Směrnice EU Nejvyšší soud ČR za 10 let projednal cca 20 sporů 3.3. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

4 T vrdá realita Září 2011: M. Komárek o A. Babišovi: … důvod proč Babišovi nedůvěřovat, je logický rozpor. Náš bohatec vlastně říká: Bez korupce se tu nedá uzavřít takřka žádný obchod. Sám však uzavírá obchody za stamiliony. Je on taková výjimka, nebo taky občas dá těm, co rádi berou? Říjen 2013: M. Komárek o tomto článku: …komentátor si nemůže prověřovat úplně všechno, v případě Andreje Babiše se opravdu nic neprokázalo a řekl bych, člověk v životě dělá chyby. 4.4. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

5 Reportéři ČT, 4.11.2013

6

7 Tiskový zákon – podstatné body Právo na odpověď §10: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo sukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit. Právo na dodatečné sdělení §11: Bylo-li v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení apod. Proti fyzické osobě kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, á tato osoba právo požadovat po vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Ochrana zdroje a obsahu informací §16: Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací. 7.7. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

8 Právo na odpověď, dodatečné sdělení Nárok na uveřejnění vzniká automaticky Povinnost uveřejnit je podmíněna: – Vydavatel je odpovědný za obsah (pozor na §15, odst 1., pís. C: sdělení citací třetí osob, určené ke zveřejnění, nebo jeho pravdivou interpretaci a takto označené) – Žádost vydavateli je řádně doručena se všemi náležitostmi Vydavatel má lhůtu 15 dnů, pokud nevyhoví dobrovolně, lze se domoci u soudu Soud může návrh odpovědi zkrátit, což se v praxi stalo (§158 o.s.ř. částečné plnění) 8.8. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

9 Žádost o zveřejnění odpovědi Zaslat ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění Vydavateli, nikoliv šéfredaktorovi atp., Popsat, v čem se dotýká cti, důstojnosti atd. Přiložit návrh odpovědi nebo dod. sdělení – Omezeno pouze na skutkové tvrzení, kterým se původní tvrzení uvede na pravou míru, nebo se doplní, zpřesní, – Přiměřený rozsah – Týkat se smí jen napadené části – Zveřejněním nesmí být spáchán trestný čin, správní delikt nebo nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 9.9. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

10 Odpověd, dodatečné sdělení - problém! Zákon nedává nárok na uvedení věci na pravou míru, Odpověď = “… není pravda, že …” Dodatečné sdělení = “…soud neshledal vinným ze spáchání …” Odpověď nemusí obsahovat zdůvodnění Vydavatel může splnit dobrovolně (a tedy po svém) Nepravda po celou dobu “žije” Tři možná řešení: – Dohoda i za cenu ústupku – Jsou i jiná periodika – - spor o ochranu osobnosti nebo dobré pověsti 10. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

11 Ochrana dle jiných zákonů Trestný čin pomluvy: §184 odst. 1,2 trestního řádu (zákon 40/2009) Ochrana osobnosti – Zákon 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví (§53: razantní zákaz zveřejnění informace vedoucí ke ztotožnění mladistvého) – Zákon 53/2009 = novela trestního řádu zakazuje publikovat informace, umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které je vedeno trestní řízení, poškozeného a svědka, zakazuje zveřejnění odposlechu, pokud umožňuje ztotožnění odposlouchávaného, pokud nebyly použity jako důkaz v trestním řízení; Vzbudila značnou pozornost, ústavní stížnost, návrh novely v ústavněprávním výboru PSP od 02/2010 11. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

12 Ochrana zdroje a obsahu informací Konflikt s trestním zákonem (140/1961 trestný čin nadržování = byl-li zveřejněním informace spáchán trestný čin, což by muselo být prokázáno) Odhalení zdroje může být požadováno, pokud je veřejný zájem silnější (opět dle LZPS) 12. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

13 Zákazy zveřejnění: zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy (§ 53 = razantní zákaz zveřejnění informace, která by mohla vést ke ztotožnění mladistvého) zákon č. 52/2009 Sb. (novela trestního řádu) zakazuje publikovat informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného a svědka a zveřejnění informací o odposlechu telekomunikačního provozu, jestliže by umožňovaly zjištění totožnosti odposlouchávané osoby, pokud již nebyly užity jako důkaz v trestním řízení. Sankce – dle zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů (1-5 mil., změnit na 0,2 – 1 mil.) 13. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

14 Spory organizací s médii Podle tiskového zákona Podle trestního zákoníku (40/2009) – vůči osobám – §180 – neoprávněné nakládání s osobními údaji – §184 – pomluva Spory podle tiskového zákona – Podání žaloby je dobrou zbraní, nic však neřeší – Obvyklý průběh: nepravda – žaloba – ticho – výrok Chyby v médiích (jiná řešení) – Identifikace (důkazy, projednání, smírné řešení) – Oprava (opravný materiál, pečlivá příprava) – Náprava (rozeslání korekcí, výstřižku atd.) 14. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

15 Zákon, etika a tiskový mluvčí Nenechat se nutit do všeho – Nikam to nevede – Kdo to jednou udělá, už si neškrtne Členství v profesních organizacích (Klub mluvčích) Zákoník práce = rozvázání pracovního poměru výpovědí, z libovolného důvodu – Odpovídající ohlas v médiích = možnost vyjednávání – Co se jednou pokazilo, težko se napravuje 15. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz


Stáhnout ppt "Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla"

Podobné prezentace


Reklamy Google