Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÝ SYSTÉM KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET) Ostrava, 15.12.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÝ SYSTÉM KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET) Ostrava, 15.12.2010."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÝ SYSTÉM KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET) Ostrava, 15.12.2010

2 Podpora ECVET na evropské úrovni  Myšlenka vytvořit systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) vyplynula z: Kodaňské deklarace (2002) Maastrichtského komuniké (2004).  oba dokumenty se zabývaly otázkami zvýšení evropské spolupráce v OVP  Doporučení Evropského parlamentu a Rady (ze dne 18.6.2009) o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

3 Souvislosti  Systémy odborného vzdělávání a přípravy, jsou přímo spojeny se vzděláváním i s politikou zaměstnanosti a sociální politikou každého členského státu.  Svým meziodvětvovým vlivem podporují konkurenceschopnost evropského hospodářství, zaměstnanost a uspokojení potřeb trhu práce.

4 Pro koho je ECVET určen…?  Pro studenty, kteří chtějí během studia vycestovat a chtějí, aby jim toto studium bylo uznáno  Pro pracující studenty, kteří se připravují na získání kvalifikace  Pro instituce OVP – přidaná hodnota zvýhodňující je na trhu

5 Co ECVET podporuje…?  Mobilitu  Celoživotní vzdělávání  Transparentnost  Vzájemnou důvěru a spolupráci

6 Cesta k dosažení kvalifikace prostřednictvím ECVET  Kvalifikace lze dosáhnout kombinací těchto vzdělávacích kontextů:  školní vzdělávání (formální zdělávání)  učení se na pracovišti  učení se z relevantních životních zkušeností (neformální vzdělávání)  Prostředek umožňující kombinaci – hodnocení a validace výsledků učení

7 Pilíře systému ECVET  Jednotky učení  Kreditní body  Proces přenosu, validace a uznávání  Dohody o učení a osobní záznam

8 Jednotky výsledků učení  Jednotky jsou souborem „ZDK“ (znalosti, dovednosti, kompetence), které jsou požadované pro určitou kvalifikaci  Daná jednotka může být specifická pro konkrétní kvalifikaci nebo může být společná více kvalifikacím  Jednotku definují tzv. výsledky učení, kterých může být dosaženo kdekoli a jakýmkoli způsobem (v zahraničí, praxí, dalšími zkušenostmi)

9 Proces přenosu a uznávání výsledků kredit  „Hostující“ instituce ohodnotí dosažené výsledky učení a udělí učícímu se kredit. osobního záznamu  Dosažené výsledky učení a odpovídající body ECVET jsou zapsány do „osobního záznamu“ studenta.  „Domácí“ instituce validuje kredit jako vhodný záznam o výsledcích daného studenta a uzná výsledky učení, jichž bylo dosaženo.  Toto uznání je předpokladem pro udělení jednotek a s nimi spojených bodů ECVET podle pravidel „domácího“ systému.

10  Pepa by rád nasbíral nové zkušenosti a vyjel v rámci studia do zahraničí  Domácí instituce mu umožní uskutečnit část studií na partnerské instituci  Výsledky jsou validovány a uznány jako součást požadavků na kvalifikaci, kterou se Pepa snaží získat  Získané výsledky jsou nyní součástí Pepovy kvalifikace  Pepa studuje, plní úkoly, čímž směřuje k dosažení „výsledků učení“  Tyto výsledky učení musí být ohodnoceny jako úspěšné  Pepovi je udělen kredit a výsledky jsou zapsány do jeho osobního záznamu Příklad přenosu a uznávání výsledků

11 Body ECVET  Poskytují informace o kvalifikacích a jednotkách v číselné podobě 60 bodů  Podle konvence má být výsledkům učení, jichž bude dosaženo během jednoho roku formálního denního OVP přiděleno 60 bodů.  Systém přidělování bodů jednotkám:  nejprve jsou body ECVET přiděleny kvalifikaci jako celku  jednotce jsou přiděleny body ECVET podle její relativní váhy v rámci kvalifikace

12 Příklad skládání kvalifikace Kvalifikace OVP – 1 rok řádného denního studia Celkový počet kreditů 60 20 bodů 10 bodů 30 bodů Jednotky získané za 1 rok přípravy 1. jednotka 2. jednotka 3. jednotka

13 Přínos pro jednotlivé aktéry  Studenti  pomoc při sebehodnocení  zodpovědnost za vlastní studijní proces  Lektoři  pomoc při vedení studentů a hodnocení jejich dovedností  Pro podniky  zajištění požadavků na kvalifikaci

14 ECVET TC NET  ECVET TC NET → European Credit System for Vocational Educational Training for Tourism and Catering Network  Model tvořící základ pro vzájemné uznávání a srovnatelnost kompetencí a výsledků učení  Délka trvání projektu: 3 roky  Partnerství se účastní 11 institucí ze 14 evropských zemí: AT, CZ, DE, ES, FI, HU, SL, RO, TR, UK a CH

15 Cíle  Vypracování ECVET modelu určeného pro oblast cestovního ruchu a pohostinství  Vypracování příručky, jak pracovat s ECVET modelem  Příručka pro vypracování studijních programů vyhovujících modelu ECVET  Pilotní testování modelu

16 Kdo bude mít z projektu prospěch…  Školy cestovního ruchu a stravování v Evropě  Poskytovatelé OVP v oblasti cestovního ruchu a stravování  Společnosti podnikající v těchto oblastech  Instituce působící na trhu práce  Obchodní komory  A další…

17 Kompetenční matice  Nástroj pro srovnávání ZDK  Založeno na rámci pro jazykové hodnocení znalostí a dovedností Europass  Pro účely ECVET modelu jsou použity pouze úrovně do B2 ZnalostiIndikátoryA1A2B1B2C1C2 základní použitípokročilé použitíprofesionální použití

18 Konkrétní profese, pro které byly kompetenční matice zpracovány  Kuchař  Pomocný kuchař  Číšník  Pomocný číšník  Barman  Recepční  Pokojská  Asistent pro styk s hosty  Asistent marketingu a prodeje Klasické profese v odvětvíInovativní profese

19 Kontaktní informace  V ČR je partnerem projektu společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s.  Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Vlčková email: vlckova@tempo.czvlckova@tempo.cz tel.: 272 937 187

20 Děkuji za pozornost Ing. Martin Koval koval@tempo.cz www.tempo.cz


Stáhnout ppt "EVROPSKÝ SYSTÉM KREDITŮ PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET) Ostrava, 15.12.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google