Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZKUŠENOSTI SOŠ a SOU V KRALUPECH NAD VLTAVOU SE SYSTÉMEM ECVET.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZKUŠENOSTI SOŠ a SOU V KRALUPECH NAD VLTAVOU SE SYSTÉMEM ECVET."— Transkript prezentace:

1 ZKUŠENOSTI SOŠ a SOU V KRALUPECH NAD VLTAVOU SE SYSTÉMEM ECVET

2 1) LdV – PARTNERSTVÍ CREDCHEM - TRANSFER 2011 - 2013 • Projekt byl zaměřený na testování systému ECVET v odborném chemickém vzdělávání 2) LdV – MOBILITY 2013 – 2014 • Dodržená metodologie systému ECVET, testujeme nové JVU a systém přidělování ECVET bodů

3 ECVET JE evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Je novým evropským nástrojem k podporování vzájemné důvěry a mobility v odborném vzdělávání a přípravě… Známá definice

4 CO TO PRO NÁS VE SKUTEČNOSTI JE? • Systém, který pomohl naší škole, zapojené do projektu CREDCHEM při organizaci a realizaci zahraničních stáží • Systém, který nám pomohl přesně určit a definovat obsah pracovní stáže

5 Základem ECVET JEDNOTKY VÝSLEDKŮ UČENÍ PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE STUDIJNÍ SMLOUVA MONITORING AND MENTORING EUROPASS CERTIFIKÁT

6 EOROPASS - mobilita CERTIFIKÁT A CO ÚČASTNÍK MOBILITY? ZPRÁVY Z MOBILITY LABORATORNÍ ZPRÁVY Obr : https://www.123rf.com/photo_8586314_happy-surprised-student-woman-holding-notebooks-and-apple-looking-at-camera-isolated-on-white-backgr.html

7 JEDNOTKA VÝSLEDKŮ UČENÍ – v projektu CREDCHEM to byl laboratorní návod (pracovní postup), v němž jsme zdůraznili kompetence, dovednosti, schopnosti, které student, absolvující tuto JEDNOTKU ZÍSKÁ. Jednotky výsledků učení určují obsah a strukturu mobility Při výběru a hodnocení kompetencí, dovedností a schopností jsme vycházeli z EQF (EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK), který přesně definuje jednotlivé úrovně

8 A) KOMPETENCE 1) Kompetence k učení: • plánuje, organizuje a řídí vlastní činnost • projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu, atd 2) Kompetence k řešení problémů: • vnímá nejrůznější problémové situace 3) Kompetence komunikativní: • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory … 4) Kompetence pracovní: • využívá znalosti a zkušenosti získané…

9 B) Schopnosti: • schopnost shromažďovat a používat informace • schopnost řešení problémů • schopnost určovat cíle, schopnost rozeznat důležité od nepodstatného, • analytické schopnosti

10 C) Dovednosti: • řešení konfliktů, • ochota učit se novým věcem, • otevřenost, flexibilita • schopnost se adaptovat a přijímat změny • přesnost práce, preciznost vážení, měření a výpočtů Při tvorbě jednotek učení pomůžou zkušenosti z tvorby ŠVP

11 V PROJEKTU CREDCHEM BYLY JVU ZPRACOVÁNY DO předepsaných šablon

12 A rozděleny podle tematických celků • JVU 1) Míchání a dělení látek • JVU 2) Stanovení látkových konstant a vlastností látek • JVU 3) Spektroskopie • JVU 4a) Volumetrie • JVU 4b) Gravimetrie • JVU 5) Chromatografie • JVU 6) Výroba organických a anorganických látek • JVU 7) Syntéza látek • JVU 8a) Izolace a stanovení mikroorganismů • JVU 8b) Izolace látek z biologického materiálu

13 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KRALUPY NAD VLTAVOU SÄCHSISCHE BILDUNGSGESELLSCHAFT FÜR UMWELTSCHUTZ UND CHEMIEBERUFE DRESDEN MBH SBG DRESDEN STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRATISLAVA Naše mobility

14 STUDIJNÍ SMLOUVA – ZÁVAZNÝ DOKUMENT MEZI PŘIJÍMAJÍCÍ A VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACÍ – specifikuje výsledky učení, které v průběhu mobilit mají být dosaženy. V projektu CREDCHEM se partneři dohodli na jednotném formuláři Ve studijní smlouvě jsou uvedené kompetence, dovednosti a schopnosti, které by měl účastník mobility získat

15 Europass - mobilita je první evropský soubor dokladů o vzdělání držitele, jeho kompetencích, pracovních zkušenostech a jeho vzdělávací cestě

16 V Europassu jsou uvedeny kompetence, dovednosti a schopnosti, které účastník mobility získal

17 Certifikát

18 Hodnocení – provádí 1) přijímající organizace. Požadavky pro hodnocení jsou popsány po vzájemné dohodě ve studijní smlouvě

19 Hodnocení – provádí 2) doprovodná osoba

20 PRO ŠKOLU MOŽNOST SPRÁVNÉHO VÝBĚRU STUDENTŮ NA STÁŽ ZÁVĚREM: JAKÉ KREDITY SYSTÉM ECVET NABÍZÍ ? ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH A JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ UČITELŮ MOŽNOST SPRÁVNÉHO VÝBĚRU STUDENTŮ NA STÁŽ ZÍSKÁNÍ NOVÝCH PŘÁTEL A KONTAKTŮ ZVÝŠENÍ KREDITU ŠKOLY TRANSPARENTNOST MOBILITY – Z NABÍZENÝCH JVU LZE VYBRAT TAKOVÉ, KTERÉ JSOU PRO ŠKOLU PŘÍNOSEM

21 JAKÉ KREDITY SYSTÉM ECVET NABÍZÍ ? PRO STUDENTY ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ÚČASTNÍKŮ MOBILIT NA TRHU PRÁCE ROZŠÍŘENÍ MULTIKULTURNÍ KOMUNIKACE ZÍSKÁNÍ NOVÝCH PŘÁTEL A KONTAKTŮ ZVÝŠENÍ SEBEVĚDOMÍ ÚČASTNÍKŮ MOBILIT ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH A JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ ZÍSKÁNÍ KOMPETENCÍ, DOVEDNOSTÍ, ZNALOSTÍ SCHOPNOST SAMOSTATNÉ PRÁCE I TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE Obr: http://www.blesk.cz/clanek

22 Naše nezanedbatelná zkušenost a poznatek Firmy a podniky na EUROPASS – mobilita a Certifikát začínají slyšet, protože tyto dokumenty znají od absolventů vysokých škol a účastník zahraniční stáže je při hledání práce výrazně zvýhodněný Obr: http://himekoscho.ucoz.ru/Tehbez1.htm

23 ECVET BODY ZNÁMKA DO PŘEDMĚTU Obr : https://www.123rf.com/photo_8586314_happy-surprised-student-woman-holding-notebooks-and-apple-looking-at-camera-isolated-on-white-backgr.html

24 SPOLUPRÁCE - COOPERATION

25 DĚKUJI ZA POZORNOST A.KOVÁČIKOVÁ SOŠ A SOU KRALUPY NAD VLTAVOU


Stáhnout ppt "ZKUŠENOSTI SOŠ a SOU V KRALUPECH NAD VLTAVOU SE SYSTÉMEM ECVET."

Podobné prezentace


Reklamy Google