Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský nápad, vize, mise

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský nápad, vize, mise"— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský nápad, vize, mise
Nejlepším a nejpříjemnějším způsobem, jak vytvořit úžasný produkt či službu, je udělat něco, co chceš sám používat.

2 Úspěch není o originalitě nápadu
Ve skutečnost je jen velmi málo skutečných originálních nápadů. Většina úspěšného byznysu vychází z pozměněných verzí existujících nápadů nebo jsou založeny na předchozí zkušenosti podnikatele, jeho know-how nebo kontaktech. Bohužel není jiné možnosti ověřit nápad, zda bude fungovat, než trh. Pouze ten rozhodne, zda nápad byl dobrý či ne. Tajemství úspěchu nespočívá ve velikosti a originalitě nápadu, ale obrovském nasazení, přesvědčení, víře, odpovědnosti, energii.

3 Odkud čerpat podnikatelské nápady:
Vaše hobby a zájmy Vaše vlastní schopnosti Vaše zkušenost jako zákazníka Vaše profesionální vztahy a kontakty Nové poznatky a technologie Inspirace již existujícím výrobkem či službou Předchozí zkušenost z podnikání

4 Techniky generování nápadů
Mít u sebe záznamník a poznamenávat okamžitě cokoliv, co mi „zkříží cestu“, něco „uslyším“, „uvidím“ co mě může inspirovat. Po určité době si na to sednout a vyhodnotit, zda myšlenka je aplikovatelná do byznysu. Brainstorming – pokud jste nezkusili, velmi doporučuji.

5 Vize - Podnikatel musí být vizionář
Vize by měla být silná, pozitivní a inspirující. Měla by být výzvou pro ostatní, aby zapojili všechny svoje schopnosti a využili zkušenosti. Vizionář by však měl naslouchat myšlenkám a názorům „svých lidí“, komunikovat s nimi a zároveň zkoumat okolní svět. (Chytrý majitel/šéf pozorně naslouchá „svým lidem“, zapojuje je to tvorby vizí, plánů – tím získá jejich loajalitu a pocit, že jsou spoluzodpovědní za budoucnost, protože jsou jejími spolutvůrci.) Jeho úlohou je, aby všechny pohledy a názory svých lidí zaměřil na budoucnost. Takto vytvořená vize by měla být přijatá a sdílená týmem a tým by s ní měl souhlasit a podporovat jí. Vize, poslání a hodnoty , napsal Ing. Mira Vlach: Shrnutí: Stručná formulace vize, poslání a hodnot zaručuje vůdci organizace nejen to, že má jasnou představu o sledovaných cílech, ale také usnadňuje sdílení této představy s ostatními lidmi. Formulování těchto cílů je o to důležitější, oč je organizace větší. Jedním z hlavních úkolů člověka stojícího v čele jakékoliv organizace, je udávat směr, kterým se mají ostatní ubírat. To platí dvojnásob, jedná-li se o zakladatele organizace. Čím jasněji je i ten poslední člen organizace seznámen se jejími základními cíli a hodnotami, tím méně je třeba podrobných příruček a pokynů, které by lidem říkaly, co mají dělat v každé představitelné situaci. Dalším důvodem k formulaci poslání je to, že tímto sami pro sebe určujeme dlouhodobé jádro své činnosti. Tím směřujeme k tomu, aby naše rozhodnutí byla konzistentní a my tak neztráceli ze zřetele hlavní cíl, za kterým chceme jít. Sepsání a následné šíření tohoto základního sdělení v organizaci tak může pomoci i přirozeně charismatickým a velmi komunikativním vůdcům. Měla by to být také jedna z prvních informací, kterou se dozví každý nováček v organizaci. Vyjádření cílů a hodnot organizace Způsoby vyjádření poslání organizace se u nás v praxi dost liší. V anglicky mluvícím světě je ustálený výraz mission statement, který lze volně přeložit jako vyjádření poslání. V Česku se však můžeme běžně setkat s různými označeními: Vize, poslání, hodnoty Vize, mise, hodnoty Poslání firmy atp. Ať už tento dokument nazveme jakkoliv, měl by čtenáři dávat smysl sám o sobě – bez nutnosti dalšího vysvětlování. Sdělení by mělo srozumitelně obsáhnout zhruba tyto oblasti: vize: kam chceme organizaci dovést poslání či mise: smysl organizace (i vás samotné bude práce více bavit, když jí dáte hlubší smysl než jen vydělávat peníze) hodnoty: zásady, které organizace přijala za vlastní; tvoří mantinely její činnosti a pomáhají při rozhodování v nerozhodných situacích předmět činnosti Dobře vystižené poslání je s firmou spjato a není nutné ho měnit při každé výměně ředitele organizace. Stručnost a jasnost dokumentu jsou důležité, neboť usnadňují sdílení této myšlenky s ostatními. Ukázka definice Jako výbornou ukázku dobře napsaného poslání uvádím definici poslání firmy Starbucks, pro kterou jsem pracoval během svého pobytu v Londýně. Tato definice firmě pomohla stát se během několika let mezinárodní jedničkou mezi řetězci kaváren. Zavést Starbucks jako předního dodavatele té nejlepší kávy na světě a nekompromisně dodržovat všechny naše principy během našeho růstu. Následujících šest vůdčích principů nám pomůže měřit vhodnost našich rozhodnutí: Poskytovat skvělé pracovní prostředí a jednat mezi sebou s respektem a úctou. Přijmout rozmanitost jako neodmyslitelnou složku naší práce. Používat ty nejlepší způsoby nákupu, pražení a čerstvé dodávky naší kávy. Vždy si vytvářet nadšeně spokojené zákazníky. Pozitivně přispívat našim komunitám a našemu prostředí. Připustit, že ziskovost je klíčem k našemu budoucímu úspěchu. Aby nezůstalo jen u papíru Zůstanu-li u své vlastní zkušenosti s firmou Starbucks, potom mohu potvrdit, že smysluplné poslání dokáže některé lidi opravdu mimořádně motivovat. To je velká výhoda vůdců, kteří dokáží lidem poskytnout hlubší smysl, inspirovat je a dát jim možnost, aby byli na svou práci hrdí. Tato výhoda však není zdarma! Je velmi důležité uvědomit si, že vyřčením vize či poslání proces motivace nekončí, ale naopak jen začíná. Vůdce organizace, který vytváří u svých zaměstnanců vysoká očekávání, je při každé příležitosti bedlivě sledován. Lidé u něj budou velmi citliví na jakékoliv porušení hlásaných zásad. Při každém setkání, byť i jen s řadovým pracovníkem, by měl jít tento vizionář příkladem a být také pozorný k tomu, jak jsou zásady dodržovány ostatními. To většinou dokáží jen lidé, kteří tyto zásady skutečně ztělesňují. Obdobná situace potom platí pro všechny vedoucí pracovníky, kteří vás vlastně zastupují v době vaší nepřítomnosti. Význam vedoucích pracovníků ilustrují opět příklady z mé vlastní zkušenosti ve firmě Starbucks, kde jsem měl možnost poznat několik různých obchodů (kaváren). Ve všech z nich ovlivňovala osobnost konkrétního manažera obchodu zásadním způsobem postoj jeho lidí k práci – a že to byly někdy rozdíly opravdu velké. Stejně tak regionální manažer byl ochotný při krátké návštěvě obchodu navléci na svůj drahý oblek zástěru a pomoci při polední špičce sklízet špinavé hrnky ze stolů. Jistě, šlo o pomoc hlavně symbolickou a tudíž nic takového dělat nemusel. Přesto si myslím, že tato i některé jiné společnosti si moc dobře uvědomují, proč své vyšší manažery vedou k podobným projevům osobního příkladu. Na druhou stranu, kvalita služeb nejvíce utrpěla v případech, kdy manažer (jakékoliv úrovně) jednal byť i jen zdánlivě proti misi nebo hodnotám firmy. Dopad na pracovní morálku podřízených potom byl často i nevratný.

6 Vize popisuje naší ideální budoucnost a co nás žene stále vpřed.
Každý člen týmu/podniku by ve vizi měl najít svoje významné místo. Každý musí vědět jak přispěje, jakým způsobem se bude podílet na dosažení vize. Vize nesmí být jen toužebné přání, ale výsledek poznání možností vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Vize musí být náročnou, ale dosažitelnou výzvou. Pokud se s ní dokážeme my i naši zaměstnanci ztotožnit, může se stát největším motivačním faktorem ve firmě.

7 Poslání (mise/mission) podniku
poslání/mise podniku odpovídá na otázku: „Proč podnik existuje?“ co děláme, pro koho, jak a proč, narozdíl od vize nepopisuje budoucnost, ale aktuální a historickou situaci, je to první věc, kterou o firmě uslyšíte, slouží k její prezentaci navenek (titulní strana web page), musí co nejpozitivněji působit na okolí, ale zároveň musí být pravdivá.

8 Příklad mise a vize (Software 602)
Naše mise Posláním naší společnosti je poskytovat zákazníkům řešení pro elektronizaci dokumentů a související elektronizaci procesů. Jsme připraveni se měnit stejně dynamicky jako celý ICT průmysl - z původně výhradního dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme firmou, která je schopná realizovat i velké integrační projekty. Naše vize Chceme svým zákazníkům poskytovat moderní řešení pokrývající celý životní cyklus práce s elektronickou informací. Od sběru strukturovaných dat přes návaznou elektronizací procesů pokrytou koloběhem elektronických dokumentů až po zajištění tzv. digitální kontinuity v daném legislativním rámci. Chceme být svým zákazníkům důvěryhodným partnerem. Chceme být dynamickou firmou s dobrými vztahy mezi lidmi, která patří k technologické špičce. Umožní nám to vlastní vývoj spojený s využitím nejlepších dostupných licencovaných technologií nebo open source projektů.

9 Praktický návod jak psát vizi
Začnu si psát odpovědi na následující otázky: Proč vlastně podnikám? Čeho jsem tím chtěl dosáhnout? Z čeho mám největší radost, když se daří? Proč spolupracuju právě se svými kolegy? Co chci, aby naše firma způsobovala u našich zákazníků? (rozumějme: co za produkty chceme dodávat) V čem jsme lepší než konkurence, resp. v čem musíme přidat? Jak si představuji, že to bude vypadat za 10 let až ráno půjdu do práce? Jak vysoké tržby chci, aby společnost měla? Kolik by firma měla mít zaměstnanců? …atd. atd.  Když jsem to sepsal, tak jsem zjistil, že mám svoji „hrubou“ vizi na příštích 10 let existence a NEJGENIÁLNĚJŠÍ na tom bylo to, že když jsem si to přečetl, tak jsem PŘESNĚ věděl co mám jít udělat, aby se to naplnilo. Příklady z inžternetu Vision Statements:


Stáhnout ppt "Podnikatelský nápad, vize, mise"

Podobné prezentace


Reklamy Google