Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání sociálních pracovníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání sociálních pracovníků"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání sociálních pracovníků
Radka Michelová Doktorandský seminář KVSP FSV

2 Sociální práce Společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, cílem je zmírňování a řešení sociálních problémů (Matoušek 2001) Sociální práce jako činnost – profesionální aktivita vytvářející podmínky pro rozvoj a lepší využití zdrojů jednotlivce, skupin, komunit a společnosti (Havrdová 1999)

3 Sociální práce The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (International Federation of Social Workers 2000)

4 Sociální pracovník - činnosti
Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, §109)

5 Sociální pracovník – resorty
MPSV MŠMT MV MS MZ

6 Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka
způsobilost k právním úkonům bezúhonnost zdravotní způsobilost odborná způsobilost (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 110)

7 Odborné předpoklady VOŠ – soc. práce, soc. pedagogika, soc. a humanitární práce, sociálně právní činnost, charitní a soc. činnost VŠ (Bc., Mgr.) – soc. práce, soc. politika, soc. pedagogika, soc. péče nebo speciální pedagogika akreditované kurzy v uvedených oblastech v rozsahu min. 200 hodin, praxe min. 5 let, za podmínky ukončeného VŠ vzdělání v jiném oboru; 10 let při SŠ vzdělání v oboru sociálně právním

8 Doplnění kvalifikace Pokud někdo pracuje jako sociální pracovník a nemá požadovanou kvalifikaci, s účinností od ji musí doplnit: do sedmi let, není-li absolvent střední školy v oboru sociálně právním do deseti let, je-li absolvent střední školy v oboru sociálně právním

9 Další vzdělávání sociálních pracovníků
povinné (zákon 108/2006 Sb., § 111) cílem je obnovování, upevňování a doplňování kvalifikace

10 Formy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
specializační vzdělávání zajišťované VŠ a VOŠ navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka účast v akreditovaných kurzech odborné stáže v zařízeních sociálních služeb účast na školicích akcích

11 Vzdělávací instituce Další vzdělávání se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích zařízení a vzdělávacích programů udělené MPSV ČR na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob

12 Akreditace MPSV ČR Na základě žádosti, rozhoduje Akreditační komise MPSV Na dobu 4 let Akreditace vzdělávacího zařízení (prokazuje, že je oprávněno vzdělávat, má pro vzdělávání podmínky…) Akreditace vzdělávacího programu (konkrétní programy – obsah, rozsah, personální zajištění výuky…)

13 Stav akreditací k Akreditováno celkem 629 vzdělávacích programů v rámci kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách a v rámci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků.

14 Děkuji za pozornost. Radka Michelová Katedra sociální práce FSE UJEP Ústí n. L.

15 Zdroje:


Stáhnout ppt "Vzdělávání sociálních pracovníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google