Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 V1 2. Seminář 2009/2010 - Region a regionální vědy 1 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 V1 2. Seminář 2009/2010 - Region a regionální vědy 1 2."— Transkript prezentace:

1 1 V1 2. Seminář 2009/2010 - Region a regionální vědy 1 2

2 2 Úloha regionální politiky Odstraňování hospodářských a sociálních rozdílů EU má 27 členských států Mezi jednotlivými 27 členskými státy a jejich 271 regiony (NUTS 2) existují značné hospodářské a sociální rozdíly. V téměř 70 regionech je HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru všech členských zemí EU. Jde o projev solidarity rozvinutých regionů k méně rozvinutým, aby mohly zvýšit svojí konkurenceschopnost. Seminář

3 3 HDP na hlavu členských zemí a regionální extrémy

4 4 Seminář

5 5 Regionální politika Přináší skutečnou přidanou hodnotu prostřednictvím spolufinancování konkrétních projektů na podporu regionů a jejich obcí. Záměrem je pomoci regionům při dosažení vyšší hos- podářské a sociálního úrovně a přiblížení se k průměru zemí EU (konvergence). Zaměřuje se na priority EU v oblasti hospodářské kon- kurenceschopnosti, zaměstnanosti, zlepšení ŽP a všeobecného osobního rozvoje obyvatel.

6 6 Seminář Reakce na výzvy 21. století „Jakou Evropu chceme pro sebe a pro budoucí generace? Chceme dynamickou Evropu podporující špičkovou vědu a technologie. Chceme produktivní Evropu, kde bude dost pra-covních míst pro všechny, solidární Evropu, která se dokáže postarat o své nemocné, seniory a zdrav. postižené, oddanou ideálu spravedlnosti, v níž nebude diskriminace a všichni budou mít stejné právo na práci a vzdělání, Evropu bez znečištění, která bude ohleduplná k životnímu prostředí a bude se aktivně podílet na řešení globálních problémů, Evropu prosazující hodnoty, jež jsou společné všem.“ Úryvek z projevu komisařky Danuty Hübnerové ve Varšavě 17. 10. 2006.

7 7 Seminář V oblasti regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie, poskytuje pomoc prostřednictvím podpůrných pro-gramů a po živelních a jiných pohromách mimořádného rozsahu připravuje strategie obnovy postižených území. Základním nástrojem regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá MMR ČR, je Strategie regionálního rozvoje ČR platná pro období 2007–2013. Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou EU a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj území. Vycházejí z ní regionálně zaměřené programy financované výhradně z národních zdrojů nebo spolufinancované z EU.

8 8 Seminář

9 9

10 10 Seminář

11 11 Seminář y Rozvojové plochy v ČR

12 12 Seminář

13 13 Seminář

14 14 Seminář

15 15 Rozvojové projekty v obci Příklady Projekt řešící oblast:Město, obec Seminář

16 16 Hlavní aktéři při rozvoji obce Příklady Veřejný sektorSoukromý sektorNeziskový sektor Seminář

17 17 Děkuji za pozornost Děkuji za diskusi


Stáhnout ppt "1 V1 2. Seminář 2009/2010 - Region a regionální vědy 1 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google