Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vazby OTE na poskytovatele regulační energie a ČEPS. Role poskytnuté regulační energie při zúčtování odchylek. Operátor trhu s elektřinou a.s. AEM 3.11.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vazby OTE na poskytovatele regulační energie a ČEPS. Role poskytnuté regulační energie při zúčtování odchylek. Operátor trhu s elektřinou a.s. AEM 3.11.2005."— Transkript prezentace:

1 Vazby OTE na poskytovatele regulační energie a ČEPS. Role poskytnuté regulační energie při zúčtování odchylek. Operátor trhu s elektřinou a.s. AEM 3.11.2005

2 Obsah prezentace 1. Základní principy a vztahy mezi poskytovateli RE a účastníky trhu s elektřinou 2. Schéma fyzických, informačních a finančních toků mezi OTE, ČEPS, poskytovateli RE a SZ při zúčtování odchylek a zúčtování poskytnuté aktivované regulační energie 3. Smluvní rámec vztahů mezi OTE, SZ, poskytovateli RE a ČEPS zajišťující zúčtování poskytnuté aktivované RE 4. Několik zjednodušených příkladů a jejich řešení. 5. Vývoj objemů a cen aktivované RE v letech 2002 až 2005.

3 1. Základní principy od kterých se odvíjejí vztahy mezi poskytovateli RE a účastníky trhu s elektřinou (SZ).  Náklady na aktivovanou regulační energii v každé hodině hradí ty subjekty zúčtování, které měly v této hodině odchylku, tedy nenulový rozdíl mezi nasmlouvaným saldem závazků dodat a odebrat a skutečným saldem dodávek a odběrů.  Každý subjekt zúčtování zaplatí za každou MWh své odchylky jednak za –tzv. „zúčtovací cenu“, která se rovná v současné době (režim nabídkových cen) marginální ceně převažující regulační energie v této hodině - maximální ceně při převažující aktivaci kladné regulační energie, nebo minimální ceně při převažující záporné aktivaci, –za „jednotkovou cenu vícenákladů“ - aktivaci další RE úměrně velikosti odchylky účastníků trhu.  Zúčtovací cenu stanovuje ČEPS pro každou obchodní hodinu na základě režimu nabídkových cen (popř. mezních cen) regulační energie. Pokud v některé hodině nebyla dodána žádná energie je cena 1800 Kč/MWh (návrh 2 070 Kč/MWh v 2006)  Zúčtování odchylek a plateb za aktivovanou regulační energii provádí OTE na základě údajů ze smluv zaslaných subjekty zúčtování, na základě skutečných hodnot dodávek a odběrů zasílaných na OTE distributory a na základě množství a cen aktivované regulační energie po jednotlivých zdrojích zasílaných na OTE z ČEPS.

4 Příklad platby SZ za kladnou odchylku

5 Příklad platby za aktivační energii Tyto p odklady p ř ich á zej í v elektronick é podob ě na e-mailovou adresu uvedenou v registra čním formul ář i, faktura pap í rovou formou. P latby a inkasa probíhají automaticky - zálohy denně, měsíční výsledek (faktura) po vystavení dokladu také automaticky

6 2. Schéma fyzických, informačních a finančních toků mezi OTE, ČEPS, poskytovatelem RE a SZ při zúčtování poskytnuté aktivované regulační energie 1 S Z 1 S Z 2 OTE Dvoustranné smlouvy Poskytovatel podpůrných služeb Poskytovatel podpůrných služeb 2 ČEPS technické toky finanční toky informační toky Provozovatelé DS Poskytovatel regulační energie 1 Poskytovatel regulační energie 2

7 3. Smluvní rámec vztahů mezi OTE, SZ, poskytovateli RE a ČEPS zajišťující zúčtování poskytnuté aktivované RE.

8 4. Několik zjednodušených příkladů a jejich řešení. A) Ideální stav - smlouvy na dodávku i na odběr se rovnají skutečným dodávkám a odběrům a to i včetně smlouvy i skutečné dodávky do zahraničí V tomto ideálním případě není nutné aktivovat RE a aktivovaná regulační energie se rovná 0 MWh SZ ČEPS OPMv OPMv a RE OPMs OPMz Skuteč nost 100 MWh Skuteč nost 120 MWh Skuteč nost -200 MWh Skutečnos t –20 MWh SZv „SZv a RE“ SZs Skutečnost 20 MWh Smlouva 100MWh Smlouva 100MWh Smlouva 20 MWh

9 4. Několik zjednodušených příkladů a jejich řešení. B) Reálný stav - smlouvy na dodávku i na odběr, včetně smluv i skutečných dodávek do zahraničí, se nerovnají skutečným dodávkám a odběrům. a) Skutečná výroba u SZv je nižší o 10MWh než smluvená dodávka SZs Systémový operátor ČEPS vydá pokyn k aktivaci RE, v tomto případě ke zvýšení výroby u výrobny s “OPMv a RE“ o hodnotu chybějícího výkonu tedy ze smluvené hodnoty dodávky 120 MWh na 130 MWh. Výsledkem vůči zahraničí je stejně jako v případě A) hodnota přeshraniční dodávky +20 MWh, která se rovná hodnotě smluvené. V tomto případě zaplatí SZv, který vyrobil a dodal o 10 MWH méně než nasmlouval prostřednictvím OTE požadované náklady na aktivovanou regulační energii „SZv a RE“, který musel vyrobit a dodat tuto chybějící energii. SZ ČEPS OPMv OPMv a RE OPMs OPMz Skuteč nost 90 MWh Skutečn ost 120+10 MWh Skuteč nost -200 MWh Skutečnos t–20 MWh SZv „SZv a RE“ SZs Skutečnost 20 MWh Smlouva 100MWh Smlouva 100MWh Smlouva 20 MWh -10 +10

10 4. Několik zjednodušených příkladů a jejich řešení. B) Reálný stav - smlouvy na dodávku i na odběr, včetně smluv i skutečných dodávek do zahraničí, se nerovnají skutečným dodávkám a odběrům. b) Skutečná výroba u SZv je nižší o 10 MWh než smluvená dodávka SZs, ale systémový operátor aktivoval pouze 5 MWh. V tomto případě se podílel na vyrovnání bilance se zahraničím jednak „SZv a RE“ 5-ti MWh a druhých 5 MWh „ušetřil ČEPS“ nedodáním 5-ti MWh do zahraničí. V tomto případě nedodávka do zahraničí nahradila chybějící výkon v ES ČR, je považována za poskytnutí RE ČEPS (jedná se o poskytnutí RE zahraničním partnerem prostřednictvím ČEPS). V tomto případě zaplatí SZv, který dodal o 10 MWh méně než nasmlouval, prostřednictvím OTE požadované náklady na aktivovanou RE „SZv a RE“ za 5MWh, který je navíc vyrobil a ČEPS také za 5 MWh, o které dodal méně do zahraničí. SZ ČEPS OPMv OPMv a RE OPMs OPMz Skuteč nost 90 MWh Skutečnost 120 +5 MWh Skuteč nost- 200 MWh Skutečnos t–20 MWh SZv „SZv a RE“ SZs Skutečnost 20-5 MWh Smlouva 100MWh Smlouva 100MWh Smlouva 20 MWh -10 +5 -5

11 4. Několik zjednodušených příkladů a jejich řešení. B) Reálný stav - smlouvy na dodávku i na odběr, včetně smluv i skutečných dodávek do zahraničí, se nerovnají skutečným dodávkám a odběrům. c) Skutečná výroba u SZv je nižší o 10MWh, než smluvená dodávka SZs, ale ČEPS aktivoval o 5MWh více než bylo potřeba tedy 15 MWh SZ ČEPS OPMv OPMv a RE OPMs OPMz Skuteč nost90 MWh Skuteč nost12 0 +15 MWh Skuteč nost- 200 MWh Skutečnos t–20 MWh SZv „SZv a RE“ SZs Skutečnost 20+5 MWh Smlouva 100MWh Smlouva 100MWh Smlouva 20 MWh Na vyrovnání bilance se podílel se zahraničím „SZv a RE“ 15-ti MWh, při čemž 5 MWh byla neplánovaná dodávka. Protože v tomto případě neplánovaná dodávka 5 MWh do zahraničí zhoršovala situaci v ES ČR (zvýšila potřebu RE v ES ČR) je považována za zápornou odchylku ČEPS. V tomto případě zaplatí SZv, který vyrobil a dodal o 10 MWH méně, než nasmlouval prostřednictvím OTE náklady na aktivovanou RE „SZv a RE“ za 10 MWh, který je musel navíc vyrobit a za zbývajících 5MWh aktivovaných „SZv a RE“ zaplatí ČEPS -10 +15 +5

12 5. Vývoj objemů a cen aktivované RE v letech 2002 až 2005.

13

14

15 Závěr  Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vazby OTE na poskytovatele regulační energie a ČEPS. Role poskytnuté regulační energie při zúčtování odchylek. Operátor trhu s elektřinou a.s. AEM 3.11.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google