Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD, MANAGEMENT, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD, MANAGEMENT, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD, MANAGEMENT, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
1. cvičení StRP Lenka Zahradníčková

2 Obecné informace k předmětu
Ing. Lenka Zahradníčková Telefon: KH: dle předchozí domluvy em Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

3 Obecné informace k předmětu
Strategické řízení podniku (doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.) 1. Strategické řízení a systém řízení podniku 2. Obsah, principy a model systému strategického řízení 3. Externí strategická analýza podniku a jeho okolí, metody, postupy, modely 4. Interní strategická analýza podniku a jeho složek, metody, postupy, modely 5. Typy, druhy, koncepce a nástroje strategie 6. Strategické rozhodování – volba strategie podniku 7. Vlastnická, korporátní (podniková) a organizační strategie 8. Obchodně marketingová, inovační a investiční strategie podniku 9. Personální a bezpečnostní strategie podniku 10.Finanční a informační strategie podniku 11.Strategie řízení rizik a odolnost krizím 12.Implementace a aktualizace strategie podniku Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

4 Obecné informace k předmětu
Podmínky absolvování - zápočet Povinná účast studentů na cvičení – 75 %, (50 %) Aktivní odborná práce na cvičeních Referát, dílčí projekt dle zadání vyučujícího Podmínky absolvování - zkouška Kombinovaná: test, ústní Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

5 Obecné informace k předmětu
Projekt Každý student vypracuje projekt na konkrétní podnik (max. 15 stran) Formulace strategického plánu Obsah: Strategická východiska Analýza prostředí Analýza rizik Korekce Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

6 Obecné informace k předmětu
Povinná literatura Zuzák, Roman: Strategické řízení podniku. Grada,2011 Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

7 Obecné informace k předmětu
Doporučená literatura Keřkovský, Miloslav, Vykypěl, Oldřich: Strategické řízení.C.H.Beck.2006. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

8 Obecné informace k předmětu
Doporučená literatura Dedouchová, Marcela: Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

9 Obecné informace k předmětu
Doporučená literatura Fotr, Jiří; Vacík, Emil a kol.: Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2011. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

10 Obecné informace k předmětu
Doporučená literatura David, Fred R.: Strategic management concepts: a competitive advantage approach. Boston: Pearson, 2012. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

11 Obsah dnešního cvičení
Management Historie managementu Strategické řízení Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

12 Management Jakým způsobem je management definován?
Proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který vede k dosažení cílů organizace Soubor všech činnosti, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce podniku. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

13 Management Definujte a vysvětlete tři významové roviny managementu
Skupin, jednotlivců – k dosažení cíle Proces řízení Řídící pracovníci Věda „Ti co provádí řízení“ Soubor poznatků o řízení Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

14 Přelom 19. a 20. století - 60. léta 20. století
Management Jaké etapy managementu lze rozlišovat? Vymezte tyto etapy časově. Klasický management Manažerská revoluce Postindustriální trendy Konec 19. století Přelom 19. a 20. století léta 20. století Od 70. let 20. století Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

15 Management Jaké úrovně řízení rozeznáváme v managementu? Jak se dělí dle délky časového horizontu? ? 2 – 5 let Strategické řízení Taktické řízení Měsíce - 2 roky Operativní řízení Týdny - rok Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

16 Management Čím se liší operativní, taktické a strategické řízení (obecně)? Taktické, operativní řízení Strategické řízení Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

17 Strategický management
Jakým způsobem byste definovali strategický management (řízení)? umění i věda, jak formulovat, implementovat a hodnotit ve všech funkčních částech podnikatelského subjektu taková rozhodnutí, která podpoří dosažení stanovených cílů. Jedná se o dynamický a neuzavřený cyklus. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

18 Strategický management
Činnosti Zdroje Dosažení cílů Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

19 Strategický management
Proč si myslíte, že je nutné strategické řízení? Jaké jsou výhody strategického řízení? Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

20 Strategický management
Jaké etapy strategického řízení rozeznáváte? Formulace strategie Implementace strategie Hodnocení strategie Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

21 Strategický management
Jak je možné popsat strategické myšlení? Zaměření na cíle Systémový pohled Strategické myšlení Hypoteticky založené myšlení Inteligentní oportunismus Myšlení v čase Liedtkův model elementů strategického myšlení Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

22 Shrnutí Úvodní informace Management Historie Strategický management
Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

23 Děkuji za pozornost. Příští hodina:


Stáhnout ppt "ÚVOD, MANAGEMENT, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google