Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Zahradníčková 30. 9. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Zahradníčková 30. 9. 2013."— Transkript prezentace:

1 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 30. 9. 2013

2 Ing. Lenka Zahradníčková Telefon: 377 633 622 KH: dle předchozí domluvy emailem Email: lenkazah@kpm.zcu.cz

3 Strategické řízení podniku (doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.) – 1. Strategické řízení a systém řízení podniku – 2. Obsah, principy a model systému strategického řízení – 3. Externí strategická analýza podniku a jeho okolí, metody, postupy, modely – 4. Interní strategická analýza podniku a jeho složek, metody, postupy, modely – 5. Typy, druhy, koncepce a nástroje strategie – 6. Strategické rozhodování – volba strategie podniku – 7. Vlastnická, korporátní (podniková) a organizační strategie – 8. Obchodně marketingová, inovační a investiční strategie podniku – 9. Personální a bezpečnostní strategie podniku – 10.Finanční a informační strategie podniku – 11.Strategie řízení rizik a odolnost krizím – 12.Implementace a aktualizace strategie podniku

4 Podmínky absolvování - zápočet 75 % – Povinná účast studentů na cvičení – 75 %, (50 %) – Aktivní odborná práce na cvičeních – Referát, dílčí projekt dle zadání vyučujícího Podmínky absolvování - zkouška – Kombinovaná: test, ústní

5 Projekt – Každý student vypracuje projekt na konkrétní podnik – (max. 15 stran) – Formulace strategického plánu – Obsah: Strategická východiska Analýza prostředí Analýza rizik Korekce

6 Povinná literatura – Zuzák, Roman: Strategické řízení podniku. Grada,2011

7 Doporučená literatura – Keřkovský, Miloslav, Vykypěl, Oldřich: Strategické řízení.C.H.Beck.2006.

8 Doporučená literatura – Dedouchová, Marcela: Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001.

9 Doporučená literatura – Fotr, Jiří; Vacík, Emil a kol.: Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2011.

10 Doporučená literatura – David, Fred R.: Strategic management concepts: a competitive advantage approach. Boston: Pearson, 2012.

11 Management Historie managementu Strategické řízení

12 Jakým způsobem je management definován? Proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který vede k dosažení cílů organizace Soubor všech činnosti, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce podniku.

13 Definujte a vysvětlete tři významové roviny managementu Proces řízení Řídící pracovníci Věda Skupin, jednotlivců – k dosažení cíle „Ti co provádí řízení“ Soubor poznatků o řízení

14 Jaké etapy managementu lze rozlišovat? Vymezte tyto etapy časově. Konec 19. století Přelom 19. a 20. století - 60. léta 20. století Od 70. let 20. století

15 Jaké úrovně řízení rozeznáváme v managementu? Jak se dělí dle délky časového horizontu? ? ? ?

16 Čím se liší operativní, taktické a strategické řízení (obecně)?

17 Jakým způsobem byste definovali strategický management (řízení)? umění i věda, jak formulovat, implementovat a hodnotit ve všech funkčních částech podnikatelského subjektu taková rozhodnutí, která podpoří dosažení stanovených cílů. Jedná se o dynamický a neuzavřený cyklus.

18 Zdroje Činnosti Dosažení cílů

19 Proč si myslíte, že je nutné strategické řízení? Jaké jsou výhody strategického řízení?

20 Jaké etapy strategického řízení rozeznáváte? Formulace strategie Implementace strategie Hodnocení strategie

21 Jak je možné popsat strategické myšlení? Liedtkův model elementů strategického myšlení Strategické myšlení Hypoteticky založené myšlení Zaměření na cíle Systémový pohled Inteligentní oportunismus Myšlení v čase

22 Úvodní informace Management Historie Strategický management

23


Stáhnout ppt "Lenka Zahradníčková 30. 9. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google