Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znalost pojištění ve veřejném mínění Bc. Petr Horák Brno, červen 2012 Vedoucí: Ing. Zuzana Hrdličková, Ph.D. Obhajoba bakalářské práce Oponent: Ing. Ondřej.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znalost pojištění ve veřejném mínění Bc. Petr Horák Brno, červen 2012 Vedoucí: Ing. Zuzana Hrdličková, Ph.D. Obhajoba bakalářské práce Oponent: Ing. Ondřej."— Transkript prezentace:

1 Znalost pojištění ve veřejném mínění Bc. Petr Horák Brno, červen 2012 Vedoucí: Ing. Zuzana Hrdličková, Ph.D. Obhajoba bakalářské práce Oponent: Ing. Ondřej Staněk

2 strana 2 Cíl práce  Na základě statistického šetření zjistit v cílové skupině  Vnímání významu pojištění  Znalost základních principů současně nabízených pojistných produktů (včetně míry využití těchto produktů)  Způsob získávání informací z této oblasti  Informovanost o jejich vlastních pojištěních

3 strana 3 Metodika 1/2  Analýza současného stavu  Často využívaná pojištění a jejich základní principy  Snaha o osvětu  Výzkumy z oblasti znalosti pojištění  Vlastní práce – statistické šetření  Zpracování východisek statistického šetření  Cílová skupina: lidé v produktivním věku 18–65 let z Jihomoravského kraje  Vytvoření elektronického dotazníku a provedení statistického šetření  Vyhodnocení a intepretace výsledků  Hlubší analýza mladší věkové skupiny

4 Metodika 2/2  Diskuse  Srovnání výsledků získaných vlastním šetřením a na základě analýzy současného stavu o Okomentování a odůvodnění jejich rozdílů  Možné způsoby zkreslení výsledků  Závěr  Využití výsledků a přínosy  Doporučení strana 4

5 Shrnutí výsledků průzkumu strana 5  Nezájem většiny o oblast pojištění  Pojištění zbytečné podle části respondentů  Více jak polovina dotázaných má ŽP  Obavy ohledně zajištění na stáří  Pojišťování velkých rizik  Čtou pojistné smlouvy, ale aktualizace již pravidelně neprovádí a někteří dokonce neznají  Neznalost podrobnějších informací ohledně likvidace pojistné události  Znají je přibližně principy nastavování jednotlivých pojistných částek  Mladší generace  Větší obavy ze zajištění na stáří, třetina o něm vůbec nepřemýšlí  Nespoléhají na důchod, potřeba financovat stáří z více zdrojů  Internet jako prostředek sjednávání pojištění a získávání informací

6  Obvykle nejsou výrazné odlišnosti  Pokud ano, šlo je odůvodnit  Odlišné způsoby formulace otázek a jejich alternativ  Vývoj v čase (růst oblasti ŽP)  I v rámci sekundárního výzkumu se výzkumy od sebe mírně rozcházejí strana 6 Porovnání výsledků primárního a sekundárního průzkumu

7 Možná omezení a zkreslení výsledků  Vzorek 188 respondentů  Velké agentury cca 1000 respondentů  reprezentativní vzhledem k jednotlivým kritériím  Konstrukce otázek  Často se ptají na to, zda respondenti něco znají  Samotnou znalost však již netestují strana 7

8 Využití výsledků a možnosti dalšího rozvoje  Využití výsledků  Upozornění na nedostatky v rámci podpory finanční gramotnosti oblasti pojištění  Podklady pro rozhodování subjektů pojistného trhu  Lepší orientace odborné veřejnosti ohledně skutečností, které by měly znát v souvislosti s pojištěním  Podrobnější sekundární výzkum  Sdružuje informace získané výzkumy týkající se této oblasti  Možnost zabývat se dalším podrobnějším zkoumáním v rámci statistického šetření strana 8

9 Doporučení  Pokračovat ve snaze o finanční osvětu a zlepšování gramotnosti v oblasti pojišťovnictví.  Dostupnost informací  Ale veřejnost je obvykle příliš nevyhledává!  Upozornit na možnosti dozvědět se více  Snaha přiblížit veřejnosti tuto oblast  Z pohledu pojišťoven - zjednodušení celého systému  Méně druhů pojistných produktů  Neměly by se neustále měnit samotné pojistné podmínky (sjednaných či nabízených).  Je to reálné?  Podrobněji v rámci rozpravy strana 9

10 Děkuji za pozornost. Petr Horák 2012 strana 10 Zde je prostor pro vaše dotazy.


Stáhnout ppt "Znalost pojištění ve veřejném mínění Bc. Petr Horák Brno, červen 2012 Vedoucí: Ing. Zuzana Hrdličková, Ph.D. Obhajoba bakalářské práce Oponent: Ing. Ondřej."

Podobné prezentace


Reklamy Google