Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Autor práce: Ing. Miroslav Čechmánek Vedoucí práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Autor práce: Ing. Miroslav Čechmánek Vedoucí práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Autor práce: Ing. Miroslav Čechmánek Vedoucí práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

2 Myšlenka práce VS.

3 Cíl práce Optimalizace pojistné ochrany v rámci pojištění osob při zohlednění aktuální životní a finanční situace vybraných pojištěných a také na základě posouzení pravděpodobnosti výskytu vybraných škodných událostí a jejich možných finančních dopadů na pojištěné, příp. jejich blízké.

4 Struktura práce Členění práce do tří kapitol: Teoretická východiska práce Vybraná pojistná nebezpečí v pojištění osob a možnosti jejich pojištění + statistická pravděpodobnosti výskytu Optimalizace pojistné ochrany (PO) Použité metody ◦ Analýza, deskripce, komparace, dotazníkové šetření, scoring model

5 Obsahová náplň druhé kapitoly Charakteristika vybraných pojištění Charakteristika pravděpodobnostního výskytu nebezpečí a dalších faktorů Analýza uvedených dat Data využita pro konstrukci PO

6 Obsahová náplň druhé kapitoly Věk Pravděpodobnost nově přiznaného invalidní důchody pro invaliditu III. stupněinvaliditu II. stupněinvaliditu I. stupně CelkemmužiženyCelkemmužiženyCelkemmužiženy ,3480,4190,2740,0550,0680,0410,1130,1230, ,0510,0630,0380,0230,0260,0200,0700,0730, ,0490,0500,0480,0230,0260,0190, ,0600,0590,0620,028 0,0990,0820, ,0770,0700,0850,0420,0400,0450,1470,1110, ,1150,1040,1270,0590,0560,0620,2130,1530, ,1640,1540,1750,0960,0910,1010,3140,2330, ,2690,2790,2590,1560,1580,1540,4680,3750, ,3540,4790,2340,1920,2640,1230,4680,5670, ,0910,1860,0050,0340,0690,0020,0570,1160,004 Celke m 0,0920,1100,0750,0460,0540,0380,1340,1280,140 Pravděpodobnost hospitalizace v nemocnici dle věku a pohlaví (levá osa v %) a průměrná doba pobytu v nemocnici (pravá osa ve dnech) za rok 2012

7 Obsahová náplň třetí kapitoly Optimalizace poj. ochrany subjektů Postup optimalizace u Aleny

8 Postup optimalizace Charakteristika životní situace a priorit „tehdy a teď“ Charakteristika stávající pojistné ochrany Priority Aleny: ◦ Zachovat doposud naspořené prostředky ◦ Pojistit se proti statisticky významnějším nebezpečím ◦ Finanční zajištění po dobu 36 měsíců

9 Postup optimalizace Porovnání pravděpodobností (v %) Pojistné nebezpečíBlížší specifikace Domnělá pravděpodobnost výskytu v daném roce Zjištěná pravděpodobnost výskytu v daném roce Nebezpečí smrti následkem nemoci 2 0,017 následkem úrazu0,006 následkem autonehody0,002 Nebezpečí úrazu 10N/A Nebezpečí trvalých následků 5N/A Nebezpečí vážných chorob/nemocí 10,439 Nebezpečí pracovní neschopnosti 134,859 Nebezpečí invalidity I. stupně30,078 II. stupně20,019 III. stupně10,048 Nebezpečí pobytu v nemocnici následkem úrazu 5 0,667 následkem nemoci23,1347

10 Postup optimalizace Porovnání změny v pravděpodobnosti realizace Pojistné nebezpečíBlížší specifikace Subjektivní změna v čase Zjištěná změna v čase Nebezpečí smrti následkem nemociVyšší následkem úrazuStejnéNižší následkem autonehodyNižší Nebezpečí úrazu NižšíN/A Nebezpečí trvalých následků NižšíN/A Nebezpečí vážných chorob/nemocí StejnéVyšší Nebezpečí pracovní neschopnosti StejnéNižší Nebezpečí invalidity I. stupně StejnéVyšší II. stupně III. stupně Nebezpečí pobytu v nemocnici následkem úrazu StejnéVyšší následkem nemoci

11 Postup optimalizace Podoba optimal. pojistné ochrany Pojištění pro případ Pokrytí stávající smlouvou Cítí subjekt potřebu zajištění proti nebezpečí? (ANO/NE) Optimalizovaná výše ANO / NEVýše pokrytí Smrti (nemocí i úrazem) ANO KčANO Kč Léčení úrazuANO100 Kč /denANO100 Kč/den Trvalých následků úrazu ANO V max. progresi Kč ANO V max. progresi Kč Invalidity II. a III. stupně NE Kč Hospitalizace (nemocí i úrazem) NE- 150 Kč/den Pracovní neschopnosti NE- 200 Kč/den Vážných chorobNE Kč

12 Postup optimalizace Kritéria hodnocení a stanovení preferenční škály 1Výše placeného pojistného 2Komplexnost a šíře pojistné ochrany 3 Absolutní četnost výluk Škála dostupných připojištění 4 Postavení pojistitele na pojistném trhu ČR vůči konkurenci

13 Postup optimalizace Scoringový model KritériumVáhaUkazatel Pojišťovna ČP GENERAL I KPAXA Výše placeného pojistného 0,35714 Hodnota428 Kč425 Kč408 Kč516 Kč Známka3214 Index1,071420,714280, ,42856 Komplexnost a šíře pojistné ochrany 0,28571 Hodnota2212,513,512 Známka4231 Index1,142840,571420,857130,28571 Absolutní počet výluk 0,14286 Hodnota Známka3142 Index0,428580,142860,571440,28572 Škála dostupných připojištění 0,14286 Hodnota Známka4231 Index0,571440,285720,428580,14286 Velikost pojišťovny 0,07143 Hodnota23,07 %5,6 %2,81 %5,87 % Známka1342 Index0,071430,214290,285720,14286 Celkem1 3,285711,928572,52,28571

14 Výsledná podoba optimalizované PO PojištěníVýše pojistné částky Smrti (nemocí i úrazem) – konstantní výšecca Kč Léčení úrazu100 Kč / den Trvalé následky úrazu – při max. výši čtyřnásobné progrese Kč Hospitalizace (nemocí i úrazem)150 Kč / den Pracovní neschopnosti200 Kč / den Vážných chorob Kč Invalidity II. a III. stupně – konstantní výše Kč Dodatečná výše měsíčně placeného pojistného425 Kč Stávající pojistný produkt + doplnění PO produktem Generali

15 Odlišnosti v konstrukci PO Analýza statistických dat pro potřeby pojištění Vytvořen specifický dotazník PO sestavována na základě analýzy aktuální životní situace a preferencí Produkt vybrán dle výsledků SM, který odráží preference subjektů a kvalitu pojistných produktů

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Autor práce: Ing. Miroslav Čechmánek Vedoucí práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google