Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Autor práce: Ing. Miroslav Čechmánek Vedoucí práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Autor práce: Ing. Miroslav Čechmánek Vedoucí práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Autor práce: Ing. Miroslav Čechmánek Vedoucí práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

2 Myšlenka práce VS.

3 Cíl práce Optimalizace pojistné ochrany v rámci pojištění osob při zohlednění aktuální životní a finanční situace vybraných pojištěných a také na základě posouzení pravděpodobnosti výskytu vybraných škodných událostí a jejich možných finančních dopadů na pojištěné, příp. jejich blízké.

4 Struktura práce Členění práce do tří kapitol: Teoretická východiska práce Vybraná pojistná nebezpečí v pojištění osob a možnosti jejich pojištění + statistická pravděpodobnosti výskytu Optimalizace pojistné ochrany (PO) Použité metody ◦ Analýza, deskripce, komparace, dotazníkové šetření, scoring model

5 Obsahová náplň druhé kapitoly Charakteristika vybraných pojištění Charakteristika pravděpodobnostního výskytu nebezpečí a dalších faktorů Analýza uvedených dat Data využita pro konstrukci PO

6 Obsahová náplň druhé kapitoly Věk Pravděpodobnost nově přiznaného invalidní důchody pro invaliditu III. stupněinvaliditu II. stupněinvaliditu I. stupně CelkemmužiženyCelkemmužiženyCelkemmužiženy 18 - 190,3480,4190,2740,0550,0680,0410,1130,1230,102 20 - 240,0510,0630,0380,0230,0260,0200,0700,0730,067 25 - 290,0490,0500,0480,0230,0260,0190,078 30 - 340,0600,0590,0620,028 0,0990,0820,118 35 - 390,0770,0700,0850,0420,0400,0450,1470,1110,186 40 - 440,1150,1040,1270,0590,0560,0620,2130,1530,277 45 - 490,1640,1540,1750,0960,0910,1010,3140,2330,399 50 - 540,2690,2790,2590,1560,1580,1540,4680,3750,562 55 - 590,3540,4790,2340,1920,2640,1230,4680,5670,372 60 - 640,0910,1860,0050,0340,0690,0020,0570,1160,004 Celke m 0,0920,1100,0750,0460,0540,0380,1340,1280,140 Pravděpodobnost hospitalizace v nemocnici dle věku a pohlaví (levá osa v %) a průměrná doba pobytu v nemocnici (pravá osa ve dnech) za rok 2012

7 Obsahová náplň třetí kapitoly Optimalizace poj. ochrany subjektů Postup optimalizace u Aleny

8 Postup optimalizace Charakteristika životní situace a priorit „tehdy a teď“ Charakteristika stávající pojistné ochrany Priority Aleny: ◦ Zachovat doposud naspořené prostředky ◦ Pojistit se proti statisticky významnějším nebezpečím ◦ Finanční zajištění po dobu 36 měsíců

9 Postup optimalizace Porovnání pravděpodobností (v %) Pojistné nebezpečíBlížší specifikace Domnělá pravděpodobnost výskytu v daném roce Zjištěná pravděpodobnost výskytu v daném roce Nebezpečí smrti následkem nemoci 2 0,017 následkem úrazu0,006 následkem autonehody0,002 Nebezpečí úrazu 10N/A Nebezpečí trvalých následků 5N/A Nebezpečí vážných chorob/nemocí 10,439 Nebezpečí pracovní neschopnosti 134,859 Nebezpečí invalidity I. stupně30,078 II. stupně20,019 III. stupně10,048 Nebezpečí pobytu v nemocnici následkem úrazu 5 0,667 následkem nemoci23,1347

10 Postup optimalizace Porovnání změny v pravděpodobnosti realizace Pojistné nebezpečíBlížší specifikace Subjektivní změna v čase Zjištěná změna v čase Nebezpečí smrti následkem nemociVyšší následkem úrazuStejnéNižší následkem autonehodyNižší Nebezpečí úrazu NižšíN/A Nebezpečí trvalých následků NižšíN/A Nebezpečí vážných chorob/nemocí StejnéVyšší Nebezpečí pracovní neschopnosti StejnéNižší Nebezpečí invalidity I. stupně StejnéVyšší II. stupně III. stupně Nebezpečí pobytu v nemocnici následkem úrazu StejnéVyšší následkem nemoci

11 Postup optimalizace Podoba optimal. pojistné ochrany Pojištění pro případ Pokrytí stávající smlouvou Cítí subjekt potřebu zajištění proti nebezpečí? (ANO/NE) Optimalizovaná výše ANO / NEVýše pokrytí Smrti (nemocí i úrazem) ANO176 500 KčANO176 000 Kč Léčení úrazuANO100 Kč /denANO100 Kč/den Trvalých následků úrazu ANO V max. progresi 800 000 Kč ANO V max. progresi 800 000 Kč Invalidity II. a III. stupně NE- 700 000 Kč Hospitalizace (nemocí i úrazem) NE- 150 Kč/den Pracovní neschopnosti NE- 200 Kč/den Vážných chorobNE- 700 000 Kč

12 Postup optimalizace Kritéria hodnocení a stanovení preferenční škály 1Výše placeného pojistného 2Komplexnost a šíře pojistné ochrany 3 Absolutní četnost výluk Škála dostupných připojištění 4 Postavení pojistitele na pojistném trhu ČR vůči konkurenci

13 Postup optimalizace Scoringový model KritériumVáhaUkazatel Pojišťovna ČP GENERAL I KPAXA Výše placeného pojistného 0,35714 Hodnota428 Kč425 Kč408 Kč516 Kč Známka3214 Index1,071420,714280, 357141,42856 Komplexnost a šíře pojistné ochrany 0,28571 Hodnota2212,513,512 Známka4231 Index1,142840,571420,857130,28571 Absolutní počet výluk 0,14286 Hodnota54476252 Známka3142 Index0,428580,142860,571440,28572 Škála dostupných připojištění 0,14286 Hodnota9161121 Známka4231 Index0,571440,285720,428580,14286 Velikost pojišťovny 0,07143 Hodnota23,07 %5,6 %2,81 %5,87 % Známka1342 Index0,071430,214290,285720,14286 Celkem1 3,285711,928572,52,28571

14 Výsledná podoba optimalizované PO PojištěníVýše pojistné částky Smrti (nemocí i úrazem) – konstantní výšecca 276 500 Kč Léčení úrazu100 Kč / den Trvalé následky úrazu – při max. výši čtyřnásobné progrese 800 000 Kč Hospitalizace (nemocí i úrazem)150 Kč / den Pracovní neschopnosti200 Kč / den Vážných chorob700 000 Kč Invalidity II. a III. stupně – konstantní výše700 000 Kč Dodatečná výše měsíčně placeného pojistného425 Kč Stávající pojistný produkt + doplnění PO produktem Generali

15 Odlišnosti v konstrukci PO Analýza statistických dat pro potřeby pojištění Vytvořen specifický dotazník PO sestavována na základě analýzy aktuální životní situace a preferencí Produkt vybrán dle výsledků SM, který odráží preference subjektů a kvalitu pojistných produktů

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Autor práce: Ing. Miroslav Čechmánek Vedoucí práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google