Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 1 Úvod do studia antropomotoriky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 1 Úvod do studia antropomotoriky"— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 1 Úvod do studia antropomotoriky
Interdisciplinární vztahy Ekvivalenty v zahraničí Historické souvislosti

2 Charakteristika antropomotoriky
Antropomotorika je věda zabývající se vztahem mezi tělesnou stavbou a motorickými projevy člověka. Tyto vztahy zkoumá buď staticky nebo v dynamické závislosti na jeho ontogenetickém vývoji. Antropomotorika:  anthropos (řecky) – člověk motus (latinsky)– pohyb Kinantropometrie: kineó – pohybový anthropos (řecky) – člověk metron – míra, měření

3 ANT jako vědní obor Studium motorických projevů člověka ve vztahu k jeho morfologickým a funkčním předpokladům. Mezioborový charakter využívající vlastní i aplikované metody.

4 ANT jako vyučovací předmět
Teoretické aspekty tělesných cvičení. Teorie motorických schopností a dovedností. Fylogeneze a ontogeneze lidské motoriky. Motorická a somatická metrologie. Metody sledování a vyhodnocování motorické výkonnosti

5 Předmět antropomotoriky
Antropometrie tělesné rozměry tělesné složení tělesný typ Motometrie tělesná výkonnost motorické funkce Pohybové schopnosti síla, rychlost, vytrvalost a obratnost Ontogeneze motoriky nitroděložní vývoj, novorozenecké období, kojenecké období, atd.

6 Antropomotorika má interdisciplinární charakter.
Antropologie (sociální, kulturní, filosofická a fyzická) se zabývá člověkem (lidstvem) a jeho vnějšími projevy. Dynamometrie zkoumá vnější projevy svalové síly, které zjišťuje pomocí motorických testů, dynamometrů či jiných technických zařízení (Kistlerova deska). Elektromyografie měří zapojení jednotlivých svalových skupin při daném pohybovém úkolu. Zaznamenává čas a sílu elektrických impulsů vyslaných do svalů. Kinemetrie zaznamenává pomocí fotografických či opto-elektonických systémů polohu, úhel či rychlost těla nebo jeho segmentů.

7 Ekvivalenty v zahraničí
Bewegungslehre – nauka o pohybu Sportmotorik – sportovní motorika Kinantropology – věda o lidském pohybu Motor learning – motorické učení

8

9 Římský architekt Vitrivius:
Rozpětí paží je rovno výšce muže 4 prsty tvoří šířku dlaně 4 dlaně jsou jedna stopa 6 dlaní je jeden loket 4 lokte tvoří celou výšku muže 4 lokte tvoří krok – myšleno dva kroky 24 dlaní je rovno výšce muže

10 HISTORICKÝ VÝVOJ ANT Zénón z Eleje (řecko) čtyři argumenty proti skutečnosti pohybu (aporie) – Půlení, Achileus a želva, Letící šíp a Stadion. Leonardo da Vinci - systematičnost a hloubku jeho zájmu dokládají nejnázorněji jeho nesčetné anatomické kresby, prováděné na základě vlastních pitev. Adolphe Quételet roku 1835 představil svého "průměrného člověka", Queteletův indexu QI (dnes označován jako BMI). Ernst Kretschmer ( – ), německý psycholog, který potvrdil korelaci mezi tělesnou stavbou (tělesným typem). William Sheldon (1898 – 1977) souvislost mezi motorickou výkonností a Kretschmerovou typologií.

11 HISTORICKÝ VÝVOJ ANT Jan Amos Komenský vypracoval ucelený systém školské soustavy, kde mj. utvořil typologii vyjadřující přirozené rozdíly mezi dětmi, které je třeba respektovat.   Jan Evangelista Purkyně napsal práce o rozvoji svalové hmoty a jejím měření, které bychom mohli považovat za antropologické. Jindřich Matiegka je zakladatel novodobé české antropologie, jehož metoda na stanovení podílu kosterního systému, svalového systému, tuku a podkoží a ostatních částí na celkové hmotnosti je používána dodnes. Spolu s růstovou křivkou pro školní mládež ji publikoval již v roce 1927 v knize Somatologie školní mládeže.

12 Úkoly Najděte význam následujících slov a kde je můžeme využít:
Ideomotorika Psychomotorika Senzomotorika Jaký názor měl na pohyb řecký filozof Aristotelés ?


Stáhnout ppt "Přednáška č. 1 Úvod do studia antropomotoriky"

Podobné prezentace


Reklamy Google