Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní infomace: Počet přednášek a seminářů 11 Diagnostický test bude psán 16. 12. 2010 Diagnostický test bude psán 16. 12. 2010 Seminární úkol – student.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní infomace: Počet přednášek a seminářů 11 Diagnostický test bude psán 16. 12. 2010 Diagnostický test bude psán 16. 12. 2010 Seminární úkol – student."— Transkript prezentace:

1 Základní infomace: Počet přednášek a seminářů 11 Diagnostický test bude psán 16. 12. 2010 Diagnostický test bude psán 16. 12. 2010 Seminární úkol – student odevzdá nejpozději 9. 12. 2010 Udělování zápočtů – 16. 12. 2010

2 Tělesná kultura Tělesná výchova – dominujícím faktorem je formativní a vzdělávací zaměření Tělesná výchova – dominujícím faktorem je formativní a vzdělávací zaměření Sport – soutěživost, výkonnost Sport – soutěživost, výkonnost Pohybová rekreace – zdravotní charakter pohybové činnosti Pohybová rekreace – zdravotní charakter pohybové činnosti Turistika – kromě pohybové aktivity kulturně poznávací činnost Turistika – kromě pohybové aktivity kulturně poznávací činnost

3 Kinantropologie – (řecky kinein – pohybovat se, anthropos – člověk, logos - slovo) Vědní obor zabývající se studiem cílevědomé pohybové činnosti člověka v celé šíři a rozsahu a jejím vlivem na jeho tělesný, motorický, psychický a sociální rozvoj. Vědní obor zabývající se studiem cílevědomé pohybové činnosti člověka v celé šíři a rozsahu a jejím vlivem na jeho tělesný, motorický, psychický a sociální rozvoj. Tělesná výchova – cílevědomá výchova a vzdělávání, působí na tělesný a pohybový vývoj člověka, na upevňování jeho zdraví, zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti, získávání praktického a teoretického vzdělání a kladných citových zážitků z této činnosti v tělovýchovném procesu. Sport – specifická forma pohybové činnosti jednotlivce, skupiny, zaměřená na dosahování maximálního výkonu ve zvolené specializaci a v určité soutěži, sféra podílející se na uspokojování kulturních potřeb širokých vrstev obyvatelstva. Sport pro všechny – hnutí sdružující a podporující tělovýchovné a sportovní organizace, které propagují, organizují a realizují rekreačně zaměřené pohybové aktivity v rekreační tělesné výchově, v rekreačním sportu a turistice

4 Význam pohybu ve fylo- a ontogenezi člověka Odraz pohybu u člověka Odraz pohybu u člověka Zlepšení svalové síly, rozsahu a koordinace pohybu Ekonomický chod cirkulace při střední a submaximální zátěži Prostředek regulace napětí a stresu Stimulace produkce endofirnů Udržuje optimální hmotnost a snižuje podíl nadměrného tuku o 8 – 10% Snižuje riziko vzniku arteriosklerózy, odvápnění a riziko zlomenin Zabraňuje hypokineze

5 Funkce školní TV Lékaři 1. Kompenzační 2. Zdravotní 3. Vzdělávací 4. Výchovný 5. Výkonnostní Učitelé 1. Vzdělávací 2. Zdravotní 3. Výchovný 4. Kompenzační 5. Výkonnostní

6 Sportovní kinantropologie integrovaný model studia pohybu člověka Základní vědyAplikované vědySpeciální vědy Přírodní vědy Fyzika Chemie Biologie Fyziologie Lékařské vědy Biochemie sportu Kineziologie Biologie sportu Fyziologie tělesných cvičení Tělovýchovné lékařství Vědy o pohybu člověka Kinetika člověkaBiomechanikaAntropomotorika Společenské vědy Pedagogika Psychologie Sociologie Ekonomika Právo Dějiny Filozofie Pedagogika Tv a sportu Psychologie Tv a sportu Sociologie Tv a sportu Ekonomika Tv a sportu Právo a sport Dějiny Tv a sportu Sport a filozofie Teorie a didaktika sportu Teorie a didaktika rekreační Tv Teorie a didaktika zdravotní Tv Teorie a didaktika školní Tv Podle Jungera, Kasy (1996)

7 Antropomotorika =Anthropos== Motus= Motorika Vlastnosti, předpoklady systému pro pohyb Vlastnosti, předpoklady systému pro pohyb Souhrn pohybových projevů systému Souhrn pohybových projevů systémuAntropomotorika - věda, studující pohybové projevy vzhledem k vnitřním integrovaným předpokladům - věda o pohybových předpokladech a projevech v oblasti tělesné výchovy a sportu

8 Vývoj Aristoteles – metafyzika (principy pohybu) Leonardo Da Vinci – studium lidského pohybu( renesance) V 19. stol. Guts Muths, Spiess, Ling, Tyrš V 19. stol. Guts Muths, Spiess, Ling, Tyrš 1890 poprvé pojem kineziologie 1928 Muller Nauka o pohybu 1931 Ozoretskij Psychomotorika 1937 Smotlacha Biogymnika 1960 Meinel „Bewegungslehre“

9 Vývoj 1964 vznik v ČSSR – různé názvy - antropomotorika 1979 Čelikovský – 1.celostátní učebnice Dnes: mezinárodní organizace Sportmotorik, sekce antropomotoriky, USA – antropokinetika, kinantropologie Schmit Rusko – Novikov, Matvejev Německo – Blume, Meindel, Schnabel,

10 Předmět studia Motorické předpoklady Motorické projevy Ontogeneze motoriky Rozvoj a diagnostické prostředky -tvorba a studium Uplatnění statistiky v TV a Sportu

11 Pohybová činnost Vznikla na základě fylogeneze a individuálního vývoje jedinců. Základem je biologická činnost a rozrůstá se v činnostech sociálně kulturních. Zahrnuje: Pohybové chování – zahrnuje všechny pohybové projevy (vědomé i nevědomé) a jedinou formou pohybové činnosti živočichů. Konkretizuje se pohybovými reakcemi na podněty vnitřní i vnější. Pohybové jednání – je typicky lidskou formou činnosti, je vědomé a cílově orientované tedy cílovědomě.


Stáhnout ppt "Základní infomace: Počet přednášek a seminářů 11 Diagnostický test bude psán 16. 12. 2010 Diagnostický test bude psán 16. 12. 2010 Seminární úkol – student."

Podobné prezentace


Reklamy Google