Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní infomace: Počet přednášek a seminářů 11

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní infomace: Počet přednášek a seminářů 11"— Transkript prezentace:

1 Základní infomace: Počet přednášek a seminářů 11
Diagnostický test bude psán   Seminární úkol – student odevzdá nejpozději Udělování zápočtů –

2 Tělesná kultura Tělesná výchova – dominujícím faktorem je formativní a vzdělávací zaměření Sport – soutěživost, výkonnost Pohybová rekreace – zdravotní charakter pohybové činnosti Turistika – kromě pohybové aktivity kulturně poznávací činnost

3 Kinantropologie – (řecky kinein – pohybovat se, anthropos – člověk, logos - slovo)
Vědní obor zabývající se studiem cílevědomé pohybové činnosti člověka v celé šíři a rozsahu a jejím vlivem na jeho tělesný, motorický, psychický a sociální rozvoj. Tělesná výchova – cílevědomá výchova a vzdělávání, působí na tělesný a pohybový vývoj člověka, na upevňování jeho zdraví, zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti, získávání praktického a teoretického vzdělání a kladných citových zážitků z této činnosti v tělovýchovném procesu. Sport – specifická forma pohybové činnosti jednotlivce, skupiny, zaměřená na dosahování maximálního výkonu ve zvolené specializaci a v určité soutěži, sféra podílející se na uspokojování kulturních potřeb širokých vrstev obyvatelstva. Sport pro všechny – hnutí sdružující a podporující tělovýchovné a sportovní organizace, které propagují, organizují a realizují rekreačně zaměřené pohybové aktivity v rekreační tělesné výchově, v rekreačním sportu a turistice

4 Význam pohybu ve fylo- a ontogenezi člověka
Odraz pohybu u člověka Zlepšení svalové síly, rozsahu a koordinace pohybu Ekonomický chod cirkulace při střední a submaximální zátěži Prostředek regulace napětí a stresu Stimulace produkce endofirnů Udržuje optimální hmotnost a snižuje podíl nadměrného tuku o 8 – 10% Snižuje riziko vzniku arteriosklerózy, odvápnění a riziko zlomenin Zabraňuje hypokineze

5 Funkce školní TV Lékaři Kompenzační Zdravotní Vzdělávací Výchovný
Výkonnostní Učitelé Vzdělávací Zdravotní Výchovný Kompenzační Výkonnostní

6 Sportovní kinantropologie integrovaný model studia pohybu člověka
Základní vědy Aplikované vědy Speciální vědy Přírodní vědy Fyzika Chemie Biologie Fyziologie Lékařské vědy Biochemie sportu Kineziologie Biologie sportu Fyziologie tělesných cvičení Tělovýchovné lékařství Vědy o pohybu člověka Kinetika člověka Biomechanika Antropomotorika Společenské vědy Pedagogika Psychologie Sociologie Ekonomika Právo Dějiny Filozofie Pedagogika Tv a sportu Psychologie Tv a sportu Sociologie Tv a sportu Ekonomika Tv a sportu Právo a sport Dějiny Tv a sportu Sport a filozofie Teorie a didaktika sportu Teorie a didaktika rekreační Tv Teorie a didaktika zdravotní Tv Teorie a didaktika školní Tv Podle Jungera, Kasy (1996)

7 Antropomotorika =Anthropos= = Motus= Motorika Antropomotorika
Vlastnosti, předpoklady systému pro pohyb Souhrn pohybových projevů systému Antropomotorika věda , studující pohybové projevy vzhledem k vnitřním integrovaným předpokladům věda o pohybových předpokladech a projevech v oblasti tělesné výchovy a sportu

8 Vývoj Aristoteles – metafyzika (principy pohybu) Leonardo Da Vinci – studium lidského pohybu( renesance) V 19. stol. Guts Muths, Spiess, Ling, Tyrš 1890 poprvé pojem kineziologie 1928 Muller Nauka o pohybu 1931 Ozoretskij Psychomotorika 1937 Smotlacha Biogymnika 1960 Meinel „Bewegungslehre“

9 Vývoj 1964 vznik v ČSSR – různé názvy - antropomotorika
1979 Čelikovský – 1.celostátní učebnice Dnes: mezinárodní organizace Sportmotorik, sekce antropomotoriky, USA – antropokinetika, kinantropologie Schmit Rusko – Novikov, Matvejev Německo – Blume, Meindel, Schnabel,

10 Předmět studia Motorické předpoklady Motorické projevy
Ontogeneze motoriky Rozvoj a diagnostické prostředky -tvorba a studium Uplatnění statistiky v TV a Sportu

11 Pohybová činnost Vznikla na základě fylogeneze a individuálního vývoje jedinců. Základem je biologická činnost a rozrůstá se v činnostech sociálně kulturních. Zahrnuje: Pohybové chování – zahrnuje všechny pohybové projevy (vědomé i nevědomé) a jedinou formou pohybové činnosti živočichů. Konkretizuje se pohybovými reakcemi na podněty vnitřní i vnější. Pohybové jednání – je typicky lidskou formou činnosti, je vědomé a cílově orientované tedy cílovědomě.


Stáhnout ppt "Základní infomace: Počet přednášek a seminářů 11"

Podobné prezentace


Reklamy Google