Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhlasové přijímače.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhlasové přijímače."— Transkript prezentace:

1 Rozhlasové přijímače

2 Rozhlasové přijímače jsou druhou částí rozhlasového přenosového řetězce.
Úkolem přijímače je: a) z vysokofrekvenčního spektra elektromagnetických vln vybrat pouze požadovaný signál b) z tohoto signálu získat zpět přenášený zvukový nízkofrekvenční signál, tj. demodulovat přijmutou vlnu.

3 VLASTNOSTI PŘIJÍMAČE CITLIVOST se udává jako nejmenší vysokofrekvenční napětí, které po přivedení na vstup přijímače vybudí na jeho výstupu výkon 50 mW. Udává se v mV nebo intenzitou elektrického pole v mV/m. Citlivost je omezena přijímaným i vlastním šumem a z těchto důvodů se u některých rozhlasových přijímačů udává citlivost při zvoleném odstupu signálu od šumu. SELEKTIVITA je schopnost přijímače vybrat z celého kmitočtového spektra rozhlasových vln jen to kmitočtové pásmo, které přísluší jednomu zvolenému vysílači. Udává se jako poměr potřebného vstupního napětí při stanoveném rozladění ke vstupnímu napětí při přesně naladěném přijímači pro stejný užitečný výkon. Dobrá selektivita znamená, že přijímač vybere vždy jen jednu stanici (nehrají dvě stanice současně). VLNOVÉ (KMITOČTOVÉ) ROZSAHY udávají oblasti kmitočtů, ve kterých jsou rozhlasové přijímače laditelné. Příslušný vlnový rozsah se obvykle volí tlačítkovým přepínačem, uvnitř zvoleného rozsahu je možné spojité přelaďování. Vlnovými rozsahy jsou určeny i druhy modulací, které daný rozhlasový přijímač může zpracovat. Další vlastnosti : - jakost reprodukce (normální nebo Hi-Fi) - počet reproduktorů - výstupní výkon - konstrukční provedení - vnější vzhled - cena

4 DRUHY ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČŮ
Podle způsobu zpracování vysokofrekvenčního signálu se rozlišují tři základní druhy rozhlasových přijímačů. Toto rozdělení odpovídá i historickému vývoji. 1. Přijímače bez zesílení. 2. Přijímače s přímým zesílením. 3. Přijímače s nepřímým zesílením (superhety).

5 PŘIJÍMAČE BEZ ZESÍLENÍ
Jsou nejstarší a nejjednodušší. Funkční přijímač sestává pouze z ladicího obvodu, detektoru a sluchátka. Jako detektor se používal laditelný krystal germania ve skleněné trubičce a dle něho se tyto přijímače nazývaly „krystalky“. Měly malou citlivost a selektivitu a vyžadovaly bezpodmínečně dobrou anténu a dobré uzemnění. Z obr 6.2 je činnost krystalky zřejmá. Laditelným kondenzátorem C1 se nastaví rezonance v ladicím obvodu pouze pro určitý kmitočet amplitudově modulované vlny (tj. určitý vysílač). Po průchodu vysokofrekvenčního proudu diodou dojde k jeho usměrnění na pulzující stejnosměrný proud, neboli k demodulaci (detekci). Kondenzátor za diodou CF oddělí (vyhladí) vysoký kmitočet nosné vlny od nízkého kmitočtu, což je modulační signál a ten průchodem sluchátkem vytvoří slyšitelné zvukové vlny.

6 PŘIJÍMAČE S PŘÍMÝM ZESÍLENÍM
Je pro ně charakteristické, že přijímaný vysokofrekvenční signál je zesilován přímo v původním oboru kmitočtů. Ze všech signálů je laděním vybrán a úzkopásmovým vysokofrekvenčním zesilovačem zesílen signál s kmitočtem fA. V demodulačním obvodu se z nosné vlny o kmitočtu fA sejme nízkofrekvenční modulační signál. Protože jeho úroveň by nestačila vybudit reproduktor, zesiluje se nízkofrekvenčním zesilovačem. VF D NF fA Použitím nf zesilovače se zvětší pouze celková citlivost přijímače, ale selektivita a poměr užitečného signálu k šumu se nezlepší. Pro dosažení uspokojivé selektivity je nutné, zvláště na rozsazích s vyššími kmitočty, použít většího počtu laděných obvodů a vysokofrekvenčních zesilovacích stupňů. Při přelaďování na jiný přijímaný kmitočet fA je obtížné zajistit souběžné přelaďování všech rezonančních obvodů. Dobře lze souběžně přelaďovat maximálně tři laděné obvody.

7 PŘIJÍMAČE S NEPŘÍMÝM ZESÍLENÍM
Odstraňují nevýhody přímozesilujících přijímačů. Vyznačují se tím, že se zesílení a hlavně výběr signálu nedělá v původním oboru kmitočtů, nýbrž ve vhodném pásmu obvykle poněkud nižších kmitočtů, do kterého se přijímaný signál přeloží pomocí měniče kmitočtu. Přijímače tohoto typu se nazývají superheterodyny. VF S MF D NF fA fMF fOS O

8 Otázky ke zkoušení Vysvětli co je úkolem rozhlasového přijímače. Charakterizuj základní vlastnosti rozhlasového přijímače. Jaké jsou druhy rozhlasových přijímačů. Popiš funkci jednotlivých bloků a princip činnosti přijímače bez zesílení. Popiš funkci jednotlivých bloků a princip činnosti přijímače s přímým zesílením. Popiš funkci jednotlivých bloků a princip činnosti přijímače s nepřímým zesílením.


Stáhnout ppt "Rozhlasové přijímače."

Podobné prezentace


Reklamy Google