Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvojčinné výkonové zesilovače

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvojčinné výkonové zesilovače"— Transkript prezentace:

1 Dvojčinné výkonové zesilovače

2 Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě A
Nastavení pracovního bodu tranzistorů T1 a T2 : Ze zdroje +UN teče proud I přes odpor RB do středu sekundárního vinutí transformátoru Tr1. Zde se rozdělí na proud IB, který teče tranzistorem T1 a na proud IB, který teče tranzistorem T2. Tyto proudy jsou stejně velké, ale opačné velikosti. Tím se nastaví pracovní body ve třídě A tranzistorů T1 a T2. Zesilování střídavého signálu: Střídavý signál se transformuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr1. Při kladné půlvlně je kladnější signál na bázi tranzistoru T1 a zápornější na bázi tranzistoru T2. Tranzistor T1 je oproti klidovému pracovnímu bodu více otevřen a teče jím větší kolektorový proud IC1, tranzistor T2 je oproti klidovému pracovnímu bodu více zavřen a teče jím menší kolektorový proud IC2,. Kolektorové proudy IC1 a IC2 tečou do primárního děleného vinutí transformátoru Tr2, kde se rozdíl těchto proudů indukuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr2 a tento proud teče přes zátěž (reproduktor). Při záporné půlvlně je činnost opačná. + - I C1 I C2 I B1 I B2

3 P1 PA P2 Tranzistor T1 více otevřen Tranzistor T2 více zavřen IC max
UCE [V] 1 Výstupní charakteristika IB [mA] IC [mA] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Převodní charakteristika 20 30 40 50 60 70 80 UCC IC max 14 16 18 Tranzistor T1 více otevřen Tranzistor T2 více zavřen P1 P2 Tranzistor T1 více zavřen Tranzistor T2 více otevřen PA

4 Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě B
Nastavení pracovního bodu tranzistorů T1 a T2 : Ze zdroje +UN teče proud I přes odpor RB do středu sekundárního vinutí transformátoru Tr1. Zde se rozdělí na proud IB, který teče tranzistorem T1 a na proud IB, který teče tranzistorem T2. Pro třídu B platí, že proudy IB = 0, tím je nastaví pracovní body ve třídě B tranzistorů T1 a T2. Zesilování střídavého signálu: Střídavý signál se transformuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr1. Při kladné půlvlně je kladnější signál na bázi tranzistoru T1 a zápornější na bázi tranzistoru T2. Tranzistor T1 je oproti klidovému pracovnímu bodu otevřen a teče jím kolektorový proud IC1, tranzistor T2 je oproti klidovému pracovnímu bodu zavřen a neteče jím menší kolektorový proud IC2,. Kolektorové proud IC1 teče do primárního děleného vinutí transformátoru Tr2, kde se indukuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr2 a tento proud teče přes zátěž (reproduktor). Při záporné půlvlně je činnost opačná. I C1 I C2= 0 + - I B1 I B2

5 Výstupní charakteristika Převodní charakteristika
Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě B 10 mA 20 mA 30 mA 40 mA 50 mA 60 mA 70 mA 80 mA UCE [V] 1 Výstupní charakteristika IB [mA] IC [mA] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Převodní charakteristika 20 30 40 50 60 70 80 UCC IC max 14 16 18 PB´ PB

6 Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě AB
Jedná se kombinaci předchozích dvou variant ( třída A a třída B ). Proudy báze jednotlivých tranzistorů nejsou nulové , ale jsou sníženy na minimální hodnotu ( v pracovním bodě je např. 10 mA ). Tím se posune poloha pracovního bodu na zatěžovací přímce a toto zapojení vykazuje určité zkreslení zesilovaného signálu.

7 Výstupní charakteristika Převodní charakteristika
Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě AB 10 mA 20 mA 30 mA 40 mA 50 mA 60 mA 70 mA 80 mA UCE [V] 1 Výstupní charakteristika IB [mA] IC [mA] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Převodní charakteristika 20 30 40 50 60 70 80 UCC IC max 14 16 18 PAB´ PAB

8 Dvojčinný výkonový zesilovač ve třídě B s komplementární tranzistory

9 Komplementární (doplňkové) tranzistory jsou tranzistory, které mají opačnou vodivost.
Jeden tranzistor je typu PNP a druhý je typu NPN (platí pro bipolární tranzistory) Pro unipolární tranzistory platí, že jeden tranzistor je s kanálem P a druhý s kanálem N. Tuto vlastnost lze využít u koncových zesilovačů, pracující v dvojčinném zapojení. Jedná se o soufázové buzení a zapojení se pak chová jako dvojčinný zesilovač.

10 Předpokládejme dvě zcela shodná zapojení s tranzistory PNP a NPN.
V kolektorech obou obvodů jsou tranzistory RC, předpětí báze je nulové, takže kolektorovými obvody procházejí pouze malé zbytkové proudy. Přivedeme-li na vstup každého tranzistoru střídavé sinusové napětí, které v okamžiku t1 vzrůstá od nulové hodnoty do kladných hodnot, v čase t2 je opět nulové a klesá do záporných hodnot, v čase t3 je nulové a opět vzrůstá. Kladná půlperioda vstupního signálu v obvodu s tranzistorem PNP nevyvolá téměř žádnou změnu kolektorového proudu. Tranzistor byl v klidovém stavu uzavřen a kladné napětí jej ještě více uzavře, takže výstupní kolektorové napětí se nezmění, a proto bude na kolektorovém výstupu tranzistoru plné napětí zdroje UCC = -10 V.

11 Při záporné půlperiodě vstupního střídavého signálu na bázi se tranzistor typu PNP otevře a v závislosti na velikosti amplitudy střídavého signálu na vstupu, může toto kolektorové napětí vzrůst z napětí -10 V na téměř nulovou hodnotu. Při kladné půlvlně je tranzistor PNP opět uzavřen atd. U tranzistoru NPN je tomu naopak. Je otevírán kladným napětím na vstupu. Záporná půlvlna na vstupu neovlivní poměry na výstupu. V podstatě tedy kladná půlvlna vstupního napětí otevírá tranzistor NPN a neovlivňuje tranzistor PNP a naopak záporná půlvlna otevírá tranzistor PNP a nemá vliv na tranzistor NPN.

12 tranzistory PNP a NPN musí mít stejné parametry
Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory (SE) a 2 napájecími zdroji Oba tranzistory jsou bez budícího signálu uzavřeny a chovají se téměř jako rozpojený obvod. Rezistor RC v kolektorovém obvodu se uplatňuje pouze v jedné půlperidě, a to ještě u každého rezistoru v jiné. Oba obvody lze spojit v jeden a rezistor RC = RZ považovat za společný pro oba tranzistory. Též vstupy obou dílčích obvodů můžeme spojit => zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory a se dvěma napájecími zdroji. Nevýhoda : tranzistory PNP a NPN musí mít stejné parametry oba zdroje musí shodné vlastnosti Obr. 58.1

13 tranzistory PNP a NPN musí mít stejné parametry
Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory (SE)a 1 napájecím zdrojem Pro odstranění nevýhody použití dvou napájecích zdrojů se používá zapojení s jedním napájecím zdrojem u tohoto zesilovače. Rezistor RZ nemusí být průchozí pro stejnosměrný proud a v sérii s ním může být zařazen kondenzátor s dostatečně velkou kapacitou. V okamžiku, kdy je tranzistor NPN zavřen dojde k nabití kondenzátoru, v okamžiku, kdy je tranzistor NPN otevřen, kondenzátor slouží jako zdroj a přes otevřený tranzistor se vybíjí a vybíjecí proud teče opačným směrem než byl proud nabíjecí. Tím tento kondenzátor pracuje jako druhý zdroj. Nevýhoda : tranzistory PNP a NPN musí mít stejné parametry

14 Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory s jedním napájecím zdrojem v zapojení SC Jelikož je obtížné vybrat dvojici komplementárních tranzistorů se zcela symetrickými vlastnostmi, je výhodné používat zapojení se společným kolektorem. Toto zapojení s napěťovou zápornou zpětnou vazbou neklade tak velké nároky na symetrii použitých tranzistorů, proto se v mnohých případech emitorovému sledovači dává přednost.

15 Otázky ke zkoušení Popiš jak se provede nastavení pracovního bodu dvojčinného zesilovače ve třídě A. Popiš jaký je princip zesilování střídavého signálu dvojčinným zesilovačem ve třídě A Popiš jak se provede nastavení pracovního bodu dvojčinného zesilovače ve třídě B. Popiš jaký je princip zesilování střídavého signálu dvojčinným zesilovačem ve třídě B Vysvětli co jsou komplementární tranzistory. Popiš jak pracují komplementární tranzistory při zesilování střídavého signálu. Popiš princip činnosti dvojčinného zesilovače s komplementárními tranzistory a se dvěma napájecími zdroji. Popiš princip činnosti dvojčinného zesilovače s komplementárními tranzistory a s jedním napájecím zdrojem.


Stáhnout ppt "Dvojčinné výkonové zesilovače"

Podobné prezentace


Reklamy Google