Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvojčinné výkonové zesilovače. Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě A Nastavení pracovního bodu tranzistorů T 1 a T 2 : Ze zdroje +U N teče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvojčinné výkonové zesilovače. Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě A Nastavení pracovního bodu tranzistorů T 1 a T 2 : Ze zdroje +U N teče."— Transkript prezentace:

1 Dvojčinné výkonové zesilovače

2 Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě A Nastavení pracovního bodu tranzistorů T 1 a T 2 : Ze zdroje +U N teče proud I přes odpor R B do středu sekundárního vinutí transformátoru Tr1. Zde se rozdělí na proud I B, který teče tranzistorem T 1 a na proud I B, který teče tranzistorem T 2. Tyto proudy jsou stejně velké, ale opačné velikosti. Tím se nastaví pracovní body ve třídě A tranzistorů T 1 a T 2. Zesilování střídavého signálu: Střídavý signál se transformuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr1. Při kladné půlvlně je kladnější signál na bázi tranzistoru T 1 a zápornější na bázi tranzistoru T 2. Tranzistor T1 je oproti klidovému pracovnímu bodu více otevřen a teče jím větší kolektorový proud I C1, tranzistor T2 je oproti klidovému pracovnímu bodu více zavřen a teče jím menší kolektorový proud I C2,. Kolektorové proudy I C1 a I C2 tečou do primárního děleného vinutí transformátoru Tr2, kde se rozdíl těchto proudů indukuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr2 a tento proud teče přes zátěž (reproduktor). Při záporné půlvlně je činnost opačná. + - I B1 I B2 I C1 I C2

3 PAPA PAPA P1P1 P2P2 P2P2 P1P1 Tranzistor T1 více otevřen Tranzistor T2 více zavřen Tranzistor T1 více zavřen Tranzistor T2 více otevřen

4 Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě B Nastavení pracovního bodu tranzistorů T 1 a T 2 : Ze zdroje +U N teče proud I přes odpor R B do středu sekundárního vinutí transformátoru Tr1. Zde se rozdělí na proud I B, který teče tranzistorem T 1 a na proud I B, který teče tranzistorem T 2. Pro třídu B platí, že proudy I B = 0, tím je nastaví pracovní body ve třídě B tranzistorů T 1 a T 2. Zesilování střídavého signálu: Střídavý signál se transformuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr1. Při kladné půlvlně je kladnější signál na bázi tranzistoru T 1 a zápornější na bázi tranzistoru T 2. Tranzistor T1 je oproti klidovému pracovnímu bodu otevřen a teče jím kolektorový proud I C1, tranzistor T2 je oproti klidovému pracovnímu bodu zavřen a neteče jím menší kolektorový proud I C2,. Kolektorové proud I C1 teče do primárního děleného vinutí transformátoru Tr2, kde se indukuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr2 a tento proud teče přes zátěž (reproduktor). Při záporné půlvlně je činnost opačná. + - I B1 I B2 I C1 I C2 = 0

5 PB´PB´ PB´PB´ Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě B PBPB PBPB

6 Jedná se kombinaci předchozích dvou variant ( třída A a třída B ). Proudy báze jednotlivých tranzistorů nejsou nulové, ale jsou sníženy na minimální hodnotu ( v pracovním bodě je např. 10  A ). Tím se posune poloha pracovního bodu na zatěžovací přímce a toto zapojení vykazuje určité zkreslení zesilovaného signálu. Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě AB

7 P AB ´ Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě AB P AB

8 Dvojčinný výkonový zesilovač ve třídě B s komplementární tranzistory

9 Komplementární (doplňkové) tranzistory jsou tranzistory, které mají opačnou vodivost. Jeden tranzistor je typu PNP a druhý je typu NPN (platí pro bipolární tranzistory) Pro unipolární tranzistory platí, že jeden tranzistor je s kanálem P a druhý s kanálem N. Tuto vlastnost lze využít u koncových zesilovačů, pracující v dvojčinném zapojení. Jedná se o soufázové buzení a zapojení se pak chová jako dvojčinný zesilovač.

10 Předpokládejme dvě zcela shodná zapojení s tranzistory PNP a NPN. V kolektorech obou obvodů jsou tranzistory R C, předpětí báze je nulové, takže kolektorovými obvody procházejí pouze malé zbytkové proudy. Přivedeme-li na vstup každého tranzistoru střídavé sinusové napětí, které v okamžiku t 1 vzrůstá od nulové hodnoty do kladných hodnot, v čase t 2 je opět nulové a klesá do záporných hodnot, v čase t 3 je nulové a opět vzrůstá. Kladná půlperioda vstupního signálu v obvodu s tranzistorem PNP nevyvolá téměř žádnou změnu kolektorového proudu. Tranzistor byl v klidovém stavu uzavřen a kladné napětí jej ještě více uzavře, takže výstupní kolektorové napětí se nezmění, a proto bude na kolektorovém výstupu tranzistoru plné napětí zdroje U CC = -10 V.

11 Při záporné půlperiodě vstupního střídavého signálu na bázi se tranzistor typu PNP otevře a v závislosti na velikosti amplitudy střídavého signálu na vstupu, může toto kolektorové napětí vzrůst z napětí -10 V na téměř nulovou hodnotu. Při kladné půlvlně je tranzistor PNP opět uzavřen atd. U tranzistoru NPN je tomu naopak. Je otevírán kladným napětím na vstupu. Záporná půlvlna na vstupu neovlivní poměry na výstupu. V podstatě tedy kladná půlvlna vstupního napětí otevírá tranzistor NPN a neovlivňuje tranzistor PNP a naopak záporná půlvlna otevírá tranzistor PNP a nemá vliv na tranzistor NPN.

12 Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory (SE) a 2 napájecími zdroji Oba tranzistory jsou bez budícího signálu uzavřeny a chovají se téměř jako rozpojený obvod. Rezistor R C v kolektorovém obvodu se uplatňuje pouze v jedné půlperidě, a to ještě u každého rezistoru v jiné. Oba obvody lze spojit v jeden a rezistor R C = R Z považovat za společný pro oba tranzistory. Též vstupy obou dílčích obvodů můžeme spojit => zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory a se dvěma napájecími zdroji. Nevýhoda : - tranzistory PNP a NPN musí mít stejné parametry - oba zdroje musí shodné vlastnosti Obr. 58.1

13 Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory (SE)a 1 napájecím zdrojem Pro odstranění nevýhody použití dvou napájecích zdrojů se používá zapojení s jedním napájecím zdrojem u tohoto zesilovače. Rezistor R Z nemusí být průchozí pro stejnosměrný proud a v sérii s ním může být zařazen kondenzátor s dostatečně velkou kapacitou. V okamžiku, kdy je tranzistor NPN zavřen dojde k nabití kondenzátoru, v okamžiku, kdy je tranzistor NPN otevřen, kondenzátor slouží jako zdroj a přes otevřený tranzistor se vybíjí a vybíjecí proud teče opačným směrem než byl proud nabíjecí. Tím tento kondenzátor pracuje jako druhý zdroj. Nevýhoda : - tranzistory PNP a NPN musí mít stejné parametry

14 Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory s jedním napájecím zdrojem v zapojení SC Jelikož je obtížné vybrat dvojici komplementárních tranzistorů se zcela symetrickými vlastnostmi, je výhodné používat zapojení se společným kolektorem. Toto zapojení s napěťovou zápornou zpětnou vazbou neklade tak velké nároky na symetrii použitých tranzistorů, proto se v mnohých případech emitorovému sledovači dává přednost.

15 Otázky ke zkoušení 1)Popiš jak se provede nastavení pracovního bodu dvojčinného zesilovače ve třídě A. 2)Popiš jaký je princip zesilování střídavého signálu dvojčinným zesilovačem ve třídě A 3)Popiš jak se provede nastavení pracovního bodu dvojčinného zesilovače ve třídě B. 4)Popiš jaký je princip zesilování střídavého signálu dvojčinným zesilovačem ve třídě B 5)Vysvětli co jsou komplementární tranzistory. 6)Popiš jak pracují komplementární tranzistory při zesilování střídavého signálu. 7)Popiš princip činnosti dvojčinného zesilovače s komplementárními tranzistory a se dvěma napájecími zdroji. 8)Popiš princip činnosti dvojčinného zesilovače s komplementárními tranzistory a s jedním napájecím zdrojem.


Stáhnout ppt "Dvojčinné výkonové zesilovače. Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě A Nastavení pracovního bodu tranzistorů T 1 a T 2 : Ze zdroje +U N teče."

Podobné prezentace


Reklamy Google