Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Odborný výcvik II. ročník Výkonové zesilovače Vypracoval: Bc. Chumchal Miroslav Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Výkonový zesilovač Popis výkonového zesilovače Koncový stupeň s komplementární dvojicí výkonových tranzistorů. Schéma K.S. s komplementární dvojicí výkonových tranzistorů Měření frekvenční charakteristiky. Vnitřní zapojení integrovaného obvodu, zesilovače Práce s katalogem Aktivity žáků

3 Popis výkonového zesilovače
Úkolem výkonových zesilovačů je dodat potřebný výkon zátěži zesilovače ( reproduktoru ). Výkon zesilovače je dán součinem napětí a proudu P=U.I, P=U2/Rz ( W, V, Ω ). Základní parametry : - kmitočtová útlumová charakteristika ( 20 Hz – 20 KHz ) - výstupní výkon - nelineární tvarové zkreslení - odstup - brum

4 Koncový stupeň s komplementární dvojicí
rrrr re r reproduktor Při napájení jednoduchým zdrojem napětí Ucc je nutno zapojit oddělovací kondenzátor.

5 Komplementární dvojice
Přivedeme-li na spojené báze sin. signál, každý tranzistor si vybere svou půlvlnu. Proud prochází střídavě jedním a pak druhým tranzistorem. V místě spojení emitorů T1, T2 vzniká střídavé napětí. Odtud se odebírá střídavé napětí, výkon. Nutnost oddělit galvanicky reproduktor přes C1, aby nezpůsobil zkrat T1. Připojíme-li napájecí napětí, oběma T prochází klidový proud, který je velmi malý. Zvětšuje se s přiváděným vstupním signálem. Oběma T prochází stejný proud, napětí zdroje se rozdělí stejně na oba tranzistory.

6 Měření frekvenční charakteristiky
Měření začít na referenčním kmitočtu 1kHz, na výstupu nastavit úroveň signálu 0 dB. Velikost vstupního signálu U1volíme tak, aby odpovídala polovičnímu výkonu zesilovače. Regulátor hlasitosti na maximum, regulátor výšek a hloubek nastavit na střední hodnotu potenciometrů. Měříme na stanovených kmitočtech akustického pásma. Výsledné hodnoty zapíšeme do připravené tabulky. Výsledky zobrazíme graficky. Stanovené kmitočty: 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1kHz, 2KHz, 5kHz, 10 KHz, 15 KHz, 20 KHz.

7 Vnitřní zapojení zesilovače – integrovaného obvodu
Čip – miniaturní destička polovodiče ( Si ), na níž je celé zapojení. Potřebný počet aktivních součástek, tranzistorů, další část jsou pomocné obvody. Ty chrání zesilovač před tepelným nebo výkonovým přetížením, automaticky nastavují pracovní bod. Typy pouzder Velikosti pouzder, údržba Jednoduchost zapojení vývodů I.O. Chlazení integrovaných obvodů

8 Aktivity žáků – kontrolní otázky
Vysvětlete funkci výkonových zesilovačů. Práce s katalogem, vysvětlení pojmů v katalogu. Vysvětlit vnitřní zapojení integrovaného obvodu.

9 Aktivity žáků Propojte vzorkové cvičné desky napěťového, korekčního a koncového stupně zesilovače. Změřte proud protékající výkonovým zesilovačem

10 Použitá literatura Poznáváme Elektroniku I.,Václav Malina, Vydalo nakladatelství KOPP,České Budějovice, 1996 Vlastní poznámkový sešit


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google