Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nastavení pracovního bodu  Má-li tranzistor bezchybně pracovat,tj. bez zkreslení, zesilovat a správně spínat, musí mít správně nastaven pracovní bod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nastavení pracovního bodu  Má-li tranzistor bezchybně pracovat,tj. bez zkreslení, zesilovat a správně spínat, musí mít správně nastaven pracovní bod."— Transkript prezentace:

1

2 Nastavení pracovního bodu  Má-li tranzistor bezchybně pracovat,tj. bez zkreslení, zesilovat a správně spínat, musí mít správně nastaven pracovní bod. Ten je určena proudem I c a napětím U ce.  Nejprve se budeme zabývat klidovým stavem zesilovače Klikni

3 Jednostupňový zesilovač

4 Klidové nastavení pracovního bodu zesilovače.  Budící zdroj a vnější zátěž jsou od zesilovače odděleny kondenzátory C v1 a C v2.  Klidové poměry v obvodu určují rezistory v kolektoru, bázi a emitoru.  Obvod určující nastavení klidového pracovní bodu má tedy tvar Klikni

5 Náhradní obvod pro stanovení pracovního bodu.

6 klikni

7 Klikni

8 Řešení pracovního bodu

9  Tato přímka je geometrickým místem možných klidových pracovních bodů zesilovače.  Pro správnou činnost se vyžaduje aby klidový pracovní bod byl umístěn ve středu charakteristiky.  Pustíme-li na vstup zesilovače signál ze zdroje ve tvaru sinusovky, začne se nám poloha pracovního bodu měnit.  Geometrickým místem jeho poloh je opět přímka.

10  Směrnice je určena zatěžovacím rezistorem R z  Směrnice této přímky je -1/R z  Dynamická zatěžovací přímka musí procházet klidovým pracovním bodem.  Je rovnoběžná s posledně sestrojenou přímkou  Uděláme rovnoběžku procházející klidovým pracovním bodem a dostaneme dynamickou zatěžovací přímku pro R z = 644Ω klikni

11 Řešení pracovního bodu

12 Stabilizace pracovního bodu  Kolísání polohy klidového pracovního bodu způsobuje nežádoucí změny, které mohou vést až ke ztrátě zesilovací vlastností či ke zničení tranzistoru.  Pro zajištění stálé polohy pracovního bodu se používají tzv. stabilizační obvody.

13 Stabilizace pracovního bodu můstkovým zapojením

14  Děličem napětí složeným z rezistorů R B1 a R B2 je nastaveno konstantní napětí.  Hodnota tohoto napětí se dá zapsat jako součet napětí U BE a úbytkem napětí U RE  Zvětší-li se proud tranzistoru a tedy i úbytek napětí na rezistoru R E musí se zmenšit napětí U BE a tím dojde k přivření tranzistoru a zmenšení proudu do báze na původní hodnotu  Při poklesu proudu se napětí na rezistoru R E zmenší, tím se zvětší napětí U BE, tranzistor se pootevře a proud se zvětší na původní hodnotu.

15 Stabilizace pracovního bodu zpětnovazebním odporem

16  Proud bází je určen napětím na kolektoru a hodnotou bázového odporu.  Zvětšováním proudu do báze se tranzistor otevírá a jeho odpor klesá. Zmenšováním proudu je tomu naopak  Příklad funkce: vlivem okolní teploty se tranzistor zahřeje a jeho odpor se zmenší, poklesne z toho důvodu napětí na kolektoru a tím se zmenší i proud do báze a to způsobí přivření tranzistoru, zvětšení odporu a návrat do původního stavu.

17 Stabilizace pracovního bodu termistorem

18  Podstata této stabilizace spočívá v tom, že změna okolní teploty způsobuje zvětšování proudu tranzistoru, způsobuje zároveň i to,že se zmenšuje napětí na bázi a tím dochází k částečné kompenzaci.  Nedostatkem této kompenzace je to že se korigují pouze teplotní vlivy.  Tato stabilizace se většinou kombinuje s ostatními způsoby stabilizace.

19


Stáhnout ppt "Nastavení pracovního bodu  Má-li tranzistor bezchybně pracovat,tj. bez zkreslení, zesilovat a správně spínat, musí mít správně nastaven pracovní bod."

Podobné prezentace


Reklamy Google