Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace a organizování podniku Ekonomika a řízení podniku 2008/2009 Přednáška č. 5 JUDr. Martin Landa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace a organizování podniku Ekonomika a řízení podniku 2008/2009 Přednáška č. 5 JUDr. Martin Landa."— Transkript prezentace:

1 Organizace a organizování podniku Ekonomika a řízení podniku 2008/2009 Přednáška č. 5 JUDr. Martin Landa

2 Základní struktura práce Zadání (vstupní charakteristiky) Schéma procesů a popis podnikových funkcí Útvarová struktura podniku organizační schéma útvarová struktura: definování útvarů a jejich vztahu z hlediska řízení, organizace procesů v podniku: definování procesů a jejich přiřazení organizačním útvarům Příloha (vybrané organizační údaje): ze tří zvolených funkcí je nutné zvolit vždy jeden proces, který bude rozpracován detailně (sekvence jednotlivých činností) - tj. minimálně tři procesy: grafický a verbální popis jednotlivých činností.

3 Útvarová a procesní struktura

4 Faktory ovlivňující organizační strukturu Typ předmětu činnosti: výroba obchodní činnosti (velkoobchod, maloobchod) služby a jejich různé typy - např.: doprava, stavebnictví, cestovní kanceláře, poradenství Složitost produkčního procesu Velikost podniku Míra centralizace/decentralizace.

5

6 Valná hromada Dozorčí radaPředstavenstvo Ředitel společnosti Sekretariát Útvar řízení jakosti Útvar strategického řízení Zásobovací útvar Plánování materiálu Zásobování Skladování Zajištění dopravy Kontakt s dodavateli Výrobní útvar Plánování výroby Vývoj a inovace Výroba produktů Kontrola jakosti Útvar financí Finanční plánování Účetnictví Investice Finanční kontrola Správně- technický útvar Vztahy s akcionáři Údržba a opravy Evidence majetku Oddělení IS/IT Energetika Ekologie Agenda BOZP Personální útvar Plánování potřeby Nábor zaměstnanců Hodnocení Mzdy Školení Pracovně právní vztahy Útvar odbytu Plánování odbytu Marketing Odbytová politika Správa objednávek Logistika

7 Parametry útvarové struktury Prvky - pracovní místa a řídící prvky Vztahy - jsou znázorněny hranami v podobě přímek nebo lomených čar Stupeň řízení - prvky útvarové struktury na stejné hierarchické úrovni Útvar - seskupení prvků organizační struktury Rozpětí řízení - hodnota udávající, kolik pracovníků je podřízeno jednomu vedoucímu.

8 Útvarová struktura podle principu funkční specializace Útvarová struktura podle principu předmětné specializace

9 Hlavní typy útvarových struktur Tradiční útvarové struktury: liniová struktura funkční struktura liniově-štábní struktura Cílově programové útvarové struktury: projektová koordinace projektová struktura maticová struktura.

10 Liniově-štábní organizační struktura

11

12 Projektová organizační struktura

13 Maticová organizační struktura

14 Příklad 1 - Výroba keramických izolátorů Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Keram a.s.

15 Příklad 2 - Výroba ovocných nápojů Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Top Orange, a.s. Generální ředitel Útvar obchodní Obchodní oddělení Manažer pro klíčové zákazníky Regionální manažeři Obchodní zástupci Referát zakázek Příjem objednávek Referent obchodního odboru (oceňování, statistika) Nákupní oddělení Referenti odbytu Maloobchodní prodejna Útvar ekonomický Finanční oddělení Finanční účetnictví Správa daní Controlling a manažerské účetnictví Mzdové účetnictví PersonalistikaTel. ústřednaICT oddělení Správa sítě Podpora uživatelů Útvar výrobní DIVIZE ovocných nektarů Oddělení přípravy výroby Oddělení výroby DIVIZE 100 % nejablečných šťáv Oddělení přípravy výroby Oddělení výroby DIVIZE 100% jablečných šťáv Oddělení přípravy výroby Výkup ovoce Příprava výroby Oddělení výroby Oddělení řízení jakosti Oddělení vývoje Útvar zahaničního obchodu Referát zahraničního obchodu Referát celní deklarece Útvar technický Evidence a správa DM Oprava a údržba DM Útvar Personální Útvar marketingu Referát podpory prodeje Referát public relation Útvar správní Středisko správa Sekretariát generálního ředitele Referát ostrahyPrávní referát Oddělení strategického rozvoje

16 Příklad 3 - Výroba elektrické energie Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Energetická, a.s.

17 Příklad 3 - Výroba elektrické energie - pokračování Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Energetická, a.s.

18 Příklad 4 - Výroba nábytku Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Nábytek, a.s.

19 Příklad 4 - Výroba nábytku - pokračování

20 Grafické zobrazení procesu V rámci tří zvolených funkcí bude zvolen vždy jeden proces, který bude rozpracován detailně, jako sekvence jednotlivých činností, a to formou grafického vyjádření s pregnantním verbálním popisem jednotlivých činností Identifikace dílčích činností a vazeb – průběh a rozhodování Identifikace organizačního hlediska (který útvar se podílí na dílčích činnostech) Grafické zobrazení pomocí vývojového diagramu.

21


Stáhnout ppt "Organizace a organizování podniku Ekonomika a řízení podniku 2008/2009 Přednáška č. 5 JUDr. Martin Landa."

Podobné prezentace


Reklamy Google