Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace a organizování podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace a organizování podniku"— Transkript prezentace:

1 Organizace a organizování podniku
Ekonomika a řízení podniku 2008/2009 Přednáška č. 5 JUDr. Martin Landa

2 Základní struktura práce
Zadání (vstupní charakteristiky) Schéma procesů a popis podnikových funkcí Útvarová struktura podniku organizační schéma útvarová struktura: definování útvarů a jejich vztahu z hlediska řízení, organizace procesů v podniku: definování procesů a jejich přiřazení organizačním útvarům Příloha (vybrané organizační údaje): ze tří zvolených funkcí je nutné zvolit vždy jeden proces, který bude rozpracován detailně (sekvence jednotlivých činností) - tj. minimálně tři procesy: grafický a verbální popis jednotlivých činností.

3 Útvarová a procesní struktura

4 Faktory ovlivňující organizační strukturu
Typ předmětu činnosti: výroba obchodní činnosti (velkoobchod, maloobchod) služby a jejich různé typy - např.: doprava, stavebnictví, cestovní kanceláře, poradenství Složitost produkčního procesu Velikost podniku Míra centralizace/decentralizace.

5

6 Útvar strategického řízení
Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Sekretariát Ředitel společnosti Útvar řízení jakosti Útvar strategického řízení Zásobovací útvar Plánování materiálu Zásobování Skladování Zajištění dopravy Kontakt s dodavateli Výrobní útvar Plánování výroby Vývoj a inovace Výroba produktů Kontrola jakosti Útvar financí Finanční plánování Účetnictví Investice Finanční kontrola Správně-technický útvar Vztahy s akcionáři Údržba a opravy Evidence majetku Oddělení IS/IT Energetika Ekologie Agenda BOZP Personální útvar Plánování potřeby Nábor zaměstnanců Hodnocení Mzdy Školení Pracovně právní vztahy Útvar odbytu Plánování odbytu Marketing Odbytová politika Správa objednávek Logistika

7 Parametry útvarové struktury
Prvky - pracovní místa a řídící prvky Vztahy - jsou znázorněny hranami v podobě přímek nebo lomených čar Stupeň řízení - prvky útvarové struktury na stejné hierarchické úrovni Útvar - seskupení prvků organizační struktury Rozpětí řízení - hodnota udávající, kolik pracovníků je podřízeno jednomu vedoucímu.

8 Útvarová struktura podle principu funkční specializace
Útvarová struktura podle principu předmětné specializace

9 Hlavní typy útvarových struktur
Tradiční útvarové struktury: liniová struktura funkční struktura liniově-štábní struktura Cílově programové útvarové struktury: projektová koordinace projektová struktura maticová struktura.

10 Liniově-štábní organizační struktura

11

12 Projektová organizační struktura

13 Maticová organizační struktura

14 Příklad 1 - Výroba keramických izolátorů
Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Keram a.s.

15 Příklad 2 - Výroba ovocných nápojů
Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Top Orange, a.s.

16 Příklad 3 - Výroba elektrické energie
Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Energetická, a.s.

17 Příklad 3 - Výroba elektrické energie - pokračování
Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Energetická, a.s.

18 Příklad 4 - Výroba nábytku
Zdroj: PHEKRI/KHEKRI 2007/08: projekt Nábytek, a.s.

19 Příklad 4 - Výroba nábytku - pokračování

20 Grafické zobrazení procesu
V rámci tří zvolených funkcí bude zvolen vždy jeden proces, který bude rozpracován detailně, jako sekvence jednotlivých činností, a to formou grafického vyjádření s pregnantním verbálním popisem jednotlivých činností Identifikace dílčích činností a vazeb – průběh a rozhodování Identifikace organizačního hlediska (který útvar se podílí na dílčích činnostech) Grafické zobrazení pomocí vývojového diagramu.

21


Stáhnout ppt "Organizace a organizování podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google