Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvoření velkého vnitřního trhu a počátky Evropské hospodářské a měnové unie Dějiny EU Marian Kebísek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvoření velkého vnitřního trhu a počátky Evropské hospodářské a měnové unie Dějiny EU Marian Kebísek."— Transkript prezentace:

1 Vytvoření velkého vnitřního trhu a počátky Evropské hospodářské a měnové unie Dějiny EU Marian Kebísek

2 Velký vnitřní trh o prostor bez vnitřních hranic → 4 ekonomické svobody, volný pohyb:  zboží  služeb  osob  kapitálu o JEA → do konce roku 1992.

3 Velký vnitřní trh o „Bílá kniha” Komise – na 300 opatření nezbytných k odstranění překážek volného pohybu. o podrobné směrnice a pokyny (schvalované Radou na návrh Komise) → potíže při transponování do zákonodárství členských států (neplnění směrnic zejm. Francií).

4 Velký vnitřní trh o vytvoření spočívalo v překonání tří typů překážek volného pohybu:  fyzických, (odstranění kontrol na vnitřních hranicích)  technických, (plynoucí ze zákonodárství členských zemí)  fiskálních.

5 Velký vnitřní trh o Fyzické překážky  odstranění kontrol zboží (celní správa zanikla již 1968) a osob na vnitřních hranicích Společenství a jejich přesunutí na hranice vnější  přetrvávaly celní formality jako zdroj komplikací a časových ztrát  veterinární kontroly na hranicích → nahrazeny veterinární harmonizací uvnitř Společenství  volný pohyb osob – státům ponecháno právo přijímat opatření (přistěhovalectví ze třetích zemí, terorismus, obchod s drogami, uměleckými díly a starožitnostmi).  1985 - Francie, Německo, BENELUX → „Schengenská skupina“.

6 Velký vnitřní trh o Technické překážky  překážky plynoucí ze zákonodárství členských zemí  množství národních úprav → překážky volného pohybu zboží (průmyslové standardy, normy pro ochranu spotřebitele nebo ŽP)  1979 – Soudní dvůr - „Dijónský černý rybíz”  od 1987 nová politika Komise - „odlehčené směrnice” v oblasti bezpečnosti a zdravotnictví.

7 Velký vnitřní trh o Fiskální bariéry  nejobtížnější odstraňování – velké rozdíly mezi státy ve fiskální zátěži na zboží, služby a kapitál.  harmonizace nepřímých daní  1967 – Daň z obratu nahrazena DPH, v členských státech postupná adaptace, ale rozdílné sazby → 1992 stanoveny závazné sazby DPH= nominální 15%, omezená 5%  stejně tak potravní daně se lišily a nemohly být sjednoceny →1993 stanovena povinnost respektovat minimální sazby.

8 Velký vnitřní trh o Překonání překážek pro vzájemnou výměnu nebylo dostatečné, bylo potřeba prohloubit společné politiky.  1985 – Komise - „Zelená kniha” – reforma společné zemědělské politiky -kontrola výroby -lepší spravování evropského venkovského prostředí -pokles garantovaných cen → zvýšení konkurenceschopnosti, omezení dovozu z USA  odmítavé přijetí reformy mezi zemědělci zejména ve Francii (závislost na dotacích, obavy z poklesu příjmů v důsledku poklesu cen).

9 Počátky evropské hospodářské a měnové unie o vytvoření velkého vnitřního trhu předpokládalo stabilitu měnových parit mezi členskými státy o od 1979 EMS – omezení fluktuačního pásma deviz ve vzájemném poměru, vedl ke konvergenci ekonomických politik a boji proti inflaci  rozdílná ekonomická situace mezi státy → nerovnováha ve prospěch německé marky  domáhání se společné měny a dělby měnové moci (Francie)  Německo – požadavek Ústřední evropské banky po vzoru Bundesbanky nezávislé na politických tlacích s cílem cenové stability.

10 Počátky evropské hospodářské a měnové unie o 1989 – zpráva výboru Jacquese Delorse:  státy musí konvergovat měnové politiky  nevratné stanovení stálých parit mezi měnami  přijetí jednotné měny  jednotná měnová politika (zejména vůči dolaru)  usnadnění pohybu soukromých osob a obchodní výměny odstraněním transakčních nákladů na devizy

11 Počátky evropské hospodářské a měnové unie o 1989 – zpráva výboru Jacquese Delorse: -navrženy tři etapy procesu měnové integrace:  1. etapa -dokončení jednotného trhu -posílení koordinace měnové a ekonomické spolupráce -přistoupení všech zemí na mechanismy EMS  2. etapa -zavedení systému evropských ústředních bank působících společně s centrálními bankami členských zemí  3. etapa -přesun ekonomických a měnových pravomocí na instituce EU -neodvolatelné stanovení parit -nahrazení národních měn jednotnou měnou.

12 Počátky evropské hospodářské a měnové unie o 26. – 27. června 1989 → zasedání Evropské rady v Madridu  Potvrdila odhodlání „postupně vytvořit hospodářskou a měnovou unii”  Stanovila 1. červenec jako zahájení první etapy a odstartovala přípravné práce na mezivládní konferenci.


Stáhnout ppt "Vytvoření velkého vnitřního trhu a počátky Evropské hospodářské a měnové unie Dějiny EU Marian Kebísek."

Podobné prezentace


Reklamy Google