Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOLOŇSKÝ PROCES - INTERNACIONALIZACE INFORMACE Z KONFERENCE MINISTRŮ VYS. ŠKOLSTVÍ BERGEN 19.-20.5.2005 Prezentace pro předsednictvo RVŠ, 16.6. 2005 Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOLOŇSKÝ PROCES - INTERNACIONALIZACE INFORMACE Z KONFERENCE MINISTRŮ VYS. ŠKOLSTVÍ BERGEN 19.-20.5.2005 Prezentace pro předsednictvo RVŠ, 16.6. 2005 Pavel."— Transkript prezentace:

1 BOLOŇSKÝ PROCES - INTERNACIONALIZACE INFORMACE Z KONFERENCE MINISTRŮ VYS. ŠKOLSTVÍ BERGEN 19.-20.5.2005 Prezentace pro předsednictvo RVŠ, 16.6. 2005 Pavel Kovář, Zahraniční komise RVŠ Věra Šťastná, MŠMT

2 10 OBLASTÍ BOLOŇSKÉHO PROCESU PRIORITY: Obecně – Vytvoření „vzdělanostní Evropy “ Specificky – Berlínské priority (tučně) Strukturované vzdělávání Podpora mobilit studentů a učitelů Implementace kreditního systému ECTS Uznávání diplomů a kvalifikací Podpora evropské dimenze ve VŠ vzdělávání Podpora atraktivity vzdělávací evropské oblasti Podpora celoživotního vzdělávání Aktivní účast studentů ve vzdělávacím procesu Zabezpečení kvality Synergie VŠ vzdělávací a výzkumné oblasti v Evropě

3 KONFERENCE MINISTRŮ VŠ, Bergen, Norsko 19-20.5.05 Účast: Evropské země, USA, Latin. Amerika, celkem 45 zemí + Evropská komise, Rada Evropy,UNESCO, EUA, EURASHE, ESIB aj. Program: Podpis Komuniké („The European Higher Education Area-Achieving the Goals“) + čtyři pracovní skupiny: - Doktorská studia a vztah mezi vys. školstvím a výzkumem - Celoživotní vzdělávání - Zabezpečení kvality a uznávání diplomů a kvalifikací - Autonomie vysokých škol, jejich řízení a správa Žádná nová oblast mimo „desatera BP“

4 HLAVNÍ VÝSTUPY Z KONFERENCE Dva přijaté významné dokumenty: Evropský rámec kvalifikací (strukturované studium: 3 cykly, descriptory každého cyklu-“learning outcomes“, studijní zátěže-ECTS) Soubor standardů v oblasti zabezpečení kvality a princip Evropského registru agentur+ princip Registru kvality pro národní agentury (založeného na národním „peer review“). ENQA požádána o praktickou implementaci.

5 PRAKTICKÝ DOPAD OBOU DOKUMENTŮ PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ Každá země nejpozději do 2007 bude připravovat národní rámec kvalifikací (v souladu s evropským rámcem). Do 2010 má být funkční. Na národní úroveň bude navazovat model mezinárodního hodnocení QUALITY ASSESSMENT PROCESS SELF-EVALUATION REPORT NATIONAL EVALUATION INTERNATIONAL EVALUATION NEXT ASSESSMENT? BETTER QUALITY? PEER REVIEW

6 Dále Komuniké z Bergenu zdůrazňuje nutnost propojení vědy a výzkumu se vzděláváním. Standardní doba PhD. je 3-4 roky. Příprava zprávy EUA o vývoji doktorských SP. INVENTURA – „STOCKTAKING “ Zpráva o plnění 3 berlínských priorit: STRUKTUROVANÉ STUDIUM (DS,ECTS, mobility, JD/DD) UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ A KVALIFIKACÍ (flexibilita, krátké kurzy) ZABEZPEČENÍ KVALITY (ENQA- Soubory standardů) Proces inventury: Řídící skupina BFUG, národní BFUG Příští konference ministrů VŠ vzdělávání: Londýn 2007 Materiály ke konferenci: http://www.bologna-bergen2005.no

7 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ „Stocktaking Report“ konstatovala značný pokrok v plnění berlínských priorit v uplynulých 2 letech, ale vyjádřila obavy z nerovnoměrného plnění v Evropě a z jeho udržitelného rozvoje. Konference přijala následující doporučení: Zapojení organizací zaměstnavatelů (příp. komor) Ustanovení pracovní skupiny pro srovnatelný přístup implementace Lisabonské konvence Podpora uznávání cizích kvalifikací Rozvoj podpůrných struktur Boloňského procesu Pokračování procesu inventarizace (stocktaking)


Stáhnout ppt "BOLOŇSKÝ PROCES - INTERNACIONALIZACE INFORMACE Z KONFERENCE MINISTRŮ VYS. ŠKOLSTVÍ BERGEN 19.-20.5.2005 Prezentace pro předsednictvo RVŠ, 16.6. 2005 Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google