Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tatiana Gavalcová Rada VŠ, Pracovní komise pro vnější a zahraniční vztahy Boloňský proces: jak dál po vyhlášení EHEA (Budapešť - Vídeň, březen 2010) 17.12.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tatiana Gavalcová Rada VŠ, Pracovní komise pro vnější a zahraniční vztahy Boloňský proces: jak dál po vyhlášení EHEA (Budapešť - Vídeň, březen 2010) 17.12.2014."— Transkript prezentace:

1 Tatiana Gavalcová Rada VŠ, Pracovní komise pro vnější a zahraniční vztahy Boloňský proces: jak dál po vyhlášení EHEA (Budapešť - Vídeň, březen 2010) 17.12.2014 1 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010

2 Obsah příspěvku: 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 2 1. Dokument „Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area, March 12, 2010“ http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_co nference/, http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_co nference/documents/BMAC_Westerheijden.pdf http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_co nference/ http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_co nference/documents/BMAC_Westerheijden.pdf 2. Krátce k EQAR (European Quality Assurance Register) http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_co nference/documents/EQAR_Annual_Report_2009.pdf 3. Aktuální Trends 2010: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_co nference/documents/EUA_Trends_2010.pdf http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_co nference/documents/EUA_Trends_2010.pdf 4. DS Label, ECTS Label v ČR: žádosti podané v r. 2010

3 1. Dokument „Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area, March 12, 2010“ 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 3 Deklarace ministrů evropských zemí zúčastněných na boloňském procesu (BP) sestává ze 13 bodů; má vcelku obecný – deklarativní charakter, výběr: Konstatuje: BP přitom přesáhl rámec Evropy – Kazachstán se přihlásil jako nový stát do BP Popisuje, jak VŠ naplňují vize boloňské deklarace z r. 1999 – Evropa jako „knowledge society“ a VŠ jako významný činitel při vytváření takového společenství Konstatuje: obecně je v BP věnována pozornost také nezávislým institucím, které se zapojují do hodnocení procesu vzdělávání Uvádí: současné protesty v některých zemích, zejména studentské, jsou částečně zaměřené na vývoj a činnosti mimo samotný BP, ale upozorňují, že myšlenky a reformy BP dosud nebyly náležitě implementovány, ale ani vysvětlovány

4 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 4 Konstatuje: za úroveň vzdělávání nese odpovědnost celá společnost; výzva k nutné a zásadní podpoře jednotlivých činitelů působících v akademické sféře celou veřejností - morální,ekonomická Bod 7: výzva posouvat dál a naplňovat v příštích 10 letech agendu BP ze setkání ministrů v Leuven/Louvain-la-Neuve: mobilita studentů a akademických pracovníků (není rovnováha východ-západ v mobilitách), zkvalitňování studia/výuky, řešení problémů zaměstnatelnosti, obecně zvyšování kvality VŠ. Na národních úrovních: zlepšovat komunikaci a obecné povědomí – porozumění v celé společnosti o obsahu a cílech BP, přitom se žádá trvalé zastoupení studentů v příslušných orgánech při rozhodovacích procesech Další setkání ministrů odpovědných za VŠ vzdělávání: Bukurešť,Rumunsko, 26 - 27 duben 2012

5 Zaslouží pozornost: vnější nezávislé hodnocení etapy BP za 10 let 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 5

6 3. EQAR 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 6 Krátká poznámka, kvůli úplnosti informací pak odkaz na web: Evropské standardy European Standards and Guidelines for quality assurance (ESG) a agentura European Quality Assurance Register (EQAR) byly vyvinuty skupinou E4 (ENQA, ESU, EUA and EURASHE); dosáhly značného vlivu, EQAR se zavedl jako plnohodnotná instituce sdružující renomované národní agentury zaměřené na kvalitu – jejich výběr/začlenění do EQAR na základě žádostí podléhá vstupnímu hodnocení Podrobně o aktuálních činnostech a struktuře EQAR na webu: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_c onference/documents/EQAR_Annual_Report_2009.pdf http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_c onference/documents/EQAR_Annual_Report_2009.pdf

7 3. TRENDS 2010 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 7 Na setkání ministrů v Budapešti + ve Vídni poskytnut také materiál Trends 2010, publikace EUA (European University Association): analýza implementace BP a jejího dosahu v období 10 let, zúčastněných 46 států Materiál Trends 2010 je šestý v této sérii materiálů EUA: vznikl z odpovědí na dotazníkové šetření: účast 821 vysokých škol, 27 národních univerzitních asociací a návštěvy 16 zemí Analýza: implementace „nástrojů BP“ (strukturované studium, ECTS apod., zavádění Diploma Supplement) Věnuje se zvyšování kvality VŠ obecně, problémům zaměstnatelnosti, mobilitám studentským, akademickým

8 Poznámka: názory 2 prezidentů EUA v minulých obdobích na aktuální pokračování BP: 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 8 Při nesporném dosaženém pokroku zůstávají do příštího období nejméně 3 závažné úkoly, a to posílit profil bakaláře ve společnosti vyvinout větší úsilí pro možnost „vertical mobility between different degree cycles“ zlepšit možnosti v poskytování různých forem celoživotního vzdělávání Nicméně materiál konstatuje významný pokrok v naplňování základních cílů BP, zejména zlepšení kvality vzdělávacích činností, zvyšující se zaměstnatelnost absolventů VŠ nárůst mobilit studentských, učitelských

9 Základní zjištění obsažené v TRENDS 2010: 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 9 Studium strukturované do 3 cyklů: uvádí 95% vysokých škol (TRENDS report 2007: 82%) ECTS: 90% VŠ používá pro všechny bakaláře + magistry (TRENDS report 2007: 75%), 88% VŠ pro všechny cykly studia DS: vydává 66% VŠ, dalších 14% na žádost absolventa Názor VŠ na realizování BP: „velice pozitivní“ v 58% VŠ, dále 38% smíšené názory, pouze 0,1% názorů negativních Implementace strukturovaného studia zůstává problematická (regulované profese jako medicína, právo, inženýrské disciplíny, zubní lékařství apod.) Kvalita vzdělávání – změna kurikul a učení orientované na studenta: 77% VŠ změnilo kurikula (v r. 2007: 55%), 53% VŠ uvádí výstupy z učení (learning outcomes, LO) zavedené pro všechny předměty, dalších 32% VŠ vytvořené pro některé z předmětů

10 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 10 Problémy se zaměstnatelností bakalářů v některých státech - zaměstnavatelé nejsou dostatečně seznámeni s obsahem vzdělání, neuznávají ho Není spokojenost s úrovní a náplní mobilit LLL: nabývá na významu: asi 40% VŠ má strategii pro LLL, dalších 34% ji vyvíjí, víc než 80% VŠ nyní nabízí speciální kurzy pro dospělé BP stimuloval snažení o zlepšení kvality a její zajišťování (vnitřní, vnější): ve 28 zemích se revidoval systém zajišťování kvality ve smyslu respektování European Standards and Guidelines for quality assurance (ESG), což je část aktivit BP

11 Výzvy obsažené v TRENDS 2010 pro dekádu 2010-20: 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 11 Zlepšení komunikace mezi všemi zúčastněnými na BP (studenti, akademičtí pracovníci, zaměstnavatelé, společnost) – cíl: pochopit BP a zisky z BP Uskutečnit kvalitativní změny na VŠ BP se musí koncentrovat víc na vizi vzdělávání než na samotné (technické, organizační) nástroje, jakými je možné ho získat - toto vyžaduje m.j. také nepřetržité angažování se studentů a institucí v rozhodovacích procesech Chybí zdroje veřejných financí na implementaci reforem (výuka orientovaná na studenta vyžaduje lidské a také finanční zdroje) Je nutné těsnější spojení mezi EHEA a European Research Area (ERA) – společný cíl: znalosti Instituce musí udělat víc pro mobility, odstraňovat překážky

12 4. DS Label, ECTS Label v ČR: žádosti v r. 2010 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 12 Spolu 9 VŠ v ČR podalo na NAEP žádost o udělení DS Label, z toho: doporučeny NAEP do dalšího, „evropského kola“: Janáčkova akademie múzických umění v Brně České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Univerzita Hradec Králové Česká zemědělská univerzita v Praze nedoporučeny do „evropského kola“ (důvod oznámen VŠ): Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Univerzita Palackého v Olomouci Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha

13 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 13 Spolu 5 VŠ podalo na NAEP žádost o udělení ECTS Label, z toho: doporučeny NAEP do dalšího, „evropského kola“: Masarykova univerzita v Brně Technická univerzita v Liberci Univerzita Pardubice nedoporučeny do „evropského kola“ (důvod oznámen VŠ, obecně: neúplnost poskytnutých informací): Česká zemědělská univerzita v Praze VŠB – Technická univerzita Ostrava

14 17.12.2014 11. zasedání P RVŠ 15.4.2010 14 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Tatiana Gavalcová Rada VŠ, Pracovní komise pro vnější a zahraniční vztahy Boloňský proces: jak dál po vyhlášení EHEA (Budapešť - Vídeň, březen 2010) 17.12.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google