Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Radek MacaKSM2 – 2011-3 Obhajoba závěrečné práce Mgr. Radek Maca.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Radek MacaKSM2 – 2011-3 Obhajoba závěrečné práce Mgr. Radek Maca."— Transkript prezentace:

1 Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Radek MacaKSM2 – 2011-3 Obhajoba závěrečné práce Mgr. Radek Maca

2 Úvod 1.Záměr práce Hypotéza:  Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé  Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná 3. Obsah prezentace Východiska Oblasti rozvoje služeb ICT Kompetence řídícího pracovníka Profesní rozvoj – empirický průzkum DVPP pro ŘPP Shrnutí Úvod Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 2/10 2. Postup realizace Východiska Státní koncepce rozvoje služeb ICT Empirický průzkum Analýza nabídky DVPP Návrh změn

3 Východiska 1.Legislativní Zákon č. 561/2005 Sb., Školský zákon  Zodpovědnost a pravomoci ředitele školy k zajišťování odborné úrovně vzdělávání Zákon č. o pedagogických pracovnících  Povinnost PP vzdělávat se… Vyhláška č. 317/2005 Sb. o DVPP  Podmínky vzdělávání pedagogických pracovníků a také řídících pracovníků Východiska Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 3/10 2. Věcná Rodičovská a nerodičovská veřejnost si přeje většinově rescholarizační scénář školy s vyšší kvalitou výuky ICT ve škole jsou rozvíjeny dle UV 1276/2008 – Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání  difuzní model rozvoje ICT Řídící pracovník by ho měl realizovat ve všech svých rolích  lídr (dělá správné věci)  manažer (dělá věci správně)  vykonavatel (dělá…)

4 Oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Oblasti rozvoje služeb ICT Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 4/10 dle UV 1276/2008: Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání v letech 2009-2013

5 Kompetence ŘPP Dle ICT kompetencí z materiálů OECD, European Schoolnet: Kompetence řídícího pedagogického pracovníka Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 5/10 1.Kompetence k řízení, koordinaci a kooperaci pokrývají oblast vize, strategie, plánování rozvoje služeb ICT  koncepční pohled na rozvoj ICT v souladu s naplňováním vzdělávacích cílů (systémová integrace) 2.Kompetence k běžnému využívání služeb ICT jsou základem informační gramotnosti každého uživatele  rutinní používání SW aplikací na úrovni ECDL Core 3.Kompetence pro práci s informacemi a komunikaci podporují efektivní komunikaci s interními zaměstnanci i s externími partnery školy  bezpečnostní a informační politika školy (nejen na webu školy) 4.Kompetence ke stimulování učení (pedagogické kompetence) k rozvoji znalosti možností využívání nových technologií  filosofie (metodika) využívání služeb ICT ve vzdělávání

6 Profesní rozvoj - empirický průzkum 1.Cíle: Jaký je aktuální stav znalostí v oblasti ICT Jak se staví řídící pracovníci k rozvoji ICT kompetencí Profesní rozvoj – empirický výzkum Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 6/10 3. Metodika průzkumu Dotazníkové šetření Osloveno 139 respondentů, vráceno 101 dotazníků Dílčí otevřené otázky ke každé podoblasti – celkem 15 otázek) Celkem 357 variant volných textových odpovědí Sdružení volných textových odpovědí do 76 kategorií podle tematické podobnosti Vyhodnocení četnosti kategorií odpovědí 2. Oblasti průzkumu:

7 Výsledky průzkumu 1.Uvědomění a zapojení téměř 2/3 respondentů si nedokáže představit výuku bez ICT více než polovina respondentů vidí největší přínos v nových metodách práce 2.Plánování vzdělávání respondenti nepřistupují ke vzdělávání systematicky, ale většinou až když je třeba pouze 1/5 aspoň někdy vyhodnocuje přínos vzdělávání 3.Zaměření 2/3 respondentů vyhledává vzdělávání ve svém oboru včetně metodických kurzů 4.Sebedůvěra pouze 1/3 nemá obavy používat ICT 40 % buď neodpovědělo, nebo hledá zástupné důvody v nedostatku času, ve finančním nedocenění, … 5.Neformální způsoby profesního rozvoje frekventanti neformální výměnu zkušeností moc nepodporují budování osobního a školního vzdělávací prostředí je prozatím v plenkách Profesní rozvoj – empirický výzkum Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 7/10

8 DVPP – stávající nabídka pro ŘPP (k 6.6.2013) 1.Dle oblastí Celkem v nabídce DVPP53 642 akcí z toho:  cílová skupina ŘŠ: 9 262 akcí  Oblast zájmu: studium pro ŘŠ: 84 akcí  Oblast zájmu: Studium pro VPP:31 akcí  Oblast zájmu: Řízení školy:1 714 akcí  Oblast zájmu: VT a informatika: 1 852 akcí Pro ŘPP zaměření na ICT:128 akcí DVPP řídícího pracovníka Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 8/10 BAKALÁŘI – 48 % Zpracování textů – 34 % Legislativa – 50 % Informační gramotnost v ŠVP – 30 % 2. Dle kompetencí řídícího pracovníka

9 DVPP – návrh pro studium ŘPP: ICT v řízení školy Mapa modulů: DVPP řídícího pracovníka Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 9/10 Forma realizace: 1.Implementace vybraných pasáží ICT do stávajících modulů studia pro PP 2.a) nabídka volitelného modulu blended learning formou (jako projekt CŠM) b) samostatný modulový kurz v rámci DVPP

10 Shrnutí Hypotéza: 1.Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé 2.Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná Shrnutí Radek MacaObhajoba závěrečné práceKSM2 – 2011-3 10/10 Závěry: Ad 1. Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé  Povědomí o důležitosti služeb ICT ve vzdělávání je relativně vysoké.  Většina považuje za nejcennější možnost učit novými metodami.  Široké zaměření respondentů na formy rozvoje know how školy dávají šanci na brzkou realizaci online školního vzdělávacího prostředí. Ad 2. Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná  Pro ŘPP je v nabídce DVPP „žalostně“ málo kurzů s tematikou ICT  Struktura nabízených kurzů je nevyrovnaná – 80 % je zaměřeno na systém BAKALÁŘI + základy práce s OFFICE (ECDL)  Poptávku na nové metody práce s ICT ve výuce i v řízení uspokojuje pouze 12 kurzů!!! NOVÝ MODULOVÝ SYSTÉM DVPP S TEMATIKOU ICT MŮŽE ŘPP POMOCI


Stáhnout ppt "Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Radek MacaKSM2 – 2011-3 Obhajoba závěrečné práce Mgr. Radek Maca."

Podobné prezentace


Reklamy Google