Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IFA Česká republika 1 Novela zákona o kolektivním investování / Dopady do daní z příjmů Kateřina Hycnarová 11. října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IFA Česká republika 1 Novela zákona o kolektivním investování / Dopady do daní z příjmů Kateřina Hycnarová 11. října 2011."— Transkript prezentace:

1 IFA Česká republika 1 Novela zákona o kolektivním investování / Dopady do daní z příjmů Kateřina Hycnarová 11. října 2011

2 IFA Česká republika 2 > novela č. 188/2011 Sb.  transpozice evropské směrnice č. 2009/65/ES (o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů " UCITS IV „) > novelizuje zákon o daních z příjmů (ZDP) – úpravu podílových fondů – s účinností od 15.07.2011 některá ustanovení již od zdaňovacího období 2011 Novela zákona o kolektivním investování

3 IFA Česká republika 3 Hlavní změny > možnost přeshraničních fúzí standardních fondů – možnost sloučení českých standardních fondů s fondy zřízenými v EU > pro podílové fondy možnost vyplácení podílů na výnosech bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu > lepší informovanost investorů o nabízených fondech – sdělení klíčových informací – dokument v jednotném formátu s pevně stanovenými informacemi) Novela zákona o kolektivním investování

4 IFA Česká republika 4 > zjednodušení nabízení cenných papírů zahraničního standardního fondu v ČR a naopak – od okamžiku sdělení orgánu dohledu domovského státu (do 10 pracovních dnů) > větší variabilita podílových fondů – na dobu určitou i neurčitou > možnost struktury řídících a podřízených fondů, tzv. master-feeder fondů – podřízený fond investuje alespoň 85 % majetku do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem – podřízené fondy mohou mít sídlo v rámci EU a shromažďují prostředky od investorů, tyto prostředky dále investují do jednoho velkého řídícího fondu Novela zákona o kolektivním investování

5 IFA Česká republika 5 > nová úprava § 17 ZDP > poplatníkem daně z příjmů právnických osob nově i podílové fondy – ale podílový fond bez právní subjektivity (nadále neupravena možnost uplatnění odpisů u podílového fondu) > podléhá-li podílový fond dohledu ČNB fikce sídla na území ČR – změna rezidenství fondu v závislosti na osobu obhospodařovatele a místo efektivní vedení ? Dopady do daní z příjmů

6 IFA Česká republika 6 > práva a povinnosti za fond včetně povinnosti podat daňové přiznání vykonává investiční společnost, platí i pro zahraniční investiční společnost (§ 38o) – v případě změny investič. společ. v průběhu roku odpovědnost má investiční společnost, která jej obhospodařuje ke konci roku > převod podílového fondu na jinou investiční společnost musí být oznámena finančnímu úřadu do 30 dnů (20/3 ZDP) Dopady do daní z příjmů

7 IFA Česká republika 7 > možnost vyplácet podíly na výnosech z podílového fondu jako zálohy, bez ohledu na hospodářský výsledek > tato výplata není považována za dividendový příjem (§ 36/4) > Jaký je to typ příjmů pro SZDZ ? Jedná se o ostatní příjem ? Zdanění > Fyzické osoby – srážková daň 15 % (rezident i nerezident) > Právnické osoby – metoda zdanění v základu daně (rezident i nerezident) Nový typ příjmů u podílových fondů

8 IFA Česká republika 8 > Vzhledem k daňové subjektivitě podílového fondu – zrušen § 20/3 ZDP > základ daně se snižuje o daňovou ztrátu dle § 34 > Daňová ztráta se stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy (§ 38n) – ztrátu podílového fondu lze uplatnit i v případě převodu na jinou investiční společnost nebo k přeměně investiční společnosti > přechodné ustanovení – s náklady převyšující příjmy neuplatněnými v minulosti se zachází jako se ztrátou Základ daně podílového fondu

9 IFA Česká republika 9 > přechod daňové povinnosti v případě fúze podílových fondů (i zahraničního) na vznikající nebo přejímající fond (resp. obhospodařovatele fondu – investiční společnost, zahraniční investiční společnosti nebo zahraniční fond kolektivního investování (§ 38m/9) > povinnost podat DP do konce 3. měsíce, následujícího po měsíci dne, do něhož spadá rozhodný den fúze nebo poslední den zdaňovacího období > Problém – chybí novelizace § 4 odst. 1 písm. w) – osvobození příjmů z CP se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílové fondu. Jak postupovat u přeshraniční fúze ? Fúze podílových fondů

10 IFA Česká republika 10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "IFA Česká republika 1 Novela zákona o kolektivním investování / Dopady do daní z příjmů Kateřina Hycnarová 11. října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google