Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty ROP Moravskoslezsko Nové perspektivy v sociální integraci Datum: Místo: Prezentuje: 20. 9. 2012 Ostrava David Sventek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty ROP Moravskoslezsko Nové perspektivy v sociální integraci Datum: Místo: Prezentuje: 20. 9. 2012 Ostrava David Sventek."— Transkript prezentace:

1 Projekty ROP Moravskoslezsko Nové perspektivy v sociální integraci Datum: Místo: Prezentuje: 20. 9. 2012 Ostrava David Sventek

2 Proč sociální služby z ROP Moravskoslezsko? Síť sociálních služeb není v MSK vyvinuta rovnoměrně (dostatečně zajištění pouze na Ostravsku a Opavsku) Potřeba propojit a doplnit sociální služby v místech s nedostatečnou sítí sociálních služeb Reakce na demografické změny – nárůst ohrožených skupin

3 Proč sociální služby z ROP Moravskoslezsko? Nutnost reagovat na zvyšující se zákonné standardy sociálních služeb – řada sociálních služeb MSK tyto standarty nesplňovala Podpora transformace pobytových sociálních služeb – na základě Koncepce kvality sociálních služeb a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

4 Hlavní směr rozvoje sociálních služeb z ROP MS Zásadní změna v pobytových sociálních službách = podpora transformace pobytových zařízení na zařízení komunitního typu. Podíl transformačních projektů na projektech sociálních služeb = 32 %

5 Podpořené projekty Schválené projekty: 35 Celková schválená dotace: 485,28 mil. Kč Běžící výzva: alokace 100 mil. Kč a již předloženo 10 projektů Z toho transformační projekty: 29 % Zbývající alokace: 65 mil. Kč

6 Ekonomické zhodnocení 35 schválených projektů v oblasti podpory 2.1.2 Infrastruktura sociálních služeb –z toho 22 s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč * 8 z těchto projektů má hodnotu ERR nad 20 % hodnota ERR ostatních je průměrně cca 11,7 % * ERR je posuzováno pouze u projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč

7 Příklady realizovaných projektů

8 Chráněné bydlení Krajánek Moravskoslezský kraj (místo realizace: Město Albrechtice) První přijatý transformační projekt se sociálním tématem na prioritní ose 2 Rekonstrukce objektu z 30. let 20. st., vznik nové sociální služby „Chráněné bydlení“ Cílová skupina: osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 18 do 64 let, Bydlení pro maximálně 11 osob – 2 samostatné bytové jednotky, objekt plně bezbariérový, v zahradě posezení pro klienty Celkové výdaje projektu 15,5 mil. Kč, dotace 13,7 mil. Kč, tj. 92,5 % ze způsobilých výdajů

9 První proplacený projekt se sociálním zaměřením a zároveň první který využil křížové financování Pořízení vybavení objektu Centra, pořízení specifického dopravního prostředku pro převoz lidí se zdravotním postižením, proškolení dvou osob v mediaci (křížové financování) Cílová skupina: BRÁNA – integrační klub pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením; Poradna pro ženy a dívky – odborné sociální poradenství pro ženy a dívky v tísni; pomoc rodinám při urovnávání konfliktů, neshod a sporů Celkové výdaje projektu 1,9 mil. Kč, dotace 1,7 mil Kč, tj. 92,5 % ze způsobilých výdajů Vybavení střediska Syllabova 19 Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. (místo realizace: Ostrava)

10 Rekonstrukce objektu, ve kterém je poskytována sociální služba „Domov pro matky s dětmi“ včetně navýšení kapacity Cílová skupina: matky s dětmi a těhotné ženy, které se ocitli v krizové situaci, jsou fyzicky soběstačné a chtějí životní situaci řešit. Dále oběti domácího násilí Celkové výdaje projektu 23,7 mil. Kč, dotace 21,1 mil. Kč, tj. 92,5 % ze způsobilých výdajů Rekonstrukce domova pro matky s dětmi Statutární město Opava (místo realizace: Opava)

11 Rekonstrukce značně zchátralé kulturní památky na objekt s nově registrovanou sociální službou „Chráněné bydlení“; nová kapacita 9 lůžek Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením Celkové výdaje projektu 11,7 mil. Kč, dotace 10,2 mil. Kč, tj. 92,5 % ze způsobilých výdajů Chráněné bydlení Alexandr v Ostravě Charita svatého Alexandra (místo realizace: Ostrava-Kunčičky)

12 Stavební úpravy nevyužívaných půdních prostor, vznik 3 obytných pokojů v rámci nově registrované sociální služby „Služba následné péče“; nová kapacita 5 lůžek Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a osoby, které vedou rizikový způsob života Celkové výdaje projektu 5,4 mil. Kč, dotace 5 mil. Kč, tj. 92,5 % ze způsobilých výdajů Doléčovací centrum Renarkon (Rekonstrukce domu na půl cesty) Renarkon, o. p. s. (místo realizace: Ostrava)

13 Zavedení moderních technologií do systému fungování terénních služeb – software a webový portál pro klienty a zaměstnance, aplikace pro mobilní zařízení terénních pracovníků (snímače EAN kódů a GPS), software pro převod diktovaného textu do psané podoby Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, věku nebo zdravotního postižení a také dle zákona rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Celkové výdaje projektu 1,8 mil. Kč, dotace 1,7 mil. Kč, tj. 92,5 % ze způsobilých výdajů Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné Sociální služby Karviná, p. o.(místo realizace: Karviná)

14 rekonstrukce objektu, v němž byla v minulosti dětská školka k dispozici celkem 44 lůžek – 10 pro osamělé ženy, 8 lůžek v noclehárně pro ženy bez přístřeší, 26 lůžek pro matky s dětmi v 8 pokojích s kuchyňkou a sociálním zařízením celkové výdaje projektu 21 mil. Kč, proplaceno bude v nejbližší době max. 92,5 % ze způsobilých výdajů Azylový dům SÁRA Statutární město Frýdek-Místek (místo realizace: Frýdek-Místek)

15 Rekonstrukce dvou objektů na zařízení s 29 lůžky – vznik nově registrované sociální služby „Domov se zvláštním režimem“ Transformační projekt Cílová skupina: osoby se specifickými potřebami (bez přístřeší s chronickým duševním onemocněním, závislostí na návykových látkách, s demencí různého typu), částečně nebo zcela imobilní Celkové výdaje projektu 25,6 mil. Kč, dotace 20,1 mil. Kč, tj. 85 % ze způsobilých výdajů Projekt v realizaci – ukončení 30. 11. 2012 Domov se zvláštním režimem - Zukalova Statutární město Ostrava (místo realizace: Ostrava)

16 Nový Jičín: V chráněném bydlení žena promluvila po letech ústavní péče Transformační projekt – rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Celkové výdaje projektu 8,2 mil. Kč, dotace 6,8mil. Kč, tj. 85 % ze způsobilých výdajů

17


Stáhnout ppt "Projekty ROP Moravskoslezsko Nové perspektivy v sociální integraci Datum: Místo: Prezentuje: 20. 9. 2012 Ostrava David Sventek."

Podobné prezentace


Reklamy Google