Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek.  Sociální ◦ Politika ◦ Práce ◦ Událost ◦ Vyloučení ◦ Zabezpečení  Sociální politika: ◦ Objekt ◦ Subjekt ◦ Nástroj:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jabok, ETF 2010 Michael Martinek.  Sociální ◦ Politika ◦ Práce ◦ Událost ◦ Vyloučení ◦ Zabezpečení  Sociální politika: ◦ Objekt ◦ Subjekt ◦ Nástroj:"— Transkript prezentace:

1 Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

2  Sociální ◦ Politika ◦ Práce ◦ Událost ◦ Vyloučení ◦ Zabezpečení  Sociální politika: ◦ Objekt ◦ Subjekt ◦ Nástroj: Sociální regulace (zákony), dávky, služby ◦ Cíle: právní a institucionální rámec, sociální včlenění, sociální soudržnost ◦ Obory ◦ Principy: sociální spravedlnost, solidarita, subsidiarita, participace ◦ Funkce: ochranná, redistribuční, homogenizační, stimulační, preventivní  Sociální doktríny 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek2

3  Antika  Izrael  Křesťanský středověk  Chudinské zákony  Moderní sociální politika 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek3

4  Definice  Historie  Teoretická východiska  Modely (anglosaský, skandinávský, německý)  Typologie (reziduální, institucionální, pracovně-výkonnostní)  Kritika 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek4

5  VDLP čl. 22 – 25, LZPS čl. 26 – 32. ◦ Právo na práci ◦ Právo na uspokojivé pracovní podmínky ◦ Právo na přiměřenou životní úroveň (výživa, bydlení, zdraví, vzdělání) ◦ Právo na rodinu ◦ Právo na sociální zabezpečení ◦ Právo na svobodu sdružování a uplatňování svých hospodářských a sociálních zájmů 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek5

6  Sociální reforma probíhá souběžně s ekonomickou transformací.  Tři etapy: ◦ 1) od konce r. 1989-1992 → vypracován koncept záchranné sociální sítě - zajištěn právními instituty - zejména minimální mzdou a životním minimem ◦ 2) po vzniku samostatné ČR 1993 – 1998: neoliberální tendence → zavedeno pojistné jako zvláštní platba mimo daňový systém; významný rok 1995: přijat z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a z. č. 117/1995 o státní sociální podpoře ◦ 3) od poloviny r. 1998 - nástup soc. dem. vlády - novelizace významných právních předpisů, zákon o sociálních službách 04 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek6

7  Tržní selhání  Veřejné statky  Státní zásahy  Veřejné rozpočty  Státní rozpočet  Nejvyšší kontrolní úřad  Hrubý domácí produkt  Hospodářský cyklus 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek7

8  Fiskální politika  Daňová soustava  Pojištění  Struktura rozpočtu  Struktura mzdy 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek8

9  Absolutní  Relativní  Extrémní  Příčiny: sociální nerovnost, nízké výdělky, nezaměstnanost  Měření: hranice denních příjmů, relativní metoda, normativní metoda (spotřební koš), Giniho index, index lidského rozvoje  Řešení: záležitost společenská x individuální 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek9

10  Definice  Dělení: frikční, sezónní, systémová, cyklická, dlouhodobá  Příčiny: subjektivní faktor, sociální stát, nepružnost mezd směrem dolů  Míra  Důsledky: ekonomické, sociální, psychologické, zdravotní  Politika zaměstnanosti: ◦ Aktivní ◦ Pasivní 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek10

11  Environmentální problémy: ◦ Příčiny: zvyšující se nároky na uspokojování lidských potřeb, růst populace ◦ Dělení: čerpání zdrojů, znečišťování prostředí, selhávání služeb přírody  Historie  Udržitelný rozvoj  Politika ČR  Politika EU 11 Sociální politika I. Jabok, ETF 2010 Michael Martinek11


Stáhnout ppt "Jabok, ETF 2010 Michael Martinek.  Sociální ◦ Politika ◦ Práce ◦ Událost ◦ Vyloučení ◦ Zabezpečení  Sociální politika: ◦ Objekt ◦ Subjekt ◦ Nástroj:"

Podobné prezentace


Reklamy Google