Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REVÍRNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Připravili: Pavel Jasek, Tomáš Sládeček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REVÍRNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Připravili: Pavel Jasek, Tomáš Sládeček."— Transkript prezentace:

1 REVÍRNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Připravili: Pavel Jasek, Tomáš Sládeček

2 HLAVNÍ POSLÁNÍ RBZS Hlavním posláním je poskytování báňských záchranných služeb. Odborné zkušenosti a speciální vybavení potřebné k záchranným pracím, jsou však využívány i k dalším specializovaným činnostem v extrémních podmínkách. Hlavním posláním je poskytování báňských záchranných služeb. Odborné zkušenosti a speciální vybavení potřebné k záchranným pracím, jsou však využívány i k dalším specializovaným činnostem v extrémních podmínkách.

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení a úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, vyhláškou Českého báňského úřadu o Báňské záchranné službě a služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení a úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, vyhláškou Českého báňského úřadu o Báňské záchranné službě a služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

4 HISTORIE BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 1897 Báňské hejtmanství ve Vídni vydalo zvláštní nařízení č. 692/1897 "směřující k zajištění ochrany osob a majetku v případě výbuchu třaskavých plynů nebo uhelného prachu". 1897 Báňské hejtmanství ve Vídni vydalo zvláštní nařízení č. 692/1897 "směřující k zajištění ochrany osob a majetku v případě výbuchu třaskavých plynů nebo uhelného prachu". 1905 Nařízením téhož hejtmanství č. j. 3228/1905 bylo nařízeno vybavit dýchacími přístroji naražeče na těžebních patrech, podrobit horníky určené k báňské záchranné službě pravidelným lékařským prohlídkám. 1905 Nařízením téhož hejtmanství č. j. 3228/1905 bylo nařízeno vybavit dýchacími přístroji naražeče na těžebních patrech, podrobit horníky určené k báňské záchranné službě pravidelným lékařským prohlídkám.

5 1911 Vznikla první oficiálně schválená Ústřední záchranná stanice v OKR dolů Severní dráhy Ferdinandovy na Zárubku (zrušena ke dni 1. 11. 1946). 1911 Vznikla první oficiálně schválená Ústřední záchranná stanice v OKR dolů Severní dráhy Ferdinandovy na Zárubku (zrušena ke dni 1. 11. 1946). 1947 Vyhláškou ministerstva průmyslu byla zřízena jednotná báňská záchranná služba. 1947 Vyhláškou ministerstva průmyslu byla zřízena jednotná báňská záchranná služba. 2001 Byl ustanoven Mezinárodní orgán pro báňské záchranářství. Jedním ze zakládajících členů byla i OKD, Revírní báňská záchranná stanice, akciová společnost. Zákonem č. 315/2001 Sb. byl změněn zákon č. 44/1988 Sb. a zákon č. 61/1988 Sb. Tato změna přinesla kromě jiného i změnu názvu z revírních báňských záchranných stanic na hlavní báňské záchranné stanice. Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě zapsal nově firmu OKD, HBZS, a.s. Byla vydána nová vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě. 2001 Byl ustanoven Mezinárodní orgán pro báňské záchranářství. Jedním ze zakládajících členů byla i OKD, Revírní báňská záchranná stanice, akciová společnost. Zákonem č. 315/2001 Sb. byl změněn zákon č. 44/1988 Sb. a zákon č. 61/1988 Sb. Tato změna přinesla kromě jiného i změnu názvu z revírních báňských záchranných stanic na hlavní báňské záchranné stanice. Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě zapsal nově firmu OKD, HBZS, a.s. Byla vydána nová vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě.

6 ÚKOLEM BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY JE PROVÁDĚT RYCHLÉ A ÚČINNÉ ZÁSAHY K : záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí zdolávání havárií zdolávání havárií odstraňování následků havárií odstraňování následků havárií

7 MIMO TYTO ÚKOLY BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví Vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou. hladinou. Spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a Spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců. zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců. Plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních Plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů. právních předpisů.

8 HLAVNÍ ÚKOLY RBZS zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky a potřebné techniky zajišťuje lékařskou službu první pomoci v zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí podzemí provádí školení a praktický výcvik báňských provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů záchranářů opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oživovací přístroje a přístroje, dýchací přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou techniku záchranářskou techniku

9 metodicky řídí a kontroluje činnost RBZS metodicky řídí a kontroluje činnost RBZS kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře

10 DALŠÍ PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů hasících přístrojů provoz, servis a údržba důlních svítidel provoz, servis a údržba důlních svítidel otryskávání kovových výrobků otryskávání kovových výrobků trhání prostého betonu, železobetonu, skla trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení měření úniků tepla termovizní kamerou měření úniků tepla termovizní kamerou

11 servis a tlakové zkoušky tlakových lahví servis a tlakové zkoušky tlakových lahví chromatografické rozbory ovzduší chromatografické rozbory ovzduší fotodokumentace a videozáznamy fotodokumentace a videozáznamy technicko - poradenská a konzultační činnost technicko - poradenská a konzultační činnost zkušebnictví a testování zkušebnictví a testování

12 ZÁCHRANÁŘSKÉ A HAVARIJNÍ PRÁCE likvidace všech typů důlních havárií likvidace všech typů důlních havárií odstraňování následků havárií odstraňování následků havárií práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí včetně prací pod vodní hladinou do prostředí včetně prací pod vodní hladinou do hloubky 50 m, ve výškách a nad volnou hloubky 50 m, ve výškách a nad volnou hloubkou hloubkou stavba těsných uzávěr nebo hrází proti průniku stavba těsných uzávěr nebo hrází proti průniku plynů a hrází odolných proti výbuchu třaskavých plynů a hrází odolných proti výbuchu třaskavých plynů plynů utěsňování hrází proti průniku plynů injektáží utěsňování hrází proti průniku plynů injektáží

13 vyplňování prostor rychle tuhnoucími hmotami vyplňování prostor rychle tuhnoucími hmotami postřiky rychle tuhnoucími hmotami postřiky rychle tuhnoucími hmotami rozrušování hornin a staveb hydraulickým trhacím zařízením rozrušování hornin a staveb hydraulickým trhacím zařízením průzkumy důlních nebo podpovrchových děl a staveb včetně jejich dokumentace průzkumy důlních nebo podpovrchových děl a staveb včetně jejich dokumentace plenění důlních děl včetně vyklizení vypleněné výztuže, zařízení a materiálu a uzavření důlního díla plenění důlních děl včetně vyklizení vypleněné výztuže, zařízení a materiálu a uzavření důlního díla

14 průzkumy, dokumentace a čištění úseků potrubí průzkumy, dokumentace a čištění úseků potrubí do úklonu 5 stupňů a od průměru 600 mm výše do úklonu 5 stupňů a od průměru 600 mm výše čištění nádrží, případně cisteren vybavených čištění nádrží, případně cisteren vybavených přístupem o průměru alespoň 500 mm přístupem o průměru alespoň 500 mm inertizace prostor dusíkem (plynným nebo kapalným) inertizace prostor dusíkem (plynným nebo kapalným) vyprošťování strojů, zařízení a manipulace s nimi, s vyprošťování strojů, zařízení a manipulace s nimi, s použitím zvedacích podušek použitím zvedacích podušek zjišťování počátečních stádií samovznícení v dole i na zjišťování počátečních stádií samovznícení v dole i na povrchových skládkách, vypracování alternativ jeho povrchových skládkách, vypracování alternativ jeho možné likvidace, případně i provedení jeho likvidace možné likvidace, případně i provedení jeho likvidace

15 opravy, tlakové zkoušky a plnění přenosných a pojízdných hasících přístrojů opravy, tlakové zkoušky a plnění přenosných a pojízdných hasících přístrojů měření a revize požárních vodovodů ve smyslu ČSN 73 0873 včetně údržby, drobných oprav, doplnění materiálem apod. měření a revize požárních vodovodů ve smyslu ČSN 73 0873 včetně údržby, drobných oprav, doplnění materiálem apod. opravy a tlakové zkoušky ocelových lahví k přepravě technických plynů opravy a tlakové zkoušky ocelových lahví k přepravě technických plynů otryskání drobných kovových výrobků otryskání drobných kovových výrobků

16 STAVBA UZAVÍRACÍ HRÁZE 1. Zřízení záseku 2. Stavba kostry

17 3. Příprava materiálu 4. Plnění hráze 5. Průlezová Lutna v hrázi

18 SERVISNÍ SLUŽBY zkoušky funkce, technických parametrů a činnosti zkoušky funkce, technických parametrů a činnosti pracovních, pomocných a sebezáchranných dýchacích pracovních, pomocných a sebezáchranných dýchacích přístrojů, dílů a příslušenství přístrojů, dílů a příslušenství zkoušky dýchací techniky prováděné v návaznosti na zkoušky dýchací techniky prováděné v návaznosti na řídící akty Státní báňské správy řídící akty Státní báňské správy garanční servis dýchacích a oživovacích přístrojů firmy garanční servis dýchacích a oživovacích přístrojů firmy Dräger a Energomašimex Dräger a Energomašimex servis a opravy izolačních dýchacích, pracovních, servis a opravy izolačních dýchacích, pracovních, pomocných a sebezáchranných kyslíkových a pomocných a sebezáchranných kyslíkových a vzduchových přístrojů všech typů vzduchových přístrojů všech typů

19 kontroly a opravy příslušenství dýchacích přístrojů (masky, ventily, pohlcovače, tlakové lahve) kontroly a opravy příslušenství dýchacích přístrojů (masky, ventily, pohlcovače, tlakové lahve) tlakové zkoušky tlakových lahví tlakové zkoušky tlakových lahví plnění tlakových lahví medicinálním kyslíkem, případně vzduchem plnění tlakových lahví medicinálním kyslíkem, případně vzduchem kontroly a opravy kyslíkových přečerpávacích kompresorů a vzduchových kompresorů firmy Dräger kontroly a opravy kyslíkových přečerpávacích kompresorů a vzduchových kompresorů firmy Dräger kontroly a opravy zkoušecích přístrojů firmy Dräger kontroly a opravy zkoušecích přístrojů firmy Dräger

20 PORADENSTVÍ A KONZULTACE havarijní prevencí a represí v hornických provozech a provozech se zvýšeným nebezpečím havarijní prevencí a represí v hornických provozech a provozech se zvýšeným nebezpečím taktikou vedení záchranných prací a plánovaných nehavarijních zásahů taktikou vedení záchranných prací a plánovaných nehavarijních zásahů vybavením pracovišť a pracovníků záchranářskou a bezpečnostní technikou vybavením pracovišť a pracovníků záchranářskou a bezpečnostní technikou taktikou provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou taktikou provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou

21 taktikou prací pod vodou a v průmyslových kapalinách taktikou prací pod vodou a v průmyslových kapalinách spolupráci při vypracování havarijních plánů spolupráci při vypracování havarijních plánů vypracováním základní dokumentace požární ochrany, provádění preventivní činnosti a vybavení pracovišť hasebními prostředky, jejich servisem a údržbou vypracováním základní dokumentace požární ochrany, provádění preventivní činnosti a vybavení pracovišť hasebními prostředky, jejich servisem a údržbou

22 UKÁZKY Z AKCE


Stáhnout ppt "REVÍRNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Připravili: Pavel Jasek, Tomáš Sládeček."

Podobné prezentace


Reklamy Google