Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REVÍRNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REVÍRNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA"— Transkript prezentace:

1 REVÍRNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Připravili: Pavel Jasek, Tomáš Sládeček

2 HLAVNÍ POSLÁNÍ RBZS Hlavním posláním je poskytování báňských záchranných služeb. Odborné zkušenosti a speciální vybavení potřebné k záchranným pracím, jsou však využívány i k dalším specializovaným činnostem v extrémních podmínkách.

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení a úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, vyhláškou Českého báňského úřadu o Báňské záchranné službě a služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

4 HISTORIE BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
1897 Báňské hejtmanství ve Vídni vydalo zvláštní nařízení č. 692/1897 "směřující k zajištění ochrany osob a majetku v případě výbuchu třaskavých plynů nebo uhelného prachu". 1905 Nařízením téhož hejtmanství č. j. 3228/1905 bylo nařízeno vybavit dýchacími přístroji naražeče na těžebních patrech, podrobit horníky určené k báňské záchranné službě pravidelným lékařským prohlídkám.

5 1911 Vznikla první oficiálně schválená Ústřední záchranná stanice v OKR dolů Severní dráhy Ferdinandovy na Zárubku (zrušena ke dni ). 1947 Vyhláškou ministerstva průmyslu byla zřízena jednotná báňská záchranná služba. 2001 Byl ustanoven Mezinárodní orgán pro báňské záchranářství. Jedním ze zakládajících členů byla i OKD, Revírní báňská záchranná stanice, akciová společnost. Zákonem č. 315/2001 Sb. byl změněn zákon č. 44/1988 Sb. a zákon č. 61/1988 Sb. Tato změna přinesla kromě jiného i změnu názvu z revírních báňských záchranných stanic na hlavní báňské záchranné stanice. Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě zapsal nově firmu OKD, HBZS, a.s. Byla vydána nová vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě.

6 ÚKOLEM BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY JE PROVÁDĚT RYCHLÉ A ÚČINNÉ ZÁSAHY K :
záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí zdolávání havárií odstraňování následků havárií

7 MIMO TYTO ÚKOLY BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou. Spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců. Plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů.

8 HLAVNÍ ÚKOLY RBZS zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů
a potřebné techniky zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou techniku

9 metodicky řídí a kontroluje činnost RBZS
kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře

10 DALŠÍ PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI
opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů provoz, servis a údržba důlních svítidel otryskávání kovových výrobků trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení měření úniků tepla termovizní kamerou

11 servis a tlakové zkoušky tlakových lahví
chromatografické rozbory ovzduší fotodokumentace a videozáznamy technicko - poradenská a konzultační činnost zkušebnictví a testování

12 ZÁCHRANÁŘSKÉ A HAVARIJNÍ PRÁCE
likvidace všech typů důlních havárií odstraňování následků havárií práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí včetně prací pod vodní hladinou do hloubky 50 m, ve výškách a nad volnou hloubkou stavba těsných uzávěr nebo hrází proti průniku plynů a hrází odolných proti výbuchu třaskavých plynů utěsňování hrází proti průniku plynů injektáží

13 vyplňování prostor rychle tuhnoucími hmotami
postřiky rychle tuhnoucími hmotami rozrušování hornin a staveb hydraulickým trhacím zařízením průzkumy důlních nebo podpovrchových děl a staveb včetně jejich dokumentace plenění důlních děl včetně vyklizení vypleněné výztuže, zařízení a materiálu a uzavření důlního díla

14 průzkumy, dokumentace a čištění úseků potrubí
do úklonu 5 stupňů a od průměru 600 mm výše čištění nádrží, případně cisteren vybavených přístupem o průměru alespoň 500 mm inertizace prostor dusíkem (plynným nebo kapalným) vyprošťování strojů, zařízení a manipulace s nimi, s použitím zvedacích podušek zjišťování počátečních stádií samovznícení v dole i na povrchových skládkách, vypracování alternativ jeho možné likvidace, případně i provedení jeho likvidace

15 opravy, tlakové zkoušky a plnění přenosných a pojízdných hasících přístrojů
měření a revize požárních vodovodů ve smyslu ČSN včetně údržby, drobných oprav, doplnění materiálem apod. opravy a tlakové zkoušky ocelových lahví k přepravě technických plynů otryskání drobných kovových výrobků

16 STAVBA UZAVÍRACÍ HRÁZE
1. Zřízení záseku Stavba kostry

17 3. Příprava materiálu 4. Plnění hráze
5. Průlezová Lutna v hrázi

18 SERVISNÍ SLUŽBY zkoušky funkce, technických parametrů a činnosti
pracovních, pomocných a sebezáchranných dýchacích přístrojů, dílů a příslušenství zkoušky dýchací techniky prováděné v návaznosti na řídící akty Státní báňské správy garanční servis dýchacích a oživovacích přístrojů firmy Dräger a Energomašimex servis a opravy izolačních dýchacích, pracovních, pomocných a sebezáchranných kyslíkových a vzduchových přístrojů všech typů

19 kontroly a opravy příslušenství dýchacích přístrojů (masky, ventily, pohlcovače, tlakové lahve)
tlakové zkoušky tlakových lahví plnění tlakových lahví medicinálním kyslíkem, případně vzduchem kontroly a opravy kyslíkových přečerpávacích kompresorů a vzduchových kompresorů firmy Dräger kontroly a opravy zkoušecích přístrojů firmy Dräger

20 PORADENSTVÍ A KONZULTACE
havarijní prevencí a represí v hornických provozech a provozech se zvýšeným nebezpečím taktikou vedení záchranných prací a plánovaných nehavarijních zásahů vybavením pracovišť a pracovníků záchranářskou a bezpečnostní technikou taktikou provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou

21 taktikou prací pod vodou a v průmyslových kapalinách
spolupráci při vypracování havarijních plánů vypracováním základní dokumentace požární ochrany, provádění preventivní činnosti a vybavení pracovišť hasebními prostředky, jejich servisem a údržbou

22 UKÁZKY Z AKCE


Stáhnout ppt "REVÍRNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google