Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce environmentální bezpečnosti a snižování rizika katastrof

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce environmentální bezpečnosti a snižování rizika katastrof"— Transkript prezentace:

1 Koncepce environmentální bezpečnosti a snižování rizika katastrof

2 Základní dokumenty Mezinárodní strategie pro snižování rizika katastrof OSN Budování odolnosti národů a společenství vůči katastrofám: Akční rámec z Hyoga pro období

3 Katastrofa – definice OSN volně odpovídá v ČR definice krizové situace – krizového stavu podle zákona o krizovém řízení: mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací krizová situace je mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (krizové stavy)

4 Základní povinnosti pro ČR
vytvoření Národní platformy gestorem Ministerstvo životního prostředí Od roku 2005 Český národní výbor pro omezování následků katastrof (při ČHMÚ) Od roku 2012 vytvořena Národní platforma pro snižování rizika katastrof (MŽP)

5 Členové platformy Ministerstvo životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav Ministerstvo vnitra a Institut ochrany obyvatelstva Ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj Vysoké školy (Vysoká škola báňská, Mendelova univerzita) Akademie věd (Czech globe) Svazy (Svaz měst a obcí, Český národní výbor pro omezování následků katastrof

6 Činnost Národní platformy
národní platforma představuje národní mechanismus pro koordinaci a politická doporučení týkající se snižování rizika katastrof mezisektorová a interdisciplinární, s účastí veřejných, soukromých a občanských společností zahrnující všechny dotčené subjekty v rámci země národní platformy představují národní mechanismus pro ISDR

7 Národní platforma v ČR zpracovává informace o národním a mezinárodním vývoji v oblasti snižování rizik katastrof podílí se na zpracování a projednává národní zprávy a další strategické dokumenty pro naplňování cílů Mezinárodní strategie pro snižování rizika katastrof projednává aktivity související s implementací Akčního rámce z Hyoga pro omezování rizika katastrof

8 Národní platforma v ČR projednává navrhovaná opatření (např. legislativní, nelegislativní, technická, ekonomická a organizační) pro snižování rizika katastrof koordinuje činnost zástupců ČR v orgánech EU a OSN, která se dotýká omezování rizika a následků katastrof spolupracuje při zpracování návrhů strategických dokumentů

9 Další povinnosti pravidelně zpracovává zprávy o postupu implementace Akčního rámce z Hyoga spolupracuje na tvorbě nových dokumentů v rámci mezinárodních expertních skupin provádí identifikaci a hodnocení rizika katastrof v konkrétním státě další rozvoj systému včasného varování

10 Další organizace, které se zabývají snižováním rizika katastrof:
Evropská unie Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Mezivládní panel pro změnu klimatu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Program pro životní prostředí OSN a další

11 Děkuji vám za pozornost marie.adamkova@mzp.cz


Stáhnout ppt "Koncepce environmentální bezpečnosti a snižování rizika katastrof"

Podobné prezentace


Reklamy Google