Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KATASTROF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KATASTROF."— Transkript prezentace:

1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KATASTROF

2 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Mezinárodní strategie pro snižování rizika katastrof OSN Budování odolnosti národů a společenství vůči katastrofám: Akční rámec z Hyoga pro období 2005- 2015

3 Katastrofa – definice OSN volně odpovídá v ČR definice krizové situace – krizového stavu podle zákona o krizovém řízení:  mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací  krizová situace je mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (krizové stavy)

4 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRO ČR  vytvoření Národní platformy  gestorem Ministerstvo životního prostředí Od roku 2005 Český národní výbor pro omezování následků katastrof (při ČHMÚ) Od roku 2012 vytvořena Národní platforma pro snižování rizika katastrof (MŽP)

5 ČLENOVÉ PLATFORMY  Ministerstvo životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav  Ministerstvo vnitra a Institut ochrany obyvatelstva  Ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj  Vysoké školy (Vysoká škola báňská, Mendelova univerzita)  Akademie věd (Czech globe)  Svazy (Svaz měst a obcí, Český národní výbor pro omezování následků katastrof

6 ČINNOST NÁRODNÍ PLATFORMY  národní platforma představuje národní mechanismus pro koordinaci a politická doporučení týkající se snižování rizika katastrof  mezisektorová a interdisciplinární, s účastí veřejných, soukromých a občanských společností zahrnující všechny dotčené subjekty v rámci země  národní platformy představují národní mechanismus pro ISDR

7 NÁRODNÍ PLATFORMA V ČR  zpracovává informace o národním a mezinárodním vývoji v oblasti snižování rizik katastrof  podílí se na zpracování a projednává národní zprávy a další strategické dokumenty pro naplňování cílů Mezinárodní strategie pro snižování rizika katastrof  projednává aktivity související s implementací Akčního rámce z Hyoga pro omezování rizika katastrof

8 NÁRODNÍ PLATFORMA V ČR  projednává navrhovaná opatření (např. legislativní, nelegislativní, technická, ekonomická a organizační) pro snižování rizika katastrof  koordinuje činnost zástupců ČR v orgánech EU a OSN, která se dotýká omezování rizika a následků katastrof  spolupracuje při zpracování návrhů strategických dokumentů

9 DALŠÍ POVINNOSTI  pravidelně zpracovává zprávy o postupu implementace Akčního rámce z Hyoga  spolupracuje na tvorbě nových dokumentů v rámci mezinárodních expertních skupin  provádí identifikaci a hodnocení rizika katastrof v konkrétním státě  další rozvoj systému včasného varování

10 Další organizace, které se zabývají snižováním rizika katastrof:  Evropská unie  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě  Mezivládní panel pro změnu klimatu  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  Program pro životní prostředí OSN  a další

11 Děkuji vám za pozornost marie.adamkova@mzp.cz


Stáhnout ppt "KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KATASTROF."

Podobné prezentace


Reklamy Google