Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.1 RVŠ 2006 - 2008. 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.2 Základní informace: Bilanční a hodnotící zpráva RVŠ za funkční období 2006-2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.1 RVŠ 2006 - 2008. 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.2 Základní informace: Bilanční a hodnotící zpráva RVŠ za funkční období 2006-2008."— Transkript prezentace:

1 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.1 RVŠ 2006 - 2008

2 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.2 Základní informace: Bilanční a hodnotící zpráva RVŠ za funkční období 2006-2008  Bilancovat činnost RVŠ v uplynulém funkčním období.  Dokumentovat vývoj těch oblastí českého vysokého školství, které RVŠ mohla popř. se snažila v této době ovlivnit. Podrobné informace o činnosti: Alma Mater - http://www.radavs.cz/

3 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.3  Ekonomika: Problematika uplatnění soukromých a regionálních zdrojů ve vysokém školství  Vzdělávací činnost: - Problematika lidských zdrojů - rozvoj spolupráce s Radou pro rozvoj lidských zdrojů a Radou pro rozvoj podnikatelského prostředí (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu) -Jazyková příprava vysokoškolských studentů -Tělesná příprava vysokoškoláků jako podmínka pro jejich zdraví a tělesnou zdatnost -Příprava národního rámce kvalifikací – podíl SK zůstává stále otevřenou záležitostí  Výzkum a vývoj: Kvalita doktorského studia a jeho absolventů  Sociální podmínky studia: Optimalizace stipendijních systémů - přetrvávající úkol SK RVŠ Plnění programového prohlášení RVŠ – “dluhy“

4 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.4  Legislativa: Příprava novely zákona 111/1998 Sb. v aktuálním znění, popř. příprava nového zákona o terciárním vzdělávání. Do pracovní skupiny MŠMT delegováni: prof. Čechák, RNDr. Popela, prof. Ripka a prof. Zlatuška, Bc. Říha a JUDr. Hodulík  Vzdělávací činnost: -Otázka posuzování kvality jednotlivých vysokých škol popř. fakult -Úloha vysokých škol v celoživotním vzdělávání -Implementace systému ECTS  Výzkum a vývoj : Podílet se na implementaci novely zákona č. 130/2002 Sb., zejména v oblasti: -Pravidel pro rozdělování institucionálního financování VaV v rámci MŠMT -Metodiky pro financování vysokoškolského specifického výzkumu (návrh rozeslán předsednictvu v rámci vnitřního připomínkového řízení MŠMT) Zabývat se úrovní doktorského studia a jeho absolventů Náměty pro další funkční období

5 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.5  Ekonomika: -Prosazovat alespoň udržení reálné výše normativu -Usilovat o pravidelné svolávání reprezentativní komise a prosazovat, aby veškeré otázky spojené s financováním VŠ zde byly projednávány -Prostřednictvím svých zástupců v monitorovacích výborech operačních programů prosazovat oprávněné zájmy vysokých škol  Fond rozvoje vysokých škol: -Zachovat celkovou dotaci na řešení projektů -Analyzovat náročnost (včetně účetní) administrativního zpracování malých projektů a zvažovat možnost jejich integrace do větších celků  Sociální podmínky studia: - Aktivně se podílet na přípravě příslušné části reformy terciárního vzdělávání -Usilovat o zrušení věkově diskriminující hranice 26 let a o její nahrazení modelem časově omezené veřejné podpory studia. Náměty pro další funkční období:

6 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.6  Předsednictvo RVŠ 22. 1. 2009  Dopis předsednictva ČKR ministrovi -informace rozeslána všem členům RVŠ  Připomínkové řízení – Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum -rozesláno členům předsednictva RVŠ s vyžádáním připomínek do 18. 2. 2009 na ARVŠ -došlé připomínky po jejich shrnutí budou předloženy na zasedání předsednictva RVŠ 26. 2. 2009 -další zpracování Komisí pro vědeckou činnost VŠ  University Classification Seminar 13. 2. 2009: - akce v rámci předsednictví EU -prof. Bednář, prof. Ripka. seminář bude vysílán po internetu a bude z něho zveřejněn záznam. Link na přímý přenos a následně i na záznam konference najdou zájemci na této adrese: česká verze: http://www.manta.cz/prenosy/msmt/UCS/index.htm anglická verze: http://www.manta.cz/prenosy/msmt/UCS/index e.htm 10. seminář z cyklu „Hodnocení kvality vysokých škol“ v UJEP 28. – 29. 1. 2009 Aktivity 1. 1. – 11. 2. 2009

7 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.1 RVŠ 2006 - 2008. 12.2.2009Sněm RVŠ - bod 4.2 Základní informace: Bilanční a hodnotící zpráva RVŠ za funkční období 2006-2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google