Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Studijní obor je nabízen v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Studijní obor je nabízen v rámci."— Transkript prezentace:

1 Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

2 Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Studijní obor je nabízen v rámci studijního programu „Ekonomika a management“  v bakalářském studijním programu (tříleté studium) – v prezenční formě (1. – 3. ročník)  v navazujícím magisterském programu (dvouleté studium) – v prezenční formě (1. – 2. ročník)

3 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Cíl ppřipravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v oblasti účetnictví a daní na středním stupni řízení. Oblast uplatnění absolventů oboru vv účetních a daňových útvarech podniků (jde zejména o účetní a daňová pracoviště výrobních a obchodních podniků), vv nestátních neziskových organizacích, vv organizacích státní správy, vve finančních institucích apod. v bakalářském studijním programu

4 Obsahem bakalářského studia :  účetnictví podnikatelských subjektů,  účetnictví kapitálových společností,  manažerského účetnictví,  úvodu do mezinárodního účetnictví,  účetnictví nevýdělečných organizací,  daňové evidence, přímých a nepřímých daní a daňové správy,  aplikace daňové evidence a účetnictví na PC,  souvisejících právních předpisů a další. je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

5 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Cíl ppřipravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat manažerské funkce, týkající se finanční problematiky na úrovni vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Oblast uplatnění absolventů oboru vve finančních útvarech a při finančním řízení nefinančních institucí (výrobní a obchodní podniky), v auditorských společnostech, v daňových kancelářích apod. vve finančních institucích (banky, investiční společnosti, pojišťovny) a ve státní a regionální správě apod. v navazujícím magisterském studijním programu

6 Obsahem magisterského studia  problematiky účetnictví a daní společností z pohledu českých předpisů i mezinárodních (IAS/IFRS),  transakcí s podnikem, konsolidace, auditingu a reportingu,  manažerského účetnictví a controllingu a  insolvenčního řízení,  účetnictví bank, pojišťoven a zdravotních pojišťoven,  nevýdělečných organizací a jiných typů organizací,  daňové problematiky včetně daňové teorie a praxe mezinárodního zdanění a další. je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

7 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Počty absolventů v posledních osmi akademických letech Akademický rokBakalářské studiumNavazující magisterské studium 2013/201410779 2012/201398109 2011/201212885 2010/201112595 2009/201012193 2008/200913599 2007/200811365 2006/200712772

8 Pedagogové katedry účetnictví  Výuku na katedře účetnictví zajišťuje v současnosti 12 pedagogů (z toho 2 profesoři a 1 docent), jedná se o kvalifikované odborníky, zabývající se dlouhodobě problematikou účetnictví a daní.  Mezi pedagogy jsou členové Svazu účetních, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, České společnosti ekonomické, IFA – International Fiscal Association (Nizozemí), International Institute of Public Finance (Německo). Pracují jako auditoři, soudní znalci, insolvenční správci, daňoví poradci apod.  Na katedře také působí v současnosti 1 interní doktorandka.

9 Aktivity katedry účetnictví  Pracovníci katedry mají navázány bezprostřední pracovní kontakty nejen s pracovišti zabývajícími se účetní a daňovou problematikou v hospodářské praxi, ale existuje i aktivní spolupráce s příbuznými katedrami jiných vysokých škol a univerzit (např. s VŠE v Praze, Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Žilinskou univerzitou v Žilině a dalšími vysokými školami a univerzitami).  Katedra spolupracuje dlouhodobě i s celou řadou významných firem a institucí, osvědčila se např. dlouhodobá spolupráce s „velkou čtyřkou“, firmami Deloitte, KPMG, EY a PricewaterhouseCoopers.

10 Publikační aktivity katedry účetnictví  Pedagogové katedry účetnictví pravidelně vydávají nejen vysokoškolská skripta a učebnice, ale jsou autory či spoluautory publikací vydávaných renomovanými vydavatelstvími, jako je např. Wolters Kluwer ČR (bývalé ASPI), C. H. Beck, Linde, Grada, Sagit, Verlag Dashöfer, Tribun EU, Computer Press aj.  Skripta a odborné publikace jsou využívány nejen při výuce na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, ale i na celé řadě dalších vysokých škol a také odbornou veřejností.  Na katedře účetnictví se vedle klasického způsobu studia uplatňují také e-learningové formy vzdělávání zaměřené na vybrané oblasti účetnictví a daní.

11 V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucí katedry účetnictví nebo na garanta oboru. ….

12 Katedra účetnictví Ekonomická fakulta VŠB –Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída 33 701 21 Ostrava 1 www.ekf.vsb.cz

13 KONTAKTYMÍSTNOSTTELEFON (59 732) Vedoucí katedry:Ing. Jana Hakalová, Ph.D.B 3722325 Zástupce vedoucí katedry:Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.B 3712304 Tajemník katedry:Ing. Hana Bartková, Ph.D.C 3472244 Sekretářka katedry:Zuzana ProcházkováB 3722415 Členové katedry: Profesoři:prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.B 439 b2102 prof. Ing. Jan Široký, CSc.B 370 a2483 Docenti:doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.B 439 a2223 Odborní asistenti:Ing. Jiřina Krajčová Ing. Michal Krajňák, Ph.D. B 370 b B 356 2125 2222 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.B 439 c2302 Ing. Kateřina KrzikallováB 3562222 Ing. Marcela Palochová, Ph.DC 3462239 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.B 439 c2302 Interní doktorandi: Ing. Regína StřílkováC 3462249


Stáhnout ppt "Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Studijní obor je nabízen v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google