Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní program Ekonomika a management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní program Ekonomika a management"— Transkript prezentace:

1 Studijní program Ekonomika a management
Studijní obor Účetnictví a daně Garant oboru: prof. Ing. Jan Široký, CSc. Vedoucí katedry účetnictví: Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

2 Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“
Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu „Ekonomika a management“ v bakalářském studijním programu (tříleté studium) v prezenční formě (1. – 3. ročník) v navazujícím magisterském programu (dvouleté studium) v prezenční formě (1. – 2. ročník)

3 Studijní obor „Účetnictví a daně“
v bakalářském studijním programu Cíl připravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v oblasti účetnictví a daní na středním stupni řízení. Oblast uplatnění absolventů oboru v účetních a daňových útvarech podniků (jde zejména o účetní a daňová pracoviště výrobních a obchodních podniků), v nestátních neziskových organizacích, v organizacích státní správy, ve finančních institucích apod.

4 Obsahem bakalářského studia :
je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech: účetnictví podnikatelských subjektů, účetnictví kapitálových společností, manažerského účetnictví, úvodu do mezinárodního účetnictví, účetnictví nevýdělečných organizací, daňové evidence, přímých a nepřímých daní a daňové správy, aplikace daňové evidence a účetnictví na PC, souvisejících právních předpisů.

5 Studijní obor „Účetnictví a daně“
v navazujícím magisterském studijním programu Cíl připravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat manažerské funkce, týkající se finanční problematiky na úrovni vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Oblast uplatnění absolventů oboru ve finančních útvarech a při finančním řízení nefinančních institucí (výrobní a obchodní podniky), v auditorských společnostech, v daňových kancelářích apod. ve finančních institucích (banky, investiční společnosti, pojišťovny) a ve státní a regionální správě apod.

6 Obsahem magisterského studia
je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech: problematiky účetnictví a daní společností z pohledu českých předpisů i mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS), transakcí s podnikem, konsolidace, auditingu a reportingu, manažerského účetnictví a controllingu a insolvenčního řízení, účetnictví bank, pojišťoven a zdravotních pojišťoven, nevýdělečných organizací a jiných typů organizací, daňové problematiky včetně daňové teorie a praxe mezinárodního zdanění.

7 Přehled zajišťovaných a vyučovaných
Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Bakalářský studijní program: Účetnictví A Účetnictví B Účetnictví kapitálových společností Mezinárodní účetnictví Účetnictví nestátních neziskových organizací Přímé daně A Přímé daně B Systém daní a odvodů Daňová evidence Fundamentals of Accounting

8 Přehled zajišťovaných a vyučovaných. předmětů katedrou účetnictví ve
Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Bakalářský studijní program: Nákladové účetnictví Nepřímé daně A Účetnictví a daně individuálního podnikatele Využití ICT v účetnictví Bakalářský seminář A Bakalářský seminář B Odborná praxe Bakalářská práce a další

9 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Navazující magisterský studijní program: Transakce s podnikem v účetnictví Audit v účetnictví Mezinárodní zdanění a poradenství v oblasti daní Likvidace a insolvenční řízení Konsolidovaná účetní závěrka Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Daňové teorie Přímé daně C Nepřímé daně B Manažerské účetnictví Daně v EU

10 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Navazující magisterský studijní program: Účetnictví bank a pojišťoven Účetnictví vybraných účetních jednotek Daně, poplatky a pojistné v účetnictví Speciální seminář Diplomový seminář A Diplomový seminář B Diplomová práce a další

11 Studijní obor „Účetnictví a daně“
Počty absolventů v posledních sedmi akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2012/2013 98 109 2011/2012 128 85 2010/2011 125 95 2009/2010 121 93 2008/2009 135 99 2007/2008 113 65 2006/2007 127 72

12 Pedagogové katedry účetnictví
Výuku na katedře účetnictví zajišťuje v současnosti 14 pedagogů (z toho 2 profesoři a 1 docent), jedná se o kvalifikované odborníky, zabývající se dlouhodobě problematikou účetnictví a daní. Mezi pedagogy jsou členové Svazu účetních, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, České společnosti ekonomické, IFA – International Fiscal Association Netherlands, International Institute of Public Finance (Německo). Pracují jako auditoři, soudní znalci, insolvenční správci, daňoví poradci apod. Na katedře také působí v současnosti 2 interní doktorandi.

13 Aktivity katedry účetnictví
Pracovníci katedry mají navázány bezprostřední pracovní kontakty nejen s pracovišti zabývajícími se účetní a daňovou problematikou v hospodářské praxi, ale existuje i aktivní spolupráce s příbuznými katedrami jiných vysokých škol a univerzit (např. s VŠE v Praze, Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Žilinskou univerzitou v Žilině a dalšími vysokými školami a univerzitami). Katedra spolupracuje dlouhodobě i s celou řadou významných firem a institucí, osvědčila se např. dlouhodobá spolupráce s „velkou čtyřkou“, firmami Deloitte, KPMG, Ernst&Young a PricewaterhouseCoopers.

14 Publikační aktivity katedry účetnictví
Pedagogové katedry účetnictví pravidelně vydávají nejen vysokoškolská skripta a učebnice, ale jsou autory či spoluautory publikací vydávaných renomovanými vydavatelstvími, jako je např. Wolters Kluwer ČR (bývalé ASPI), C. H. Beck, Linde, Grada, Sagit, Verlag Dashöfer, Tribun EU, Computer Press aj. Skripta a odborné publikace jsou využívány nejen při výuce na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, ale i na celé řadě dalších vysokých škol a také odbornou veřejností. Na katedře účetnictví se vedle klasického způsobu studia uplatňují také e-learningové formy vzdělávání zaměřené na vybrané oblasti účetnictví a daní.

15 …. V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucí katedry účetnictví nebo na garanta oboru. ….

16 VŠB –Technická univerzita v Ostravě
Katedra účetnictví Ekonomická fakulta VŠB –Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída 33 Ostrava 1

17 KONTAKTY MÍSTNOST TELEFON (59 732) Vedoucí katedry: Ing. Jana Hakalová, Ph.D. B 372 2325 Zástupce vedoucí katedry: Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. B 371 2304 Tajemník katedry: Ing. Hana Bartková, Ph.D. C 347 2244 Sekretářka katedry: Zuzana Procházková 2415 Členové katedry: Profesoři: prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc. B 439 b 2102 prof. Ing. Jan Široký, CSc. B 370 a 2483 Docenti: doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D. B 439 a 2223 Odborní asistenti: Ing. Jiřina Krajčová Ing. Michal Krajňák B 370 b B 356 2125 2222 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D. B 439 c 2302 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D. C 346 2249 Ing. Marcela Palochová, Ph.D. 2239 Ing. Kateřina Randová Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D. Interní doktorandi: Ing. Eva Chalúpková Ing. Regína Střílková


Stáhnout ppt "Studijní program Ekonomika a management"

Podobné prezentace


Reklamy Google