Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Zájemci o studium mohou podat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Zájemci o studium mohou podat."— Transkript prezentace:

1 Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

2 Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu „Ekonomika a management“  v bakalářském studijním programu (tříleté studium) – v prezenční formě (1. – 3. ročník)  v navazujícím magisterském programu (dvouleté studium) – v prezenční formě (1. – 2. ročník)

3 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Cíl ppřipravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v oblasti účetnictví a daní na středním stupni řízení. Oblast uplatnění absolventů oboru vv účetních a daňových útvarech podniků (jde zejména o účetní a daňová pracoviště výrobních a obchodních podniků), vv nestátních neziskových organizacích, vv organizacích státní správy, vve finančních institucích apod. v bakalářském studijním programu

4 Obsahem bakalářského studia :  účetnictví podnikatelských subjektů,  účetnictví kapitálových společností,  manažerského účetnictví,  úvodu do mezinárodního účetnictví,  účetnictví nevýdělečných organizací,  daňové evidence, přímých a nepřímých daní a daňové správy,  aplikace daňové evidence a účetnictví na PC,  souvisejících právních předpisů. je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

5 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Cíl ppřipravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat manažerské funkce, týkající se finanční problematiky na úrovni vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Oblast uplatnění absolventů oboru vve finančních útvarech a při finančním řízení nefinančních institucí (výrobní a obchodní podniky), v auditorských společnostech, v daňových kancelářích apod. vve finančních institucích (banky, investiční společnosti, pojišťovny) a ve státní a regionální správě apod. v navazujícím magisterském studijním programu

6 Obsahem magisterského studia  problematiky účetnictví a daní společností z pohledu českých předpisů i mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS),  transakcí s podnikem, konsolidace, auditingu a reportingu,  manažerského účetnictví a controllingu a insolvenčního řízení,  účetnictví bank, pojišťoven a zdravotních pojišťoven,  nevýdělečných organizací a jiných typů organizací,  daňové problematiky včetně daňové teorie a praxe mezinárodního zdanění. je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

7 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Bakalářský studijní program: Účetnictví A Účetnictví B Účetnictví kapitálových společností Mezinárodní účetnictví Účetnictví nestátních neziskových organizací Přímé daně A Přímé daně B Systém daní a odvodů Daňová evidence Fundamentals of Accounting

8 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Bakalářský studijní program: Nákladové účetnictví Nepřímé daně A Účetnictví a daně individuálního podnikatele Využití ICT v účetnictví Bakalářský seminář A Bakalářský seminář B Odborná praxe Bakalářská práce a další

9 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Navazující magisterský studijní program: Transakce s podnikem v účetnictví Audit v účetnictví Mezinárodní zdanění a poradenství v oblasti daní Likvidace a insolvenční řízení Konsolidovaná účetní závěrka Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Daňové teorie Přímé daně C Nepřímé daně B Manažerské účetnictví Daně v EU

10 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Navazující magisterský studijní program: Účetnictví bank a pojišťoven Účetnictví vybraných účetních jednotek Daně, poplatky a pojistné v účetnictví Speciální seminář Diplomový seminář A Diplomový seminář B Diplomová práce a další

11 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Počty absolventů v posledních sedmi akademických letech Akademický rokBakalářské studiumNavazující magisterské studium 2012/ / / / / / /

12 Pedagogové katedry účetnictví  Výuku na katedře účetnictví zajišťuje v současnosti 14 pedagogů (z toho 2 profesoři a 1 docent), jedná se o kvalifikované odborníky, zabývající se dlouhodobě problematikou účetnictví a daní.  Mezi pedagogy jsou členové Svazu účetních, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, České společnosti ekonomické, IFA – International Fiscal Association Netherlands, International Institute of Public Finance (Německo). Pracují jako auditoři, soudní znalci, insolvenční správci, daňoví poradci apod.  Na katedře také působí v současnosti 2 interní doktorandi.

13 Aktivity katedry účetnictví  Pracovníci katedry mají navázány bezprostřední pracovní kontakty nejen s pracovišti zabývajícími se účetní a daňovou problematikou v hospodářské praxi, ale existuje i aktivní spolupráce s příbuznými katedrami jiných vysokých škol a univerzit (např. s VŠE v Praze, Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Žilinskou univerzitou v Žilině a dalšími vysokými školami a univerzitami).  Katedra spolupracuje dlouhodobě i s celou řadou významných firem a institucí, osvědčila se např. dlouhodobá spolupráce s „velkou čtyřkou“, firmami Deloitte, KPMG, Ernst&Young a PricewaterhouseCoopers.

14 Publikační aktivity katedry účetnictví  Pedagogové katedry účetnictví pravidelně vydávají nejen vysokoškolská skripta a učebnice, ale jsou autory či spoluautory publikací vydávaných renomovanými vydavatelstvími, jako je např. Wolters Kluwer ČR (bývalé ASPI), C. H. Beck, Linde, Grada, Sagit, Verlag Dashöfer, Tribun EU, Computer Press aj.  Skripta a odborné publikace jsou využívány nejen při výuce na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, ale i na celé řadě dalších vysokých škol a také odbornou veřejností.  Na katedře účetnictví se vedle klasického způsobu studia uplatňují také e-learningové formy vzdělávání zaměřené na vybrané oblasti účetnictví a daní.

15 V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucí katedry účetnictví nebo na garanta oboru. ….

16 Katedra účetnictví Ekonomická fakulta VŠB –Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída Ostrava 1

17 KONTAKTYMÍSTNOSTTELEFON (59 732) Vedoucí katedry:Ing. Jana Hakalová, Ph.D.B Zástupce vedoucí katedry:Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.B Tajemník katedry:Ing. Hana Bartková, Ph.D.C Sekretářka katedry:Zuzana ProcházkováB Členové katedry: Profesoři:prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.B 439 b2102 prof. Ing. Jan Široký, CSc.B 370 a2483 Docenti:doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.B 439 a2223 Odborní asistenti:Ing. Jiřina Krajčová Ing. Michal Krajňák B 370 b B Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.B 439 c2302 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D.C Ing. Marcela Palochová, Ph.D.C Ing. Kateřina RandováB Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.B 370 b2125 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.B 439 c2302 Interní doktorandi:Ing. Eva ChalúpkováC Ing. Regína StřílkováC


Stáhnout ppt "Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Zájemci o studium mohou podat."

Podobné prezentace


Reklamy Google