Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Zájemci o studium mohou podat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Zájemci o studium mohou podat."— Transkript prezentace:

1 Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

2 Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu „Ekonomika a management“  v bakalářském studijním programu (tříleté studium) – v prezenční formě (1. – 3. ročník)  v navazujícím magisterském programu (dvouleté studium) – v prezenční formě (1. – 2. ročník)

3 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Cíl ppřipravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v oblasti účetnictví a daní na středním stupni řízení. Oblast uplatnění absolventů oboru vv účetních a daňových útvarech podniků (jde zejména o účetní a daňová pracoviště výrobních a obchodních podniků), vv nestátních neziskových organizacích, vv organizacích státní správy, vve finančních institucích apod. v bakalářském studijním programu

4 Obsahem bakalářského studia :  účetnictví podnikatelských subjektů,  účetnictví kapitálových společností,  manažerského účetnictví,  úvodu do mezinárodního účetnictví,  účetnictví nevýdělečných organizací,  daňové evidence, přímých a nepřímých daní a daňové správy,  aplikace daňové evidence a účetnictví na PC,  souvisejících právních předpisů. je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

5 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Cíl ppřipravit kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat manažerské funkce, týkající se finanční problematiky na úrovni vrcholového a středního stupně řízení podniků a institucí. Oblast uplatnění absolventů oboru vve finančních útvarech a při finančním řízení nefinančních institucí (výrobní a obchodní podniky), v auditorských společnostech, v daňových kancelářích apod. vve finančních institucích (banky, investiční společnosti, pojišťovny) a ve státní a regionální správě apod. v navazujícím magisterském studijním programu

6 Obsahem magisterského studia  problematiky účetnictví a daní společností z pohledu českých předpisů i mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS),  transakcí s podnikem, konsolidace, auditingu a reportingu,  manažerského účetnictví a controllingu a insolvenčního řízení,  účetnictví bank, pojišťoven a zdravotních pojišťoven,  nevýdělečných organizací a jiných typů organizací,  daňové problematiky včetně daňové teorie a praxe mezinárodního zdanění. je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:

7 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Bakalářský studijní program: Účetnictví A Účetnictví B Účetnictví kapitálových společností Mezinárodní účetnictví Účetnictví nestátních neziskových organizací Přímé daně A Přímé daně B Systém daní a odvodů Daňová evidence Fundamentals of Accounting

8 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Bakalářský studijní program: Nákladové účetnictví Nepřímé daně A Účetnictví a daně individuálního podnikatele Využití ICT v účetnictví Bakalářský seminář A Bakalářský seminář B Odborná praxe Bakalářská práce a další

9 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Navazující magisterský studijní program: Transakce s podnikem v účetnictví Audit v účetnictví Mezinárodní zdanění a poradenství v oblasti daní Likvidace a insolvenční řízení Konsolidovaná účetní závěrka Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Daňové teorie Přímé daně C Nepřímé daně B Manažerské účetnictví Daně v EU

10 Přehled zajišťovaných a vyučovaných předmětů katedrou účetnictví ve studijním oboru „Účetnictví a daně“ Navazující magisterský studijní program: Účetnictví bank a pojišťoven Účetnictví vybraných účetních jednotek Daně, poplatky a pojistné v účetnictví Speciální seminář Diplomový seminář A Diplomový seminář B Diplomová práce a další

11 Studijní obor „Účetnictví a daně“ Počty absolventů v posledních sedmi akademických letech Akademický rokBakalářské studiumNavazující magisterské studium 2012/201398109 2011/201212885 2010/201112595 2009/201012193 2008/200913599 2007/200811365 2006/200712772

12 Pedagogové katedry účetnictví  Výuku na katedře účetnictví zajišťuje v současnosti 14 pedagogů (z toho 2 profesoři a 1 docent), jedná se o kvalifikované odborníky, zabývající se dlouhodobě problematikou účetnictví a daní.  Mezi pedagogy jsou členové Svazu účetních, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, České společnosti ekonomické, IFA – International Fiscal Association Netherlands, International Institute of Public Finance (Německo). Pracují jako auditoři, soudní znalci, insolvenční správci, daňoví poradci apod.  Na katedře také působí v současnosti 2 interní doktorandi.

13 Aktivity katedry účetnictví  Pracovníci katedry mají navázány bezprostřední pracovní kontakty nejen s pracovišti zabývajícími se účetní a daňovou problematikou v hospodářské praxi, ale existuje i aktivní spolupráce s příbuznými katedrami jiných vysokých škol a univerzit (např. s VŠE v Praze, Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Žilinskou univerzitou v Žilině a dalšími vysokými školami a univerzitami).  Katedra spolupracuje dlouhodobě i s celou řadou významných firem a institucí, osvědčila se např. dlouhodobá spolupráce s „velkou čtyřkou“, firmami Deloitte, KPMG, Ernst&Young a PricewaterhouseCoopers.

14 Publikační aktivity katedry účetnictví  Pedagogové katedry účetnictví pravidelně vydávají nejen vysokoškolská skripta a učebnice, ale jsou autory či spoluautory publikací vydávaných renomovanými vydavatelstvími, jako je např. Wolters Kluwer ČR (bývalé ASPI), C. H. Beck, Linde, Grada, Sagit, Verlag Dashöfer, Tribun EU, Computer Press aj.  Skripta a odborné publikace jsou využívány nejen při výuce na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, ale i na celé řadě dalších vysokých škol a také odbornou veřejností.  Na katedře účetnictví se vedle klasického způsobu studia uplatňují také e-learningové formy vzdělávání zaměřené na vybrané oblasti účetnictví a daní.

15 V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucí katedry účetnictví nebo na garanta oboru. ….

16 Katedra účetnictví Ekonomická fakulta VŠB –Technická univerzita v Ostravě Sokolská třída 33 701 21 Ostrava 1 www.ekf.vsb.cz

17 KONTAKTYMÍSTNOSTTELEFON (59 732) Vedoucí katedry:Ing. Jana Hakalová, Ph.D.B 3722325 Zástupce vedoucí katedry:Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.B 3712304 Tajemník katedry:Ing. Hana Bartková, Ph.D.C 3472244 Sekretářka katedry:Zuzana ProcházkováB 3722415 Členové katedry: Profesoři:prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.B 439 b2102 prof. Ing. Jan Široký, CSc.B 370 a2483 Docenti:doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.B 439 a2223 Odborní asistenti:Ing. Jiřina Krajčová Ing. Michal Krajňák B 370 b B 356 2125 2222 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.B 439 c2302 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D.C 3462249 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.C 3462239 Ing. Kateřina RandováB 3562222 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.B 370 b2125 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.B 439 c2302 Interní doktorandi:Ing. Eva ChalúpkováC 3472244 Ing. Regína StřílkováC 3472244


Stáhnout ppt "Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT. Charakteristika studijního programu „Účetnictví a daně“ Ekonomika a management Zájemci o studium mohou podat."

Podobné prezentace


Reklamy Google