Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor 28 - Účetnictví a audit NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ - zákon č. 304/2008 Sb. a jeho účinnost k 1. 1. 2009 a k 1. 1. 2010 Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor 28 - Účetnictví a audit NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ - zákon č. 304/2008 Sb. a jeho účinnost k 1. 1. 2009 a k 1. 1. 2010 Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Odbor 28 - Účetnictví a audit NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ - zákon č. 304/2008 Sb. a jeho účinnost k 1. 1. 2009 a k 1. 1. 2010 david.bauer@mfcr.cz Ministerstvo financí Sekce 05 - Odbor Účetnictví a audit

2 Odbor 28 - Účetnictví a audit Zákon č. 304/2008 Sb. Zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví byl vydán v souvislosti s vytvořením účetnictví státu Kroky které předcházely –Akční plán Vlády ČR pro zvýšení důvěryhodnosti účetnictví a auditu z 2004 –Koncepční rámec účetnictví státu 2006-2007 –Usnesení Vlády ČR 561/2007 z 23.5.2007 Základní principy vzniku účetnictví státu Harmonogram prací na vytvoření účetnictví státu předložen Vládě ČR 5.9.2007

3 Odbor 28 - Účetnictví a audit Dělená účinnost zákona č. 304/2008 Sb. Ustanovení účinná k 1. 1. 2009 - důvody –Reagovat na technologický pokrok –Zachytit v účetnictví majetek, který je předmětem účetnictví a přesto o něm není účtováno

4 Odbor 28 - Účetnictví a audit Dělená účinnost zákona č. 304/2008 Sb. Ustanovení účinná k 1. 1. 2010 - důvody –Zvýšit vypovídající schopnost účetních závěrek účetních jednotek v oblasti veřejných financí –Sestavit konsolidované účetní výkazy za Českou republiku –Shromáždit informace v Centrálním systému účetních informací státu tak, aby bylo možné snížit administrativní zátěž dotčených účetních jednotek v souvislosti s předáváním informací pro účely: Účetnictví Státního rozpočtu Statistiky –Zajistit předávání informací nezbytných pro operativní řízení – oblast státního rozpočtu

5 Odbor 28 - Účetnictví a audit 2009 - Reakce na technologický pokrok Technická a smíšená forma účetního záznamu Doplnění účetního záznamu vs. Oprava účetního záznamu Přenos účetního záznamu s ohledem na průkaznost a neměnnost

6 Odbor 28 - Účetnictví a audit 2009 – Zachycení veškerého majetku v účetnictví Metoda ocenění 1 Kč: –Kulturní památky –Sbírky muzejní povahy –Předměty kulturní hodnoty –Církevní stavby pokud není známa jejich pořizovací cena. V této souvislosti připravena novela vyhlášky č.505/2002 Sb., která též zavádí povinnost provést jednoduché informativní ocenění lesních porostů v příloze účetní závěrky, a to průměrnou cenou zásoby dřeva.

7 Odbor 28 - Účetnictví a audit 2010 – Vytvoření účetnictví státu Bližší informace k účetní reformě v oblasti veřejných financí: –http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_refo rma_v_oblasti_vf.html

8 Odbor 28 - Účetnictví a audit Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost Sekce 05 - Odbor 28 Účetnictví a audit


Stáhnout ppt "Odbor 28 - Účetnictví a audit NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ - zákon č. 304/2008 Sb. a jeho účinnost k 1. 1. 2009 a k 1. 1. 2010 Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google