Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor 28 - Účetnictví a audit Pilíře účetní reformy v oblasti veřejných financí, jednotlivé kroky a postup legislativních prací Ministerstvo financí Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor 28 - Účetnictví a audit Pilíře účetní reformy v oblasti veřejných financí, jednotlivé kroky a postup legislativních prací Ministerstvo financí Odbor."— Transkript prezentace:

1 Odbor 28 - Účetnictví a audit Pilíře účetní reformy v oblasti veřejných financí, jednotlivé kroky a postup legislativních prací Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha, 19. 8. 2008

2 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní cíl vytvoření účetnictví státu „Vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních jednotek.“

3 Odbor 28 - Účetnictví a audit Konkrétní (teleologické) cíle Zkvalitnit používání účetních metod ve veřejném sektoru – přiblížit vedení účetnictví podnikatelům Získat pro řízení na státní i nižší úrovni informace o –potenciálních pohledávkách a –potenciálních závazcích Získat důvěryhodné informace pro účely vykazování, a to jak na úrovni státu tak na úrovni dílčích konsolidačních celků –např. i čtvrtletní – mezitimní konsolidované účetní výkazy Získat průběžné informace nezbytné pro operativní řízení – nedostatek kvalitních informací v reálném čase

4 Odbor 28 - Účetnictví a audit Obecně k legislativnímu návrhu Zákonem o účetnictví musí být vytvořen prostor pro vytvoření účetnictví státu, tj. –legislativní prostředí –technické prostředí –personální zajištění –metodické řízení Právní prostředí –zákon o účetnictví –prováděcí vyhlášky –České účetní standardy

5 Odbor 28 - Účetnictví a audit Úvod k problematice ÚS Akční plán Vlády ČR pro zvýšení důvěryhodnosti účetnictví a auditu z 2004 Koncepční rámec účetnictví státu 2006-2007 Usnesení Vlády ČR 561/2007 z 23.5.2007 –Základní principy vzniku účetnictví státu –Harmonogram prací na vytvoření účetnictví státu předložen Vládě ČR 5.9.2007

6 Odbor 28 - Účetnictví a audit Návrh zákona Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony Vnější připomínkové řízení od 20. 11. 2007 do 19.12. 2007 Usnesení vlády ČR ze dne 25. 2. 2008 č. 155 –Vláda schválila návrh zákona Návrh zákona předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 27. 3. 2007 Zákon podepsán prezidentem 6. 8. 2008

7 Odbor 28 - Účetnictví a audit Několik skutečností k vnějšímu připomínkovému řízení k novele zákona Obesláno 109 připomínkových míst včetně krajů a statutárních měst Vypořádání konferenčně –14. 12. 2008 –19. 12. 2008 Základní zjištění – nedostatečná důvodová zpráva Všechny zásadní připomínky vypořádány

8 Odbor 28 - Účetnictví a audit Projednávání zákona v Senátu PČR Ministr – Miroslav Kalousek: „Prezident, předseda vlády, hejtman, nikdo nemá reálný přehled o skutečném stavu hospodaření. Organizační složky státu účtují způsobem, který odpovídá platné legislativě, a ta platná legislativa není schopna dát vám věrný a pravdivý obraz hospodaření.“ Tato novela nebude aplikována z úterka na středu, ten proces bude dlouhý, bude se muset inventarizovat, ohodnocovat, bude muset být použita spousta zvláštních instrumentů,…“

9 Odbor 28 - Účetnictví a audit Projednávání zákona v Senátu PČR Zpravodaj – Jiří Stříteský: „Chtěl bych poděkovat Ministerstvu financí v čele s panem ministrem Kalouskem, a věřte tomu, že to není pochlebování, za jejich odvahu s něčím takovým vyjít ven. Protože to, že tato novela bude řešit letitý problém našeho účetnictví, myslím tím republikového, je velmi důležité.“ „Nebude to ani novela levná, protože řada organizací se bude muset softwarově připravit. Možná že i někde v některých organizacích dojde k nárůstu pracovních sil, ale ten výsledek, to, že budeme věrně a přesně vědět o tom, jak hospodaříme, si myslím, je to, co nás na konci tohoto běhu čeká.“

10 Odbor 28 - Účetnictví a audit Následující legislativní kroky Novela vyhlášky č. 505/2002 Sb., resp. její rozdělení na 4 vyhlášky, tj. pro –Organizační složky státu –Územní samosprávné celky –Příspěvkové organizace –Státní fondy Vydání 3 nových vyhlášek

11 Odbor 28 - Účetnictví a audit Nové vyhlášky Inventarizační –o inventarizaci majetku a závazků Konsolidační –o podmínkách způsobu sestavení účetních výkazů za Českou republiku Technická –o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů

12 Odbor 28 - Účetnictví a audit Část II. – Obecné předpoklady „účetní reformy v oblasti veřejných financí“

13 Odbor 28 - Účetnictví a audit Úkoly účetnictví obecně Zachytit informaci –správně – pravdivě –včas Zobrazit informaci –věrně a poctivě –v požadované (optimální) formě a struktuře Vždy s ohledem na princip efektivnosti!!!

14 Odbor 28 - Účetnictví a audit Použití účetnictví na úrovni státu Měření stavů a výkonnosti –celku –dílčích celků –jednotlivých účetních jednotek nebo –jiných sledovaných struktur nebo vztahů (např. kapitoly státního rozpočtu)

15 Odbor 28 - Účetnictví a audit Použití účetnictví na úrovni státu Srovnávání –v čase –mezi účetními jednotkami či jinými celky (např. dílčími konsolidačními celky) –v mezinárodním měřítku Plánování –národohospodářská politika –politika

16 Odbor 28 - Účetnictví a audit Použití účetnictví na úrovni státu Kontrola –sebekontrolní prvky –vládní kontrola –parlamentní kontrola –NKÚ –EU

17 Odbor 28 - Účetnictví a audit Meze účetnictví státu v ČR Účetnictví státu – jeho vytvoření a správa je determinováno zejména –uživateli –historickým a právním prostředím –technologickými prostředky –personálními prostředky –metodickými prostředky –kontrolními prvky –nákladností celého systému –nákladností získání a zobrazení konkrétní informace

18 Odbor 28 - Účetnictví a audit Uživatelé účetnictví státu Politici –dlouhodobé cíle –krátkodobé cíle –„hospodářské činnosti“ v oblasti politiky Řídící pracovníci (manažeři) na úrovni vládní i municipální –dlouhodobé cíle –krátkodobé cíle

19 Odbor 28 - Účetnictví a audit Uživatelé účetnictví státu Akademická sféra –shromáždění dat pro analýzy –syntetické činnosti (předpovědi, hypotézy a teorie) Národní a mezinárodní kapitál –mezinárodní finanční instituce –soukromí investoři Veřejnost –omezená možnost zasahovat do procesů (volená demokracie) –kultura politické kontroly

20 Odbor 28 - Účetnictví a audit Historické a právní prostředí Rozpočtová politika Propojení účetních a jiných procesů Struktura účetních jednotek Statistické potřeby

21 Odbor 28 - Účetnictví a audit Technické prostředí Digitalizace Přenosové sítě Hardware a software Zabezpečení Úschova dat Archivace

22 Odbor 28 - Účetnictví a audit Personální prostředky Počet pracovníků Zkušenosti a znalosti Schopnost učit se a přizpůsobit myšlení novým procesům

23 Odbor 28 - Účetnictví a audit Nákladnost vybudování systému Koncepce velkého celku nebo menších celků (účetních jednotek) Jednotný účetní systém nebo více systémů a soutěž mezi nimi Nákladnost získání a zobrazení konkrétní informace –efektivita –reálná možnost

24 Odbor 28 - Účetnictví a audit Kontrolní prvky Propojení se stávajícími kontrolními mechanizmy a subjekty –Parlament –Vláda –NKÚ –Finanční kontrola –Správci daně Nové kontrolní prvky –Např. Český účetní dvůr „Nezávislost“ účetnictví (zachycování a zobrazování) na ekonomické a právní realitě

25 Odbor 28 - Účetnictví a audit Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost Sekce 05 - Odbor 28 účetnictví a audit Bauer, Piffl, Plesnivý


Stáhnout ppt "Odbor 28 - Účetnictví a audit Pilíře účetní reformy v oblasti veřejných financí, jednotlivé kroky a postup legislativních prací Ministerstvo financí Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google