Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha,"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha, 19. 8. 2008
Pilíře účetní reformy v oblasti veřejných financí, jednotlivé kroky a postup legislativních prací Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha,

2 Základní cíl vytvoření účetnictví státu
„Vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních jednotek.“

3 Konkrétní (teleologické) cíle
Zkvalitnit používání účetních metod ve veřejném sektoru – přiblížit vedení účetnictví podnikatelům Získat pro řízení na státní i nižší úrovni informace o potenciálních pohledávkách a potenciálních závazcích Získat důvěryhodné informace pro účely vykazování, a to jak na úrovni státu tak na úrovni dílčích konsolidačních celků např. i čtvrtletní – mezitimní konsolidované účetní výkazy Získat průběžné informace nezbytné pro operativní řízení – nedostatek kvalitních informací v reálném čase

4 Obecně k legislativnímu návrhu
Zákonem o účetnictví musí být vytvořen prostor pro vytvoření účetnictví státu, tj. legislativní prostředí technické prostředí personální zajištění metodické řízení Právní prostředí zákon o účetnictví prováděcí vyhlášky České účetní standardy

5 Úvod k problematice ÚS Akční plán Vlády ČR pro zvýšení důvěryhodnosti účetnictví a auditu z 2004 Koncepční rámec účetnictví státu Usnesení Vlády ČR 561/2007 z Základní principy vzniku účetnictví státu Harmonogram prací na vytvoření účetnictví státu předložen Vládě ČR

6 Návrh zákona Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony Vnější připomínkové řízení od do Usnesení vlády ČR ze dne č. 155 Vláda schválila návrh zákona Návrh zákona předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Zákon podepsán prezidentem

7 Několik skutečností k vnějšímu připomínkovému řízení k novele zákona
Obesláno 109 připomínkových míst včetně krajů a statutárních měst Vypořádání konferenčně Základní zjištění – nedostatečná důvodová zpráva Všechny zásadní připomínky vypořádány

8 Projednávání zákona v Senátu PČR
Ministr – Miroslav Kalousek: „Prezident, předseda vlády, hejtman, nikdo nemá reálný přehled o skutečném stavu hospodaření. Organizační složky státu účtují způsobem, který odpovídá platné legislativě, a ta platná legislativa není schopna dát vám věrný a pravdivý obraz hospodaření.“ Tato novela nebude aplikována z úterka na středu, ten proces bude dlouhý, bude se muset inventarizovat, ohodnocovat, bude muset být použita spousta zvláštních instrumentů,…“

9 Projednávání zákona v Senátu PČR
Zpravodaj – Jiří Stříteský: „Chtěl bych poděkovat Ministerstvu financí v čele s panem ministrem Kalouskem, a věřte tomu, že to není pochlebování, za jejich odvahu s něčím takovým vyjít ven. Protože to, že tato novela bude řešit letitý problém našeho účetnictví, myslím tím republikového, je velmi důležité.“ „Nebude to ani novela levná, protože řada organizací se bude muset softwarově připravit. Možná že i někde v některých organizacích dojde k nárůstu pracovních sil, ale ten výsledek, to, že budeme věrně a přesně vědět o tom, jak hospodaříme, si myslím, je to, co nás na konci tohoto běhu čeká.“

10 Následující legislativní kroky
Novela vyhlášky č. 505/2002 Sb., resp. její rozdělení na 4 vyhlášky, tj. pro Organizační složky státu Územní samosprávné celky Příspěvkové organizace Státní fondy Vydání 3 nových vyhlášek

11 Nové vyhlášky Inventarizační o inventarizaci majetku a závazků
Konsolidační o podmínkách způsobu sestavení účetních výkazů za Českou republiku Technická o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů

12 Část II. – Obecné předpoklady „účetní reformy v oblasti veřejných financí“

13 Úkoly účetnictví obecně
Zachytit informaci správně – pravdivě včas Zobrazit informaci věrně a poctivě v požadované (optimální) formě a struktuře Vždy s ohledem na princip efektivnosti!!!

14 Použití účetnictví na úrovni státu
Měření stavů a výkonnosti celku dílčích celků jednotlivých účetních jednotek nebo jiných sledovaných struktur nebo vztahů (např. kapitoly státního rozpočtu)

15 Použití účetnictví na úrovni státu
Srovnávání v čase mezi účetními jednotkami či jinými celky (např. dílčími konsolidačními celky) v mezinárodním měřítku Plánování národohospodářská politika politika

16 Použití účetnictví na úrovni státu
Kontrola sebekontrolní prvky vládní kontrola parlamentní kontrola NKÚ EU

17 Meze účetnictví státu v ČR
Účetnictví státu – jeho vytvoření a správa je determinováno zejména uživateli historickým a právním prostředím technologickými prostředky personálními prostředky metodickými prostředky kontrolními prvky nákladností celého systému nákladností získání a zobrazení konkrétní informace

18 Uživatelé účetnictví státu
Politici dlouhodobé cíle krátkodobé cíle „hospodářské činnosti“ v oblasti politiky Řídící pracovníci (manažeři) na úrovni vládní i municipální

19 Uživatelé účetnictví státu
Akademická sféra shromáždění dat pro analýzy syntetické činnosti (předpovědi, hypotézy a teorie) Národní a mezinárodní kapitál mezinárodní finanční instituce soukromí investoři Veřejnost omezená možnost zasahovat do procesů (volená demokracie) kultura politické kontroly

20 Historické a právní prostředí
Rozpočtová politika Propojení účetních a jiných procesů Struktura účetních jednotek Statistické potřeby

21 Technické prostředí Digitalizace Přenosové sítě Hardware a software
Zabezpečení Úschova dat Archivace

22 Personální prostředky
Počet pracovníků Zkušenosti a znalosti Schopnost učit se a přizpůsobit myšlení novým procesům

23 Nákladnost vybudování systému
Koncepce velkého celku nebo menších celků (účetních jednotek) Jednotný účetní systém nebo více systémů a soutěž mezi nimi Nákladnost získání a zobrazení konkrétní informace efektivita reálná možnost

24 Kontrolní prvky Propojení se stávajícími kontrolními mechanizmy a subjekty Parlament Vláda NKÚ Finanční kontrola Správci daně Nové kontrolní prvky Např. Český účetní dvůr „Nezávislost“ účetnictví (zachycování a zobrazování) na ekonomické a právní realitě

25 Sekce 05 - Odbor 28 účetnictví a audit
Děkujeme za pozornost Sekce 05 - Odbor 28 účetnictví a audit Bauer, Piffl, Plesnivý


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google