Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANALÝZA METODY 2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANALÝZA METODY 2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANALÝZA METODY 2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Co nás dnes čeká? opakování výpočtu míry heterogenity téma modely a metody hodnocení regionálních procesů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Příklad – zadání Vypočtěte míru heterogenity Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Metody a modely hodnocení regionálních procesů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Regionální procesy pravidelně se opakují vázané na různé druhy aktérů významné pro společnost procesy pohybu osob, zboží a surovin, peněz v území, informací např. dojížďka do školy, finanční služby apod. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Přístupy k hodnocení regionálních procesů dynamický přístup kauzální přístup prostorově-diferenciační přístup statistický přístup topograficko-morfometrický přístup komparativní přístup prostorově-interakční přístup strukturální přístup Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Dynamický přístup cílem je poznání obecnějších trendů ve vývoji určité charakteristiky snaha poznat plynulost trendu projekce prognóza časové řady údajů, ukazatelů grafy (spojnicový, sloupcový, apod.) indexy – bazické, řetězové Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Kauzální přístup (1) analýza statistických souvislostí mezi dvěma, příp. více charakteristikami územních jednotek zjišťování úrovně shody mezi prostorovými rozloženími dvou nebo více jevů přímá závislost zprostředkované vztahy (vícenásobně podmíněné) pseudokauzální vztahy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Kauzální přístup (2) typy závislostí: lineární – přímá, nepřímá nelineární – přímá, nepřímá používané metody: porovnání 2 kartogramů metoda regresních zbytků pseudokorelační kartogram párové korelační koeficienty – Pearsonův, Spearmanův korelační koeficient, koeficient geografické asociace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Pseudokorelační kartogram zdroj: http://gis.fzp.ujep.cz/files/K_100_kartogram_kartodiagram.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Korelační koeficienty Pearsonův korelační koeficient r x,y = Spearmanův korelační koeficient Koeficient geografické asociace K G,A = Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Kauzální přístup – příklad č.1 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 KRAJPŘISTĚHOVALÍ (relat.údaje) PRŮMĚRNÁ MZDA (Kč) Praha 26,321 093 Středočeský 21,816 568 Jihočeský 9,214 881 Plzeňský 11,215 821 Karlovarský 13,214 472 Ústecký 10,815 313 Liberecký 12,415 106 Královehradecký 9,714 752 Pardubický 9,614 581 Vysočina 8,914 491 Jihomoravský 10,115 193 Olomoucký 7,614 304 Zlínský 7,314 693 Moravskoslezský 5,215 837 Zdroj: ČSÚ Vypočtěte Spearmanův KK Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 SPEARMANŮV KORELAČNÍ KOEFICIENT (pořadový) KRAJPŘISTĚHOVALÍPOŘ ADÍ PRŮMĚRNÁ MZDA (Kč ) POŘ ADÍ d2 d2 Praha 26,314.21 09314.0 Středočeský 21,813.16 56813.0 Jihočeský 9,25.14 8817.4 Plzeňský 11,210.15 82111.1 Karlovarský 13,212.14 4722.100 Ústecký 10,89.15 31310.1 Liberecký 12,411.15 1068.9 Královehradecký 9,77.14 7526.1 Pardubický 9,66.14 5814.4 Vysočina 8,94.14 4913.1 Jihomoravský 10,18.15 1939.1 Olomoucký 7,63.14 3041.4 Zlínský 7,32.14 6935.9 Moravskoslezský 5,21.15 83712.121 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Výsledek Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16

17 Kauzální přístup – příklad č.2 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Zdroj: ČSÚ VSTUPNÍ TABULKA Vypočtěte Spearmanův korelační koeficient! Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Prostorově diferenciační přístup analýza konkrétního prostorového rozmístění a uspořádání jevu nejstarší a nejrozšířenější typ regionální analýzy s nejrozsáhlejším souborem používaných metod snaha popsat koncentraci, dekoncentraci atp., znázorňuje také kartogram. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Statistický přístup analýza velikostní diferenciace hodnot analyzovaného souboru dat průměr, modus, medián, kvantily, variační rozpětí, směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient apod.) typy rozložení – gausovo normální, levostranně (pravostranně) asymetrické, vychýlení různé podle jevů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Topograficko-morfometrický přístup cílem je „tvarová“ analýza územních jednotek a vlastností územních prvků hodnocení sítí, spojnic, hranic, tvarů, rozmístění bodů koeficient okliky koeficient optimality tvaru území Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Komparativní přístup srovnávací analýzu (dvou nebo více) územních jednotek zjistit míru podobnosti mezi územními jednotkami - podílové, strukturální charakteristiky, apod. srovnávat lze pouze srovnatelné: město/město; kraj/ČR atd. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Komparativní přístup regionální indexy lokalizační index index celkové strukturální odlišnosti ukazatel abstraktní vzdálenosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Lokalizační index = index specializace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 Lokalizační index významnost zaměření území na odvětví I L = j – nadřazená; i – podřazená jednotka k - dílčí část struktury; K - celý průmysl

26 Lokalizační index 0 - 0,70odvětví minimálně zastoupené, 0,71 -0,90málo významné zastoupení 0,91 - 1,10stejná významnost zastoupení 1,11 - 1,30vyšší významnost zastoupení, mírná specializace, 1,31 +silná specializace podřízené jednotky v příslušném odvětví Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 Lokalizační index příklad č.1 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 vypočteme zastoupení dílčí části struktury vůči celému průmyslu, např. I v Olomouckém kraji = 11900/296000, II = 126900/296000, III=157200/296000 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 dosadíme do vzorce I L =, např. I I,OL =4,02/3,42; I II,OL =42,87/45,66 atd. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

30 Lokalizační index - příklad č.2 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

31 Index celkové strukturální odlišnosti I CSOij = - měří totéž jako koeficient strukturální asociace KSA = 100 – Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

32 Ukazatel abstraktní vzdálenosti vyjadřuje větší či menší míru podobnosti charakteristiky vyjádřeny v různých měrných jednotkách, nesčitatelné abstraktivní vzdálenost – vzdálenosti v tzv. m- rozměrném (ortogonálním) prostoru vlastností d ijA = Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

33 Ukazatel abstraktní vzdálenosti standardizace dat pořadím pomocí směrodatné proměnné např.porovnávám kraje podle 4 ukazatelů (sňatky, rozvody, potraty, zemřelí) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

34 Strukturální přístup strukturální analýza územních jednotek klasická strukturální analýza (zkoumané dílčí části jsou sčitatelné ) monografický „strukturální“ popis (charakteristiky v různých měrných jednotkách) informace o vnitřní „struktuře“ územní jednotky Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

35 Strukturální přístup Podílové ukazatele Piaseckého index Trojúhelníkový graf Webbův graf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

36 Podílové ukazatele %, ‰ možnost agregace – např. souhrnný agregovaný ukazatel vzdělanosti grafy – sloupcový, koláčový, kruhový, trojúhleníkový Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

37 Piaseckého index zda je struktura je spíše rovnoměrná, nebo zda jsou nějaké složky dominantní (národností roztříštění, náboženské rozložení, odvětvová struktura, průmyslová odvětví) Ip = ∑li 2 /L 2 1/n - rovnoměrné rozložení, maximálně diversifikovaná struktura, heterogenní společnost 1 - nerovnoměrné rozložení, nediversifikovaná struktura, dominantní prvek, homogenní zastoupení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

38 Trojúhelníkový graf ke grafickému znázornění základních jevů, k vytvoření typologie územ. jednotek, můžeme je seskupit do určitých skupin, které jsou si podobné typogram Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

39 Webbův graf typy A  H, každý typ je nějak definovaný A + PP > -MSE – PP > +MS B + PP > +MSF – PP > -MS C + MS > +PPG – MS > -PP D + MS > -PPH – MS > +PP A,B,C,D – přírůstkové regiony, teplejší odstíny E,F,G,H – úbytek obyvatel, studenější odstíny Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

40 Pseudostrukturální přístup zkoumány kvalitativně odlišné věci verbální hodnocení Webbův graf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANALÝZA METODY 2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google